دانلود رایگان مقالات انگلیسی سال 2017 رشته مهندسی صنایع با فرمت pdf با ترجمه فارسی آماده با فرمت پی دی اف و ورد با قابلیت ویرایش متن

مرتب سازی بر اساس:
ترجمه شده
برنامه ریزی فعالیتهای پیشگیرانه در تعمیرات و نگهداری راه آهن با محدودیت منابع
قیمت: ۱۵,۸۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

برنامه ریزی فعالیتهای پیشگیرانه در تعمیرات و نگهداری راه آهن با محدودیت منابع

سال انتشار مقاله: 2017
نوع نگارش مقاله: مقاله کوتاه (Short Communication)
صفحات ترجمه فارسی: 8 (1 صفحه رفرنس انگلیسی)
صفحات مقاله انگلیسی: 8
ترجمه شده
اعزام و جابجایی بلادرنگ آمبولانس
قیمت: ۲۵,۶۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

اعزام و جابجایی بلادرنگ آمبولانس

سال انتشار مقاله: 2017
نوع نگارش مقاله: ----------
صفحات ترجمه فارسی: 37 (1 صفحه رفرنس انگلیسی)
صفحات مقاله انگلیسی: 14
ترجمه شده
مدیریت منابع انسانی سبز: چارچوبی برای توسعه پایدار سازمان در اقتصادهای نوظهور
قیمت: ۲۵,۶۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

مدیریت منابع انسانی سبز: چارچوبی برای توسعه پایدار سازمان در اقتصادهای نوظهور

سال انتشار مقاله: 2017
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
صفحات ترجمه فارسی: 42 (8 صفحه رفرنس انگلیسی)
صفحات مقاله انگلیسی: 29
ترجمه شده
مدل مخفی مارکوف با مشاهدات همبستگی خودکار
قیمت: ۲۵,۶۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

مدل مخفی مارکوف با مشاهدات همبستگی خودکار

سال انتشار مقاله: 2017
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
صفحات ترجمه فارسی: 38
صفحات مقاله انگلیسی: 14
ترجمه شده
درک استراتژی محصولات بین المللی در شرکت های چند ملیتی از طریق شیوه های توسعه محصول جدید و سیر تکاملی آن ها
قیمت: ۲۳,۸۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

درک استراتژی محصولات بین المللی در شرکت های چند ملیتی از طریق شیوه های توسعه محصول جدید و سیر تکاملی آن ها

سال انتشار مقاله: 2017
نوع نگارش مقاله: ----------
صفحات ترجمه فارسی: 26 (3 صفحه رفرنس انگلیسی)
صفحات مقاله انگلیسی: 23
ترجمه شده
بهینه سازی مدل تصادف از جلو وسیله نقلیه با وسیله نقلیه دیگر بر اساس داده های سنجیده شده
قیمت: ۲۰,۹۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

بهینه سازی مدل تصادف از جلو وسیله نقلیه با وسیله نقلیه دیگر بر اساس داده های سنجیده شده

سال انتشار مقاله: 2017
نوع نگارش مقاله: ----------
صفحات ترجمه فارسی: 21 (1 صفحه رفرنس انگلیسی)
صفحات مقاله انگلیسی: 8
ترجمه شده
تخمین ماتریس های مبدا-مقصد بر اساس زنجیره های مارکوف
قیمت: ۲۱,۸۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

تخمین ماتریس های مبدا-مقصد بر اساس زنجیره های مارکوف

سال انتشار مقاله: 2017
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
صفحات ترجمه فارسی: 15
صفحات مقاله انگلیسی: 10
ترجمه شده
بررسی اثرات سرمایه ذهنی و ظرفیت جذب روی ظرفیت نوآوری
قیمت: ۲۲,۸۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

بررسی اثرات سرمایه ذهنی و ظرفیت جذب روی ظرفیت نوآوری

سال انتشار مقاله: 2017
نوع نگارش مقاله: ----------
صفحات ترجمه فارسی: 20
صفحات مقاله انگلیسی: 19
ترجمه شده
تاثیر انعطاف پذیری راهبردی و تولیدی و عملکرد سریع زنجیره تامین در ازای عملکرد شرکت
قیمت: ۲۵,۸۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

تاثیر انعطاف پذیری راهبردی و تولیدی و عملکرد سریع زنجیره تامین در ازای عملکرد شرکت

سال انتشار مقاله: 2017
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
صفحات ترجمه فارسی: 33
صفحات مقاله انگلیسی: 14
ترجمه شده
تاثیر انعطاف پذیری فردی و جو ایمنی بر عملکرد ایمنی و فشار روانی کارگران ساختمانی
قیمت: ۲۰,۹۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

تاثیر انعطاف پذیری فردی و جو ایمنی بر عملکرد ایمنی و فشار روانی کارگران ساختمانی

سال انتشار مقاله: 2017
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
صفحات ترجمه فارسی: 25
صفحات مقاله انگلیسی: 10
ترجمه شده
ایجاد فرهنگی جدید برای مدیریت کیفیت در عرصه چهارمین انقلاب صنعتی
قیمت: ۱۸,۶۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

ایجاد فرهنگی جدید برای مدیریت کیفیت در عرصه چهارمین انقلاب صنعتی

سال انتشار مقاله: 2017
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
صفحات ترجمه فارسی: 17
صفحات مقاله انگلیسی: 13
ترجمه شده
سیستم های اطلاعاتی و مدیریت زنجیره تامین پایدار در حرکت به سمت یک جامعه پایدار تر
قیمت: ۲۳,۸۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

سیستم های اطلاعاتی و مدیریت زنجیره تامین پایدار در حرکت به سمت یک جامعه پایدار تر

سال انتشار مقاله: 2017
نوع نگارش مقاله: مقاله مروری (Review Article)
صفحات ترجمه فارسی: 22
صفحات مقاله انگلیسی: 9
ترجمه شده
منبع یابی استراتژیک و مسئولیت اجتماعی شرکتی
قیمت: ۲۵,۶۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

منبع یابی استراتژیک و مسئولیت اجتماعی شرکتی

سال انتشار مقاله: 2017
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
صفحات ترجمه فارسی: 33 (1 صفحه رفرنس انگلیسی)
صفحات مقاله انگلیسی: 11
ترجمه شده
ارتباط بین هزینه یابی بر مبنای هدف و مهندسی ارزش و سود و کایزن مورد انتظار
قیمت: ۱۳,۹۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

ارتباط بین هزینه یابی بر مبنای هدف و مهندسی ارزش و سود و کایزن مورد انتظار

سال انتشار مقاله: 2017
نوع نگارش مقاله: ----------
صفحات ترجمه فارسی: 10
صفحات مقاله انگلیسی: 5
ترجمه شده
یک روش برنامه ریزی تولید جهت استفاد بهینه از پتانسیل سیستم های تولید کننده قابل پیکربندی مجدد
قیمت: ۱۸,۶۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

یک روش برنامه ریزی تولید جهت استفاد بهینه از پتانسیل سیستم های تولید کننده قابل پیکربندی مجدد

سال انتشار مقاله: 2017
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
صفحات ترجمه فارسی: 17 (2 صفحه رفرنس انگلیسی)
صفحات مقاله انگلیسی: 6
ترجمه شده
ارزیابی پایداری زنجیره تامین توسط شبکه دوطرفه مرزی DEA
قیمت: ۳۲,۷۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

ارزیابی پایداری زنجیره تامین توسط شبکه دوطرفه مرزی DEA

سال انتشار مقاله: 2017
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
صفحات ترجمه فارسی: 16
صفحات مقاله انگلیسی: 7
ترجمه شده
قابلیت های تکنولوژیکی و انعطاف پذیری زنجیره تامین شرکت ها
قیمت: ۲۲,۱۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

قابلیت های تکنولوژیکی و انعطاف پذیری زنجیره تامین شرکت ها

سال انتشار مقاله: 2017
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
صفحات ترجمه فارسی: 24 (1 صفحه رفرنس انگلیسی)
صفحات مقاله انگلیسی: 9
ترجمه شده
روش VIKOR تعمیم یافته مبتنی بر تعیین آنتروپی برای ارزیابی ریسک حالت های خرابی
قیمت: ۲۴,۴۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

روش VIKOR تعمیم یافته مبتنی بر تعیین آنتروپی برای ارزیابی ریسک حالت های خرابی

سال انتشار مقاله: 2017
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
صفحات ترجمه فارسی: 31
صفحات مقاله انگلیسی: 13
ترجمه شده
اثرات چرخه مدیریت سیستم ها روی توسعه عملکرد محصول جدید
قیمت: ۲۶,۸۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

اثرات چرخه مدیریت سیستم ها روی توسعه عملکرد محصول جدید

سال انتشار مقاله: 2017
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
صفحات ترجمه فارسی: 39 (2 صفحه رفرنس انگلیسی)
صفحات مقاله انگلیسی: 17
ترجمه شده
تکنیک MRPN برای ارزیابی خطرات کاری در معادن زغال سنگ زیرزمینی
قیمت: ۱۸,۸۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

تکنیک MRPN برای ارزیابی خطرات کاری در معادن زغال سنگ زیرزمینی

سال انتشار مقاله: 2017
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
صفحات ترجمه فارسی: 14 (2 صفحه رفرنس انگلیسی)
صفحات مقاله انگلیسی: 5
ترجمه شده
تصمیم گیری چند معیاری در مدیریت ریسک مالی با استفاده از الگوریتم ژنتیک چند منظوره
قیمت: ۱۹,۷۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

تصمیم گیری چند معیاری در مدیریت ریسک مالی با استفاده از الگوریتم ژنتیک چند منظوره

سال انتشار مقاله: 2017
نوع نگارش مقاله: ----------
صفحات ترجمه فارسی: 19 (1 صفحه رفرنس انگلیسی)
صفحات مقاله انگلیسی: 15
ترجمه شده
یادگیری ساختاری در شبکه های عصبی مصنوعی با بهینه سازی تنک
قیمت: ۲۰,۹۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

یادگیری ساختاری در شبکه های عصبی مصنوعی با بهینه سازی تنک

سال انتشار مقاله: 2017
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
صفحات ترجمه فارسی: 20
صفحات مقاله انگلیسی: 17
ترجمه شده
روش شناسی جدید  با روش تولید ناب برای ادغام سیستم های اجرایی ساخت و تولید
قیمت: ۱۸,۶۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

روش شناسی جدید با روش تولید ناب برای ادغام سیستم های اجرایی ساخت و تولید

سال انتشار مقاله: 2017
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
صفحات ترجمه فارسی: 16 (1 صفحه رفرنس انگلیسی)
صفحات مقاله انگلیسی: 9
ترجمه شده
مدیریت دانش و مدیریت برنامه ریزی سازمانی (ERP)
قیمت: ۲۳,۳۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

مدیریت دانش و مدیریت برنامه ریزی سازمانی (ERP)

سال انتشار مقاله: 2017
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
صفحات ترجمه فارسی: 27