نقش نظارتی تعلیمی مدیر بخش و عملکرد شغلی معلمان
ترجمه شده

نقش نظارتی تعلیمی مدیر بخش و عملکرد شغلی معلمان

عنوان فارسی مقاله: نقش نظارتی تعلیمی مدیر بخش و عملکرد شغلی معلمان: درک معلمان
عنوان انگلیسی مقاله: Head of Departments’ Instructional Supervisory Role and Teachers’ Job Performance: Teachers’ Perceptions
مجله/کنفرانس: مجله آسیایی علوم اجتماعی و مطالعات مدیریت - Asian Journal of Social Sciences and Management Studies
رشته های تحصیلی مرتبط: علوم تربیتی
گرایش های تحصیلی مرتبط: مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
کلمات کلیدی فارسی: نظارت آموزشی، عملکرد معلم، اقدامات تدریس، قابلیت حرفه ای، انگیزه، عملکرد شغلی، مالزی
کلمات کلیدی انگلیسی: Instructional supervision - Teacher‟s performance - Teaching practices - Professional competency - Motivation - Job performance - Malaysia
دانشگاه: گروه مدیریت، برنامه ریزی و سیاست، دانشکده آموزش، دانشگاه مالایا، مالزی
ناشر: Asianonlinejournals
نوع ارائه مقاله: ژورنال
نوع مقاله: ISI
سال انتشار مقاله: 2014
شناسه ISSN: 2313-7401
صفحات مقاله انگلیسی: 12
صفحات ترجمه فارسی: 26
فرمت مقاله انگلیسی: pdf
فرمت ترجمه فارسی: pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش
مشخصات ترجمه: تایپ شده با فونت B Nazanin 14
ترجمه شده از: انگلیسی به فارسی
وضعیت ترجمه: ترجمه شده و آماده دانلود
آیا این مقاله بیس است: خیر
آیا این مقاله مدل مفهومی دارد: ندارد
آیا این مقاله پرسشنامه دارد: ندارد
آیا این مقاله متغیر دارد: ندارد
آیا توضیحات زیر تصاویر و جداول ترجمه شده است: بله
آیا متون داخل تصاویر و جداول ترجمه شده است: بله
کد محصول: 250
رفرنس: دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
ترجمه فارسی فهرست مطالب

چکیده


1ـ مقدمه


1-1- نظارت آموزشی و عملکرد معلم


2- بیان مسأله


3ـ نظریات و چارچوب ادراکی


4ـ اهداف تحقیق


5ـ روش شناسی


1-5-طرح تحقیق


2-5- نمونه و روش نمونه گیری


3-5- ابزار


4-5- روش جمع آوری داده


5-5- روش تحلیل داده ها


6- یافته های بررسی


1-6- پیشینه پاسخ دهندگان


2-6- اطمینان پذیری متغیرها


3-6- تحلیل همپوشی


7ـ بحث و بررسی


8ـ نتیجه گیری


9ـ توصیه ها

فهرست انگلیسی مطالب

Abstract


Contents


1. Introduction 


1.1. Instructional Supervisory and Teacher‟s Performance 


2. Statement of Problem 


3. Theories and the Conceptual Framework 


4. Research Objectives 


5. Methodology 


5.1. Research Design 


5.2. Sample and Sampling Procedure 


5.3. Instrument 


5.4. Data Collection Procedure 


5.5. Data Analysis Method 


6. Findings


6.1. Background of the Respondents 


6.2. Reliability of the Variables 


6.3. Correlation Analysis 


6.3.1. Relationship between Teaching Practice, Professional Competency and Motivation in Improving


Teachers‟ Job Performance 


6.3.2. Teachers‟ Perception on How the Head of Departments‟ Role as a Supervisor Contribute Towards the


Development of Teachers‟ Teaching Practices 


6.3.3. Teachers‟ Perceptions on How the Head of Departments‟ Role as a Supervisor Enhances Teachers‟


Professional Competencies 


6.3.4. Teachers‟ Perceptions on the Head of Departments‟ Role as a Supervisor and How It Contributes


Towards Teachers‟ Motivation in Their Job Performance 


7. Discussion 


8. Conclusion 


9. Recommendations 

نمونه ترجمه فارسی مقاله

چکیده


این بررسی تأثیر نقش نظارت آموزشی مدیر بخش بر عملکرد شغلی معلمان را بررسی می کند . بویژه این بررسی به منظور دستیابی به درکی در مورد این مطلب است که چگونه نقش نظارتی مدیر بخش ادراک شده و چگونه بر عملکرد شغلی و توسعة آموزشی معلمان دبیرستان های خصوصی در کوالالامپور مالزی تأثیر گذار است .داده های این تحقیق کمی از طریق توزیع یک پرسشنامه بین 100 معلم دبیرستان خصوصی در کوالالامپور بدست آمد .  پرسشنامة 5 مقیاسی لیکرت با استفاده از آماره های توصیفی و مرجع تحلیل شد . یافته های این بررسی نشان میدهد که رابطة قابل توجهی بین ادراک معلمان از نقش نظارت آموزشی ، مدیر بخش و بهبود عملکرد شغلی معلمان از جنبه های متفاوت وجود دارد که شامل جنبه های عملکرد تدریس قابلیت های شغلی و انگیزه می باشد . تمامی این یافته ها رابطة مثبتی در مورد اینکه چگونه ویژگیها و نقش های خوب مدیر بخش می تواند تغیرات بهتری در دسترسی به عملکرد شغلی بهتر به معلمان مدارس منجر شود ایجاد میکند .  به بیان مختصر این بررسی نشان می دهد که برای رئیس بخش در مدارس مهم است که نقش مدیر آموزشی را ایفا کند چون خصوصیات خوبی در تقویت تدریس و یادگیری بهتر هم برای مدیران و هم برای پیروان آنان ایجاد می کند .  ازین نظر هم رئیس بخش ها و هم معلمان قادرند سکویی برای تدریس و یادگیری توسعه داده و ایجاد کنند و این به طور غیر مستقیمی اقدامات و قابلیت ها و انگیزة تدریس معلمان را افزایش می دهد. در نتیجه مدیران خوب بر پیروانشان تأثیر گذارند  و آنها را به سوی عملکرد شغلی بهتری تشویق می کنند .


1- مقدمه


نظارت آموزشی شامل نقش ها و مسئولیت های متفاوتی است که جنبه های فنی و حرفه ای و بین فردی را شامل می شود (والر و والر 2002) آن راهبردها و اقداماتی برای بهبود شرایط فرایند تدریس و یادگیری را هم در بر می گیرد . (دارش ، 2000) به منظور موثر بودن مدارس نیاز است فرصت هایی برای افزایش توسعة شغلی و عملکرد حرفه ای معلمان جستجو کنیم تا مدیریت فرایندهای آموزشی و یادگیری را بهتر کنیم و این می تواند از طریق نظارت انجام گیرد (آرونگ و اگبادو 2010)  در نتیجه زمانی که مسئولیت های ناظر را در نظر می گیریم مدیر بخش نقش مهمی در ارائه و توسعة پیشرفت یادگیری و حرفه ای معلمان ایفا می کند ، مدیر بخش می تواند یک منبع اصلی اطمینان و پشتیبانی برای معلمان باشد . البته زمانی که موضوعات و مسائل مربوط به فرایند یادگیری و تدریس و توسعة آموزشی معلمان را مد نظر قرار می دهد. به این ترتیب متناسب است که در نظر بگیریم چگونه نقش های مدیر بخش بعنوان یک مدیر آموزشی که با آن متناسب است به معلمان کمک می کند که عملکرد شغلی بهتری داشته باشد . 

نمونه متن انگلیسی مقاله

Abstract


This study examines the effect of instructional supervisory role of the Head of Departments on teachers‟ job performance. More specifically, the study was conducted to obtain an understanding on how the Head of Department supervisory role is perceived, and how it affects the instructional development and job performance of private secondary school teachers in private secondary schools in Kuala Lumpur, Malaysia. Data for this quantitative research was collected via the distribution of a questionnaire among 100 teachers from private secondary schools in Kuala Lumpur. The 5-Likert-scale questionnaire was analysed using descriptive and inferential statistics. The findings of this study indicate that there is a significant relationship between teacher‟s perception on the instructional supervision role of the Head of Department and improving teachers‟ job performance from various aspects including teaching practices, professional competencies and motivation. All the findings have signify positive relationship on how the good qualities and roles of the Head of Department will instill difference towards better changes in achieving better job performance among teachers in the schools. In short, this study reveals that it is important for the Head of Departments in schools to play the role of instructional leader as it possesses good characteristics in enhancing better teaching and learning for both leaders and the subordinates. In this regard, both the Head of Departments and the teachers are able to develop and create a platform for teaching and learning, and this will also indirectly develop the teachers‟ teaching practices, competency and motivation. As a result, good leaders influence their subordinates and encourage them towards better job performance.


1. Introduction


Instructional supervision includes various roles and responsibilities that entail technical, professional and interpersonal aspects (Weller and Weller, 2002). It also includes strategies and actions to improve conditions for the teaching and learning process (Daresh et al., 2000). For schools to be effective, they need to look for opportunities to increase the professional development and job performance of teachers for the betterment in managing the teaching and learning process, and this can be done through supervision (Arong and Ogbadu, 2010). Hence, when taking on the responsibilities of a supervisor, the Head of Departments play an important role in promoting and developing the learning and professional growth of teachers. Head of Departments can be a major source of reliance and support for teachers when it comes to addressing issues and problems related to the teaching and learning process and instructional development. As such, it would be fitting to look into how the role of the Head of Departments as an instructional leader related to instructional supervision, will help teachers perform their jobs better.

محتوای این محصول:
- اصل مقاله انگلیسی با فرمت pdf
- ترجمه فارسی مقاله با فرمت ورد (word) با قابلیت ویرایش، بدون آرم سایت ای ترجمه
- ترجمه فارسی مقاله با فرمت pdf، بدون آرم سایت ای ترجمه
قیمت محصول: ۳۵,۷۰۰ تومان
خرید محصول
  • اشتراک گذاری در

دیدگاه خود را بنویسید:

تاکنون دیدگاهی برای این نوشته ارسال نشده است

نقش نظارتی تعلیمی مدیر بخش و عملکرد شغلی معلمان
مشاهده خریدهای قبلی
نوشته های مرتبط
مقالات جدید
نماد اعتماد الکترونیکی
پیوندها