تاثیر تعلیم و توسعه بر روی عملکرد سازمانی
ترجمه شده

تاثیر تعلیم و توسعه بر روی عملکرد سازمانی

عنوان فارسی مقاله: تاثیر تعلیم و توسعه بر روی عملکرد سازمانی: مدارک تجربی از بخش نفت و گاز پاکستان
عنوان انگلیسی مقاله: Training and Development impact on Organizational Performance: Empirical Evidence from Oil and Gas Sector of Pakistan
مجله/کنفرانس: مجله تجارت و مدیریت - Journal of Business and Management
رشته های تحصیلی مرتبط: مدیریت
گرایش های تحصیلی مرتبط: مدیریت دانش، مدیریت عملکرد
شناسه دیجیتال (DOI): https://doi.org/10.9790/487X-16126772
دانشگاه: دانشگاه پایه دانشگاه راولپندی
صفحات مقاله انگلیسی: 6
صفحات مقاله فارسی: 11
ناشر: Semantic Scholar
نوع ارائه مقاله: ژورنال
نوع مقاله: ISI
سال انتشار مقاله: 2014
ترجمه شده از: انگلیسی به فارسی
شناسه ISSN: 2319-7668
فرمت مقاله انگلیسی: pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش
وضعیت ترجمه: ترجمه شده و آماده دانلود
فرمت ترجمه فارسی: pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش
مشخصات ترجمه: تایپ شده با فونت B Nazanin 14
مقاله بیس: خیر
مدل مفهومی: ندارد
کد محصول: 10875
رفرنس: دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
پرسشنامه: ندارد
متغیر: ندارد
درج شدن منابع داخل متن در ترجمه: بله
ترجمه شدن توضیحات زیر تصاویر و جداول: بله
ترجمه شدن متون داخل تصاویر و جداول: بله
رفرنس در ترجمه: در داخل متن و انتهای مقاله درج شده است
نمونه ترجمه فارسی مقاله

چکیده

هدف مطالعه حاضر اینست که رابطه بین استراتژی های تعلیم و توسعه و تأثیر آن بر روی عملکرد سازمانی را بررسی کند. ما برای سنجش این رابطه، داده های اولیه را جمع آوری کردیم. تحلیل رگرسیون هم بر روی کارمندان بخش نفت و گاز پاکستان انجام شد. یافته های این مطالعه شرایط تعلیم و توسعه در پاکستان را مشخص ساخت و همچنین نشان داد که قسمت عمده کارمندان از T&D (تعلیم و توسعه) شرکت راضی هستند. یافته های این مطالعه به مدیریت کمک کرد که بتواند بر تعلیم و توسعه برای بهبود مهارت های مورد نیاز کارمندانی که برای عملکرد سازمانی مهم بودند متمرکز شود. برای بدست آوردن نتایج آموزشی مؤثر باید این مطالعه را هر چند وقت یکبار انجام داد.

1- مقدمه

در بیشتر سناریوها، تعلیم کارمندان و توسعه آنها بیشترین اهمیت را برای بهبود بهره وری دارد، که سبب بدست آوردن مزیت رقابتی می گردد (کوارتی 2012). البته تعلیم کارمندان بعنوان یک گام برنامه ریزی شده به سمت کمک به کارمندان برای جستجوی دانش شغلی (از جمله رفتارها و مهارت های شغلی) در نظر گرفته می شود (دنیس و گریفین 2005). در توسعه منابع انسانی (HRM) تئوری ها و مدارک تجربی از تعلیم و توسعه بعنوان موضع یابی استراتژیکی پشتیبانی می کنند که رابطه مستقیمی با توسعه و تحقق دقیق اهداف دارد.

4- نتیجه گیری

T&D استراتژیک کارمندان در سازمان ها که توسط صنعت نفت و گاز نشان داده شده است موضوع مرکزی و اصلی در این مطالعه بوده است. یافته های این مطالعه شرایط تعلیم و توسعه در پاکستان را نشان داد و همچنین نشان داد که قسمت عمده کارمندان از T&D استراتژیک شرکت راضی هستند. سازمان های کمی وجود دارند که این نیاز را با توجه به شرایط T&D استراتژیک برآورده کرده باشند. این مسئله منجر به افزایش و گسترش شکاف های بین مهارت های مورد نیاز و مهارت های کسب شده کارمندان می گردد. این شرایط، تعادل عملکرد بهتر در HRM و توسعه را از طریق T&D ایجاد می کنند. بنابراین شرکت ها برای برطرف کردن این مشکل به تعلیم رو آورده اند و سطح بالایی از طرح ریزی را برای T&D استراتژیکی اجرا می کنند.

نمونه متن انگلیسی مقاله

Abstract

The study objective is to investigate the relationship between the training and development strategies and its impact on organizational performance. To quantify this relationship, primary data was collected. The regression analysis was done on the employees of oil and gas sector of Pakistan. The finding of the study revealed the situation of training and development in Pakistan and showed that majority of the employees satisfied with the strategic T&D of the firm. The findings helped the management to concentrate towards the T&D as to improve the required skills of the employees which are important for the organizational performance. For conducting the effective training outcomes the study must be done more frequent.

I. Introduction

In the prevailing scenarios, employee training and their development have outmost importance for the sake of improving the productivity, which leads towards gaining competitive advantage (Quartey, 2012). However, employee training is considered as the planned step towards facilitating employees to seek jobrelated knowledge including behaviors and skills (Dennis and Griffin, 2005). In human resource development (HRM) the theories and empirical evident supports Training and Development as strategic positioning which have a direct relationship with development and achieving goals precisely.

IV. Conclusion

The Employee Strategic T&D in the organizations as exemplify by Oil and Gas industry has been the focal point of this study. The finding of the study revealed the situation of training and development in Pakistan and showed that majority of the employees satisfied with the strategic T&D of the firm. There are very few organizations which fulfilled the demand with reference to the requirements of strategic T&D. This leads towards widening the gaps between the required skills and the attained skills of the employees. These circumstances are disturbing the balance and equilibrium of better performance in HRM and development via T&D. Therefore, to fulfill this gap companies are giving attention on the training and implementing a high level roadmap for strategic T&D.

تصویری از فایل ترجمه

ترجمه فارسی فهرست مطالب

چکیده

1- مقدمه

بیان مشکل

اهداف مطالعه

جنبه های اعمال شده

سوالات تحقیق

2- بازبینی مقالات

عملکرد سازمانی

تعلیم و توسعه های استراتژیکی

نیاز تعلیمی در کارمندان و اجرای آن

چارچوب تئوری و بیان فرضیه

فرضیه های تحقیق

داده ها و روش شناسی

روند نمونه برداری

بررسی کارمندان

ابزارهای تحقیقاتی

تست فرضیه

ابزار آماری

3- معرفی و تحلیل داده ها

سازمان یادگیری و همسوسازی T&D استراتژیک – H1 (فرضیه 1)

تحلیل نیازهای تعلیمی (TNA) و مشارکت فعال مدیر خط – H2

فرمولبندی تعلیم، از جمله اجرا و ارزیابی آن

4- نتیجه گیری

فهرست انگلیسی مطالب

Abstract

Introduction

Problem statement

Objectives of the study

Applied aspects

Research Question

II. Literature Review

Organizational Performance

Strategic Training and Developments

Training Need in Employees and its Implementation

THEORETICAL FRAMEWORK AND HYPOTHESIS GENERATION

Research hypothesis

Data and Methodology

Sampling procedure

Employee survey

Research Instrument

Hypothesis testing

Statistical Tool

III. Presentation And Analysis Of Data

Learning Organization & Strategic T&D alignment -H1

Training Need Analysis (TNA) and Line Manager’s active involvement- H2

IV. Conclusion

محتوای این محصول:
- اصل مقاله انگلیسی با فرمت pdf
- اصل مقاله انگلیسی با فرمت ورد (word) با قابلیت ویرایش
- ترجمه فارسی مقاله با فرمت ورد (word) با قابلیت ویرایش، بدون آرم سایت ای ترجمه
- ترجمه فارسی مقاله با فرمت pdf، بدون آرم سایت ای ترجمه
قیمت محصول: ۲۶,۷۰۰ تومان
خرید محصول