مقایسه سبک های رهبری و مدیریت مدیران در جمهوری چک و اتریش
ترجمه شده

مقایسه سبک های رهبری و مدیریت مدیران در جمهوری چک و اتریش

عنوان فارسی مقاله: مقایسه سبک های رهبری و مدیریت مدیران در جمهوری چک و اتریش
عنوان انگلیسی مقاله: Comparison Of Leadership And Management Styles Of Managers In The Czech Republic And Austria
رشته های تحصیلی مرتبط: مدیریت
گرایش های تحصیلی مرتبط: مدیریت استراتژیک، تحقیق در عملیات و مدیریت منابع انسانی
کلمات کلیدی فارسی: سبک رهبری، مدیریت، سازمان های کوچک و متوسط، طراحی سازمانی، سطح نواوری
کلمات کلیدی انگلیسی: leadership style - management - SMEs - organizational design - level of innovation
دانشگاه: دانشگاه اقتصاد پراگ، جمهوری چک
سال انتشار مقاله: 2015
صفحات مقاله انگلیسی: 8
صفحات ترجمه فارسی: 11
فرمت مقاله انگلیسی: pdf
فرمت ترجمه فارسی: pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش
مشخصات ترجمه: تایپ شده با فونت B Nazanin 14
وضعیت ترجمه: ترجمه شده و آماده دانلود
ترجمه شده از: انگلیسی به فارسی
مقاله بیس: خیر
مدل مفهومی: ندارد
پرسشنامه: ندارد
متغیر: ندارد
درج شدن منابع داخل متن در ترجمه: خیر
ترجمه شدن توضیحات زیر تصاویر و جداول: بله
ترجمه شدن متون داخل تصاویر و جداول: خیر
کد محصول: 8265
رفرنس: دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
ترجمه فارسی فهرست مطالب

چکیده


1.مقدمه


1.1 مدل های طراحی سازمانی


2.روش ها


2.1 طبقه بندی سبک رهبری


3.نتایج


3.1 طبقه بندی سبک رهبری وروم و یتون


3.2 طبقه بندی سبک رهبریBass& Avolio


3.3 طبقه بندی سبک رهبری بلیک و موتون


4. بحث

فهرست انگلیسی مطالب

Abstract


1. INTRODUCTION 


1.1. Models of organizational design 


2. METHODS 


2.1. Leadership style classification 


3. RESULTS 


3.1. Vroom & Yetton leadership style classification 


3.2. Bass & Avolio leadership style classification 


3.3.blake & mouton leadership style classification 


4.DISCUSSION

نمونه ترجمه فارسی مقاله

چکیده


این مقاله، سبک های رهبری و مدیریت مدیران در شرکت های کوچک و متوسط در جمهوری چک و اتریش را مورد بررسی قرار می دهد. این پژوهش در شرکت های کوچک و متوسط در جمهوری چک و اتریش انجام شد. این پزوهش بر مبنای4 عامل طراحی سازمانی است و عمدتا بر عامل سوم یعنی سبک رهبری و مدیریت، تمرکز می کند. به طبقه بندی مختلف سبک های رهبری و مدیریت پرداختیم. در پژوهش ما، بهترین و مناسب ترین مدل های طبقه بندی سبک رهبری و مدیریت عبارتنداز: مدل های وروم و یتون(Vroom& Yetton)، شبکه ی رهبری بلیک و موتون(Blake& Mouton) و رهبری تحول گرا و تبادلیBass& Avolio. علاوه براین، در این مقاله هم چنین به واجدشرایط بودن و مناسب بودن مدیران برای انجام وظایف خود پرداختیم، که این امر می تواند بر عملکرد ان ها تاثیر گذارد. این پژوهش عمدتا در سه صنعت زیر و شرکت های کوچک و متوسط انجام شد: خدمات مالی و بیمه، فناوری اطلاعات و ارتباطاتICT و خرده فروشی. نتایج این مقاله برمبنای سه مدل طبقه بندی سبک رهبری و مدیریت و جزئیات آن بیان می شوند.


1.مقدمه


سبک رهبری یکی از عوامل طراحی سازمانی است. این پژوهش بر مبنای4 عامل طراحی سازمانی است و عمدتا بر یک عامل تمرکز می کند- سبک رهبری و مدیریت. در این پژوهش به مدل های مختلف طراحی سازمانی پرداختیم. مهم ترین مدل های طراحی سازمانی که برای این پزوهش اهمیت داشتند، عبارتنداز: مدل ستاره(گالبریت در سال1960)، مدلSix Box(ویزبورد در سال1976)، مدل7S(پیترز و واترمن) و معماری سازمانی در سال1996.

نمونه متن انگلیسی مقاله

Abstract


This article examines leadership and management styles of managers in small and middle sized companies in the Czech Republic and Austria. The research was conducted in small and middle sized companies in the Czech Republic and Austria. The research is based on four factors of organizational design and mainly focused on third factor which is the leadership and management style. We proceed from various classifications of leadership and management styles. For our research are the most suitable leadership and management style classification models from Vroom & Yetton, Blake & Mouton (leadership grid) and Bass & Avolio (transformational and transactional leadership). Furthermore we occupied ourselves in this article with eligibility and suitability of managers for discharge of their duties, which can also influence their performance. The research was conducted mainly in the following three industries of small and middle sized companies: financial and insurance services, ICT and retail. Conclusions according to the three leadership and management style classification models and details are stated in the article.


1. INTRODUCTION


Leadership style is one of the factors of organizational design. The research is based on four factors of organizational design and mainly focused on one factor - the leadership and management style. We proceed from various models of organizational design. The most significant models of organizational design that were important for this research are: „The Star Model“ by J. Galbraith (1960’s), “Six Box Model” by M.R.Weisbord (1976), Seven “S” model by T.J.Peters and R.Waterman and “Organizational architecture” by J. Dedina and M. Maly (1996).

محتوای این محصول:
- اصل مقاله انگلیسی با فرمت pdf
- ترجمه فارسی مقاله با فرمت ورد (word) با قابلیت ویرایش، بدون آرم سایت ای ترجمه
- ترجمه فارسی مقاله با فرمت pdf، بدون آرم سایت ای ترجمه
قیمت محصول: ۲۳,۷۰۰ تومان
خرید محصول

دیدگاه خود را بنویسید:

تاکنون دیدگاهی برای این نوشته ارسال نشده است