تاثیر شواهد حسابرسی بر گزارش حسابرس
ترجمه شده

تاثیر شواهد حسابرسی بر گزارش حسابرس

عنوان فارسی مقاله: تاثیر شواهد حسابرسی بر گزارش حسابرس
عنوان انگلیسی مقاله: Impact of Audit Evidence on Auditor’S Report
مجله/کنفرانس: مجله پژوهشی امور مالی و حسابداری - Research Journal of Finance and Accounting
رشته های تحصیلی مرتبط: حسابداری
گرایش های تحصیلی مرتبط: حسابرسی و حسابداری مالی
کلمات کلیدی فارسی: گزارش حسابرس، شواهد حسابرسی، نظر حسابرسی و استاندارد حسابرسی
کلمات کلیدی انگلیسی: Auditor report - Audit evidence - Audit opinion and Auditing standard
دانشگاه: گروه حسابداری، دانشگاه بنین، شهر بنین
صفحات مقاله انگلیسی: 9
صفحات مقاله فارسی: 11
ناشر: iiste
نوع ارائه مقاله: ژورنال
نوع مقاله: ISI
سال انتشار مقاله: 2013
ترجمه شده از: انگلیسی به فارسی
شناسه ISSN: 2222-1697
فرمت مقاله انگلیسی: PDF
وضعیت ترجمه: ترجمه شده و آماده دانلود
فرمت ترجمه فارسی: ورد و pdf
مشخصات ترجمه: تایپ شده با فونت B Nazanin 14
مقاله بیس: بله
مدل مفهومی: ندارد
کد محصول: 10148
رفرنس: دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
پرسشنامه: ندارد
متغیر: دارد
درج شدن منابع داخل متن در ترجمه: بله
ترجمه شدن توضیحات زیر تصاویر و جداول: خیر
ترجمه شدن متون داخل تصاویر و جداول: خیر
رفرنس در ترجمه: در داخل متن و انتهای مقاله درج شده است
نمونه ترجمه فارسی مقاله

چکیده

ابن مطالعه به دنبال تأکید بر اهمیت شواهد حسابرسی، ویژگی های کیفیتی آنها و قضاوت های حرفه ای به کار رفته برای اندازه گیری و ارزیابی آنها به منظور بیان نظر حسابرسی نهایی آنها است. نه فرمول ریاضیاتی وجود دارد، نه مدلی خاص برای ارزیابی کیفیت شواهد حسابرسی. کیفیت آنها به قضاوت های حرفه ای متمرکز بر استانداردهای فنی حسابرسی، مراجعه حسابداری و درعین‌حال به اخلاق حسابرس بستگی دارد. این یکی از دلایلی است که حسابرس مالی یکی از لبه های پژوهش اقتصادی است، و اعتبار بیانیه های مالی را برجسته می کند. این مطالعه منبع داده های اولیه و ثانویه را به کار می گیرد. پرسشنامه هایی برای کسب اطلاعات در مورد شواهد حسابرسی مدیریت شدند و گزارش حسابرس از طریق منبع ثانویه به دست آمد. یافته های تجربی نتایج رگرسیون لاجستیک دوتایی نشان داد که کفایت شواهد حسابرسی منفی اما ناچیز است و اعتبار شواهد حسابرسی دارای نشانۀ ضریب مثبت است.و اعتبار شواهد حسابرسی دارای نشانه ضریب مثبت، اما ناچیز است. ارزش کم Mcfadden Rsquared نشان داد که فرضیه های صفر رد می شوند و فرضیه های جایگزین پذیرفته می شوند. این مطالعه نشان داد که فعالیت های تجربی بیشتری باید در این زمینه انجام شود.

1-1 مقدمه

حسابرسی فرایندی سیستماتیک از اکتساب عینی و ارزیابی شواهد با توجه به ادعاهای مربوط به اقدامات اقتصادی و وقایع است که برای تعیین میزان مطابقت میان ادعاها و معیارهای تعیین شده و برقراری ارتباط نتایج با کاربران مورد علاقه است (انجم حسابداران آمریکا، 1972). برای اطمینان از بیانیه های مالی یک نهاد، حسابرس ادعاهایی از مدیریت مربوط به این گزارش ها دریافت می کند. این اظهارات را نمی توان مورد اعتماد قرار داد و حسابرس به جمع آوری شواهدی نیاز دارد که تأیید می کند اطلاعات تولیدشده توسط مدیریت دقیق است. شواهد حسابرسی حاوی اطلاعات کتبی و الکترونیکی است که اجازه می دهد حسابرس از طریق استدلال به نتیجه گیری برسد. در این راستا، شواهد حسابرسی به حسابرسان کمک می کند تا نقطه شروعی را ایجاد کنند که حسابرس بتواند از نظر حسابرسی حساب ها و عملیات مالی شرکت حسابرسی بیرون بکشد. این شواهد از آزمایشاتی به دست می آید که تعیین می کنند حسابداری چقدر خوب کار را کنترل می کند و همچنین از آزمایشات مربوط به جزئیات حسابداری به دست می آید (مثل کامل بودن و افشای اطلاعات).

نمونه متن انگلیسی مقاله

Abstract

This study seeks to emphasize the importance of audit evidences, their quality characteristics and the professional judgment used to measure and to evaluate them in order to express their final audit opinion. There is no mathematical formula, neither a specific model in order to evaluate the quality of audit evidences. Their quality depends upon the professional judgment concerning the audit technical standards, the accounting references and nevertheless upon the auditor’s ethics. This is one of the reasons for which the financial audit is one of the edges of economical research, highlighting the credibility of financial statements. This study employ primary and secondary source of data. Questionnaires were administered to obtain information about audit evidence and auditor report was obtained through the secondary source. The empirical findings from the binary logistic regression result revealed that sufficiency of audit evidence had a negative but insignificant and reliability of audit evidence had a positive coefficient sign but insignificant. The low value of the Mcfadden Rsquared indicated that the null hypotheses were rejected and acceptance of the alternative hypotheses. The study suggested that further empirical work should be conducted in this area.

1.1 INTRODUCTION

Auditing is a systematic process of objectively obtaining and evaluating evidence regarding assertions about economic actions and events to ascertain the degree of correspondence between those assertions and established criteria and communicating the results to interested users (American Accounting Association, 1972). In order to give an assurance about the financial statements of an entity, the auditor receives assertions from the management about these reports. These assertions cannot be trusted and the auditor needs to collect evidence that confirms that the information produced by the management is accurate. Audit evidence includes written and electronic information that permits the auditor to reach conclusions through reasoning. In this respect, audit evidence help auditors to establish a starting point from which an auditor expresses audit opinion on the accounts and financial operations of the company being audited. Such evidence is obtained from tests that determine how well accounting controls work and from tests of accounting details (such as completeness and disclosure of information).

ترجمه فارسی فهرست مطالب

چکیده

1-1 مقدمه

1-2 بیان مسئله

1-3 اهداف این مطالعه

1-4 توسعه فرضیات

2 مروری بر پیشینه

2-1 گزارش حسابرسان

2-2 شواهد حسابرسی کافی و گزارش حسابرسی

2-3 قابلیت اطمینان شواهد حسابرسی و گزارشات حسابرسی

3 روش شناسی

مشخصات مدل

عملی کردن متغیرها

متغیر وابسته

متغیرهای مستقل

4 بحث در مورد نتایج

4-1 ویژگی های جمعیتی پاسخ دهندگان

4-2 تحلیل نتایج رگرسیون

5 نتیجه گیری و پیشنهادات

منابع

فهرست انگلیسی مطالب

Abstract

1.1 INTRODUCTION

1.2 PROBLEM STATEMENT

1.3 OBJECTIVES OF THE STUDY

1.4 HYPOTHESES DEVELOPMENT

2. LITERATURE REVIEW

2.1 AUDITORS REPORT

2.2 SUFFICIENT AUDIT EVIDENCE AND AUDIT REPORT

2.3 RELIABILITY OF AUDIT EVIDENCE AND AUDIT REPORT

3. METHODOLOGY

MODEL SPECIFICATION

OPERATIONALIZATION OF VARIABLES

4. DISCUSSION OF RESULT

4.1 DEMOGRAPHIC CHARATERISTICS OF RESPONDENTS

4.2 ANALYSIS OF REGRESSION RESULT

5. CONCLUSION AND RECOMMENDATION

محتوای این محصول:
- اصل مقاله انگلیسی با فرمت pdf
- ترجمه فارسی مقاله با فرمت ورد (word) با قابلیت ویرایش، بدون آرم سایت ای ترجمه
- ترجمه فارسی مقاله با فرمت pdf، بدون آرم سایت ای ترجمه
قیمت محصول: ۲۰,۹۰۰ تومان
خرید محصول