تاثیر برنامه های کیفیت زندگی کاری (QWL) روی کیفت زندگی (QOL) کارکنان
ترجمه شده

تاثیر برنامه های کیفیت زندگی کاری (QWL) روی کیفت زندگی (QOL) کارکنان

عنوان فارسی مقاله: تاثیر برنامه های کیفیت زندگی کاری (QWL) روی کیفت زندگی (QOL) کارکنان در شرکت های چندملیتی در کشور مالزی
عنوان انگلیسی مقاله: The Effect of Quality of Work Life (QWL) Programs on Quality of Life (QOL) Among Employees at Multinational companies in Malaysia
مجله/کنفرانس: پروسدیا - علوم اجتماعی و رفتاری - Procedia - Social and Behavioral Sciences
رشته های تحصیلی مرتبط: مدیریت و روانشناسی
گرایش های تحصیلی مرتبط: مدیریت استراتژیک، مدیریت کسب و کار، روانشناسی صنعتی و سازمانی
کلمات کلیدی فارسی: کیفیت زندگی کاری، کیفیت زندگی، شرکت های چند ملیتی
کلمات کلیدی انگلیسی: Quality of work life - Quality of life - multinational companies
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
شناسه دیجیتال (DOI): https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.01.1136
دانشگاه: مرکز مدیریت کاربردی، دانشکده تجارت، دانشگاه مدیریت فناوری مارا، سلانگور، مالزی
ناشر: الزویر - Elsevier
نوع ارائه مقاله: ژورنال
نوع مقاله: ISI
سال انتشار مقاله: 2014
شاخص H_index: 46 در سال 2020
شاخص SJR: 0.158 در سال 2019
شناسه ISSN: 1877-0428
صفحات مقاله انگلیسی: 11
صفحات ترجمه فارسی: 17 (2 صفحه رفرنس انگلیسی)
فرمت مقاله انگلیسی: pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش
فرمت ترجمه فارسی: pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش
مشخصات ترجمه: تایپ شده با فونت B Nazanin 14
ترجمه شده از: انگلیسی به فارسی
وضعیت ترجمه: ترجمه شده و آماده دانلود
آیا این مقاله بیس است: بله
آیا این مقاله مدل مفهومی دارد: دارد
آیا این مقاله پرسشنامه دارد: ندارد
آیا این مقاله متغیر دارد: دارد
آیا منابع داخل متن درج یا ترجمه شده است: بله
آیا توضیحات زیر تصاویر و جداول ترجمه شده است: بله
آیا متون داخل تصاویر و جداول ترجمه شده است: خیر
کد محصول: 11583
رفرنس: دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
رفرنس در ترجمه: در داخل متن و انتهای مقاله درج شده است
ترجمه فارسی فهرست مطالب

چکیده


1. مقدمه


2. بررسی ادبیات


برنامه های کیفیت زندگی کاری (QWL) 


الف. برنامه¬های کیفیت زندگی کاری مرتبط با محیط کار 


ب) برنامه¬های کیفیت زندگی کاری (QWL) مرتبط با جنبه¬های شغلی 


ج.  کیفیت زندگی (QOL)


3. روش تحقیق


الف. طرح تحقیق


ب) جمعیت


ج) نمونه و تکنیک نمونه¬گیری


د. اندازه گیری


4. یافته ها


الف. تست نرمال بودن


ب. تست قابلیت اطمینان


ج. تجزیه و تحلیل همبستگی دو جانبه 


د. تجزیه و تحلیل رگرسیون چندگانه


بحث

فهرست انگلیسی مطالب

Abstract


I. INTRODUCTION


II. LITERATURE REVIEW


II. QUALITY OF WORK LIFE (QWL) PROGRAMS


A. Quality of work life (QWL) programs related to work environment


B. Quality of work life (QWL) programs related to job facets


C. Quality of life (QOL)


III. RESEARCH METHODLOGY


A. Research Design


B. Population


C. Sample and Sampling Technique


D. Measurement


IV. FINDINGS


A. Normality Test


B. Reliability Test


C. Bivariate Correlation Analysis


D. Multiple Regression Analysis


Discussions

نمونه ترجمه فارسی مقاله

چکیده


در این مطالعه، پژوهشگران رابطه ی بین برنامه های کیفیت زندگی کاری (QWL) و کیفیت زندگی (QOL) کارکنان را در شرکت های چند ملیتی در بینتولو، سارواک مالزی مورد بررسی قرار دادند. بعلاوه، این تحقیق عناصر برنامه های کیفیت زندگی کاری (QWL) را بعنوان یک عامل مشارکتی در کیفیت زندگی (QOL) مورد ارزیابی قرار داد که می تواند بهره وری کارکنان را تحت تاثیر قرار دهد. 


شرکت کنندگان شامل 179 کارمندی بودند که درحال حاضر در شرکت های چندملیتی بینتولو، سارواک مشغول بکارند. پاسخ دهندگان بصورت تصادفی انتخاب شده و داده ها ازطریق توزیع پرسش نامه جمع آوری شده بودند. 


آمارهای توصیفی نشان دادند که تعداد کارکنان خانم بیشتر از کارکنان آقا بودند که حدود 29 سال و یا کمتر بودند و اکثر آنها به عنوان کارمند عمومی در شرکت های چند ملیتی مشغول به کار بودند. این مطالعه نشان داد که بین برنامه های کیفیت زندگی کاری (QWL) و کیفیت زندگی (QOL) یک رابطه معنی داری وجود دارد. مهمترین عوامل تاثیرگذار روی کیفیت زندگی (QOL) محیط کاری و بدنبال آن وجهه ی شغلی بود. نتایج نیز نشان داد که یک رابطه ی مثبت و معنی داری بین برنامه های کیفیت زندگی کاری (QWL) و کیفیت زندگی (QOL) وجود دارد. تاثیرگذارترین عوامل سلامت عاطفی، رشد فردی، شمول اجتماعی و روابط بین فردی بود. بنابراین، محققین بشدت به این شرکت های چند ملیتی توصیه کردند که برنامه های کیفیت زندگی کاری (QWL) را با تمرکز بر عناصر خدمات ویژه که کیفیت کلی زندگی (QOL) کارکنان را ارتقاء می دهد، به شکلی عالی برنامه ریزی کنند. 


درنتیجه، محققین دریافتند که برنامه ی کیفیت زندگی کاری (QWL) روی کیفیت زندگی (QOL) کارکنان در سازمان ها اثر می گذارد. محققین پیشنهاداتی برای پژوهش های آتی ارائه می دهند که با استفاده از جمعیت متنوع، تحقیقات کیفی، استفاده از دیگر عناصر برنامه های QWL و QOL، همچنین بخش های مختلف ازجمله صنعت هتل داری بکار گرفته می شوند. 


بحث


نتایج تحلیل براساس داده های همبستگی، پرسش های تحقیق را پشتیبانی می کند که نشان می دهد بین برنامه-های کیفیت زندگی کاری (QWL) و کیفیت زندگی (QOL) میان کارمندان شرکت های چند ملیتی در بینتولو، سارواک مالزی یک رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. تمام عناصر کیفیت زندگی کاری یعنی محیط کاری و وجهه ی شغلی بطورقابل توجهی با کیفیت زندگی مرتبط است. نتایجی که توسط Sirgy و همکاران پشتیبانی شد، نشان می دهد، برنامه های کیفیت زندگی کاری، کیفیت زندگی کارکنان را در سازمان ارتقاء می-دهد.  

نمونه متن انگلیسی مقاله

Abstract


In this study, the researchers examined the relationship between quality of work life (QWL) programs and quality of life (QOL) among employees at multinational companies in Bintulu, Sarawak, Malaysia. In addition, the study examined the element s of quality of work life (QWL) programs as a contributing factor to quality of life (QOL) that can influence employee productivity.


The participants consisted of 179 employees currently working at multinational companies in Bint ulu, Sarawak. The respondents were randomly selected and the data were gathered through t he distribution of questionnaires.


Descriptive statistics showed that there were more female than male employees, mostly were fairly young, around 29 years old and below and majority of them hold position as general employee in the multinational companies. The study found that there was significant relationship between quality of work life (QWL) programs and quality of life (QOL). The most influence factor on qualit y of life (QWL) were work environment followed by job facet s. The result also indicat ed that there was a positive and significant relat ionship bet ween qualit y of work life (QWL) programs and qualit y of life (QOL). The most influence factors were emotional well being, personal development, social inclusion and interpersonal relations. Therefore, the researcher highly recommend those multinational companies to plan an excellent qualit y of work life (QWL) programs by focussin g on particular service element s that will further enhance the overall qualit y of life (QOL) of employees.


As a conclusion, the researchers found that qualit y of work life (QWL) programs influence quality of life (QOL) of employees in organizat ion. The researchers provided recommendations for future research to be implemented using different population, qualitative research, using other element s of QWL programs and QOL as well as in different sectors such as hotel industry.


Discussions


The result based on the correlational data analysis supported research question where it was found that there was a positive and significant relationship between quality of work life (QWL) programs and quality of life (QOL) among employees at multinational companies in Sarawak, Malaysia. All the elements of quality of work life (QWL) namely work environment and job facets significantly correlated with quality of life (QOL). The result was supported by Sirgy et al., (2008) that quality of work life (QWL) programs improved quality of life (QOL) of employees in organization.

تصویری از فایل ترجمه

          


(جهت بزرگ نمایی روی عکس کلیک نمایید)

محتوای این محصول:
- اصل مقاله انگلیسی با فرمت pdf
- اصل مقاله انگلیسی با فرمت ورد (word) با قابلیت ویرایش
- ترجمه فارسی مقاله با فرمت ورد (word) با قابلیت ویرایش، بدون آرم سایت ای ترجمه
- ترجمه فارسی مقاله با فرمت pdf، بدون آرم سایت ای ترجمه
قیمت محصول: ۲۸,۲۰۰ تومان
خرید محصول
  • اشتراک گذاری در

دیدگاه خود را بنویسید:

تاکنون دیدگاهی برای این نوشته ارسال نشده است

تاثیر برنامه های کیفیت زندگی کاری (QWL) روی کیفت زندگی (QOL) کارکنان
مشاهده خریدهای قبلی
نوشته های مرتبط
مقالات جدید
پیوندها