اکسوکربن ها و واکنش های آن ها
ترجمه شده

اکسوکربن ها و واکنش های آن ها

عنوان فارسی مقاله: اکسوکربن ها و واکنش های آن ها
عنوان انگلیسی مقاله: Oxocarbons and their reactions
مجله/کنفرانس: شیمی گروه کربونیل - The Chemistry of the carbonyl group
رشته های تحصیلی مرتبط: شیمی
گرایش های تحصیلی مرتبط: شیمی آلی و شیمی محض
نمایه: Scopus - JCR - MedLine
شناسه دیجیتال (DOI): https://doi.org/10.1002/9780470771228.ch4
دانشگاه: دانشگاه ویسکانسین، مدیسون، ایالات متحده آمریکا
صفحات مقاله انگلیسی: 35
صفحات مقاله فارسی: 33
ناشر: وایلی - Wiley
نوع ارائه مقاله: ژورنال
نوع مقاله: ISI
سال انتشار مقاله: 2000 و قدیمی تر
ترجمه شده از: انگلیسی به فارسی
فرمت مقاله انگلیسی: PDF
وضعیت ترجمه: ترجمه شده و آماده دانلود
فرمت ترجمه فارسی: ورد و pdf
مشخصات ترجمه: تایپ شده با فونت B Nazanin 14
مقاله بیس: خیر
مدل مفهومی: ندارد
کد محصول: 10065
رفرنس: دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
پرسشنامه: ندارد
متغیر: ندارد
درج شدن منابع داخل متن در ترجمه: خیر
ترجمه شدن توضیحات زیر تصاویر و جداول: بله
ترجمه شدن متون داخل تصاویر و جداول: بله
رفرنس در ترجمه: در انتهای مقاله درج شده است
نمونه ترجمه فارسی مقاله

I. مقدمه

اصطلاح اکسوکربن به ترکیباتی اطلاق می گردد که در آن همه و یا تقریباً همه اتم های کربن دارای توابع اکسیژن کتونی و هم‌ارزهای هیدراته آنان هستند. مهم ترین اکسوکربن ها ترکیب حلقوی هستند و مطالعه حاضر به شیمی اکسوکربن های تک حلقه ای محدود خواهد بود.

چند سال پیش ما خاطرنشان ساختیم که آنیون های اکسوکربن تک حلقه ای، CnO_n^(m-)، مواد آروماتیکی هستند که با عدم استقرار الکترون از π الکترون T در حلقه تثبیت می شوند. در حال حاضر چهار گونه شناخته شده وجود دارند که عبارتند از: دی‌آنیون های (1) اسکوارات،‌ (2) کروکونات و (3) رودیزونات و (4) تتراآنیون تتراهیدروکسی - p - بنزوکوئینون. عمده توجه کنونی به اکسوکربن ها به مطالعات فیزیکی پیوندهای شیمیایی این گونه ها مربوط می شود. با این حال، در این مطالعه، همراستا با اهداف این جلد، واکنش های شیمیایی اکسوکربن ها مورد تاکید قرار خواهد گرفت. 

اگر چه تنها اخیراً مشخص شده که آنیون های اکسوکربن منجر به شکل گیری مجموعه های آروماتیک ناشناخته می شوند اما یونه ای کروکونات و رودیزونات در واقع در میان گونه های اولیه آروماتیکی بودند که سنتز شده اند. در برزلیوس 1823، وهلر و کینت تشکیل پودر باقیمانده سیاه رنگی را در تهیه پتاسیم با احیاء هیدروکسید پتاسیم با کربن مشاهده نمودند. کروکونات دی‌پتاسیم و اسید کروکونیک (نامی برگرفته از واژه یونانی کروکوس (krokos) به معنای زرد که رنگ اسید و نمک آن است) از این باقیمانده در سال 1825 توسط گملین استخراج شد. چند سال بعد، در سال 1837، هلر اسید رودیزونیک (برگرفته از واژه یونانی رودیزین (rhodizein) به معنای قرمز گلی که رنگ مشتقات نامحلول قلیایی خاکی است) و رودیزونات دی‌پتاسیم را از همین ماده به دست آورد.

نمونه متن انگلیسی مقاله

1. INTRODUCTION

The term ‘oxocarbon’ designatcs compounds in which all, or near1.y all, ofthe carbon atoms bear ketonic oxygen functions or their hydrated equivalents l. The most important oxocarbons are cyclic compounds, and this review will be limited to the chemistry of the monocyclic oxocarbons.

A few years ago we pointcd out that monocyclic oxocarbon anions, C,O:-, are aromatic substances, stabilized by electron delocalization of T electrons in the ring1S2. At present four such species are known, the squarate (l), croconate (2) and rhodizonatc: (3) dianions, and the tetraanion of tetrahydroxy-t-benzoquinone (4). Much of the current interest in the oxocarbons relates to physical studies of the chemical bonding in these species. However, in this review, in keeping with the purposes of this volume, the chemical reactions of the oxocarbons will be emphasized.

Although the oxocarbon anions have only recently been shown to form a previously unrecognized aromatic series, croconatc and rhodizonate ions were actually among the first aromatic species ever synthesized. In 1823 Berzelius, Wohler and Kindt observed the formation of a powdeiy black residue in the preparation of potassium by reduction of potassium hydroxide with carbon 3*4. Dipotassium croconate and croconic acid (named from the Greek krokos= yellow, the colour of the acid and its salts) were isolated from this residue in 1825 by Gmelin4. A few years later, in 1837, Heller obtained rhodizonic acid (from the Greek rhodizein = rose red, the colour of the insoluble alkaline-earth derivatives) and dipotassium rhodizonate from the same material5.

ترجمه فارسی فهرست مطالب

I. مقدمه

II. سنتز اکسوکربن ها

الف. واکنش های مونوکسید کربن با فلزات قلیایی

1. K6C6O6 اسید رودیزونیک و اسید کروکونیک

2. نمک های فلزات قلیایی دی‌هیدروکسی استیلن

ب. سایر سنتزهای اسید رودیزونیک و اسید کروکونیک و نمک های آن ها

ج. اسید اسکواریک

III. ساختارها و خواص اسیدهای اکسوکربن

IV. ساختارهای آنیون های اکسوکربن: خصلت آروماتیکی

الف. آنیون های اسکوارات، کروکونات و رودیزونات

ب. تتراآنیون تتراهیدروکسی کوئینون

ج. رادیکال های اکسوکربن

V. واکنش های اکسوکربن ها

الف. فرآورده های اکسیداسیون: تری‌کوینول، اسید لئوکونیک و اکتاهیدروکسی سیکلوبوتان

ب. فرآورده های احیاء

ج. استریفیکاسیون

د. مشتقات اسید اسکواریک

ه. واکنش های چگالش

1. اسیدهای رودیزونیک و کروکونیک

2. اسید اسکواریک

VI. کاربرد اکسوکربن ها

VII. منابع

فهرست انگلیسی مطالب

1. INTRODUCTION

2. SYNTHESIS OF OXOCARBONS

A. The Reactions of Carbon Monoxide with Alkali Metals

1. K8C808, rhodizcnic acid and croconic acid

2. The aikali metal salts of dihydroxyacetylene

B. Other Syntheses of Rhodizonic and Croconic Acid and Their Salts

C. Squaric Acid

3. STRUCTURES AND PROPERTIES OF THE OXOCAWBON ACIDS

4. STRUCTURES OF THE OXOCARBON ANIONS: AROMATICITY

A. Squarate, Croconate und Rhodizonate Anions

B. The Tetraanion of Tetrahydroxyquinone

C. Qxocarbon Radicals

5. REACTIONS OF THE OXOCARBONS

6. APPLlCATlQNS OF THE OXBCARBONS

محتوای این محصول:
- اصل مقاله انگلیسی با فرمت pdf
- ترجمه فارسی مقاله با فرمت ورد (word) با قابلیت ویرایش، بدون آرم سایت ای ترجمه
- ترجمه فارسی مقاله با فرمت pdf، بدون آرم سایت ای ترجمه
قیمت محصول: ۳۳,۲۰۰ تومان
خرید محصول