یکپارچه سازی مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع
ترجمه شده

یکپارچه سازی مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع

عنوان فارسی مقاله: یکپارچه سازی مدیریت دانش (KM) و مدیریت کیفیت جامع (TQM): تاثیر بر استراتژی ملی جوانان
عنوان انگلیسی مقاله: Knowledge Management And Total Quality Management Integration: Impact On National Youth Strategy
مجله/کنفرانس: هفتمین کنفرانس مدیریت بین المللی - 7th INTERNATIONAL MANAGEMENT CONFERENCE
رشته های تحصیلی مرتبط: مدیریت
گرایش های تحصیلی مرتبط: مدیریت دانش، مدیریت کیفیت و بهره وری و مدیریت منابع انسانی
کلمات کلیدی فارسی: مدیریت دانش، مدیریت کیفیت جامع، استراتژی جوانان
کلمات کلیدی انگلیسی: Knowledge Management - Total Quality Management - Youth Strategy
دانشگاه: دانشگاه مطالعات اقتصادی بخارست، رومانی
صفحات مقاله انگلیسی: 8
صفحات مقاله فارسی: 11
نوع ارائه مقاله: ژورنال
نوع مقاله: ISI
سال انتشار مقاله: 2013
ترجمه شده از: انگلیسی به فارسی
فرمت مقاله انگلیسی: PDF
وضعیت ترجمه: ترجمه شده و آماده دانلود
فرمت ترجمه فارسی: pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش
مشخصات ترجمه: تایپ شده با فونت B Nazanin 14
مقاله بیس: خیر
مدل مفهومی: ندارد
کد محصول: 8270
رفرنس: دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
پرسشنامه: ندارد
متغیر: ندارد
درج شدن منابع داخل متن در ترجمه: خیر
ترجمه شدن توضیحات زیر تصاویر و جداول: بله
ترجمه شدن متون داخل تصاویر و جداول: بله
نمونه ترجمه فارسی مقاله

چکیده

هدف این مقاله، تاکید بر نقش مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامعTQM در استراتژی جوانان رومانیایی است. نویسندگان شرح می دهند که چگونه می توان سیاست های مدیریت دانش و TQM را یکپارچه سازی نمود. برای مشخص کردن تاثیر این دو مفهوم در بین سیاست های جوانان، نویسندگان مهم ترین مستندات بیان شده توسط موسسات دولتی که دارای مسئولیت مدیریت منابع و اخذ تصمیم در زمینه ی جوانان هستند را در نظر می گیرند. نتایج پژوهش، نیاز به مدیریت دانش به منظور تحقق میزان مهارت بالا در پیاده سازیTQM را بیان می کند.

1.مقدمه

استراتژی ملی جوانان، یک موضوع داغ است زیرا بودجه ی کمیسیون اروپایی برای برنامه ی جوانان وارد مرحله ی جدیدی می شود که2014تا2020 نامیده می شود. مرحله ی اول این نوع برنامه، 2007تا2013، موفقیت واقعی از دیدگاه محبوبیت برنامه در EU27 و فراتر از ان بود. حتی رومانی با توجه به اتحادیه ی اروپا به طور کامل در سیاست جوانان شرکت کرده است. با این حال، 2007تا2013 آزمونی برای توانایی جوامع جهت مدیریت مسائل جوانان اروپایی است و دیدگاه اشکاری برای اینده ی کوتاه مدت و میان مدت فراهم می کند. بنابراین، برنامه های پیشنهادشده برای2014تا2020  هم در ایالاتEU و هم در کمیسیون اروپا به عنوان افزایش شدید از نظر کیفیت در بین استراتژی های جوانان در نظر گرفته می شوند. ابزارهای پیشنهادی از طریق استراتژی2020 به طور قابل توجهی نقش جامعه ی اطلاعاتی و توسعه ی سازمان های مبتنی بر دانش را افزایش می دهند. از سوی دیگر، نظارت بر سیستم های کیفیت موسسات جوانان محبوبیت زیادی را تجربه نکرد زیرا ابزارهای مدیریت کیفیت در اولویت قرار نداشتند. ترکیب مدیریت کیفیت جامع و مدیریت دانش، سهم زیادی در توسعه ی استراتژی ملی جدید برای جوانان فراهم می کند زیرا با این ترکیب، مهم ترین حیطه های توسعه ی جوانان در نظر گرفته می شوند که عبارتنداز: سیستم اموزشی، خانواده، محیط کسب و کار، اموزش غیررسمی، کارافرینی و بازار نیروی کار.

نمونه متن انگلیسی مقاله

ABSTRACT

This paper aims to emphasize the role of TQM and Knowledge Management within Romanian youth strategy. The authors explain how the integration of TQM and KM continuity management policies proposed by the EU and beyond. To highlight the impact of the two concepts among youth policies, the authors took into consideration the most important documents issued by public institutions that are authorized to manage resources and decisions in youth area. The results of research underscores the need for knowledge management in order to achieve a high degree of expertise in the implementation of TQM.

1. INTRODUCTION

National youth strategy is a hot topic because European Commission’s budget for youth programs is entering a new phase, namely 2014-2020. The first stage of this type of program, 2007-2013, was a real success from the perspective of programs popularization in the EU27 and beyond. Even Romania has been fully involved in youth policy regarding to European Union. However, 2007- 2013 was at the same time a test for the ability of communities to manage European youth issues and provide a clear perspective for the short and mid-term future. Thus, since the programs proposed for 2014-2020 is intended a strong increase in terms of quality among youth strategies, both in the EU states and the European Commission. The proposed instruments through 2020 Strategy significantly increased the role of informational society, constantly developing knowledge -based organizations. On the other hand, monitoring quality systems of the youth institutions was did not experience great popularity, and that is because quality management tools were not a priority. Combining Total Quality Management and Knowledge Management provided an essential contribution to the development of a new national strategy for youth because by this combination are considered the most important areas of youth development: the educational system, the family, business environment, non-formal education, entrepreneurship and of course the labor market.

ترجمه فارسی فهرست مطالب

چکیده

1. مقدمه

2. رویکرد نظری

2.1 مدیریت دانش. مفهوم و تعاریف

2.2. مفهوم و اهمیتTQM

3. استراتژی های جوانان

3. یکپارچه سازی TQM و KM در استراتژی ملی جوانان

متدولوژی پژوهش

3.1 انتشار نتایج

4.نتیجه گیری

فهرست انگلیسی مطالب

ABSTRACT 

1. INTRODUCTION 

2. THEORETICAL APPROACH 

2.1. Knowledge Management. Concept and Definitions 

2.2. TQM. Concept and importance 

3. YOUTH STRATEGIES 

3. INTEGRATION OF TQM AND KM WITHIN NATIONAL YOUTH STRATEGY 

Research methodology 

3.1 Results dissemination 

4. CONCLUSIONS 

محتوای این محصول:
- اصل مقاله انگلیسی با فرمت pdf
- ترجمه فارسی مقاله با فرمت ورد (word) با قابلیت ویرایش، بدون آرم سایت ای ترجمه
- ترجمه فارسی مقاله با فرمت pdf، بدون آرم سایت ای ترجمه
قیمت محصول: ۲۶,۷۰۰ تومان
خرید محصول