دانلود مقاله فرزندپروری مستبدانه و رفتار پرخاشگرانه فرزندان
ترجمه شده

دانلود مقاله فرزندپروری مستبدانه و رفتار پرخاشگرانه فرزندان

عنوان فارسی مقاله: فرزندپروری مستبدانه و رفتار پرخاشگرانه فرزندان: یک مدل میانجی تعدیل یافته
عنوان انگلیسی مقاله: Harsh Parenting and Children’s Aggressive Behavior: A Moderated Mediation Model
مجله/کنفرانس: مجله بین المللی تحقیقات محیطی و بهداشت عمومی - International Journal of Environmental Research and Public Health
رشته های تحصیلی مرتبط: روانشناسی
گرایش های تحصیلی مرتبط: روانشناسی بالینی کودک و نوجوان - روانشناسی تربیتی
کلمات کلیدی فارسی: فرزندپروری مستبدانه - رفتار پرخاشگرانه - باورهای هنجاری درباره پرخاشگری - خودکارامدی عاطفی تنظیمی - مدل یکپارچه فرایندهای عاطفی و شناخت
کلمات کلیدی انگلیسی: harsh parenting - aggressive behavior - normative beliefs about aggression - regulatory emotional self-efficacy - integrated model of emotion processes and cognition
شناسه دیجیتال (DOI): https://doi.org/10.3390/ijerph19042403
نویسندگان: Bowen Liu - Yuhua Yang - Jie Geng - Tingting Cai - Mengjuan Zhu - Tao Chen and Jinjing Xiang
دانشگاه: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه جنگلداری پکن، چین
صفحات مقاله انگلیسی: 13
صفحات مقاله فارسی: 21
ناشر: ام دی پی آی - MDPI
نوع ارائه مقاله: ژورنال
نوع مقاله: ISI
ایمپکت فاکتور: 4.536 در سال 2020
شاخص H_index: 138 در سال 2022
شاخص SJR: 0.814 در سال 2020
شناسه ISSN: 1660-4601
شاخص Quartile (چارک): Q2 در سال 2020
فرمت مقاله انگلیسی: PDF
وضعیت ترجمه: ترجمه شده و آماده دانلود
فرمت ترجمه فارسی: pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش
مشخصات ترجمه: تایپ شده با فونت B Nazanin 14
فرمول و علائم در ترجمه: ندارد
مقاله بیس: بله
مدل مفهومی: دارد
کد محصول: 12864
پرسشنامه: ندارد
متغیر: دارد
فرضیه: دارد
درج شدن منابع داخل متن در ترجمه: بله
ترجمه شدن توضیحات زیر تصاویر و جداول: بله
ترجمه شدن متون داخل تصاویر و جداول: بله
رفرنس در ترجمه: در داخل متن و انتهای مقاله درج شده است
ضمیمه: ندارد
پاورقی: ندارد
نمونه ترجمه فارسی مقاله

چکیده

      فرزندپروری مستبدانه و تأثیر آن بر رفتار پرخاشگرانه ی فرزندان توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب کرده است، اما مطالعات اندکی به بررسی نقش فرایند عاطفی پرداخته اند. این مطالعه بر آن است تا رابطه ی میان فرزندپروری مستبدانه، رفتار پرخاشگرانه ی فرزندان، باورهای هنجاری درباره ی پرخاشگری، و خوکارامدی عاطفی تنظیمی را در کنار سازوکار برهمنکش آن ها بررسی کند. نمونه ای شامل 235 دانش آموز سال های آخر دبستان در بیجینگ چین به عنوان شرکت کننده با استفاده از مقیاس فرزندپروری مستبدانه، مقیاس باورهای هنجاری درباره ی پرخاشگری، پرسشنامه ی پرخاشگری بوس-وارن، و مقیاس خودکارامدی عاطفی تنظیمی به کار گرفته شدند. نتایج دلالت بر آن داشت که: 1) فرزندپروری مستبدانه دارای تأثیر پیش بینی کننده ی مثبت معنی داری بر رفتار پرخاشگرانه ی فرزندان پس از کنترل کردن جنسیت است؛ 2) باورهای هنجاری درباره ی پرخاشگری فرزندان نقش میانجی را میان فرزندپروری مستبدانه و رفتار پرخاشگرانه ی فرزندان ایفا می کند؛ و 3) خودکارامدی عاطفی تنظیمی دارای تأثیرات تعدیل کننده هم بر مدل میانجی باورهای هنجاری درباره ی پرخاشگری فرزندان و هم در مدل پیش-بینی کننده ی مستقیم فرزندپروری مستبدانه بر رفتار پرخاشگرانه ی فرزندان است. نتایج نه تنها برای درک رابطه ی میان فرزندپروری مستبدانه و رفتار پرخاشگرانه ی فرزندان از منظر یک مدل یکپارچه ی فرایندهای عاطفی و شناخت سودمند هستند، بلکه روش عملی تازه ای برای پیشگیری و مداخله در رفتار پیشگیرانه ی فرزندان در آینده فراهم می-آورد.

1- مقدمه

     رفتار پرخاشگرانه به رفتار مخلی اشاره دارد که به طور عامدانه ای باعث آسیب فیزیکی یا روان شناختی به دیگران می-شود [1]. رفتار پرخاشگرانه را می توان در سه دسته جای داد: پرخاشگری فیزیکی، پرخاشگری کلامی، و پرخاشگری رابطه ای [2]. رفتار پرخاشگرانه ی فرزندان می تواند پیامدهای منفی بسیاری را برانگیزد. از یک سو، پرخاشگری نسبتاً بالا و رفتار پرخاشگرانه ی آشکار در کودکان ممکن است بر رشد توجه آنان تأثیر بگذارد، عملکرد تحصیلی آنان را با افت روبه رو کند، و عواطف منفی را پدید آورد [5-3]. از سوی دیگر، رفتار پرخاشگرانه به طور نزدیکی با قربانی سازی همتا و قلدری مرتبط است [6]. افراد درگیر در قلدری ممکن است مسائل درونی سازی بیش تری داشته باشند، و حتی افکار خودکشی را بپرورانند [7]، امری که به پیامدهای جدی تر می انجامد. در حالی که پرخاشگری می تواند همچنان توسعه یابد و دارای تأثیر دیرپایی در نوجوانی و بزرگسالی باشد [8]، مسائل رفتاری برونی سازی شده عموماً از اوایل کودکی باثبات می شوند [9]. بنابراین، لازم است تا سازوکار رفتار پرخشاگرانه ی کودکان و عوامل تأثیرگذار بر رشد آن را بیش از پیش درک کنیم، تا بدین وسیله مسیر تازه ای برای کار عملی در زمینه ی تدابیر پیشگیری و مداخله فراهم آوریم.

5- نتیجه گیری

     1) فرزندپروری مستبدانه دارای یک تأثیر پیش بینی کننده ی مثبت معنی دار بر رفتار پرخاشگرانه ی فرزندان بود.

2) باورهای هنجاری درباره ی پرخاشگری فرزندان نقش میانی را در رابطه ی میان فرزندپروری مستبدانه و رفتار پرخاشگرانه ی فرزندان ایفا کرد.

3) خودکارامدی عاطفی تنظیمی دارای تأثیرات تعدیل کننده هم در تأثیر پیش بینی کننده ی مستقیم فرزندپروری مستبدانه بر رفتار پرخاشگرانه ی فرزندان و هم در نیمه ی نخست زنجیره ی میانی «فرزندپروری مستبدانه ← باورهای هنجاری درباره ی پرخاشگری ← رفتار پرخاشگرانه» بود.

نمونه متن انگلیسی مقاله

Abstract 

     Harsh parenting and its effect on children’s aggressive behavior has received attention from researchers, however few studies have considered the role of the emotional process. This study aims to examine the relationship between harsh parenting, children’s aggressive behavior, normative beliefs about aggression, and regulatory emotional self-efficacy, alongside their mechanism of interplay. A sample of 235 senior primary school students in Beijing were recruited as participants by using the Harsh Parenting Scale, the Normative Beliefs about Aggression Scale, the Buss–Warren Aggression Questionnaire, and the Regulatory Emotional Self-Efficacy Scale. Results indicated that: (1) Harsh parenting had a significant positive predictive effect on children’s aggressive behavior after controlling gender; (2) normative beliefs about the aggression of children mediated the relationship between harsh parenting and children’s aggressive behavior; and (3) regulatory emotional selfefficacy had moderating effects both the mediation model of normative beliefs about the aggression of children and in the direct predictive model of harsh parenting on children’s aggressive behavior. The results are not only helpful to understand the relationship between harsh parenting and children’s aggressive behavior from the perspective of an integrated model of emotion processes and cognition, but also provide a new practical way to prevent and intervene in children’s aggressive behavior in the future.

1. Introduction

     Aggressive behavior refers to disruptive behavior that intentionally causes physical or psychological harm to others [1]. Aggressive behavior can be divided into three forms: physical aggression, verbal aggression, and relational aggression [2]. Children’s aggressive behavior can trigger many negative consequences. On the one hand, relatively high aggressiveness and obvious aggressive behavior in children may affect the development of their attention, reduce academic performance, and produce negative emotions [3–5]. On the other hand, aggressive behavior is closely related to peer victimization and bullying [6]. People involved in bullying may have more internalizing problems, and even develop suicidal ideation [7], resulting in more serious consequences. While aggression can continue to develop and have a lasting impact in adolescence and adulthood [8], externalized behavioral problems generally tend to be stable from early childhood [9]. Therefore, it is necessary to further understand the development mechanism of children’s aggressive behavior and the factors affecting its development, so as to provide a new direction for the practical work of related prevention and intervention measures.

5. Conclusions

     (1) Harsh parenting had a significant positive predictive effect on children’s aggressive behavior.

(2) Normative beliefs about the aggression of children mediated the relationship between harsh parenting and children’s aggressive behavior.

(3) Regulatory emotional self-efficacy had moderating effects both in the direct predictive effect of harsh parenting on children’s aggressive behavior and in the first half of the intermediary chain of “harsh parenting → normative beliefs about aggression → aggressive behavior”.

تصویری از فایل ترجمه

          

(جهت بزرگ نمایی روی عکس کلیک نمایید)

متغیرهای مقاله

Gender

HP

CAB

CNBA

CRES

ترجمه فارسی فهرست مطالب

چکیده

1- مقدمه

1-1 نقش میانجی گرایانه ی باورهای هنجاری و پرخاشگری

1-2 نقش میانجی گرایانه ی خودکارامدی تنظیم عاطفه

2- مواد و روش ها

2-1 شرکت کنندگان

2-2 مقیاس ها (یا سنجه ها)

2-2-1 فرزندپروری مستبدانه

2-2-2 باورهای هنجاری درباره ی پرخاشگری

2-2-3 رفتار پرخاشگرانه

2-2-4 خودکارامدی عاطفی تنظیمی

2-3 رویه و راهبردهای تحلیلی

2-4 بیانیه ی اخلاق

3- نتایج

3-1 تحلیل مقدماتی

3-2 آزمودن فرضیه

4- بحث

4-1 نقش میانجی باورهای هنجاری درباره ی پرخاشگری

4-2 نقش میانجی خودکارامدی تنظیم هیجان

4-3 محدودیت ها و پژوهش های بیش تر

5- نتیجه گیری

منابع

فهرست انگلیسی مطالب

Abstract

1. Introduction

1.1. The Mediating Role of Normative Beliefs about Aggression

1.2. The Moderating Role of Emotion Regulation Self-efficacy

2. Materials and Methods

2.1. Participants

2.2. Measures

2.2.1. Harsh Parenting

2.2.2. Normative Beliefs about Aggression

2.2.3. Aggressive Behavior

2.2.4. Regulatory Emotional Self-efficacy

2.3. Procedure and Analytic Strategies

2.4. Ethics Statement

3. Results

3.1. Preliminary Analysis

3.2. Hypotheses Testing

4. Discussion

4.1. The Mediating Role of Normative Beliefs about Aggression

4.2. The Moderating Role of Emotion Regulation Self-efficacy

4.3. Limitations and Further Research

5. Conclusions

References

نسخه پاورپوینت

این محصول شامل پاورپوینت ترجمه نیز می باشد که پس از خرید قابل دانلود می باشد. پاورپوینت این مقاله حاوی 27 اسلاید و 5 فصل است. در صورت نیاز به ارائه مقاله در کنفرانس یا سمینار می توان از این فایل پاورپوینت استفاده کرد. 

نسخه ترجمه خلاصه

در این محصول، به همراه ترجمه کامل متن، یک فایل ورد ترجمه خلاصه نیز ارائه شده است. متن فارسی این مقاله در 9 صفحه (1890 کلمه) خلاصه شده و در داخل بسته قرار گرفته است.

نسخه پاراگراف به پاراگراف

علاوه بر ترجمه مقاله، یک فایل ورد نیز به این محصول اضافه شده است که در آن متن به صورت یک پاراگراف انگلیسی و یک پاراگراف فارسی درج شده است که باعث می شود به راحتی قادر به تشخیص ترجمه هر بخش از مقاله و مطالعه آن باشید. این فایل برای یادگیری و مطالعه همزمان متن انگلیسی و فارسی بسیار مفید می باشد.

اصطلاحات تخصصی

بخش مهم دیگری از این محصول لغت نامه یا اصطلاحات تخصصی می باشد که در آن تعداد 40 عبارت و اصطلاح تخصصی استفاده شده در این مقاله در یک فایل اکسل جمع آوری شده است. در این فایل اصطلاحات انگلیسی (تک کلمه ای یا چند کلمه ای) در یک ستون و ترجمه آنها در ستون دیگر درج شده است که در صورت نیاز می توان به راحتی از این عبارات استفاده کرد.

محتوای این محصول:
- اصل مقاله انگلیسی با فرمت pdf
- ترجمه فارسی مقاله با فرمت ورد (word) با قابلیت ویرایش و pdf بدون آرم سایت ای ترجمه
- پاورپوینت فارسی با فرمت pptx
- خلاصه فارسی با فرمت ورد (word)
- متن پاراگراف به پاراگراف انگلیسی و فارسی با فرمت ورد (word)
- اصطلاحات تخصصی با فرمت اکسل
قیمت محصول: ۶۶,۸۰۰ تومان
خرید محصول