دانلود رایگان مقالات انگلیسی سال 2018 رشته مدیریت با فرمت pdf با ترجمه فارسی آماده با فرمت پی دی اف و ورد با قابلیت ویرایش متن

مرتب سازی بر اساس:
ترجمه شده
کارایی هیئت مدیره و هزینه های حسابرسی شرکت ها
قیمت: ۲۳,۳۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

کارایی هیئت مدیره و هزینه های حسابرسی شرکت ها

سال انتشار مقاله: 2018
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
صفحات ترجمه فارسی: 28 (3 صفحه رفرنس انگلیسی)
صفحات مقاله انگلیسی: 22
ترجمه شده
اثرات سیستم های اطلاعاتی استراتژیک بر استراتژی رقابتی و عملکرد
قیمت: ۲۸,۰۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

اثرات سیستم های اطلاعاتی استراتژیک بر استراتژی رقابتی و عملکرد

سال انتشار مقاله: 2018
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
صفحات ترجمه فارسی: 47 (6 صفحه رفرنس انگلیسی)
صفحات مقاله انگلیسی: 60
ترجمه شده
مدیریت خرید و عرضه در یک دیدگاه بازاریابی صنعتی
قیمت: ۲۰,۹۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

مدیریت خرید و عرضه در یک دیدگاه بازاریابی صنعتی

سال انتشار مقاله: 2018
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
صفحات ترجمه فارسی: 19 (1 صفحه رفرنس انگلیسی)
صفحات مقاله انگلیسی: 7
ترجمه شده
اتحاد تولید کنندگان و شرکت های خدماتی
قیمت: ۲۲,۱۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

اتحاد تولید کنندگان و شرکت های خدماتی

سال انتشار مقاله: 2018
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
صفحات ترجمه فارسی: 23 (1 صفحه رفرنس انگلیسی)
صفحات مقاله انگلیسی: 8
ترجمه شده
رضایت ارتباطات و رضایت شغلی در میان پرستاران بخش مراقبت های ویژه
قیمت: ۲۰,۹۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

رضایت ارتباطات و رضایت شغلی در میان پرستاران بخش مراقبت های ویژه

سال انتشار مقاله: 2018
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
صفحات ترجمه فارسی: 18 (1 صفحه رفرنس انگلیسی)
صفحات مقاله انگلیسی: 7
ترجمه شده
تحلیل عوامل اصلی تعیین کننده رفتار اخلاقی کارمندان هتل
قیمت: ۲۳,۳۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

تحلیل عوامل اصلی تعیین کننده رفتار اخلاقی کارمندان هتل

سال انتشار مقاله: 2018
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
صفحات ترجمه فارسی: 27 (1 صفحه رفرنس انگلیسی)
صفحات مقاله انگلیسی: 9
ترجمه شده
درک روند پژوهش های بازاریابی و مسیرهای آینده آن
قیمت: ۲۲,۱۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

درک روند پژوهش های بازاریابی و مسیرهای آینده آن

سال انتشار مقاله: 2018
نوع نگارش مقاله: مرور ادبیات (Literature Review)
صفحات ترجمه فارسی: 22 (2 صفحه رفرنس انگلیسی)
صفحات مقاله انگلیسی: 18
ترجمه شده
اولویت بندی نیازها برای پشتیبانی از تصمیم گیری در فرآیند تغییر سازمانی
قیمت: ۱۹,۷۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

اولویت بندی نیازها برای پشتیبانی از تصمیم گیری در فرآیند تغییر سازمانی

سال انتشار مقاله: 2018
نوع نگارش مقاله: مقاله مفهومی (Conceptual Paper)
صفحات ترجمه فارسی: 17
صفحات مقاله انگلیسی: 11
ترجمه شده
انتخاب تامین کننده و عملکرد شرکت: شواهد تجربی از محیط یک کشور در حال توسعه
قیمت: ۲۴,۴۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

انتخاب تامین کننده و عملکرد شرکت: شواهد تجربی از محیط یک کشور در حال توسعه

سال انتشار مقاله: 2018
نوع نگارش مقاله: ----------
صفحات ترجمه فارسی: 32 (6 صفحه رفرنس انگلیسی)
صفحات مقاله انگلیسی: 35
ترجمه شده
حداکثرسازی و حداقل سازی تمرکز سرمایه گذاری با محدودیت های بودجه و ریسک سرمایه گذاری
قیمت: ۱۸,۶۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

حداکثرسازی و حداقل سازی تمرکز سرمایه گذاری با محدودیت های بودجه و ریسک سرمایه گذاری

سال انتشار مقاله: 2018
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
صفحات ترجمه فارسی: 13
صفحات مقاله انگلیسی: 19
ترجمه شده
مدل معادله ساختاری برای ارزیابی تاثیر سازمان یادگیرنده و تعهد نسبت به عملکرد سازمان های تحقیقاتی
قیمت: ۱۷,۴۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

مدل معادله ساختاری برای ارزیابی تاثیر سازمان یادگیرنده و تعهد نسبت به عملکرد سازمان های تحقیقاتی

سال انتشار مقاله: 2018
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
صفحات ترجمه فارسی: 12 (1 صفحه رفرنس انگلیسی)
صفحات مقاله انگلیسی: 6
ترجمه شده
بررسی نقش امید مصرف کننده در توضیح تاثیر ارزش ادراک شده برند روی پیامدهای ارتباط مشتری
قیمت: ۲۵,۶۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

بررسی نقش امید مصرف کننده در توضیح تاثیر ارزش ادراک شده برند روی پیامدهای ارتباط مشتری

سال انتشار مقاله: 2018
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
صفحات ترجمه فارسی: 32 (1 صفحه رفرنس انگلیسی)
صفحات مقاله انگلیسی: 11
ترجمه شده
کارآفرینی زنان: مدلی از رابط کسب و کار خانوادگی و عملکرد
قیمت: ۱۹,۷۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

کارآفرینی زنان: مدلی از رابط کسب و کار خانوادگی و عملکرد

سال انتشار مقاله: 2018
نوع نگارش مقاله: ----------
صفحات ترجمه فارسی: 15 (1 صفحه رفرنس انگلیسی)
صفحات مقاله انگلیسی: 11
ترجمه شده
مدیریت منابع انسانی و تاثیر آن روی عملکرد
قیمت: ۲۲,۸۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

مدیریت منابع انسانی و تاثیر آن روی عملکرد

سال انتشار مقاله: 2018
نوع نگارش مقاله: مرور ادبیات (Literature Review)
صفحات ترجمه فارسی: 22 (3 صفحه رفرنس انگلیسی)
صفحات مقاله انگلیسی: 16
ترجمه شده
پیامد و نتیجه عملکرد جهت گیری بازار و استفاده از سیستم های حسابداری مدیریت
قیمت: ۲۲,۱۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

پیامد و نتیجه عملکرد جهت گیری بازار و استفاده از سیستم های حسابداری مدیریت

سال انتشار مقاله: 2018
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
صفحات ترجمه فارسی: 22 (2 صفحه رفرنس انگلیسی)
صفحات مقاله انگلیسی: 18
ترجمه شده
تعامل بین سرمایه اجتماعی، خلاقیت و کارایی در سازمان ها
قیمت: ۱۹,۷۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

تعامل بین سرمایه اجتماعی، خلاقیت و کارایی در سازمان ها

سال انتشار مقاله: 2018
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
صفحات ترجمه فارسی: 19 (3 صفحه رفرنس انگلیسی)
صفحات مقاله انگلیسی: 9
ترجمه شده
قیمت گذاری مبتنی بر ارزش و تعصبات شناختی
قیمت: ۲۰,۹۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

قیمت گذاری مبتنی بر ارزش و تعصبات شناختی

سال انتشار مقاله: 2018
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
صفحات ترجمه فارسی: 24 (2 صفحه رفرنس انگلیسی)
صفحات مقاله انگلیسی: 9
ترجمه شده
استراتژی های مربوط به مشارکت مشتری در بازاریابی: چارچوب تصمیم گیری
قیمت: ۲۳,۳۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

استراتژی های مربوط به مشارکت مشتری در بازاریابی: چارچوب تصمیم گیری

سال انتشار مقاله: 2018
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
صفحات ترجمه فارسی: 25 (1 صفحه رفرنس انگلیسی)
صفحات مقاله انگلیسی: 10
ترجمه شده
کارآفرینی، اقتصاد نهادی و رشد اقتصادی
قیمت: ۲۳,۳۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

کارآفرینی، اقتصاد نهادی و رشد اقتصادی

سال انتشار مقاله: 2018
نوع نگارش مقاله: ----------
صفحات ترجمه فارسی: 25 (2 صفحه رفرنس انگلیسی)
صفحات مقاله انگلیسی: 14
ترجمه شده
محدودیت های پیش روی زنان کارآفرین در کشورهای در حال توسعه
قیمت: ۲۲,۱۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

محدودیت های پیش روی زنان کارآفرین در کشورهای در حال توسعه

سال انتشار مقاله: 2018
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
صفحات ترجمه فارسی: 26 (5 صفحه رفرنس انگلیسی)
صفحات مقاله انگلیسی: 18
ترجمه شده
آیا بازارهای سرمایه برای مسئولیت اجتماعی شرکتی ارزش می‌گذارند؟
قیمت: ۲۹,۱۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

آیا بازارهای سرمایه برای مسئولیت اجتماعی شرکتی ارزش می‌گذارند؟

سال انتشار مقاله: 2018
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
صفحات ترجمه فارسی: 48 (4 صفحه رفرنس انگلیسی)
صفحات مقاله انگلیسی: 66
ترجمه شده
رابطه بین شهرت، برندینگ کارفرما و مسئولیت اجتماعی شرکتها
قیمت: ۱۹,۷۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

رابطه بین شهرت، برندینگ کارفرما و مسئولیت اجتماعی شرکتها

سال انتشار مقاله: 2018
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
صفحات ترجمه فارسی: 20 (2 صفحه رفرنس انگلیسی)
صفحات مقاله انگلیسی: 9
ترجمه شده
رهبری تحول گرا و رضایت شغلی: تاثیر تعدیل کننده پاداش احتمالی
قیمت: ۲۰,۹۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

رهبری تحول گرا و رضایت شغلی: تاثیر تعدیل کننده پاداش احتمالی

سال انتشار مقاله: 2018
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
صفحات ترجمه فارسی: 21 (2 صفحه رفرنس انگلیسی)
صفحات مقاله انگلیسی: 17
ترجمه شده
تحلیل ضعف اعتبارسنجی داده ها از نظر CRM اجتماعی
قیمت: ۱۷,۴۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

تحلیل ضعف اعتبارسنجی داده ها از نظر CRM اجتماعی

سال انتشار مقاله: 2018
نوع نگارش مقاله: ----------
صفحات ترجمه فارسی: 11