دانلود رایگان مقالات انگلیسی سال 2018 رشته مهندسی صنایع با فرمت pdf با ترجمه فارسی آماده با فرمت پی دی اف و ورد با قابلیت ویرایش متن

مرتب سازی بر اساس:
ترجمه شده
مدیریت خرید و عرضه در یک دیدگاه بازاریابی صنعتی
قیمت: ۲۰,۹۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

مدیریت خرید و عرضه در یک دیدگاه بازاریابی صنعتی

سال انتشار مقاله: 2018
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
صفحات ترجمه فارسی: 19 (1 صفحه رفرنس انگلیسی)
صفحات مقاله انگلیسی: 7
ترجمه شده
اتحاد تولید کنندگان و شرکت های خدماتی
قیمت: ۲۲,۱۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

اتحاد تولید کنندگان و شرکت های خدماتی

سال انتشار مقاله: 2018
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
صفحات ترجمه فارسی: 23 (1 صفحه رفرنس انگلیسی)
صفحات مقاله انگلیسی: 8
ترجمه شده
پایداری و نوآوری در زنجیره تامین پلاستیک سبز در برزیل
قیمت: ۲۰,۹۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

پایداری و نوآوری در زنجیره تامین پلاستیک سبز در برزیل

سال انتشار مقاله: 2018
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
صفحات ترجمه فارسی: 18 (1 صفحه رفرنس انگلیسی)
صفحات مقاله انگلیسی: 7
ترجمه شده
انتخاب تامین کننده و عملکرد شرکت: شواهد تجربی از محیط یک کشور در حال توسعه
قیمت: ۲۴,۴۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

انتخاب تامین کننده و عملکرد شرکت: شواهد تجربی از محیط یک کشور در حال توسعه

سال انتشار مقاله: 2018
نوع نگارش مقاله: ----------
صفحات ترجمه فارسی: 32 (6 صفحه رفرنس انگلیسی)
صفحات مقاله انگلیسی: 35
ترجمه شده
جستجوی راه اندازی سریعتر برای مشکل مسیریابی خودرو با تقاضاهای احتمالی و بازگردانی
قیمت: ۲۴,۴۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

جستجوی راه اندازی سریعتر برای مشکل مسیریابی خودرو با تقاضاهای احتمالی و بازگردانی

سال انتشار مقاله: 2018
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
صفحات ترجمه فارسی: 29 (1 صفحه رفرنس انگلیسی)
صفحات مقاله انگلیسی: 11
ترجمه شده
مدل آزاد توزیع برای مسئله مکان یابی آمبولانس با تقاضای مبهم
قیمت: ۲۰,۶۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

مدل آزاد توزیع برای مسئله مکان یابی آمبولانس با تقاضای مبهم

سال انتشار مقاله: 2018
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
صفحات ترجمه فارسی: 22 (1 صفحه رفرنس انگلیسی)
صفحات مقاله انگلیسی: 13
ترجمه شده
روش های حل برای مساله بهینه سازی سینی
قیمت: ۲۹,۱۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

روش های حل برای مساله بهینه سازی سینی

سال انتشار مقاله: 2018
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
صفحات ترجمه فارسی: 46
صفحات مقاله انگلیسی: 15
ترجمه شده
شناسایی عواملی حیاتی در مدیریت زنجیره تامین سبز
قیمت: ۲۰,۹۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

شناسایی عواملی حیاتی در مدیریت زنجیره تامین سبز

سال انتشار مقاله: 2018
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
صفحات ترجمه فارسی: 19 (1 صفحه رفرنس انگلیسی)
صفحات مقاله انگلیسی: 9
ترجمه شده
ادغام ساخت پذیری و مدیریت ریسک پروژه
قیمت: ۱۶,۲۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

ادغام ساخت پذیری و مدیریت ریسک پروژه

سال انتشار مقاله: 2018
نوع نگارش مقاله: ----------
صفحات ترجمه فارسی: 10
صفحات مقاله انگلیسی: 9
ترجمه شده
نوآوری مدل تجاری چابک در کارآفرینی دیجیتال
قیمت: ۳۰,۳۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

نوآوری مدل تجاری چابک در کارآفرینی دیجیتال

سال انتشار مقاله: 2018
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
صفحات ترجمه فارسی: 49 (2 صفحه رفرنس انگلیسی)
صفحات مقاله انگلیسی: 19
ترجمه شده
صدور مجوز فن آوری استراتژیک در یک زنجیره تامین
قیمت: ۳۰,۳۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

صدور مجوز فن آوری استراتژیک در یک زنجیره تامین

سال انتشار مقاله: 2018
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
صفحات ترجمه فارسی: 51 (2 صفحه رفرنس انگلیسی)
صفحات مقاله انگلیسی: 14
ترجمه شده
مدیریت زنجیره عرضه پایدار: کمک به بازارهای عرضه
قیمت: ۲۳,۳۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

مدیریت زنجیره عرضه پایدار: کمک به بازارهای عرضه

سال انتشار مقاله: 2018
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
صفحات ترجمه فارسی: 28 (3 صفحه رفرنس انگلیسی)
صفحات مقاله انگلیسی: 25
ترجمه شده
تاثیر خطر زنجیره تامین بر عملکرد چابکی
قیمت: ۲۸,۰۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

تاثیر خطر زنجیره تامین بر عملکرد چابکی

سال انتشار مقاله: 2018
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
صفحات ترجمه فارسی: 44
صفحات مقاله انگلیسی: 68
ترجمه شده
یک رویکرد شبیه سازی برای ارزیابی تاثیر تعامل رفتار مشتری و استراتژی سازمانی
قیمت: ۱۷,۴۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

یک رویکرد شبیه سازی برای ارزیابی تاثیر تعامل رفتار مشتری و استراتژی سازمانی

سال انتشار مقاله: 2018
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
صفحات ترجمه فارسی: 13
صفحات مقاله انگلیسی: 4
ترجمه شده
مدیریت زنجیره تامین سبز و اقتصاد مدور: بررسی نظریه پیشرفت در هر دو زمینه
قیمت: ۲۵,۸۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

مدیریت زنجیره تامین سبز و اقتصاد مدور: بررسی نظریه پیشرفت در هر دو زمینه

سال انتشار مقاله: 2018
نوع نگارش مقاله: مرور ادبیات (Literature Review)
صفحات ترجمه فارسی: 32 (5 صفحه رفرنس انگلیسی)
صفحات مقاله انگلیسی: 26
ترجمه شده
پیشرفت در برنامه ریزی تصادفی و بهینه سازی پایدار
قیمت: ۲۰,۹۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

پیشرفت در برنامه ریزی تصادفی و بهینه سازی پایدار

سال انتشار مقاله: 2018
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
صفحات ترجمه فارسی: 17
صفحات مقاله انگلیسی: 20
ترجمه شده
مدیریت کیفیت زنجیره تامین پایدار
قیمت: ۳۰,۸۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

مدیریت کیفیت زنجیره تامین پایدار

سال انتشار مقاله: 2018
نوع نگارش مقاله: مقاله مروری (Review Article)
صفحات ترجمه فارسی: 45 (2 صفحه رفرنس انگلیسی)
صفحات مقاله انگلیسی: 19
ترجمه شده
تحلیل واریانس میانگین قرارداد اختیار معامله در زنجیره تامین دو پلکانی
قیمت: ۲۴,۴۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

تحلیل واریانس میانگین قرارداد اختیار معامله در زنجیره تامین دو پلکانی

سال انتشار مقاله: 2018
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
صفحات ترجمه فارسی: 34 (3 صفحه رفرنس انگلیسی)
صفحات مقاله انگلیسی: 45
ترجمه شده
سیستم مدیریت اطلاعات زنجیره تامین لجیستیک سرویس گرا
قیمت: ۱۹,۸۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

سیستم مدیریت اطلاعات زنجیره تامین لجیستیک سرویس گرا

سال انتشار مقاله: 2018
نوع نگارش مقاله: ----------
صفحات ترجمه فارسی: 12 (1 صفحه رفرنس انگلیسی)
صفحات مقاله انگلیسی: 4
ترجمه شده
زمان بندی تولید و چیدمان بهینه در تولید افزوده
قیمت: ۲۵,۶۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

زمان بندی تولید و چیدمان بهینه در تولید افزوده

سال انتشار مقاله: 2018
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
صفحات ترجمه فارسی: 33 (2 صفحه رفرنس انگلیسی)
صفحات مقاله انگلیسی: 33
ترجمه شده
مدل تولید در سطح جهانی و شاخص های عملکرد عملیاتی
قیمت: ۲۴,۸۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

مدل تولید در سطح جهانی و شاخص های عملکرد عملیاتی

سال انتشار مقاله: 2018
نوع نگارش مقاله: ----------
صفحات ترجمه فارسی: 21 (1 صفحه رفرنس انگلیسی)
صفحات مقاله انگلیسی: 21
ترجمه شده
انتخاب مواد دکوراسیون سبز تحت ویژگیهای محیط داخلی:
قیمت: ۲۵,۸۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

انتخاب مواد دکوراسیون سبز تحت ویژگیهای محیط داخلی:

سال انتشار مقاله: 2018
نوع نگارش مقاله: مقاله مروری (Review Article)
صفحات ترجمه فارسی: 23 (2 صفحه رفرنس انگلیسی)
صفحات مقاله انگلیسی: 11
ترجمه شده
اثر تعدیل کننده توپولوژی شبکه تامین بر کارایی مدیریت ریسک
قیمت: ۲۶,۸۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

اثر تعدیل کننده توپولوژی شبکه تامین بر کارایی مدیریت ریسک

سال انتشار مقاله: 2018
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
صفحات ترجمه فارسی: 36 (1 صفحه رفرنس انگلیسی)
صفحات مقاله انگلیسی: 14
ترجمه شده
لجستیک (آمایش) زیست توده: بررسی ویژگی های مهم، مدل سازی بهینه سازی و روندهای جدید
قیمت: ۲۹,۱۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

لجستیک (آمایش) زیست توده: بررسی ویژگی های مهم، مدل سازی بهینه سازی و روندهای جدید

سال انتشار مقاله: 2018
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
صفحات ترجمه فارسی: 47 (2 صفحه رفرنس انگلیسی)