سفارش ترجمه تخصصی مدیریت دولتی

سفارش ترجمه تخصصی مدیریت دولتی

ترجمه تخصصی در رشته مدیریت دولتی نیازمند تسلط به مباحث و اصطلاحات تخصصی در آن زمینه می باشد. برای مثال اگر مترجمی در ترجمه عبارت "Public Administration" تجربه و یا دقت کافی نداشته باشد، احتمالا آن را "مدیریت عمومی" ترجمه خواهد کرد در حالی که ترجمه مناسب آن "مدیریت دولتی" می باشد. 

 

در سایت ای ترجمه سفارشات ترجمه مدیریت دولتی در سه کیفیت مبتدی، خوب و عالی انجام می شود که در بخش زیر می توانید نمونه ترجمه ها را در سه کیفیت مختلف مشاهده نمایید که از زبان انگلیسی به فارسی ترجمه شده است.

 

نمونه ترجمه مدیریت دولتی با کیفیت عالی:

 

Public administration as a discipline prizes practical and usable knowledge. Compared with other practice-oriented fields, public administration scholars have favored the theory-development route to knowledge development (Frederickson & Smith, 2003; Riccucci, 2010). The term theory, however, covers a large terrain from grand theory to a spatially and temporally localized understanding or technique. Grand theories seek to explain too much and make sweeping assumptions leading to an inability to come up with granular predictions and guidance. Hyperlocalized understanding, on the contrary, does not generalize well and offers a poor guide for action in other related contexts.

 

مدیریت دولتی به عنوان یک رشته مرهون دانش عملی و کاربردی است. در مقایسه با دیگر رشته های عمل گرا، محققان مدیریت دولتی به مسیر توسعه نظریه برای توسعه دانش علاقمند هستند (فردریکسون و اسمیت، 2003؛ ریکوچی، 2010). با این حال، اصطلاح نظریه حوزه وسیعی از نظریه های مهم تا شناخت یا تکنیک موضعی مکانی و زمانی را در بر می گیرد. نظریه های مهم در پی تبیین گسترده و ایجاد مفروضات فراگیری هستند که منجر به ناتوانی در مواجهه با پیش بینی ها و رهنمودهای جزئی می گردد. برعکس، شناخت فراموضعی به خوبی تعمیم نیافته و منجر به ارائه دستورالعمل ضعیفی در سایر زمینه های مربوطه می گردد.

 

نمونه ترجمه مدیریت دولتی با کیفیت خوب:

 

Background information on the NPM regime in Nigeria

 

Initial impetus to adopt NPM principles in Nigerian public administration became pronounced with the introduction of the SAP in 1986. The introduction of SAP was triggered off by obvious need to withstand the intense economic crisis faced by the country following the collapse of the world market price of oil that began in 1981 and the suffocating external debts burden there from. SAP was a socio-economic adjustment policy designed by International Financial Institutions of the World Bank and International Monetary Fund for benefiting countries of their loans, especially in Africa, Asia, Latin America, and former socialist countries of Europe, to tackle the effects of economic recession and globalization. The conditionality given by these international financiers were mainly in terms of adjustments to shrink the public sector, privatize publicly-owned enterprises, reduce regulation of foreign trades, end consumer subsidies (including subsidies on food and basic needs), and promote the production of goods for export (Archer, 1994). SAP emphasized lessening the unwieldiness of government by privatizing many of the public enterprises found in some productive sectors where government should not ordinarily have strong participation in a capitalist system. It was in the main an economic adjustment and stabilization policy but contained an important administrative aspect of rationalizing and restructuring of public sector enterprises and overhauling of the public sector administrative structure.

 

اطلاعات پیش زمینه ای راجع به نظام مدیریت همگانی جدید در نیجریه

 

انگیزه اولیه برای اتخاذ اصول مدیریت همگانی جدید در بخش اجرائی دولت نیجریه با معرفی سیاست تنظیم اجتماعی اقتصادی در 1986 پدید آمد. معرفی سیاست تنظیم اجتماعی اقتصادی به واسطه لزوم مقاومت در برابر بحران اقتصادی در پی کاهش قیمت نفت در بازار طی سال 1981 بود. سیاست تنظیم اجتماعی اقتصادی با موسسات مالی بین المللی بانک جهانی و صندوق پول بین المللی کشورهای ذینفع وام های آنها به ویژه در آفریقا، آسیا، آمریکای لاتین و کشورهای سوسیالیستی سابق اروپا جهت پرداختن به رکود اقتصادی و جهانی سازی طراحی گردید. موضع گیری این نهادهای مالی بین المللی به طور عمده به لحاظ تنظیمات کاهش بخش دولتی، خصوصی سازی شرکت های دولتی، کاهش مقررات تجارت های خارجی و یارانه های مصرف کنندگان (از جمله یارانه مواد غذایی و نیاز های پایه ای) و ارتقا تولید اجناس برای صادرات بود. سیاست تنظیم اجتماعی اقتصادی بر کاهش بخش های دولتی و خصوصی سازی نهادهای دولتی بخش تولیدی بود که در آن دولت نباید مشارکت عمده در نظام سرمایه داشته باشد. این نوعی سیاست تنظیم اقتصادی و پایدارسازی بود اما حاوی جنبه اجرائی مهم منطقی سازی و ساختاربندی مجدد نهادهای بخش مردمی و برکناری ساختار اجرایی بخش دولتی بود. اصلاح خدمات مدنی 1988 در نهاد ابراهیم بابانگیدا به منظور بررسی جنبه اجرائی این اصلاحات علاوه بر خصوصی سازی و دیگر برنامه های تثبیت اقتصادی اصلاح تنظیم اقتصادی اجتماعی بود. این اصطلاح اجرائی کاملا اهداف انگیزه طلبانه داشت و خواستار آن بود که به خدمات دست یابد. مفاد اصلی آن در جدول 2 نشان داده شده است.

 

نمونه ترجمه مدیریت دولتی با کیفیت مبتدی:

 

DISCUSSION AND CONCLUSION

 

Our findings contribute to the literature on organizations as open systems and the role that management can play in dealing with environmental resources and constraints (Thompson 1967; Lynn et al. 2000; Rainey 2009; O’Toole and Meier 2011). Social capital is an environmental resource, but our findings support the growing consensus that social capital generates unequal benefits across diverse client groups. Social capital has a less positive influence on student performance among minority and disadvantaged students while its largest effect is seen among white students. Although Latino and low-income students see some benefit, black students remain unaffected by social capital (hypothesis 1). The disparate influence of social capital supports the broader policy arguments of Hero (2003, 2007) on the potential problems generated by the development of social capital. Similar disparities may be likely in policy areas relying heavily on client co-production to generate policy outcomes, such as education (see Ostrom 1990; Bovaird 2007). This specific case is especially of concern given the test score and other racial education gaps that occur for racial minorities in the United States and other countries with heterogeneous populations or influxes of immigrants (Jencks and Phillips 2011).

 

بحث و نتیجه گیری

 

یافته های ما به پیشینه تحقیق در مورد سازمان ها به عنوان سیستم های باز کمک می کند و نقشی که مدیریت می تواند در برخورد با منابع و محدودیت های زیست محیطی ایفا کند (تامپسون 1967؛ لین و همکاران 2000؛ رینی 2009؛ او توله و مایر 2011). سرمایه اجتماعی منابع محیط زیست است، اما یافته های ما از توافق در حال رشد حمایت می کند که سرمایه اجتماعی مزایای نابرابر در برابر گروه های مختلف مشتری تولید می کند. سرمایه اجتماعی تاثیر مثبتی بر عملکرد دانش آموزان اقلیت و دانش آموزان محروم دارد، در حالی که تاثیر آن در بین دانش آموزان سفید بیشتر است. اگرچه دانش آموزان لاتین و دانش آموزان کم درآمد برخی از مزایا را دارند، دانش آموزان سیاه پوست با سرمایه اجتماعی تحت تاثیر قرار نمی گیرند (فرضیه 1).

 

نمونه ترجمه جدول در زمینه مدیریت دولتی با کیفیت خوب:

 

 

در صورت تمایل هم اکنون می توانید سفارش ترجمه خود در زمینه مدیریت دولتی را ثبت نموده و ترجمه آن را در کمترین زمان ممکن با کیفیت بالا دریافت نمایید. دقت داشته باشید که علاوه بر امکان ثبت سفارش ترجمه تخصصی مدیریت دولتی در سایت ای ترجمه، در صورت تمایل به دانلود رایگان مقالات انگلیسی جدید ترجمه نشده و یا با ترجمه آماده، می توانید به بخش دانلود مقالات مراجعه نمایید که حاوی مقالات جدید ISI ترجمه نشده، مقاله های انگلیسی به همراه ترجمه و پاورپوینت آماده، مقالات ترجمه شده رایگان، پایان نامه انگلیسی و نیز تحقیق و انشا انگلیسی با ترجمه رایگان می باشد.

بدون دیدگاه