رابطه بین ترس از سقوط و کیفیت زندگی در زنان مسن دارای سابقه سقوط
ترجمه شده

رابطه بین ترس از سقوط و کیفیت زندگی در زنان مسن دارای سابقه سقوط

عنوان فارسی مقاله: رابطه بین ترس از سقوط و کیفیت زندگی در زنان مسن دارای سابقه سقوط، ترس از سقوط و کیفیت زندگی در افراد مسن
عنوان انگلیسی مقاله: Relationship between Fear of Falling and Quality of Life in Older Women Fallers Fear of Falling and Quality of Life in Older
رشته های تحصیلی مرتبط: روانشناسی - پزشکی
گرایش های تحصیلی مرتبط: روانشناسی شناخت - کاردرمانی
کلمات کلیدی فارسی: مسن (Aging)، کیفیت زندگی (Quality of life)، سقوط تصادفی (Accidental falls)، ترس از سقوط (Fear of falling)
کلمات کلیدی انگلیسی: Aging - Accidental falls - Quality of life - Fear of falling
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
شناسه دیجیتال (DOI): https://doi.org/10.15406/mojgg.2017.01.00027
دانشگاه: گروه فیزیوتراپی و کاردرمانی، دانشگاه ایالتی سن پائولو، برزیل
صفحات مقاله انگلیسی: 5
صفحات مقاله فارسی: 9
ناشر: Medcraveonline
نوع مقاله: ISI
سال انتشار مقاله: 2017
ترجمه شده از: انگلیسی به فارسی
فرمت مقاله انگلیسی: PDF
وضعیت ترجمه: ترجمه شده و آماده دانلود
فرمت ترجمه فارسی: pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش
مشخصات ترجمه: تایپ شده با فونت B Nazanin 14
مقاله بیس: خیر
مدل مفهومی: ندارد
کد محصول: 8396
رفرنس: دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
پرسشنامه: ندارد
متغیر: دارد
درج شدن منابع داخل متن در ترجمه: بله
ترجمه شدن توضیحات زیر تصاویر و جداول: بله
ترجمه شدن متون داخل تصاویر و جداول: خیر
رفرنس در ترجمه: در داخل متن مقاله درج شده است
نمونه ترجمه فارسی مقاله

چکیده

ترس از سقوط در افراد مسن شایع بوده و می تواند با کیفیت پایین از زندگی ارتباط داشته باشد.

هدف: ارزیابی ارتباط بین ترس از سقوط و کیفیت زندگی و بررسی احتمال وجود تفاوت در کیفیت زندگی با توجه به سطح ترس زنان مسن دارای سابقه سقوط.

روش ها: کیفیت زندگی (SF36) و ترس از سقوط (FES-I) در 22 زن مسن دارای سابقه سقوط مورد ارزیابی قرار گرفت. ارتباط بین ترس از سقوط و کیفیت زندگی با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن و مقایسه با آزمون t و با استفاده از آزمون من – ویتنی با 0.05 ≤ p صورت پذیرفت.

نتایج: داده ها نشان داد که از 8 حوزه SF36، همبستگی معنی داری در چهار حوزه با ترس از سقوط وجود دارد. ممکن مشاهده شود که سالمند دارای سابقه سقوط با نگرانی کم، نمرات بهتری در SF36 نسبت به سالمندان با نگرانی بالا داشته باشد.

نتیجه گیری: ترس از سقوط با کیفیت زندگی رابطه داشته و هر چه ترس بیشتر باشد کیفیت زندگی در زنان دارای سابقه سقوط سالمند بدتر می شود.

مقدمه

سقوط یک مشکل عمده بهداشت عمومی در میان افراد مسن است. افزون بر اینکه دومین علت مرگ در اثر جراحات تصادفی در جهان است [1]، سقوط مسئول شکستگی، بستری ، وابستگی کارکردی  و ترس از سقوط [2،3]، و هم چنین هزینه های مستقیم و غیر مستقیم می باشد. وقوع سقوط به نوبه خود آغازگر یک چرخه نزولی به سمت از دست دادن استقلال و ورود به مراقبت های طولانی مدت می باشد.

نمونه متن انگلیسی مقاله

abstract

Fear of falling common in older people and can be associated with poor quality of life.

Objectives: to evaluate the relation between fear of falling and the quality of life and if there is difference in the quality of live according with the level of fear of elder women with a history of falls.

Methods: The quality of life (SF36) and fear of falling (FES-I) were assessed in 22 older women fallers. The correlation between fear of falling and quality of life was made using Pearson and Sperman coefficient and the comparison by t test and by the Mann-Whitney test, with p < 0.05.

Results: The data showed that of 8 domains of SF36, there was a significant correlation in four with the fear of falling. Was possible observed too that fallers elder with low concern had better scores in the SF36 than elders with high concern.

Conclusion: fear of falling maintains a relationship with the quality of life and that the greater the fear, worse the quality of life at the women elderly fallers.

Introduction

Falls are a major public health problem among older adults. In addition to being the second cause of death due to accidental injury in the world [1], falls are also responsible for fractures, hospitalization, functional dependency and fear of falling [2,3], as well as direct and indirect costs. The falls occurrence in turn initiates a downward cycle towards losing independence and entering long-term care.

ترجمه فارسی فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

روش ها

نمونه

گردآوری داده ها

تجزیه و تحلیل آماری

نتایج

نتیجه گیری

فهرست انگلیسی مطالب

Abstract

Introduction

Methods

Sample

Data collection

Statistical analysis

Results

Discussion

Conclusion

محتوای این محصول:
- اصل مقاله انگلیسی با فرمت pdf
- ترجمه فارسی مقاله با فرمت ورد (word) با قابلیت ویرایش، بدون آرم سایت ای ترجمه
- ترجمه فارسی مقاله با فرمت pdf، بدون آرم سایت ای ترجمه
قیمت محصول: ۲۳,۷۰۰ تومان
خرید محصول