دانلود رایگان مقالات انگلیسی سال 2017 رشته ریاضی با فرمت pdf با ترجمه فارسی آماده با فرمت پی دی اف و ورد با قابلیت ویرایش متن

مرتب سازی بر اساس:
ترجمه شده
یادداشتی بر قضیه هلی کسری رنگین
قیمت: ۱۳,۹۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

یادداشتی بر قضیه هلی کسری رنگین

سال انتشار مقاله: 2017
نوع نگارش مقاله: مقاله کوتاه (Short Communication)
صفحات ترجمه فارسی: 9
صفحات مقاله انگلیسی: 4
ترجمه شده
تسلط در 3-تورنمنت ها
قیمت: ۱۱,۵۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

تسلط در 3-تورنمنت ها

سال انتشار مقاله: 2017
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
صفحات ترجمه فارسی: 5
صفحات مقاله انگلیسی: 4
ترجمه شده
آنتروپی باور اصلاح شده در چارچوب دمپستر- شافر
قیمت: ۱۷,۴۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

آنتروپی باور اصلاح شده در چارچوب دمپستر- شافر

سال انتشار مقاله: 2017
نوع نگارش مقاله: ----------
صفحات ترجمه فارسی: 19
صفحات مقاله انگلیسی: 17
ترجمه شده
روش پارامتری جداسازی ماتریس بالا مثلثی و پایین مثلثی برای حل مسائل نقطه زینی
قیمت: ۱۷,۴۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

روش پارامتری جداسازی ماتریس بالا مثلثی و پایین مثلثی برای حل مسائل نقطه زینی

سال انتشار مقاله: 2017
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
صفحات ترجمه فارسی: 15
صفحات مقاله انگلیسی: 13
ترجمه شده
نتایجی درباره رابطه بین نگاشت شبه متقارن و دامنه های φ – یکنواخت
قیمت: ۱۷,۸۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

نتایجی درباره رابطه بین نگاشت شبه متقارن و دامنه های φ – یکنواخت

سال انتشار مقاله: 2017
نوع نگارش مقاله: مقاله کوتاه (Short Communication)
صفحات ترجمه فارسی: 7
صفحات مقاله انگلیسی: 6
ترجمه شده
آنتروپی زبانی فازی نامطمئن و معیارهای کراس آنتروپی و روش صف بندی جایگزین
قیمت: ۲۶,۸۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

آنتروپی زبانی فازی نامطمئن و معیارهای کراس آنتروپی و روش صف بندی جایگزین

سال انتشار مقاله: 2017
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
صفحات ترجمه فارسی: 40 (3 صفحه رفرنس انگلیسی)
صفحات مقاله انگلیسی: 44
ترجمه شده
ایزومتری های کروی از *C - جبرهای متناهی بعد
قیمت: ۱۵,۸۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

ایزومتری های کروی از *C - جبرهای متناهی بعد

سال انتشار مقاله: 2017
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
صفحات ترجمه فارسی: 7
صفحات مقاله انگلیسی: 5
ترجمه شده
کنترل تطبیقی سامانه های مرتبه کسری، با استفاده از روش فازی T-S
قیمت: ۲۱,۸۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

کنترل تطبیقی سامانه های مرتبه کسری، با استفاده از روش فازی T-S

سال انتشار مقاله: 2017
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
صفحات ترجمه فارسی: 24 (2 صفحه رفرنس انگلیسی)
صفحات مقاله انگلیسی: 14