تعلیم و توسعه و تاثیر آن بر روی عملکرد کارمندان
ترجمه شده

تعلیم و توسعه و تاثیر آن بر روی عملکرد کارمندان

عنوان فارسی مقاله: تعلیم و توسعه و تأثیر آن بر روی عملکرد کارمندان: مطالعه ای در مورد شرکت Agility کشور بحرین
عنوان انگلیسی مقاله: Training and Development and its Impact on the Employee's Performance: A Study of Agility Company-Kingdom of Bahrain
مجله/کنفرانس: بررسی بین المللی مدیریت و تحقیقات تجاری - International Review Of Management And Business Research
رشته های تحصیلی مرتبط: مدیریت
گرایش های تحصیلی مرتبط: مدیریت عملکرد، مدیریت دانش، مدیریت منابع انسانی
کلمات کلیدی فارسی: تعلیم و توسعه، آموزش شغلی، عملکرد سازمان
کلمات کلیدی انگلیسی: Training and Development - Job Training - Organization Performance
دانشگاه: گروه مدیریت و بازاریابی، دانشکده مدیریت بازرگانی، دانشگاه بحرین
نوع ارائه مقاله: ژورنال
سال انتشار مقاله: 2015
شناسه ISSN: 2306-9007
صفحات مقاله انگلیسی: 13
صفحات ترجمه فارسی: 22 (1 صفحه رفرنس انگلیسی)
فرمت مقاله انگلیسی: pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش
فرمت ترجمه فارسی: pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش
مشخصات ترجمه: تایپ شده با فونت B Nazanin 14
ترجمه شده از: انگلیسی به فارسی
وضعیت ترجمه: ترجمه شده و آماده دانلود
آیا این مقاله بیس است: خیر
آیا این مقاله مدل مفهومی دارد: ندارد
آیا این مقاله پرسشنامه دارد: ندارد
آیا این مقاله متغیر دارد: ندارد
آیا منابع داخل متن درج یا ترجمه شده است: بله
آیا توضیحات زیر تصاویر و جداول ترجمه شده است: بله
آیا متون داخل تصاویر و جداول ترجمه شده است: بله
کد محصول: 10876
رفرنس: دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
رفرنس در ترجمه: در داخل متن و انتهای مقاله درج شده است
ترجمه فارسی فهرست مطالب

چکیده


مقدمه


بازبینی مقالات


تعریف تعلیم


اهمیت تعلیم و توسعه


مراحل تعلیم


مطالعات قبلی در مورد تأثیر تعلیم بر روی عملکرد:


در مورد Agility


تاریخچه Agility


ساختار Agility


روش شناسی


بخش I: خصوصیات جمعیتی نمونه


بخش II: سوالات مربوط به دوره های آموزشی


نتایج و یافته ها


نتیجه گیری

فهرست انگلیسی مطالب

Abstract


Introduction


Literature Review


Training Definition


The Importance of Training and Development


Training Stages


Training Techniques


Training is Provide To


Previous Studies on Impact of Training on Performance:


Agility History


Agility Structure


Methodology


Part I:Demographic Characteristics of the Sample:


Part II: Questions that Related to Training Courses


Training from the sample's view


By asking the sample about their point view of the training we find


Results and Findings


Conclusion

نمونه ترجمه فارسی مقاله

چکیده


این مطالعه در مورد تعلیم و آموزش در حین خدمت است و ما می خواهیم تأثیر تعلیم و توسعه بر روی عملکرد کارمندان را در بخش لجستیک بحرین نشان دهیم. ما شرکت Agility بحرین را برای مطالعه خود انتخاب کردیم. پرسشنامه ای تنظیم شد تا تأثیر تعلیم و توسعه بر روی سازمان در یکی از شرکت های بحرین بررسی گردد. هدف مقاله حاضر آگاهی از تأثیر تعلیم بر روی عملکرد بود و اینکه حدود اهمیت تعلیم بر روی عملکرد کارمندان و حدود تأثیر تعلیم بر روی تحقق اهداف شرکت را بفهمیم. رابطه مثبت و مستقیمی بین تعلیم و بهبود عملکرد وجود دارد. تحلیل پرسشنامه نشان میدهد که برنامه تعلیم و توسعه تأثیر زیادی بر روی عملکرد سازمان دارد. نتایج این مطالعه مثبت بودند و نشان میدهند که تعلیم و توسعه برای افزایش عملکرد سازمان از همه جنبه ها خیلی مهم است. ما داده های تجربی را هم تأیید کردیم. البته نتایج تا حد زیادی بر مبنای بازبینی مقالات هستند. و در نهایت اینکه مطالعه حاضر پیشنهاد می کند که شرکت و مدیریت سطح بالای آن باید توجه بیشتری به اتخاذ استراتژی های تعلیم (الهام گرفته از استراتژی کلی شرکت)، نیاز به متنوع سازی برنامه های آموزشی برای اعضای شرکت، استفاده از روشهای آموزشی مختلف و همچنین نیاز به تمرکز بر استفاده از تکنولوژی های مدرن بعنوان مبنایی برای کاربرد برنامه های آموزشی برای بهبود عملکرد کارمندان داشته باشند.


مقدمه


انتخاب کارمندان به شیوه دقیق برای موفقیت سازمان و تحقق اهداف و مقاصد شرکت کافی نیست. کارمندان حتی اگر شایستگی ها و توانایی های زیادی هم داشته باشند اگر نحوه انجام آنرا ندانند قادر به انجام درست کار خود نخواهند بود. عملکرد کارمندان به عوامل زیادی بستگی دارد اما تعلیم مهمترین عامل است. تعلیم فرآیند فراهم سازی مهارت های خاص برای کارمندان یا کمک به آنها برای رفع نواقص در عملکرد خود می باشد و توسعه هم تلاش برای فراهم سازی توانایی های مورد نیاز برای آینده سازمان برای کارمندان می باشد. تعلیم و توسعه مهمترین عمل از پنج عمل منابع انسانی است و اهمیت آن بخاطر نیاز کارمندان برای دانستن این مسئله است که چطور باید کار خود را انجام دهند و چطور باید اهداف سازمان را به شیوه ای مؤثر و کارآمد با محدودیت زمانی، و بصورت مستفل و بدون نیاز به نظارت مستقیم تحقق بخشند. تعلیم برای کارمندان در غلبه بر نقاط ضعف خود و همچنین برای بهبود عملکرد خود نقش مهمی دارد. تعلیم با افزایش عملکرد کارمندان میتواند بر رشد سازمان تأثیرگذار باشد. هدف مطالعه حاضر اینست که تأثیر مثبت تعلیم و توسعه بر روی کارمندان و بر روی خود سازمان را نشان دهد.


نتیجه گیری


تعلیم در کل یک فعالیت انسانی است که بر مبنای بهبود و توسعه می باشد. ایده تعلیم معمولاً از شاخص ها و نشانه هایی می آید که نیاز به بهبود و توسعه کار و عملکرد کارمندان را نشان میدهند. قسمت عمده فراگیران و دیدگاه های آنها مثبت هستند و آنها تمایل قوی برای پیشرفت خود و توسعه مهارت ها و ترفیع به سطح بالاتر و به اشتراک گذاری تجربه های خود با دیگران دارند. مشخص می گردد که مدیران برای موفقیت تعلیم تلاش می کنند، چون دو سوم نمونه های مدیران مایل به کمک به کارمندان خود بودند تا آنها چیزهایی را که از "دوره های تعلیمی" یاد گرفته اند در کار خود مورد استفاده قرار دهند. مشخص شده است که قسمت عمده مدیران می خواهند مطمئن شوند که کارمندان در عمل از این آموخته ها استفاده می کنند. بسیاری از مدیران پی برده اند که درصد بالایی از کارمندانی که این آموخته ها را در عمل مورد استفاده قرار می دهند به نتایج مثبتی می رسند، خطاهای آنها تا حد زیادی کاهش می یابد و در زمان کوتاه تری به مهارت و دقت لازم می رسند. و در نهایت اینکه مشخص شد که درصد بالایی از سازمان ها پس از برگزاری دوره های تعلیمی به نتایج مطلوبی رسیدند.

نمونه متن انگلیسی مقاله

Abstract


Training and on the Job training, the focus of the study is to show the effect of training and development on the employees performance in the Logistic sector in Bahrain. Agility Company, Kingdom of Bahrain was chosen to apply the study on. Questionnaire developed to see the effect of training and development on the organization in one of the Bahraini companies. The aim of the paper was the knowledge of the impact of the training on the performance and to become aware of extent of the importance of training on the employee's performance and the extent of training impact on achieving the company's goals. There is a direct positive relationship between training and the improvement of the performance. The analysis of the questionnaire shows that training and development program have a great effect on the organization performance. The results were positive and show that the training and development is very important for the organization to increase its performance in all manners. We proved empirical data as well. However, results are strongly based on the literature review. Finally, the paper recommends that the company and its top management must pay more attention to adopt clear training strategies inspired from the company’s overall strategy, as well as the need for diversification of training programs for its members, the use of different training methods and also the need to focus on the use of modern technology as a base for the application of training programs in order to improve its employees’ performance.


Introduction


Carefully selecting the employees is not enough for the success of the organization and accomplishes its goals and objectives even if they have high qualifications they cannot do their job if they don’t know how to do it. The performance of employees depends on many factors but training is the most important factor. Training is the process of providing employees with specific skills or helping them correct deficiencies in their performance (1) and Development is an effort to provide employees with the abilities the organization will need in the future. (2) The training and development is the major function of the five Human resources functions and the importance of it came from the need of employees who know how to do their work and know how to achieve the goals of organization in effective and efficient way with time limit, independently without need for direct supervision. Training has a major role in to overcome the employees' weaknesses and also to improve their performance, it can affect the growth of the organization by increasing the performance of the employees. The purpose of the study is to show the positive effect of training and development on the employees and the organization itself.


Conclusion


Training in general is human activity is based on the improvement and development. The idea of training usually comes from indicators and signs that suggest the existence of the need to improve and develop the work and employees performance. The majority of the trainees and their point of view has been positive and they have strong desire for self-development and skills development and to support the upgrade to a higher level and to exchange experiences with others. It became clear that managers cooperate for the success of the training where two-thirds of the samples of managers were willing to help their employees to apply what they have learned from the "training courses". It clear that the majority of managers are trying to make sure that what has been learned in the training has been applied. Many of the managers discovered that a high percentage of employees who have applied what they learned in training have shown positive results, as the proportion of errors significantly decreased and that the trainees have used new ways of doing their job as the results appeared more accurately and the finest and at shortest time. Finally, it became clear that a large percentage of organizations got a desirable return after enrollment training courses.

تصویری از فایل ترجمه

محتوای این محصول:
- اصل مقاله انگلیسی با فرمت pdf
- اصل مقاله انگلیسی با فرمت ورد (word) با قابلیت ویرایش
- ترجمه فارسی مقاله با فرمت ورد (word) با قابلیت ویرایش، بدون آرم سایت ای ترجمه
- ترجمه فارسی مقاله با فرمت pdf، بدون آرم سایت ای ترجمه
قیمت محصول: ۳۲,۷۰۰ تومان
خرید محصول
  • اشتراک گذاری در

دیدگاه خود را بنویسید:

تاکنون دیدگاهی برای این نوشته ارسال نشده است

تعلیم و توسعه و تاثیر آن بر روی عملکرد کارمندان
مشاهده خریدهای قبلی
نوشته های مرتبط
مقالات جدید
پیوندها