دانلود رایگان مقالات انگلیسی سال 2018 رشته علوم تربیتی با فرمت pdf با ترجمه فارسی آماده با فرمت پی دی اف و ورد با قابلیت ویرایش متن

مرتب سازی بر اساس:
ترجمه شده
مقدمه ای بر یادگیری معکوس
قیمت: ۲۰,۸۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

مقدمه ای بر یادگیری معکوس

سال انتشار مقاله: 2018
نوع نگارش مقاله: فصل کتاب (Chapter Book)
صفحات ترجمه فارسی: 16 (2 صفحه رفرنس انگلیسی)
صفحات مقاله انگلیسی: 18
ترجمه شده
عوامل تعیین کننده تفکر استراتژیک در کودکان پیش دبستانی
قیمت: ۲۳,۸۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

عوامل تعیین کننده تفکر استراتژیک در کودکان پیش دبستانی

سال انتشار مقاله: 2018
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
صفحات ترجمه فارسی: 20 (2 صفحه رفرنس انگلیسی)
صفحات مقاله انگلیسی: 14
ترجمه شده
بهبود کیفیت در برنامه ریزی درسی
قیمت: ۱۲,۷۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

بهبود کیفیت در برنامه ریزی درسی

سال انتشار مقاله: 2018
نوع نگارش مقاله: دیدگاه (Viewpoint)
صفحات ترجمه فارسی: 5
صفحات مقاله انگلیسی: 3
ترجمه نشده
ارتقاء کیفیت با توسعه ی برنامه درسی
قیمت: رایگان
مشاهده متن کامل

ارتقاء کیفیت با توسعه ی برنامه درسی

سال انتشار مقاله: 2018
نوع نگارش مقاله: دیدگاه (Viewpoint)
ناشر: امرالد - Emeraldinsight
تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 6
ترجمه نشده
کاوش اثرات آموزش در عملکرد و خودکارآمدی خلاق
قیمت: رایگان
مشاهده متن کامل

کاوش اثرات آموزش در عملکرد و خودکارآمدی خلاق

سال انتشار مقاله: 2018
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
ناشر: وایلی - Wiley
تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 13
ترجمه نشده
برنامه درسی مربوط به مدیریت منابع انسانی
قیمت: رایگان
مشاهده متن کامل

برنامه درسی مربوط به مدیریت منابع انسانی

سال انتشار مقاله: 2018
نوع نگارش مقاله: دیدگاه (Viewpoint)
ناشر: امرالد - Emeraldinsight
تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 9
ترجمه نشده
فضاهای آموزشی برای اتصال به پایگاه دانش ریاضی کودکان
قیمت: رایگان
مشاهده متن کامل

فضاهای آموزشی برای اتصال به پایگاه دانش ریاضی کودکان

سال انتشار مقاله: 2018
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
ناشر: تیلور و فرانسیس - Taylor & Francis
تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 24
ترجمه نشده
دانشجویان بین المللی چینی و ویتنامی در استرالیا
قیمت: رایگان
مشاهده متن کامل

دانشجویان بین المللی چینی و ویتنامی در استرالیا

سال انتشار مقاله: 2018
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
ناشر: امرالد - Emeraldinsight
تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 16
ترجمه نشده
مدیران مدرسه کسب و کار در انگلستان
قیمت: رایگان
مشاهده متن کامل

مدیران مدرسه کسب و کار در انگلستان

سال انتشار مقاله: 2018
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
ناشر: امرالد - Emeraldinsight
تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 13
ترجمه نشده
چگونگی تعریف تگ های متا توسط موسسات آموزش عالی
قیمت: رایگان
مشاهده متن کامل

چگونگی تعریف تگ های متا توسط موسسات آموزش عالی

سال انتشار مقاله: 2018
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
ناشر: امرالد - Emeraldinsight
تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 18
ترجمه نشده
مدیریت دانش موسسات آموزش عالی موریس
قیمت: رایگان
مشاهده متن کامل

مدیریت دانش موسسات آموزش عالی موریس

سال انتشار مقاله: 2018
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
ناشر: امرالد - Emeraldinsight
تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 22
ترجمه نشده
تاثیر رهبری اصیل و تحول آفرین بر نوآوری در آموزش عالی
قیمت: رایگان
مشاهده متن کامل

تاثیر رهبری اصیل و تحول آفرین بر نوآوری در آموزش عالی

سال انتشار مقاله: 2018
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
ناشر: الزویر - Elsevier
تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 48
ترجمه نشده
نقش تحول در یادگیری و آموزش برای پایداری
قیمت: رایگان
مشاهده متن کامل

نقش تحول در یادگیری و آموزش برای پایداری

سال انتشار مقاله: 2018
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
ناشر: الزویر - Elsevier
تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 45
ترجمه نشده
شکافهای دانش و یک برنامه تحقیقاتی
قیمت: رایگان
مشاهده متن کامل

شکافهای دانش و یک برنامه تحقیقاتی

سال انتشار مقاله: 2018
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
ناشر: الزویر - Elsevier
تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 9
ترجمه نشده
محتوای معلمان کلاس اول و ارتباط با ویژگی های معلم در مدارس روستایی
قیمت: رایگان
مشاهده متن کامل

محتوای معلمان کلاس اول و ارتباط با ویژگی های معلم در مدارس روستایی

سال انتشار مقاله: 2018
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
ناشر: الزویر - Elsevier
تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 15
ترجمه نشده
محرکانی برای اجرا در گروه های تحقیقاتی خلاق
قیمت: رایگان
مشاهده متن کامل

محرکانی برای اجرا در گروه های تحقیقاتی خلاق

سال انتشار مقاله: 2018
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
ناشر: الزویر - Elsevier
تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 15
ترجمه نشده
نگرش دانش آموزان به توسعه مهارت های مبتنی بر بازی
قیمت: رایگان
مشاهده متن کامل

نگرش دانش آموزان به توسعه مهارت های مبتنی بر بازی

سال انتشار مقاله: 2018
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
ناشر: الزویر - Elsevier
تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 12
ترجمه نشده
دانش آموزان به عنوان مشتریان در آموزش عالی
قیمت: رایگان
مشاهده متن کامل

دانش آموزان به عنوان مشتریان در آموزش عالی

سال انتشار مقاله: 2018
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
ناشر: الزویر - Elsevier
تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 4
ترجمه نشده
ارزیابی آموزش اصول اخلاقی از طریق آزمون ملی
قیمت: رایگان
مشاهده متن کامل

ارزیابی آموزش اصول اخلاقی از طریق آزمون ملی

سال انتشار مقاله: 2018
نوع نگارش مقاله: ----------
ناشر: تیلور و فرانسیس - Taylor & Francis
تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 18
ترجمه نشده
مسائل مهم در مطالعات برنامه آموزشی
قیمت: رایگان
مشاهده متن کامل

مسائل مهم در مطالعات برنامه آموزشی

سال انتشار مقاله: 2018
نوع نگارش مقاله: ----------
ناشر: تیلور و فرانسیس - Taylor & Francis
تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 16
ترجمه نشده
آموزش ریاضیات پس از ساعتها
قیمت: رایگان
مشاهده متن کامل

آموزش ریاضیات پس از ساعتها

سال انتشار مقاله: 2018
نوع نگارش مقاله: ----------
ناشر: تیلور و فرانسیس - Taylor & Francis
تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 20
ترجمه نشده
برنامه آموزشی و نظریه های دانش
قیمت: رایگان
مشاهده متن کامل

برنامه آموزشی و نظریه های دانش

سال انتشار مقاله: 2018
نوع نگارش مقاله: ----------
ناشر: تیلور و فرانسیس - Taylor & Francis
تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 10
ترجمه نشده
سایه های بحرانی در آموزش بهداشت و سلامت
قیمت: رایگان
مشاهده متن کامل

سایه های بحرانی در آموزش بهداشت و سلامت

سال انتشار مقاله: 2018
نوع نگارش مقاله: مقاله مروری (Review Article)
ناشر: تیلور و فرانسیس - Taylor & Francis
تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 22
ترجمه نشده
نقش ریاضیات در کالج و آمادگی شغلی
قیمت: رایگان
مشاهده متن کامل

نقش ریاضیات در کالج و آمادگی شغلی

سال انتشار مقاله: 2018
نوع نگارش مقاله: ----------
ناشر: تیلور و فرانسیس - Taylor & Francis
تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 25