دانلود رایگان مقالات انگلیسی سال 2018 رشته اقتصاد با فرمت pdf با ترجمه فارسی آماده با فرمت پی دی اف و ورد با قابلیت ویرایش متن

مرتب سازی بر اساس:
ترجمه شده
دارایی های نقدی و کیفیت سود: شواهدی از بازار اصلی و بازار جایگزین بریتانیا
قیمت: ۲۸,۰۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

دارایی های نقدی و کیفیت سود: شواهدی از بازار اصلی و بازار جایگزین بریتانیا

سال انتشار مقاله: 2018
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
صفحات ترجمه فارسی: 41 (3 صفحه رفرنس انگلیسی)
صفحات مقاله انگلیسی: 15
ترجمه شده
یادداشتی در مورد اثرات حباب منطقی روی پورتفولیوها
قیمت: ۱۶,۲۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

یادداشتی در مورد اثرات حباب منطقی روی پورتفولیوها

سال انتشار مقاله: 2018
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
صفحات ترجمه فارسی: 10
صفحات مقاله انگلیسی: 7
ترجمه شده
حداکثرسازی و حداقل سازی تمرکز سرمایه گذاری با محدودیت های بودجه و ریسک سرمایه گذاری
قیمت: ۱۸,۶۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

حداکثرسازی و حداقل سازی تمرکز سرمایه گذاری با محدودیت های بودجه و ریسک سرمایه گذاری

سال انتشار مقاله: 2018
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
صفحات ترجمه فارسی: 13
صفحات مقاله انگلیسی: 19
ترجمه شده
تحلیل سیستماتیک ریسک در بازارهای سهام اسلامی با واین کاپیولا و مدل سازی دلتا CoVaR
قیمت: ۲۴,۴۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

تحلیل سیستماتیک ریسک در بازارهای سهام اسلامی با واین کاپیولا و مدل سازی دلتا CoVaR

سال انتشار مقاله: 2018
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
صفحات ترجمه فارسی: 34 (4 صفحه رفرنس انگلیسی)
صفحات مقاله انگلیسی: 47
ترجمه شده
قیمت گذاری مبتنی بر ارزش و تعصبات شناختی
قیمت: ۲۰,۹۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

قیمت گذاری مبتنی بر ارزش و تعصبات شناختی

سال انتشار مقاله: 2018
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
صفحات ترجمه فارسی: 24 (2 صفحه رفرنس انگلیسی)
صفحات مقاله انگلیسی: 9
ترجمه شده
کارآفرینی، اقتصاد نهادی و رشد اقتصادی
قیمت: ۲۳,۳۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

کارآفرینی، اقتصاد نهادی و رشد اقتصادی

سال انتشار مقاله: 2018
نوع نگارش مقاله: ----------
صفحات ترجمه فارسی: 25 (2 صفحه رفرنس انگلیسی)
صفحات مقاله انگلیسی: 14
ترجمه شده
آیا بازارهای سرمایه برای مسئولیت اجتماعی شرکتی ارزش می‌گذارند؟
قیمت: ۲۹,۱۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

آیا بازارهای سرمایه برای مسئولیت اجتماعی شرکتی ارزش می‌گذارند؟

سال انتشار مقاله: 2018
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
صفحات ترجمه فارسی: 48 (4 صفحه رفرنس انگلیسی)
صفحات مقاله انگلیسی: 66
ترجمه شده
رابطه بین اقدامات مربوط به تامین مالی خارجی و مدیریت سوددهی
قیمت: ۲۹,۱۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

رابطه بین اقدامات مربوط به تامین مالی خارجی و مدیریت سوددهی

سال انتشار مقاله: 2018
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
صفحات ترجمه فارسی: 41 (1 صفحه رفرنس انگلیسی)
صفحات مقاله انگلیسی: 18
ترجمه شده
پیش بینی ورشکستگی شخصی با استفاده از مدل درخت تصمیم گیری
قیمت: ۲۰,۹۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

پیش بینی ورشکستگی شخصی با استفاده از مدل درخت تصمیم گیری

سال انتشار مقاله: 2018
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
صفحات ترجمه فارسی: 20
صفحات مقاله انگلیسی: 15
ترجمه شده
انطباق افشا با استانداردهای حسابداری مالی AAOIFI
قیمت: ۲۲,۱۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

انطباق افشا با استانداردهای حسابداری مالی AAOIFI

سال انتشار مقاله: 2018
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
صفحات ترجمه فارسی: 25 (1 صفحه رفرنس انگلیسی)
صفحات مقاله انگلیسی: 19
ترجمه شده
انقلاب بانکداری باز
قیمت: ۱۳,۹۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

انقلاب بانکداری باز

سال انتشار مقاله: 2018
نوع نگارش مقاله: ----------
صفحات ترجمه فارسی: 6
صفحات مقاله انگلیسی: 4
ترجمه شده
تصمیم گیری مالی اسلامی در میان بنگاه های کوچک و متوسط
قیمت: ۲۰,۹۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

تصمیم گیری مالی اسلامی در میان بنگاه های کوچک و متوسط

سال انتشار مقاله: 2018
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
صفحات ترجمه فارسی: 21
صفحات مقاله انگلیسی: 9
ترجمه شده
ساختار مالکیت و تصمیمات سرمایه گذاری شرکت های دولتی چینی
قیمت: ۲۲,۱۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

ساختار مالکیت و تصمیمات سرمایه گذاری شرکت های دولتی چینی

سال انتشار مقاله: 2018
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
صفحات ترجمه فارسی: 23 (1 صفحه رفرنس انگلیسی)
صفحات مقاله انگلیسی: 10
ترجمه شده
نظریه بازی و شیلات ها
قیمت: ۱۷,۴۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

نظریه بازی و شیلات ها

سال انتشار مقاله: 2018
نوع نگارش مقاله: سرمقاله (Editorial)
صفحات ترجمه فارسی: 13
صفحات مقاله انگلیسی: 5
ترجمه شده
تحقیقات تجربی در زمینه افشاء درباره بانکداری موبایلی در وب سایت های بانک
قیمت: ۲۳,۳۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

تحقیقات تجربی در زمینه افشاء درباره بانکداری موبایلی در وب سایت های بانک

سال انتشار مقاله: 2018
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
صفحات ترجمه فارسی: 26 (1 صفحه رفرنس انگلیسی)
صفحات مقاله انگلیسی: 16
ترجمه شده
حاکمیت شرکتی و هزینه تامین مالی از طریق بدهی
قیمت: ۲۴,۴۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

حاکمیت شرکتی و هزینه تامین مالی از طریق بدهی

سال انتشار مقاله: 2018
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
صفحات ترجمه فارسی: 30 (1 صفحه رفرنس انگلیسی)
صفحات مقاله انگلیسی: 11
ترجمه شده
نوسانات نرخ ارز و عملکرد تجارت بین‌المللی
قیمت: ۱۹,۷۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

نوسانات نرخ ارز و عملکرد تجارت بین‌المللی

سال انتشار مقاله: 2018
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
صفحات ترجمه فارسی: 15
صفحات مقاله انگلیسی: 8
ترجمه شده
تکنیک های کلان داده برای سنجش خطر بانک داری اعتباری در وام های سهام مسکن
قیمت: ۲۱,۸۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

تکنیک های کلان داده برای سنجش خطر بانک داری اعتباری در وام های سهام مسکن

سال انتشار مقاله: 2018
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
صفحات ترجمه فارسی: 17 (1 صفحه رفرنس انگلیسی)
صفحات مقاله انگلیسی: 7
ترجمه شده
مدیریت زنجیره تامین سبز و اقتصاد مدور: بررسی نظریه پیشرفت در هر دو زمینه
قیمت: ۲۵,۸۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

مدیریت زنجیره تامین سبز و اقتصاد مدور: بررسی نظریه پیشرفت در هر دو زمینه

سال انتشار مقاله: 2018
نوع نگارش مقاله: مرور ادبیات (Literature Review)
صفحات ترجمه فارسی: 32 (5 صفحه رفرنس انگلیسی)
صفحات مقاله انگلیسی: 26
ترجمه شده
اثرات ادغام و تملک بر روی رفتار قیمت سهام در بخش بانکی پاکستان
قیمت: ۲۰,۹۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

اثرات ادغام و تملک بر روی رفتار قیمت سهام در بخش بانکی پاکستان

سال انتشار مقاله: 2018
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
صفحات ترجمه فارسی: 20 (2 صفحه رفرنس انگلیسی)
صفحات مقاله انگلیسی: 11
ترجمه شده
اعلان درآمدها، واکنش قیمت سهام و بازدهی بازار
قیمت: ۲۳,۳۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

اعلان درآمدها، واکنش قیمت سهام و بازدهی بازار

سال انتشار مقاله: 2018
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
صفحات ترجمه فارسی: 26 (2 صفحه رفرنس انگلیسی)
صفحات مقاله انگلیسی: 17
ترجمه شده
مدل بندی و پیش بینی نوسانات بازار سهام شاخص کامپوزیت SSE با مدل های GARCH
قیمت: ۲۶,۸۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

مدل بندی و پیش بینی نوسانات بازار سهام شاخص کامپوزیت SSE با مدل های GARCH

سال انتشار مقاله: 2018
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
صفحات ترجمه فارسی: 38 (1 صفحه رفرنس انگلیسی)
صفحات مقاله انگلیسی: 13
ترجمه شده
معیارهای تحریف و مشتقات مالی همگن
قیمت: ۲۶,۸۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

معیارهای تحریف و مشتقات مالی همگن

سال انتشار مقاله: 2018
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
صفحات ترجمه فارسی: 31 (1 صفحه رفرنس انگلیسی)
صفحات مقاله انگلیسی: 10
ترجمه شده
مدل های کسب و کار اداری انتقال تکنولوژی دانشگاه
قیمت: ۲۶,۸۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

مدل های کسب و کار اداری انتقال تکنولوژی دانشگاه

سال انتشار مقاله: 2018
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
صفحات ترجمه فارسی: 37 (1 صفحه رفرنس انگلیسی)