دانلود رایگان مقالات انگلیسی سال 2017 رشته مهندسی مکانیک با فرمت pdf با ترجمه فارسی آماده با فرمت پی دی اف و ورد با قابلیت ویرایش متن

مرتب سازی بر اساس:
ترجمه شده
آنالیز فنی-اقتصادی از ذخیره سازی انرژی مبتنی بر خودروهای برقی
قیمت: ۱۹,۷۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

آنالیز فنی-اقتصادی از ذخیره سازی انرژی مبتنی بر خودروهای برقی

سال انتشار مقاله: 2017
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
صفحات ترجمه فارسی: 23 (1 صفحه رفرنس انگلیسی)
صفحات مقاله انگلیسی: 12
ترجمه شده
بررسی عددی زمان ثابت دینامیک (پویایی) خوشه حباب با روش اتخاذ رابط رویکرد جریان چند فازی
قیمت: ۲۰,۹۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

بررسی عددی زمان ثابت دینامیک (پویایی) خوشه حباب با روش اتخاذ رابط رویکرد جریان چند فازی

سال انتشار مقاله: 2017
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
صفحات ترجمه فارسی: 23 (1 صفحه رفرنس انگلیسی)
صفحات مقاله انگلیسی: 10
ترجمه شده
بهینه سازی مدل تصادف از جلو وسیله نقلیه با وسیله نقلیه دیگر بر اساس داده های سنجیده شده
قیمت: ۲۰,۹۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

بهینه سازی مدل تصادف از جلو وسیله نقلیه با وسیله نقلیه دیگر بر اساس داده های سنجیده شده

سال انتشار مقاله: 2017
نوع نگارش مقاله: ----------
صفحات ترجمه فارسی: 21 (1 صفحه رفرنس انگلیسی)
صفحات مقاله انگلیسی: 8
ترجمه شده
روش سطح مشترک تیز برای مدل سازی با استفاده از روش های حجم مایع و مایع نامرئی
قیمت: ۱۷,۴۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

روش سطح مشترک تیز برای مدل سازی با استفاده از روش های حجم مایع و مایع نامرئی

سال انتشار مقاله: 2017
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
صفحات ترجمه فارسی: 16 (1 صفحه رفرنس انگلیسی)
صفحات مقاله انگلیسی: 9
ترجمه شده
تخمین هدایت حرارتی نانوسیال اتیلن گلیکول با نانوذارت هیبریدی SWCNT- Al2O3
قیمت: ۲۰,۸۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

تخمین هدایت حرارتی نانوسیال اتیلن گلیکول با نانوذارت هیبریدی SWCNT- Al2O3

سال انتشار مقاله: 2017
نوع نگارش مقاله: ----------
صفحات ترجمه فارسی: 18
صفحات مقاله انگلیسی: 13
ترجمه شده
استنتاج معادله رینولدز غشای محصور تقارن مرکزی زبر روانکاری شده
قیمت: ۱۳,۹۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

استنتاج معادله رینولدز غشای محصور تقارن مرکزی زبر روانکاری شده

سال انتشار مقاله: 2017
نوع نگارش مقاله: ----------
صفحات ترجمه فارسی: 11
صفحات مقاله انگلیسی: 7
ترجمه شده
تقویت راندمان فن کارخانه سیمان
قیمت: ۱۷,۴۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

تقویت راندمان فن کارخانه سیمان

سال انتشار مقاله: 2017
نوع نگارش مقاله: ----------
صفحات ترجمه فارسی: 13
صفحات مقاله انگلیسی: 7
ترجمه شده
غشای پیزو الکتریک تحریک شده برای چسبندگی مایع ها و ارزیابی تراکم توده
قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

غشای پیزو الکتریک تحریک شده برای چسبندگی مایع ها و ارزیابی تراکم توده

سال انتشار مقاله: 2017
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
صفحات ترجمه فارسی: 11
صفحات مقاله انگلیسی: 6
ترجمه شده
مدلبندی پریدینامیکی تکامل آسیب های ترموکسیداتیو در لامینای کامپوزیت
قیمت: ۱۶,۲۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

مدلبندی پریدینامیکی تکامل آسیب های ترموکسیداتیو در لامینای کامپوزیت

سال انتشار مقاله: 2017
نوع نگارش مقاله: ----------
صفحات ترجمه فارسی: 13 (1 صفحه رفرنس انگلیسی)
صفحات مقاله انگلیسی: 10
ترجمه شده
اثر سرعت و ابعاد نانوذرات جامد بر روی انتقال حرارت در نانوسیال غیرنیوتنی
قیمت: ۱۸,۶۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

اثر سرعت و ابعاد نانوذرات جامد بر روی انتقال حرارت در نانوسیال غیرنیوتنی

سال انتشار مقاله: 2017
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
صفحات ترجمه فارسی: 17
صفحات مقاله انگلیسی: 8
ترجمه شده
روش سنجش تغییر شکل سه بعدی جدید در میکروسکوپ نوری برای آزمون بالج میکرومقیاس
قیمت: ۲۱,۸۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

روش سنجش تغییر شکل سه بعدی جدید در میکروسکوپ نوری برای آزمون بالج میکرومقیاس

سال انتشار مقاله: 2017
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
صفحات ترجمه فارسی: 17 (2 صفحه رفرنس انگلیسی)
صفحات مقاله انگلیسی: 8
ترجمه شده
آنالیز کیفیت اختلاط در یک میکرومیکسر گریز از مرکز منحنی شکل از طریق شبیه سازی عددی
قیمت: ۲۱,۸۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

آنالیز کیفیت اختلاط در یک میکرومیکسر گریز از مرکز منحنی شکل از طریق شبیه سازی عددی

سال انتشار مقاله: 2017
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
صفحات ترجمه فارسی: 21 (2 صفحه رفرنس انگلیسی)
صفحات مقاله انگلیسی: 8
ترجمه نشده
بهینه سازی مدل تصادف از جلو وسیله نقلیه با وسیله نقلیه ی دیگر
قیمت: رایگان
مشاهده متن کامل

بهینه سازی مدل تصادف از جلو وسیله نقلیه با وسیله نقلیه ی دیگر

سال انتشار مقاله: 2017
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
ناشر: آی تریپل ای - IEEE
تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 8
ترجمه نشده
طراحی تک ستون برای توربین های بادی دریایی
قیمت: رایگان
مشاهده متن کامل

طراحی تک ستون برای توربین های بادی دریایی

سال انتشار مقاله: 2017
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
ناشر: الزویر - Elsevier
تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 27