تاثیر بهاره سازی و اندازه پیاز بر تولید گل شاخه بریده زنبق و پیازهای زنبق
ترجمه شده

تاثیر بهاره سازی و اندازه پیاز بر تولید گل شاخه بریده زنبق و پیازهای زنبق

عنوان فارسی مقاله: تاثیر بهاره سازی و اندازه پیاز بر تولید گل شاخه بریده زنبق و پیازهای زنبق
عنوان انگلیسی مقاله: Influence of vernalization and bulb size on the production of lily cut flowers and lily bulbs
رشته های تحصیلی مرتبط: زیست شناسی و کشاورزی
گرایش های تحصیلی مرتبط: علوم گیاهی، بازاریابی محصولات کشاورزی، اکولوژی گیاهان زراعتی و علوم باغبانی
کلمات کلیدی فارسی: قرار گرفتن در معرض سرما، گلدهی، روش برداشت، Lilium longiflorum
کلمات کلیدی انگلیسی: Exposure to cold - Flowering - Way of harvest - Lilium longiflorum
شناسه دیجیتال (DOI): https://doi.org/10.5433/1679-0359.2017v38n4Supl1p2399
دانشگاه: برزیل
صفحات مقاله انگلیسی: 10
صفحات مقاله فارسی: 12
سال انتشار مقاله: 2016
ترجمه شده از: انگلیسی به فارسی
فرمت مقاله انگلیسی: PDF
وضعیت ترجمه: ترجمه شده و آماده دانلود
فرمت ترجمه فارسی: pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش
مشخصات ترجمه: تایپ شده با فونت B Nazanin 14
مقاله بیس: خیر
مدل مفهومی: ندارد
کد محصول: 8322
رفرنس: دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
پرسشنامه: ندارد
متغیر: ندارد
درج شدن منابع داخل متن در ترجمه: بله
ترجمه شدن توضیحات زیر تصاویر و جداول: بله
ترجمه شدن متون داخل تصاویر و جداول: خیر
نمونه ترجمه فارسی مقاله

چکیده

قرار گرفتن پیازها در معرض سرما، یک رویداد فیزیولوژیک است که بهاره سازی نامیده می شود و اندازه پیاز عامل مهمی در تولید پیازها و گلهای زنبق است. هدف این مطالعه بررسی تاثیر بهاره سازی پیازها بر گیاهان گل شاخه بریده زنبق و همچنین تاثیر اندازه و شکل برداشت بر تولید و کیفیت  گلها و پیازها است. در حقیقا، روشی که ساقه های گیاهان برای تولید گل شاخه بریده استفاده و کشت می شود دارای اهمیت زیادی در تولید پیازهای گل جدید است. از این نظر، مطالعه ای در Viçosa, MG انجام شد که در گلخانه و پلاتها به صورت طرح کاملاً تصادفی در اسپلیت پلات با سه تکرار بود، که در آن دوره های بهاره سازی (25، 35 و 45 روز در 4 ±1 درجه) بود؛ اندازه پیازها (قطر  3.2-3.8 cm; 2.5-3.2 cm 1.9- and 2.5 cm)، پلاتهای فرعی و روشهای برداشت زیر پلات فرعی (برداشت کامل ساقه در طول مورد نیاز برای برداشت تجاری گل، برداشت تجاری ساقه در طول تجاری، حفظ 10 سانتی متر از ساقه در خاک، حذف جوانه گل دهنده به محض ظاهر شدن و برداشت در انتهای فصل) بودند. پیازها در بسترها کشت شدند، که فاصله بین آن x 20 cm 15 بود. تعداد گیاهان گلدار و تعداد گلها، طول و قطر جوانه های گل، وزن تر و خشک، قطر و ارتفاع گیاهان و همچنین تعداد، محیط و میزان پیازهای تر و خشک مورد بررسی قرار گرفت. با افزایش دوره بهاره سازی ارتفاع گیاه کاهش یافت و قطر پیازهای کشت شده کاهش یافت، همچنین تعداد و وزن تر و خشک پیازهای تولیدی کاهشنشان داد. تولید گلها و پیازها در تعداد، اندازه و وزن به طور مستقیم متناسب با اندازه با پیازهای کشت شده است، در حالی که شکل برداشت با حذف جوانه های گل، تعداد، محیط و وزن تر و خشک پیازها را افزایش داد.پیازهای با قطر بین  3.2 - 3.8 cm به مدت 25 روز در اتاقک سرد نگهداری شدند تا تولید گل بیشتر داشته و ارتفاع ساقه بیشتر شود، عواملی که در افزایش بازار پسندی تاثیر گذارند.

مقدمه

در برزیل، گلکاری توجه ویژه ای را به خود معطوف کرده است که ناشی از افزایش سرایه گذاری در تکنولوژی و این واقعیت است که گسترش آن بخشی از کسب و کار نوید بخش کشاورزی است. بنابراین، بخش گلکاری و گیاهان زینتی گسترش داده شد که فروش آن حدوداً 5.4 بیلیون دلار در سال 2014 و 5.2 میلیارد دلار در سال 2013 بوده که افزایش 4% در مقایسه با سال 2013 داشته است (IBRAFLOR, 2015). در میان گلهای زینتی، زنبقها دومین گیاه پیازدار مهم در بازار جهانی از نظر تجاری هستند و می توانند به عنوان گیاه گلدانی یا گل شاخ بریده به فروش برسند.

نمونه متن انگلیسی مقاله

Abstract

Exposure of bulbs to cold, a physiological phenomenon called vernalization, and bulb size are important factors in the production of lily bulbs and flowers. This study aimed to verify the influence of vernalization of bulbs on flowering cut lily plants, as well as the impact of size and shape of harvest on the production and quality of flowers and bulbs. In turn, the way the stems of the plants used for cutflower production are cropped is of higher importance for the production of new flower bulbs. In this sense, the experiment was conducted in Viçosa, MG, in a greenhouse in a randomized block design, in split splot scheme with three replications, in which the vernalization periods (25, 35 and 45 days at 4 ± 1 C) constituted the plots; bulb sizes (diameters of 3.2-3.8 cm; 2.5-3.2 cm 1.9- and 2.5 cm), subplots and ways to harvest (full harvest of the stem at the required length for the commercial harvest of the flower, commercial stem harvest at the commercial length, maintaining 10cm of stem in the soil; removal of the floral buds as soon as their appearance is observed and harvest at the end of the season), the sub subplots. The bulbs were planted in beds, with 15 x 20 cm spacing. It was evaluated the number of plants that flowered and the number of flowers, the length and the diameter of the floral buds, fresh and dry weights, diameter and plant height as well as number, perimeter and amount of fresh and dry bulbs. There was a decrease in the plant height with the increase of the vernalization period and a reduction of the diameter of the planted bulbs, as well as of the number and the fresh and dry weights of the produced buds. The production of flowers and buds in number, size and weight was directly proportional to the size of the planted bulbs, while the form of harvest with removal of flower buds increased the number, the perimeter and the fresh and dry weights of the buds. Bulbs with diameter between 3.2 - 3.8 cm, stored for 25 days in cold chamber enable greater production of flowers and the highest stem height, factors that favor the increase in market value.

Introduction

In Brazil, floriculture deserves special attention due to the high investment in technology and the fact that its development is characterized as one of the most promising sectors of agribusiness. Thus, the segment of flowers and ornamental plants is expanding, with sales of approximately R$ 5.4 billion in 2014 and R$ 5.2 billion in 2013, an increase of 4% compared to 2013 (IBRAFLOR, 2015). Among ornamental flowers, lilies are considered the second most important bulbous plant in the world market in commercial terms and can be sold as potted plant or cut flower.

ترجمه فارسی فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

مواد و روشها

ساختار تیمار

ارزیابی

تحلیل آماری

نتیجه و بحث

درصد گیاهان گل دهنده

تعداد گلها به ازای هر گیاه

ارتفاع گیاه

تعداد پیازها

محیط پیاز

وزن تر و خشک پیازها

فهرست انگلیسی مطالب

Abstract

Introduction

Material and Methods

Structuring of the treatments

Evaluation

Statistical analysis

Results and Discussion

Percentage of fl owered plants

Number of fl owers per plant

Plant height

Number of bulbs

Bulb perimeter

Fresh and dry bulb weights

محتوای این محصول:
- اصل مقاله انگلیسی با فرمت pdf
- ترجمه فارسی مقاله با فرمت ورد (word) با قابلیت ویرایش، بدون آرم سایت ای ترجمه
- ترجمه فارسی مقاله با فرمت pdf، بدون آرم سایت ای ترجمه
قیمت محصول: ۲۵,۲۰۰ تومان
خرید محصول