دانلود مقاله بررسی اثر برنامه مداخله خواب بر کیفیت خواب بیماران قلبی
ترجمه شده

دانلود مقاله بررسی اثر برنامه مداخله خواب بر کیفیت خواب بیماران قلبی

عنوان فارسی مقاله: بررسی اثر برنامه مداخله خواب بر کیفیت خواب بیماران قلبی در طی دوره بازتوانی قلبی
عنوان انگلیسی مقاله: Effect of Sleep Intervention Programs during Cardiac Rehabilitation on the Sleep Quality of Heart Patients
مجله/کنفرانس: اختلالات خواب - Sleep Disorders
رشته های تحصیلی مرتبط: پزشکی
گرایش های تحصیلی مرتبط: مغز و اعصاب - روانپزشکی - قلب و عروق
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
شناسه دیجیتال (DOI): https://doi.org/10.1155/2022/8269799
نویسندگان: Fatemeh Ghane - Mahdieh Ghanbari Firoozabadi - Farzan Madadizadeh - Khadijeh Nasiriani
دانشگاه: پرستاری مراقبت‌های ویژه، گروه پرستاری، پردیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد، ایران
صفحات مقاله انگلیسی: 7
صفحات مقاله فارسی: 14
ناشر: هینداوی - Hindawi
نوع ارائه مقاله: ژورنال
نوع مقاله: ISI
سال انتشار مقاله: 2022
شاخص H_index: 5 در سال 2021
شاخص SJR: 1.305 در سال 2020
ترجمه شده از: انگلیسی به فارسی
شناسه ISSN: 2090-3545
شاخص Quartile (چارک): Q1 در سال 2020
فرمت مقاله انگلیسی: pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش
وضعیت ترجمه: ترجمه شده و آماده دانلود
فرمت ترجمه فارسی: pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش
مشخصات ترجمه: تایپ شده با فونت B Nazanin 14
فرمول و علائم در ترجمه: به صورت عکس درج شده است
مقاله بیس: خیر
مدل مفهومی: ندارد
کد محصول: 12969
رفرنس: دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
پرسشنامه: ندارد
متغیر: دارد
فرضیه: ندارد
درج شدن منابع داخل متن در ترجمه: به صورت عدد درج شده است
ترجمه شدن توضیحات زیر تصاویر و جداول: بله
ترجمه شدن متون داخل تصاویر و جداول: بله
رفرنس در ترجمه: در داخل متن و انتهای مقاله درج شده است
ضمیمه: ندارد
پاورقی: ندارد
نمونه ترجمه فارسی مقاله

پیشینه (زمینه) و هدف

     بیماران مبتلا به مشکلات قلبی- عروقی، اختلالات خواب را نیز تجربه می کنند. با توجه به اینکه استراحت و خواب کافی در رشد و ترمیم سلول های آسیب دیده نقش مهمی دارد، استفاده از مداخلات مناسب به منظور بهبود کیفیت خواب لازم به نظر می رسد. این مطالعه به بررسی اثر برنامه جامع مداخله خواب بر کیفیت خواب بیماران در طول دوره بازتوانی قلبی می پردازد.

روش کار

     این مطالعه از روش نیمه تجربی و با استفاده از طرح کنترل گروه نابرابر انجام شد و در برنامه بازتوانی قلبی 35 نفر در گروه آزمایش و 35 نفر در گروه کنترل مشارکت داشتند. برنامه بازتوانی قلبی شامل 12 هفته تمرینات ورزشی به صورت 3 جلسه در هفته، و 3 جلسه برنامه آموزشی هر یک به مدت 45 دقیقه، و 2 جلسه برنامه بهبود کیفیت خواب به صورت ویژه بود. داده ها با استفاده از پرسشنامه کیفیت خواب پیتسبورگ جمع آوری و با کمک روش های آماری توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها

     بین دو گروه آزمایش و کنترل از نظر سن، جنس، وضعیت تاهل، مصرف سیگار با اندیکاسیون بازتوانی قلب رابطه معنا داری مشاهده نشد (P>0.05). نمره کیفیت خواب بیماران قبل از مداخله 1.58 ± 9.2 و بعد از مداخله 1.14 ± 4.40 ، و در گروه کنترل قبل از مداخله 2.56 ± 9.02 و بعد از مداخله 1.86 ± 7.47 بود. قبل از مداخله بین دو گروه تفاوت معنا داری وجود نداشت (P= 0.73)، در حالی که پس از مداخلات تفاوت معنا داری مشاهده شد (p=0.0001). ضمن اینکه نمرات کیفیت خواب بیماران در دو گروه کنترل و آزمایش بعد از انجام مداخلات تفاوت معنا داری را نشان داد (p=0.0001).

نتیجه گیری

     یافته ها نشان داد کیفیت خواب بیماران قلبی بعد از استفاده از برنامه مداخله خواب در طول مدت زمان برنامه بازتوانی قلبی، بهبود یافته است. به همین دلیل استفاده از برنامه بهبود خواب در برنامه مراقبتی بیماران قلبی به عنوان تکنیکی ساده، موثر و قابل اجرا پیشنهاد می شود. ضمن آن که بنظر می رسد توجه بیشتر به برنامه بهبود کیفیت خواب در بازتوانی قلبی ضروری است. ثبت کارآزمایی: این کارآزمایی در تاریخ 14 سپتامبر 2020 بر روی آدرس https://en.irct.ir/trial/50799 با شماره ثبت IRCT20140307016870N6 به ثبت رسیده است.

1. مقدمه

     بیماری های قلبی عروقی شایع ترین علت ناتوانی جسمی و نیز مرگ و میر در ایران و جهان است. در برخی مطالعات مشخص شده که بیماران بعد از وقوع حوادث قلبی و یا جراحی عروق کرونر از اختلال خواب (SD) رنج می برند [1]. با توجه به اینکه خواب نقش مهمی در تعدیل عملکرد قلب ایفا میکند، میتواند ضمن کاهش فعالیت قلب، بار قلبی را کاهش دهد؛ به همین دلیل اختلالات خواب (SDs) نظیر کم خوابی و یا پر خوابی به عنوان فاکتورهای مهمی در پاتوژنز و پیشرفت بیماری های قلبی عروقی در نظر گرفته شده است [2]. 

     رنج بردن از اختلال خواب در یک دوره زمانی قابل توجه، میتواند بسیاری از جنبه های کیفی زندگی فرد نظیر سلامت عمومی و عملکرد های فیزیکی، شناختی و روانی و همینطور فعالیت های روزانه او را مختل کند [1، 3]. 

5. نتیجه گیری

     یافته های مطالعه حاضر نشان می دهد که استفاده از برنامه مداخله خواب در طول دوره بازتوانی قلبی، باعث بهبود کیفیت خواب می شود. با این حال کیفیت خواب در بیمارانی هم که در دوره بازتوانی قلب شرکت نکرده بودند، با گذشت زمان مقداری بهبود یافت، البته این مقدار در حد قابل قبولی برای این گروه نبود. با استناد به این یافته ها، به نظر میرسد افزایش کیفیت خواب در بیماران نیازمند یک عملکرد تیمی و چند جانبه است. به ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی توصیه می شود برای بیماران قلبی از سایر درمان ها نیز استفاده کرده، و ضمن سنجش کیفیت خواب آنها، در راستای بهبود آن هم مداخلات مناسبی را بکار گیرند؛ از سوی دیگر ضروری است تا برنامه های مداخله خواب را به عنوان تکنیک هایی ساده و کاربردی در نظر گرفته و آن ها را به بیماران آموزش دهند. همینطور به آنان توصیه می شود که اهمیت خواب و کیفیت مناسب آن، و نیز راه های بهبود کیفیت خواب را به عنوان یک نیاز ضروری برای سلامت افراد، به خصوص بیماران، در قالب برنامه های آموزشی به کارکنان مراقبت های بهداشتی آموزش دهند. موضوع بازتوانی قلبی می بایست مورد توجه بیشتری قرار گیرد، و ضروری است مراکز بازتوانی نیز برای ارائه خدمات در این برنامه ها توسعه یابند.

نمونه متن انگلیسی مقاله

Background and Objective

     Patients with cardiovascular problems experience sleep disorders. Due to the importance of adequate sleep and rest for the growth and repair of damaged cells, it is necessary to use appropriate interventions to improve it. This study determined the effect of sleep intervention programs during cardiac rehabilitation on patients’ sleep quality. Materials and Methods. In this quasi-experimental study with unequal control group design, 35 individuals participated in the cardiac rehabilitation program as the experimental group and 35 served as the control group. The program included 12 weeks of exercise, 3 sessions per week, 3 sessions of training programs each lasting for 45 minutes, and a special two-session sleep improvement program. Data were collected using the Pittsburgh Sleep Quality Index and analysed with descriptive and inferential statistical methods.

Results

     There were not any significant differences between the two groups in age, sex, marital status, smoking, and indication for cardiac rehabilitation (P > 0:05). The scores of sleep quality of patients were 9:2±1:58 before and 4:40 ± 1:14 after intervention in the experimental group and 9:02 ± 2:56 before and 7:48 ± 1:86 after intervention in the control group. There was no significant difference between the two groups before intervention (P = 0:73). yet there was a significant difference after intervention (P = 0:0001). In addition, scores of sleep quality of patients were significantly different in the experimental and control groups before and after intervention (P = 0:0001).

Conclusion

     Findings indicated that the quality of sleep of cardiac patients improved after the sleep intervention program during the cardiac rehabilitation program. Therefore, it is suggested to implement sleep improvement programs for cardiac patient care as an effective, easy, and feasible technique. In addition, it is necessary to pay more attention to the sleep improvement program in cardiac rehabilitation. Trial Registration. The trial was retrospectively registered on https://en.irct.ir/trial/50799 on 14 September 2020 (14.09.2020) with registration number IRCT20140307016870N6.

1. Introduction

     Cardiovascular disease is the most common cause of death and disability in the world and in Iran. Some studies show that patients suffer from sleep disorders (SD) after heart accidents and coronary artery surgery [1]. Sleep is an important modulator of heart function and can thus lead to lower activity and cardiac load, so that SDs such as insomnia and hypersomnia have also been considered important factors in the pathogenesis and progression of cardiovascular diseases [2].

     Sleep disorder over a significant period of time can also disrupt many aspects of quality of life, including general health, physical, cognitive, and psychological functions, and daily activities [1, 3].

5. Conclusion

     The findings of the present study indicated an improvement in SQ using a sleep intervention program during the CR. However, SQ also improved over time in patients who did not participate in CR, yet this did not lead to acceptable SQ. Therefore, improving patients’ SQ requires a team or multidisciplinary performance. Health care providers are advised to provide other care for heart patients, measure their SQ, and make appropriate interventions to improve it. On the other hand, they should use sleep improvement programs as easy and applicable techniques and educate patients. They are also advised to teach health care workers the importance of sleep and its quality and ways to improve it in training programs as essential requirements for human health, especially patients. Further attention should be paid to the CR issue, and rehabilitation centers should be developed to provide facilities for these programs.

تصویری از فایل ترجمه

          

(جهت بزرگ نمایی روی عکس کلیک نمایید)

متغیرهای مقاله

Sex

Marital status

Education level

Job

Smoking

Indication for CR

ترجمه فارسی فهرست مطالب

1. مقدمه

2. روش شناسی

2. طراحی مطالعه

2-2. شرایط و محل انجام مطالعه

3-2. حجم نمونه

4-2. شرکت کنندگان

5-2. مداخله

6-2. قبل از آغاز مداخله

7-2. ابزارها و تجهیزات

8-2. تحلیل آماری

9-2. ثبت اخلاقی و کارآزمایی و وضعیت خاتمه کار

3. نتایج

4. بحث

5. نتیجه گیری

اختصارات

دسترسی به داده ها

تائیدیه اخلاقی

رضایت

شفاف سازی

تضاد منافع

مشارکت نویسندگان

تشکر و قدردانی

منابع 

فهرست انگلیسی مطالب

1. Introduction

2. Methodology

2.1. Study Design

2.2. Setting

2.3. Sample Size

2.4. Participants

2.5. Intervention

2.6. Comparisons

2.7. Instruments

2.8. Statistical Analysis

2.9. Ethics, Endpoint, and Trial Registration

3. Results

4. Discussion

5. Conclusion

Abbreviations

Data Availability

Ethical Approval

Consent

Disclosure

Conflicts of Interest

Authors’ Contributions

Acknowledgments

References

نسخه پاورپوینت

این محصول شامل پاورپوینت ترجمه نیز می باشد که پس از خرید قابل دانلود می باشد. پاورپوینت این مقاله حاوی 16 اسلاید و 5 فصل است. در صورت نیاز به ارائه مقاله در کنفرانس یا سمینار می توان از این فایل پاورپوینت استفاده کرد. 

نسخه ترجمه خلاصه

در این محصول، به همراه ترجمه کامل متن، یک فایل ورد ترجمه خلاصه نیز ارائه شده است. متن فارسی این مقاله در 5 صفحه (1380 کلمه) خلاصه شده و در داخل بسته قرار گرفته است.

نسخه پاراگراف به پاراگراف

علاوه بر ترجمه مقاله، یک فایل ورد نیز به این محصول اضافه شده است که در آن متن به صورت یک پاراگراف انگلیسی و یک پاراگراف فارسی درج شده است که باعث می شود به راحتی قادر به تشخیص ترجمه هر بخش از مقاله و مطالعه آن باشید. این فایل برای یادگیری و مطالعه همزمان متن انگلیسی و فارسی بسیار مفید می باشد.

اصطلاحات تخصصی

بخش مهم دیگری از این محصول لغت نامه یا اصطلاحات تخصصی می باشد که در آن تعداد 30 عبارت و اصطلاح تخصصی استفاده شده در این مقاله در یک فایل اکسل جمع آوری شده است. در این فایل اصطلاحات انگلیسی (تک کلمه ای یا چند کلمه ای) در یک ستون و ترجمه آنها در ستون دیگر درج شده است که در صورت نیاز می توان به راحتی از این عبارات استفاده کرد.

محتوای این محصول:
- اصل مقاله انگلیسی با فرمت ورد (word) با قابلیت ویرایش و pdf
- ترجمه فارسی مقاله با فرمت ورد (word) با قابلیت ویرایش و pdf بدون آرم سایت ای ترجمه
- پاورپوینت فارسی با فرمت pptx
- خلاصه فارسی با فرمت ورد (word)
- متن پاراگراف به پاراگراف انگلیسی و فارسی با فرمت ورد (word)
- اصطلاحات تخصصی با فرمت اکسل
قیمت محصول: ۵۸,۸۰۰ تومان
خرید محصول