پیامد و نتیجه عملکرد جهت گیری بازار و استفاده از سیستم های حسابداری مدیریت
ترجمه شده

پیامد و نتیجه عملکرد جهت گیری بازار و استفاده از سیستم های حسابداری مدیریت

عنوان فارسی مقاله: پیامد و نتیجه عملکرد جهت گیری بازار و استفاده از سیستم های حسابداری مدیریت: نقش تعدیل کننده مشارکت حسابداران در تصمیم گیری استراتژیک
عنوان انگلیسی مقاله: Performance implication of market orientation and use of management accounting systems: The moderating role of accountants’ participation in strategic decision making
مجله/کنفرانس: مجله مطالعات تجاری و اقتصادی آسیایی - Journal of Asian Business and Economic Studies
رشته های تحصیلی مرتبط: مدیریت، حسابداری
گرایش های تحصیلی مرتبط: مدیریت استراتژیک، مدیریت عملکرد، حسابداری مدیریت
کلمات کلیدی فارسی: جهت گیری بازار، سیستم های حسابداری مدیریت، مشارکت حسابداران در تصمیم گیری استراتژیک، بازار تحول و گذار
کلمات کلیدی انگلیسی: Market orientation - Management accounting systems - Accountants’ participation in strategic decision making - Transition market
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
نمایه: DOAJ
شناسه دیجیتال (DOI): https://doi.org/10.1108/JABES-04-2018-0005
دانشگاه: دانشکده حسابداری، دانشگاه اقتصاد شهر هوشی مین، ویتنام
ناشر: امرالد - Emeraldinsight
نوع ارائه مقاله: ژورنال
نوع مقاله: ISI
سال انتشار مقاله: 2018
شناسه ISSN: 2515-964X
صفحات مقاله انگلیسی: 18
صفحات ترجمه فارسی: 22 (2 صفحه رفرنس انگلیسی)
فرمت مقاله انگلیسی: pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش
فرمت ترجمه فارسی: pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش
مشخصات ترجمه: تایپ شده با فونت B Nazanin 14
ترجمه شده از: انگلیسی به فارسی
وضعیت ترجمه: ترجمه شده و آماده دانلود
آیا این مقاله بیس است: بله
آیا این مقاله مدل مفهومی دارد: دارد
آیا این مقاله پرسشنامه دارد: ندارد
آیا این مقاله متغیر دارد: دارد
آیا منابع داخل متن درج یا ترجمه شده است: خیر
آیا توضیحات زیر تصاویر و جداول ترجمه شده است: بله
آیا متون داخل تصاویر و جداول ترجمه شده است: بله
کد محصول: 10544
رفرنس: دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
رفرنس در ترجمه: در انتهای مقاله درج شده است
ترجمه فارسی فهرست مطالب

چکیده


1. مقدمه


2. زمینه و سابقه نظری، مدل پژوهش و فرضیات


 2.1 نقش واسطه MAS


2.2 نقش تعدیل کننده مشارکت حسابداران


3. روش پژوهش


3.1 نمونه گیری و جمع آوری داده ها


3.2 مقیاس های ارزیابی و آزمون های قابلیت اطمینان و اعتبار(روایی و پایایی)


4. آزمون فرضیات و بحث


4.1 نتایج آزمون فرضیات


4.2 تناسب مدل و انحراف رایج در روش


5. بحث


5.1 پیامدهای نظری


5.2 پیامدهای مدیریتی


5.3  محدودیت های پژوهش آینده

فهرست انگلیسی مطالب

Abstract


1. Introduction


2. Theoretical background, research model, and hypotheses


2.1 The mediating role of MAS


2.2 The moderating role of accountants’ participation


3. Research method


3.1 Sampling and data collection


3.2 Measurement scales and reliability and validity tests


4. Hypotheses testing and discussion


4.1 Hypotheses testing results


4.2 Model fit and common method bias


5. Discussion


5.1 Theoretical implications


5.2 Managerial implications


5.3 Limitations and future research

نمونه ترجمه فارسی مقاله

چکیده


هدف: با ترسیم دیدگاه منبع محور و نظریه ی اقتضایی، هدف این مقاله ایجاد و آزمون چارچوب زیر است: تعامل بین جهت گیری بازار(MO) و مشارکت حسابداران در تصمیم گیری استراتژیک و تاثیر آن بر کاربرد سیستم های حسابداری مدیریت(MAS) که به نوبه ی خود موجب افزایش عملکرد شرکت می شوند.


طرح/متدولوژی/رویکرد: فرضیه های پژوهش به لحاظ تجربی با استفاده از حداقل مربع مدل بندی معادلات ساختاری مورد آزمون قرار گرفتند و داده های پژوهش از 171 شرکت تجاری بزرگ در ویتنام جمع آوری شد. ارزش باقی مانده ی مربع میانگین ریشه ی استاندارد مدل مورد نظر با استفاده از نرم افزار SmartPLS3 برای آزمون تناسب مدل مورد بررسی قرار گرفت. تکنیک متغیر-بازاریاب برای آزمون انحراف روش مورد نظر به کار گرفته شد.


یافته ها: این مطالعه دارای دو یافته و نتیجه ی کلیدی است: ابتدا، استفاده از MAS(از نظر حیطه ی گسترده، به موقع بودن، تجمیع و یکپارچگی)  به عنوان واسطه و میانجی تاثیرMO بر عملکرد شرکت در نظر گرفته می شود. دوم، میزان مشارکت حسابداران در تصمیم گیری استراتژیک، رابطه ی مثبت بینMO و کاربردMAS را افزایش می دهد.


منشا/ارزش: این مطالعه یکی از اولین مطالعات تجربی برای آزمون نقش مشارکت حسابداران در تصمیم گیری استراتژیک و استفاده از اطلاعاتMAS در تحریک عملکرد شرکت های بازارمحور در زمینه ی بازار تحول است.


1.مقدمه


رابطه نظری و سنتی بین جهت گیری بازارMO و عملکرد شرکت برقرار شده و در حیطه ی بازاریابی (جاورسکی و کوهلی1993، نارور و اسلاتر1990) و مدیریت استراتژیک (هالت و کچن2001، مورگان و همکارانش2009) دارای اعتبار است. این رابطه مثبت، ثابل توجه و بسیار قوی و مستحکم است (کانو2004، الیس2006) کیرکا2005). در تشریح این پدیده، دانشمندان کشف می کنند که شرکت ها چگونه دارایMO بوده و از این دارایی برای توسعه و حفظ مزایای رقابتی استفاده می کنند (کیرکا2005). سپس، ارتباط عملکردMO شرکت توسط مطالعات مختلف کشف شده است که به دنبال عوامل واسطه ی مختلف در موردMO و عملکرد شرکت هستند. برای مثال، نوآوری های سازمانی و جهت گیری یادگیری از جمله عوامل واسطه هستند که توسط دانشمندان از دیدگاه مبتنی بر نوآوری و یادگیری کشف شده اند(باکر و سینکولا1999، دشپانده و فیرلی 2004، هان1998، کسکین2006)..سایر عوامل واسطه که تاکنون کشف شده اند عبارتنداز: جهت گیری برند، مززیت محصول و محصولات جدید و خلاقیت در برنامه های بازاریابی مربوطه (اوکاس و وولا2011، لنگراک2004، ورکمان2004).

نمونه متن انگلیسی مقاله

Abstract


Purpose – Drawing upon the resource-based view and the contingency theory, the purpose of this paper is to build and test a framework of: the interaction between market orientation (MO) and accountants’ participation in strategic decision making; and its subsequent effect on the use of management accounting systems (MASs), which, in turn, enhances firm performance.


Design/methodology/approach – The hypotheses were empirically tested using partial least squarestructural equation modeling with survey data from 171 large business firms in Vietnam. The standardized root mean squared residual value of the composite model was also examined using SmartPLS3 to test the model fit. The marker-variable technique was employed to test common method bias.


Findings – This study has two key findings: first, the use of MAS (in terms of broad scope, timeliness, aggregation, and integration) mediates the effect of MO on firm performance. Second, the degree of accountants’ participation in strategic decision making elevates the positive relationship between MO and the use of MAS.


Originality/value – This study is one of the first empirical attempts to test the contingent roles of accountants’ participation in strategic decision making and the use of MAS information in driving performance of market-oriented firms in the context of a transition market. 


1. Introduction


The traditional hypothesized relationship between market orientation (MO) and firm performance has been well established and validated in the area of marketing (e.g. Jaworski and Kohli, 1993; Narver and Slater, 1990) and strategic management (e.g. Hult and Ketchen, 2001; Morgan et al., 2009). This relationship has been proved to be positive, significant, and robust (Cano et al., 2004; Ellis, 2006; Kirca et al., 2005). In explaining this phenomenon, scholars are motivated to explore how firms possess MO and deploy this market-based asset to develop and sustain competitive advantages (Kirca et al., 2005). Then the market orientation-firm performance linkage has been unpacked and explored by various studies searching for various mediating factors connecting MO and firm performance. For example, organizational innovativeness and learning orientation are mediating factors that have been explored by scholars from the innovation and learning-based perspective (e.g. Baker and Sinkula, 1999; Deshpandé and Farley, 2004; Han et al., 1998; Keskin, 2006). Other explored mediating factors are branding orientation (O’Cass and Voola, 2011), product advantage (Langerak et al., 2004), and new products and related marketing programs creativity (Im and Workman, 2004).

محتوای این محصول:
- اصل مقاله انگلیسی با فرمت pdf
- اصل مقاله انگلیسی با فرمت ورد (word) با قابلیت ویرایش
- ترجمه فارسی مقاله با فرمت ورد (word) با قابلیت ویرایش، بدون آرم سایت ای ترجمه
- ترجمه فارسی مقاله با فرمت pdf، بدون آرم سایت ای ترجمه
قیمت محصول: ۳۳,۲۰۰ تومان
خرید محصول
  • اشتراک گذاری در

دیدگاه خود را بنویسید:

تاکنون دیدگاهی برای این نوشته ارسال نشده است

پیامد و نتیجه عملکرد جهت گیری بازار و استفاده از سیستم های حسابداری مدیریت
مشاهده خریدهای قبلی
نوشته های مرتبط
مقالات جدید
پیوندها