دانلود رایگان مقالات انگلیسی سال 2017 رشته روانشناسی با فرمت pdf با ترجمه فارسی آماده با فرمت پی دی اف و ورد با قابلیت ویرایش متن

مرتب سازی بر اساس:
ترجمه شده
دلبستگی، استرس و روابط رمانتیک بزرگسالان
قیمت: ۱۶,۲۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

دلبستگی، استرس و روابط رمانتیک بزرگسالان

سال انتشار مقاله: 2017
نوع نگارش مقاله: مقاله مروری (Review Article)
صفحات ترجمه فارسی: 12 (2 صفحه رفرنس انگلیسی)
صفحات مقاله انگلیسی: 6
ترجمه شده
نقش پویایی فردی و میان فردی در کودکان مبتلا به ADHD، اختلال های احساسی و رفتاری
قیمت: ۲۰,۹۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

نقش پویایی فردی و میان فردی در کودکان مبتلا به ADHD، اختلال های احساسی و رفتاری

سال انتشار مقاله: 2017
نوع نگارش مقاله: ----------
صفحات ترجمه فارسی: 31 (8 صفحه رفرنس انگلیسی)
صفحات مقاله انگلیسی: 23
ترجمه شده
روابط خانوادگی دوستانه برای کودکان دارای معلولیت ذهنی و ناتوانی های یادگیری
قیمت: ۲۳,۳۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

روابط خانوادگی دوستانه برای کودکان دارای معلولیت ذهنی و ناتوانی های یادگیری

سال انتشار مقاله: 2017
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
صفحات ترجمه فارسی: 26
صفحات مقاله انگلیسی: 9
ترجمه شده
درباره واژه نامه اصلاحات مربوط به خویشتن
قیمت: ۱۷,۴۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

درباره واژه نامه اصلاحات مربوط به خویشتن

سال انتشار مقاله: 2017
نوع نگارش مقاله: مقاله مروری (Review Article)
صفحات ترجمه فارسی: 21 (5 صفحه رفرنس انگلیسی)
صفحات مقاله انگلیسی: 9
ترجمه شده
نقش تعدیل کننده وابستگی کار ادراکی و اندازه گروه در رابطه رهبری تحول گرا
قیمت: ۲۴,۴۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

نقش تعدیل کننده وابستگی کار ادراکی و اندازه گروه در رابطه رهبری تحول گرا

سال انتشار مقاله: 2017
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
صفحات ترجمه فارسی: 36 (4 صفحه رفرنس انگلیسی)
صفحات مقاله انگلیسی: 19
ترجمه شده
رابطه بین ترس از سقوط و کیفیت زندگی در زنان مسن دارای سابقه سقوط
قیمت: ۱۵,۸۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

رابطه بین ترس از سقوط و کیفیت زندگی در زنان مسن دارای سابقه سقوط

سال انتشار مقاله: 2017
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
صفحات ترجمه فارسی: 9
صفحات مقاله انگلیسی: 5
ترجمه شده
حالت های موثر در فیزیولوژی عصبی رفتاری و آزمایش های فیزیولوژی عصبی
قیمت: ۲۳,۳۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

حالت های موثر در فیزیولوژی عصبی رفتاری و آزمایش های فیزیولوژی عصبی

سال انتشار مقاله: 2017
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
صفحات ترجمه فارسی: 30
صفحات مقاله انگلیسی: 12
ترجمه شده
در جستجوی استعدادی که دستیابی به آن دشوار است: پیشرفت در استعدادیابی در ورزش
قیمت: ۱۳,۹۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

در جستجوی استعدادی که دستیابی به آن دشوار است: پیشرفت در استعدادیابی در ورزش

سال انتشار مقاله: 2017
نوع نگارش مقاله: مقاله مروری (Review Article)
صفحات ترجمه فارسی: 12 (3 صفحه رفرنس انگلیسی)
صفحات مقاله انگلیسی: 14
ترجمه شده
بررسی مداخلات بازی درمانی برای بیماری مزمن
قیمت: ۱۸,۶۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

بررسی مداخلات بازی درمانی برای بیماری مزمن

سال انتشار مقاله: 2017
نوع نگارش مقاله: ----------
صفحات ترجمه فارسی: 22 (4 صفحه رفرنس انگلیسی)
صفحات مقاله انگلیسی: 13
ترجمه شده
بررسی پژوهش های EEG و ERP در ارتباط با شخصیت برون گرایی
قیمت: ۲۲,۱۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

بررسی پژوهش های EEG و ERP در ارتباط با شخصیت برون گرایی

سال انتشار مقاله: 2017
نوع نگارش مقاله: مقاله مروری (Review Article)
صفحات ترجمه فارسی: 26
صفحات مقاله انگلیسی: 10
ترجمه شده
هویت جنسی ناسازگار و محل کار مدرن
قیمت: ۱۸,۶۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

هویت جنسی ناسازگار و محل کار مدرن

سال انتشار مقاله: 2017
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
صفحات ترجمه فارسی: 20 (1 صفحه رفرنس انگلیسی)
صفحات مقاله انگلیسی: 8
ترجمه شده
تاثیر خشم بر روند فرآیند خلاقانه
قیمت: ۱۸,۶۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

تاثیر خشم بر روند فرآیند خلاقانه

سال انتشار مقاله: 2017
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
صفحات ترجمه فارسی: 22
صفحات مقاله انگلیسی: 12
ترجمه شده
تاثیر متفاوت تاریخ در روانشناسی با توجه به تفاوت میان گروه های جمعیتی
قیمت: ۲۲,۱۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

تاثیر متفاوت تاریخ در روانشناسی با توجه به تفاوت میان گروه های جمعیتی

سال انتشار مقاله: 2017
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
صفحات ترجمه فارسی: 24
صفحات مقاله انگلیسی: 9
ترجمه شده
ابعاد خود ارزیابی رفتارهای غیراخلاقی در میان رانندگان در پاکستان
قیمت: ۲۰,۹۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

ابعاد خود ارزیابی رفتارهای غیراخلاقی در میان رانندگان در پاکستان

سال انتشار مقاله: 2017
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
صفحات ترجمه فارسی: 24 (3 صفحه رفرنس انگلیسی)
صفحات مقاله انگلیسی: 11
ترجمه شده
رابطه بین پیشرفت تحصیلی و هوش عاطفی در دانشجویان ایرانی
قیمت: ۱۶,۲۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

رابطه بین پیشرفت تحصیلی و هوش عاطفی در دانشجویان ایرانی

سال انتشار مقاله: 2017
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
صفحات ترجمه فارسی: 14
صفحات مقاله انگلیسی: 12
ترجمه شده
نگرش سیستم ها در مورد جو مدرسه
قیمت: ۲۶,۸۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

نگرش سیستم ها در مورد جو مدرسه

سال انتشار مقاله: 2017
نوع نگارش مقاله: مقاله مروری (Review Article)
صفحات ترجمه فارسی: 39 (3 صفحه رفرنس انگلیسی)
صفحات مقاله انگلیسی: 26
ترجمه شده
رضایتمندی شغلی در بین کارکنان بخش اورژانس
قیمت: ۱۷,۴۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

رضایتمندی شغلی در بین کارکنان بخش اورژانس

سال انتشار مقاله: 2017
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
صفحات ترجمه فارسی: 12
صفحات مقاله انگلیسی: 6
ترجمه شده
درک رابطه بین رضایت از سفر و بهزیستی فردی با توجه به نقش ویژگی های شخصیتی
قیمت: ۲۴,۸۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

درک رابطه بین رضایت از سفر و بهزیستی فردی با توجه به نقش ویژگی های شخصیتی

سال انتشار مقاله: 2017
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
صفحات ترجمه فارسی: 29 (4 صفحه رفرنس انگلیسی)
صفحات مقاله انگلیسی: 14
ترجمه شده
مربی گری و راهنمایی برای متخصصین خط مقدم
قیمت: ۱۹,۷۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

مربی گری و راهنمایی برای متخصصین خط مقدم

سال انتشار مقاله: 2017
نوع نگارش مقاله: ----------
صفحات ترجمه فارسی: 24 (4 صفحه رفرنس انگلیسی)
صفحات مقاله انگلیسی: 20
ترجمه شده
رضایت شغلی: ارزیابی با استفاد از رویکرد فازی
قیمت: ۱۶,۲۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

رضایت شغلی: ارزیابی با استفاد از رویکرد فازی

سال انتشار مقاله: 2017
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
صفحات ترجمه فارسی: 11
صفحات مقاله انگلیسی: 8
ترجمه شده
محیط زیست و فرهنگ سازمانی
قیمت: ۲۱,۸۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

محیط زیست و فرهنگ سازمانی

سال انتشار مقاله: 2017
نوع نگارش مقاله: ----------
صفحات ترجمه فارسی: 25
صفحات مقاله انگلیسی: 49
ترجمه شده
ارتباط بین دینداری، خودکارآمدی عمومی، سلامت روانی و شادی
قیمت: ۱۷,۴۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

ارتباط بین دینداری، خودکارآمدی عمومی، سلامت روانی و شادی

سال انتشار مقاله: 2017
نوع نگارش مقاله: مقاله کوتاه (Short Communication)
صفحات ترجمه فارسی: 12
صفحات مقاله انگلیسی: 5
ترجمه شده
مطالعه رابطه بین استرس شغلی اساتید دانشگاهی و تعهدهای سازمانی در کشور چین
قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

مطالعه رابطه بین استرس شغلی اساتید دانشگاهی و تعهدهای سازمانی در کشور چین

سال انتشار مقاله: 2017
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
صفحات ترجمه فارسی: 8
صفحات مقاله انگلیسی: 7
ترجمه شده
تاب آوری شغلی: مروری یکپارچه بر مقالات تجربی
قیمت: ۲۴,۴۰۰ تومان
مشاهده متن کامل

تاب آوری شغلی: مروری یکپارچه بر مقالات تجربی

سال انتشار مقاله: 2017
نوع نگارش مقاله: مقاله مروری (Review Article)
صفحات ترجمه فارسی: 36 (4 صفحه رفرنس انگلیسی)