قوانین مترجمان

مترجمینی که برای یک سفارش انتخاب میشوند میبایستی در عرض سه ساعت، دکمه تایید دریافت سفارش را در پنل خود در سایت ای ترجمه بزنند.


هر گونه استفاده از سایت ها یا نرم افزارهای ترجمه جملات (مانند گوگل ترنسلیت) ممنوع میباشد.


اطلاعات بانکی مترجم میبایستی به اسم وی باشد.


مترجم باید در دسترس بوده و به تیکت، تماس و پیام ها 


نیاز به تایپ فرمول ها نبوده و کپی کردن آنها به صورت عکس در فایل ورد کافی میباشد.


منابع داخل متن که داخل پرانتز هستن به صورت انگلیسی یا فارسی باید درج شود.


اینترها طبق متن اصلی زده شده و پاراگراف بندی عین متن اصلی باشد.


از نیم فاصله استفاده نشود.


متون زیر و داخل تصاویر و جداول باید ترجمه شود مگر اینکه ذکر شود که نیاز نیست. جدول میتواند به صورت عکس درج شده و متون ترجمه شده روی آن درج شود و از اول طراحی شود، این مورد به انتخاب مترجم میباشد. اما طوری نباشد که جدول طراحی شود اما اعداد درج نشود.


تصاویر و فرمول ها باید به صورت عکس در ترجمه در مکان خودش درج شود.


پاورقی ها در انتهای صفحات مقاله به صورت انگلیسی درج شود. در صورت درخواست مترجم ترجمه شده و درج شود.


اشکال (تصاویر، فرمولها و جداول که به صورت عکس هستند) همیشه به طور معمول (in line with text) درج شوند و از حالات دیگر همچون in front of test استفاده نشود تا در صورت تغییر سایز یا فونت مکان تصاویر به هم نریزد.


متون انگلیسی که نیاز هست به صورت انگلیسی در ترجمه درج شوند و قابلیت کپی پیست به صورت متن دارند، نباید به صورت عکس درج شوند.


اصطلاحاتی که معادل فارسی دارند، حتی اگر آن اصطلاح انگلیسی رایج نیز باشد، باید به صورت فارسی نوشته شود. (میتوانید عبارت انگلیسی را بعد از متن فارسی، داخل پرانتز بنویسید)


 

 •      ♦ مزایای مترجمین ستاره دار
 • ⭐️ مترجمین یک ستاره
 • 🔸 شرایط اخذ: دارای حداقل 3 امتیاز از مشتریان - دارای حداقل 5 امتیاز از کارشناسان سایت ای ترجمه - دارای حداقل 25 سفارش انجام شده
 • 🔸 مزایا: افزایش قیمت سفارش به میزان 3 درصد بعد از انتخاب سفارش - واریز مبالغ درخواستی در کمتر از 6 روز (برای مترجمین بدون ستاره 15 روز میباشد)
 • ⭐️⭐️ مترجمین 2 ستاره
 • 🔸 شرایط اخذ:دارای حداقل 4 امتیاز از مشتریان - دارای حداقل 10 امتیاز از کارشناسان سایت ای ترجمه - دارای حداقل 50 سفارش انجام شده
 • 🔸 مزایا: افزایش قیمت سفارش به میزان 6 درصد بعد از انتخاب سفارش
 • - واریز مبالغ درخواستی در کمتر از 3 روز (برای مترجمین بدون ستاره 15 روز میباشد)
 • ⭐️⭐️⭐️ مترجمین 3 ستاره
 • 🔸 شرایط اخذ: دارای حداقل 4 امتیاز از مشتریان - دارای حداقل 15 امتیاز از کارشناسان سایت ای ترجمه - دارای حداقل 100 سفارش انجام شده
 • 🔸 مزایا: افزایش قیمت سفارش به میزان 10 درصد بعد از انتخاب سفارش - واریز مبالغ درخواستی در کمتر از 2 روز (برای مترجمین بدون ستاره 15 روز میباشد)
 • ⭐️⭐️⭐️⭐️ مترجمین 4 ستاره
 • 🔸 شرایط اخذ: دارای حداقل 4 امتیاز از مشتریان - دارای حداقل 25 امتیاز از کارشناسان سایت ای ترجمه - دارای حداقل 250 سفارش انجام شده
 • 🔸 مزایا: افزایش قیمت سفارش به میزان 11 درصد بعد از انتخاب سفارش - واریز مبالغ درخواستی در کمتر از 1روز (برای مترجمین بدون ستاره 15 روز میباشد)
 • ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ مترجمین 5 ستاره
 • 🔸 شرایط اخذ: دارای حداقل 4 امتیاز از مشتریان - دارای حداقل 50 امتیاز از کارشناسان سایت ای ترجمه - دارای حداقل 500 سفارش انجام شده
 • 🔸 مزایا: افزایش قیمت سفارش به میزان 12 درصد بعد از انتخاب سفارش
 • - واریز مبالغ درخواستی به صورت فوری و در عرض چند ساعت (برای مترجمین بدون ستاره 15 روز میباشد)

 

 •      ♦ شرایط امتیازات منفی مترجمین
 • - کسر مبلغ هر سفارش به صورت درصدی به میزان امتیاز منفی (برای مثلا مترجمی که امتیاز وی منفی 4 میباشد، در صورت دریافت سفارش، 4 درصد مبلغ سفارش کسر خواهد شد.
  • - عدم توانایی مترجم با امتیاز منفی به دریافت سفارشات همزمان
   • - لغو همکاری در صورتی که امتیاز منفی به 15 برسد
   • - برخی از مواردی که باعث کسر امتیاز مترجم میشود: استفاده از نرم افزار یا سایتهای ترجمه جمله در ترجمه، تاخیر در تحویل سفارش، هر گونه مشکل در فایل ترجمه و ...

 

 • اشتراک گذاری در