شاخص های جدید آماری برای ارزیابی عملکردی پیش بینی مدل
ترجمه شده

شاخص های جدید آماری برای ارزیابی عملکردی پیش بینی مدل

عنوان فارسی مقاله: شاخص های جدید آماری برای ارزیابی عملکردی پیش بینی مدل
عنوان انگلیسی مقاله: New Statistical Indices for Evaluating Model Forecasting Performance
رشته های تحصیلی مرتبط: آمار
گرایش های تحصیلی مرتبط: آمار ریاضی
کلمات کلیدی فارسی: شاخص پیش بینی عملکرد، مدل سازی محیط زیست، سیستم های تداخل فازی
کلمات کلیدی انگلیسی: forecasting performance index, environmental modeling, fuzzy interference systems
دانشگاه: گروه مهندسی کامپیوتر، کرت، یونان
نوع مقاله: ISI
صفحات مقاله انگلیسی: 15
صفحات ترجمه فارسی: 22
فرمت مقاله انگلیسی: pdf
فرمت ترجمه فارسی: pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش
مشخصات ترجمه: تایپ شده با فونت B Nazanin 14
وضعیت ترجمه: ترجمه شده و آماده دانلود
ترجمه شده از: انگلیسی به فارسی
مقاله بیس: خیر
مدل مفهومی: دارد
پرسشنامه: ندارد
متغیر: دارد
درج شدن منابع داخل متن در ترجمه: خیر
ترجمه شدن توضیحات زیر تصاویر و جداول: بله
ترجمه شدن متون داخل تصاویر و جداول: خیر
کد محصول: 53
رفرنس: دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
رفرنس در ترجمه: درج نشده است
ترجمه فارسی فهرست مطالب

چکیده


مقدمه


مواد و روش ها


گزینش معیار های آماری


روشی برای ایجاد شاخص های ارزیابی پیش بینی جدید : منطق فازی


ارزیابی عملکرد شاخص های ارزیابی پیش بینی جدید : فاصله اطمینان


جمعیت مدل های پیش بینی


جریمه عملکرد پیش بینی


شاخص های جدید عملکرد پیش بینی


ایجاد سیستم استنتاج فازی


مشخص کردن ورودی و خروجی


قوانین FIS


نتایج و مباحث


جمع بندی

فهرست انگلیسی مطالب

Abstract


INTRODUCTION


MATERIALS AND METHODS


STATISTICAL MEASURES SELECTION


A METHOD FOR COMPILING NEW FORECASTING EVALUATION INDICES: FUZZY LOGIC


EVALUATING THE PERFORMANCE OF THE NEW FORECASTING EVALUATION INDICES: CONFIDENCE INTERVALS


POPULATION OF FORECASTING MODELS


CROSS-VALIDATION


PENALIZE FORECASTING PERFORMANCE


THE NEW FORECASTING PERFORMANCE INDICES


BUILDING OF THE FUZZY INFERENCE SYSTEM


RESULTS AND DISCUSSION


CONCLUSION

نمونه ترجمه فارسی مقاله

چکیده


تعداد زیادی از معیار های آماری در مقالات برای تحلیل های آماری مطابقت سری های زمانی پیش بینی شده و اندازه گیری شده، ارائه شده است . هدف این مطالعه توسعه ی شاخص های جدیدی است که اطلاعات موجود در معیار های مختلف فعلی را شامل شود، و این امکان را ایجاد کند تا به صورتی موثر، کیفیت پیش بینی را ارزیابی کرد. توانایی ها و محدودیت های 24 معیار که قبلا در مقالات ارائه شده است، تا کنون مورد مطالعه قرار گرفته است. کران های بالا و پایین فاصله ی اطمینان نیز به منظور در نظر گرفتن خطای پیش بینی (وزن های نسبی) مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج نشان داد که با استفاده از شاخص های عملکردی جدید برای پیش بینی مدل، ما میتوانیم نسبت به تخمین های به دست آمده در مقایسه با معیار های تکی، اطمینان بیشتری داشته باشیم. شاخص های پیشنهاد شده ی جدید برای پیش بینی سیستم های خودکار بسیار ایده آل هستند زیرا دیگر نیازی به تعامل انسانی برای ترکیب اطلاعات از دیگر معیار ها وجود ندارد.


1. مقدمه


استفاده از مدل های ریاضی برای درک، شبیه سازی و پیش بینی رفتار پدیده های محیطی و سیستم ها مورد نیاز است، مانند پدیده کیفیت هوای شهری. ارزیابی این چنین نتایج پیش بینی بدون در نظر گرفتن دامنه  ی کاربرد بسیار ضروری میباشد. در تمام ارزیابی ها، پیش بینی ها با مشاهده های مربوطه مقایسه میشود و در این مقایسه از معیار های آماری مختلف استفاده میشود، که معمولا به این معیار ها شاخص گفته میشود که نشان دهنده ی ابعاد مختلف تفاوت ها بین مقادیر پیش بینی شده و مقادیر اندازه گیری شده از پارامتر های مورد نظر میباشد.

نمونه متن انگلیسی مقاله

Abstract


A large number of statistical measures have been presented in the literature for the statistical analysis of the agreement of the measured and predicted time-series. The goal of this study was to develop new indices that combine the information contained in several existing measures, making it possible to assess more effectively the quality of the forecasting. The capabilities and limitations of 24 measures that have previously been presented in the literature were studied. The upper and lower bounds of the Confidence Interval were used, in order to include forecasting penalties (relative weights). Results show that by using the proposed new forecasting performance indices we can be more confident in the estimation of the forecasting performance than using a single measure. The proposed new indices would be ideal for a forecasting automated system, because no human interaction is needed to combine the information of other measures.


1. INTRODUCTION


The use of mathematical models is essential for understanding, simulating and forecasting the behavior of complex environmental phenomena and systems, like in the case of urban air quality. The evaluation of such forecasting results is necessary regardless of the application domain [1] [2]. In all evaluations, forecasts are compared to relevant observations with the aid of various statistical measures, commonly referred to as indices, which depict various aspects of the differences between forecasted and measured values of the parameters of interest [3] [4] [5] [6].

محتوای این محصول:
- اصل مقاله انگلیسی با فرمت pdf
- ترجمه فارسی مقاله با فرمت ورد (word) با قابلیت ویرایش، بدون آرم سایت ای ترجمه
- ترجمه فارسی مقاله با فرمت pdf، بدون آرم سایت ای ترجمه
قیمت محصول: ۲۶,۷۰۰ تومان
خرید محصول

دیدگاه خود را بنویسید:

تاکنون دیدگاهی برای این نوشته ارسال نشده است