بقای ایمپلنت های دندان های مجاوردر بیماران پیش دیابتی
ترجمه شده

بقای ایمپلنت های دندان های مجاوردر بیماران پیش دیابتی

عنوان فارسی مقاله: بقای ایمپلنت های دندان های مجاوردر بیماران پیش دیابتی و افراد سالم از نظر بدنی در پنج سال گذشته
عنوان انگلیسی مقاله: Survival of adjacent-dental-implants in prediabetic and systemically healthy subjects at 5-years follow-up
مجله/کنفرانس: دندانپزشکی ایمپلنت بالینی و تحقیقات مرتبط - Clinical Implant Dentistry and Related Research
رشته های تحصیلی مرتبط: دندانپزشکی
گرایش های تحصیلی مرتبط: تشخیص بیماری های دهان و دندان، جراحی لثه و دندانپزشکی ترمیمی
کلمات کلیدی فارسی: تحلیل استخوان آلوئل، پیش دیابت، ایمپلنت دندانی، خونریزی لثه، عمق ستون
کلمات کلیدی انگلیسی: alveolar bone loss - prediabetes - dental implant - gingival bleeding - probing depth
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
نمایه: master journals - JCR - MedLine
شناسه دیجیتال (DOI): https://doi.org/10.1111/cid.12715
دانشگاه: دانشکده دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه کینگ-سعود، ریاض، عربستان سعودی
ناشر: وایلی - Wiley
نوع ارائه مقاله: ژورنال
نوع مقاله: ISI
سال انتشار مقاله: 2019
شناسه ISSN: 1708-8208
صفحات مقاله انگلیسی: 6
صفحات ترجمه فارسی: 13 (2 صفحه رفرنس انگلیسی)
فرمت مقاله انگلیسی: PDF
فرمت ترجمه فارسی: ورد و pdf
مشخصات ترجمه: تایپ شده با فونت B Nazanin 14
وضعیت ترجمه: ترجمه شده و آماده دانلود
ترجمه شده از: انگلیسی به فارسی
مقاله بیس: بله
مدل مفهومی: ندارد
پرسشنامه: ندارد
متغیر: ندارد
درج شدن منابع داخل متن در ترجمه: بله
ترجمه شدن توضیحات زیر تصاویر و جداول: بله
ترجمه شدن متون داخل تصاویر و جداول: بله
کد محصول: 10010
رفرنس: دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
رفرنس در ترجمه: در داخل متن و انتهای مقاله درج شده است
ترجمه فارسی فهرست مطالب

1- معرفی


2- مواد و روش ها


1-2 راهنمایی های اخلاقی


2-2 استراتژی مطالعه و موضوعات


3-2 معیارهای لازم برای شرکت کنندگان در این آزمایش


4-2 پرسشنامه


5-2 ویژگی های ADI


6-2 وضعیت بالینی و رادیولوژیکی پری ایمپلنت


7-2 هموگلوبین A1c


8-2 آنالیز های آماری 


3- نتایج


1-3 خصوصیات گروه مطالعه


2-3 پارامترهای مرتبط با ایمپلنت


3-3 پارامترهای التهابی بالینی و رادیولوژی


4- بحث


5- نتیجه


منابع

فهرست انگلیسی مطالب

Abstract


1 INTRODUCTION


2 MATERIALS AND METHODS


2.1 Ethical guidelines


2.2 Study strategy and subjects


2.3 Eligibility criteria


2.4 Questionnaire


2.5 Characteristics of ADI


2.6 Peri-implant clinical and radiological statuses


2.7 Haemoglobin A1c


2.8 Statistical analysis


3 RESULTS


3.1 Characteristics of study groups


3.2 Implant related parameters


3.3 Clinical and radiological inflammatory parameters


4 DISCUSSION


5 CONCLUSION

نمونه ترجمه فارسی مقاله

چکیده


زمینه: بقای طولانی مدت ایمپلنت های دندانی مجاور (ADI) در بیماران مبتلا به پیش دیابت بررسی نشده باقی مانده است.


هدف: مطالعه ی بالینی در 5 سال گذشته به هدف مقایسه ی بقای ایمپلنت های مجاور در افراد پیش دیابتی و دیابتی می باشد. 


مواد و روش ها: افراد پیش دیابتی (گروه A) و غیر دیابتی (گروه B) تحت عمل توانبخشی دندان با استفاده از روش (ADI) قرار گرفتند و ارزیابی شدند. اطلاعات مربوط به جنس، در سنی که درمان شروع شده و دوره هایی که در آن ها پیش دیابت ( در طول سال) بروز پیدا کرده و سابقه ی خانوادگی در دیابت  از افراد مورد آزمایش جمع آوری شد و سطح هموگلوبین A1c (HbA1c) نیز ثبت شد. اطلاعات مربوط به کاشت دندان (اندازه ی دندان، پروتکل بارگیری ( اعمال مستقیم یا غیر مستقیم نیرو بر روی ایمپلنت)، خصوصیات سطح، نوع ترمیم و مدت زمان عملکرد) ثبت شد. عمق میله دندان (PB)، خونریزی حین پیچ کردن (BOP)، و شاخص پلاک (PI) اندازه گیری شد و میزان تحلیل استخوانی لبه ی میانی و لبه ی پشتی (CBL) ثبت شد. اگر Pvalues کمتر از 5/0 باشد از لحاظ آماری معنی دار در نظر گرفته می شود. 


نتایج: 79 مرد ( 39 نفر در گروه A و 40 نفر در گروه B) مشمول این آزمایش شدند. سن افراد در گروه A و گروه  B 54.3 ± 3.6 و 51.2 ± 2.4 به تریب بوده است. در گروه A پیش دیابت در افراد  به مدت 5.4 ± 0.2 سال قبل تشخیص داده شد. بیماران در گروه A نسبت به گروه B بیشتر دارای سابقه ی خانوادگی و ارثی بودند. 39 نفر از افراد (ADI) در گروه A  و 40 نفر از این افراد در گروه B جای داده شدند. روزی یک بار مسواک زدن در 79.5% گروه A و 82.5% از افراد گروه B گزارش شده است. کاشت دوره ای در PI(P<.001)، در BOP(P<.001)، در PD(P<.001) و میزان تحلیل استخوانی در سطح میانی(P<.001) و در سطح پشتی(P<.001) محاسبه شد و همچنین سطح HbA1c (HbA1c) در گروه A بالاتر از گروه B بوده است. میزان بقای ایمپلنت ها در گروه A و گروه B 100% بوده است. 


نتیجه گیری: اگرچه ADI می تواند در بیماران دارای پیش دیابت بقا داشته باشد، ولی میزان التهاب بافت نرم و میزان تحلیل استخوانی(CBL) در این افراد به مراتب بیشتر از افراد کنترل غیر دیابتی می باشد. 


1- معرفی


بقای ایمپلنت ها به مدت طولانی وابسته است به عواملی همچون (1) ثبات اولیه(1,2)؛ (2) حفظ بهداشت دهان و دندان(3)؛ و (3) پیشگیری از التهاب بافتی و حفظ ارتفاع استخوان آلوئل در اطراف ایمپلنت (3,4). تحلیل استخوان کریستال (CBL) از 2 میلی متر در سال اول قرارگیری ایمپلنت به سالی 2/0 کاهش پیدا می کند که قابل قبول می باشد (7-5). قوس هایی که با تحلیل ساختمان دندان مجاور همراه بوده است، اغلب بوسیله ی ایمپلنت های دندانی بدون برآمدگی ترمیم می شوند (8). با این حال از عوارضی که در چنین موارد وجود دارد تشکیل داخلی و نزدیک مبدایی "مثلث سیاه" در بین فضای ایمپلنت و ترمیم های حمایت کننده از آن می باشد (9) (مثلث سیاه حفره هایی است که بین دو دندان ایجاد می شود و فضای تاریک دهان را نشان می دهد). 

نمونه متن انگلیسی مقاله

Abstract


Background: Long-term survival of adjacent dental implants (ADI) in prediabetic patients remained uninvestigated.


Purpose: This 5 years’ follow-up clinical study compared the survival of adjacent implants in prediabetic and nondiabetic subjects.


Materials and Methods: Prediabetic (group-A) and nondiabetic (group-B) subjects having undergone dental rehabilitation using ADI were assessed. Data about sex, age treatment and period (in years) since diagnosis of prediabetes, and family history of diabetes was gathered and haemoglobin A1c (HbA1c) levels were recorded. Dental implant related data (dimensions, loading protocol, surface characteristics, restoration type, and duration in function) was recorded. Depth of probing (PD), bleeding-on-probing (BOP), and plaque index (PI) were measured and mesial and distal crestal bone loss (CBL) were recorded. P values less than .05 were contemplated as statistically-significant.


Results: Seventy-nine male individuals (39 in group-A and 40 in group-B) were included. Subjects in groups -A and -B were 54.3 ± 3.6 and 51.2 ± 2.4 years old, respectively. In group-A, subjects were diagnosed with prediabetes 5.4 ± 0.2 years ago. Patients in group-A more often had a family history of diabetes than group-B. Thirty-nine and 40 ADI were placed in patients in groups -A and -B, respectively. Tooth-brushing once daily was reported by 79.5% and 82.5% individuals in groups -A and -B, respectively. Peri-implant PI (P<.001), BOP (P<.001), PD (P<.001), mesial (P<.001), and distal (P<.001) CBL and HbA1c levels (P<.001) were higher in group-A than group-B. The implant survival rate in group-A and group-B was 100% and 100%, respectively.


Conclusion: Although ADI can survive in prediabetic patients in the long-term; soft-tissue inflammation and CBL are worse around adjacent implants in these patients compared with nondiabetic controls.


1 INTRODUCTION


Long-term implant survival is associated with factors such as (1) primary stability;1,2 (2) oral hygiene maintenance;3 and (3) prevention of tissue inflammation and maintenance of alveolar bone height around the implant.3,4 Crestal bone loss (CBL) of 2 mm within the first year of implant placement tailed by a CBL of 0.2 mm every year is acceptable.5–7 Arches with missing adjacent dentition are often restored using nonsplinted dental implants;8 however, a complication in such cases is formation of an inter-proximal “black-triangle” in the space between the implant-supported restorations.9

محتوای این محصول:
- اصل مقاله انگلیسی با فرمت pdf
- ترجمه فارسی مقاله با فرمت ورد (word) با قابلیت ویرایش، بدون آرم سایت ای ترجمه
- ترجمه فارسی مقاله با فرمت pdf، بدون آرم سایت ای ترجمه
قیمت محصول: ۲۶,۱۰۰ تومان
خرید محصول

دیدگاه خود را بنویسید:

تاکنون دیدگاهی برای این نوشته ارسال نشده است