بررسی اثرات سرمایه ذهنی و ظرفیت جذب روی ظرفیت نوآوری
ترجمه شده

بررسی اثرات سرمایه ذهنی و ظرفیت جذب روی ظرفیت نوآوری

عنوان فارسی مقاله: بررسی اثرات سرمایه ذهنی و ظرفیت جذب روی ظرفیت نوآوری: (مطالعه موردی شرکت سایپا تهران)
عنوان انگلیسی مقاله: Survey The Effects Of Intellectual Capital And Absorptive Capacity On Innovation Capability (Case Study Of Saipa Company In Tehran)
مجله/کنفرانس: مجله بین المللی مدیریت نوآوری - International Journal of Innovation Management
رشته های تحصیلی مرتبط: مدیریت و مهندسی صنایع
گرایش های تحصیلی مرتبط: مدیریت نوآوری و فناوری، مدیریت فناوری اطلاعات و مدیریت منابع انسانی
کلمات کلیدی فارسی: سرمایه ذهنی (IC)، ظرفیت جذب (ACAP)، ظرفیت نوآوری (INC)، مدل‌سازی معادلات ساختاری (SEM)
دانشگاه: گروه مدیریت و اقتصاد دانشگاه لرستان
صفحات مقاله انگلیسی: 19
صفحات مقاله فارسی: 20
ناشر: WorldScientific
سال انتشار مقاله: 2017
ترجمه شده از: انگلیسی به فارسی
فرمت مقاله انگلیسی: PDF
وضعیت ترجمه: ترجمه شده و آماده دانلود
فرمت ترجمه فارسی: pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش
مشخصات ترجمه: تایپ شده با فونت B Nazanin 14
مقاله بیس: بله
مدل مفهومی: دارد
کد محصول: 8441
رفرنس: دارای رفرنس در انتهای مقاله
پرسشنامه: دارد
متغیر: دارد
درج شدن منابع داخل متن در ترجمه: بله
ترجمه شدن توضیحات زیر تصاویر و جداول: بله
ترجمه شدن متون داخل تصاویر و جداول: بله
رفرنس در ترجمه: در داخل متن مقاله درج شده است
نمونه ترجمه فارسی مقاله

هدف پژوهش حاضر تشریح اثرات سرمایه ذهنی (IC) و ظرفیت جذب (ACAP) روی ظرفیت نوآوری (INC) می‌باشد. از طریق بازنگری و مطالعه یک ادبیات و مبانی نظری جامع سازه‌ها توسعه داده شدند. مدل‌سازی معادلات ساختاری (SEM) برای آزمون فرضیه‌ها بر پایه 160 نمونه آماری متشکل از مدیران ارشد و میانی شرکت سایپا واقع در تهران بکار گرفته شد. ابزار جمع‌آوری داده‌ها در این پژوهش، پرسشنامه استاندارد می‌باشد. پایایی این پرسشنامه با آزمون ضریب آلفای کرونباخ α تائید گردید. نتایج نشان داد که سرمایه ذهنی (IC) اثر معنی‌داری روی ظرفیت جذب (ACAP) و ظرفیت نوآوری (INC) دارد. ضرایب مسیر سرمایه انسانی (HC) و ظرفیت جذب (ACAP) بالقوه (0.40)  نشان داد که سرمایه انسانی (HC) اثر بسیار قوی روی ظرفیت جذب (ACAP) بالقوه داشته و سپس روی سرمایه سازمانی (OC)  و سرمایه اجتماعی (SC) دارد. همچنین ضرایب مسیر سرمایه سازمانی (OC) و ظرفیت جذب (ACAP)  واقعی () نشان داد که سرمایه سازمانی (OC) اثر بسیار قوی روی ظرفیت جذب (ACAP) واقعی داشته و سپس روی سرمایه انسانی (HC) و سرمایه اجتماعی (SC) تأثیرگذار است. درنهایت، بارهای عاملی  نوآوری در محصول (PR INV) برابر با 0.50 مشاهده گردید که بیانگر این است که PR INV متغیر برتر و قابل‌اندازه‌گیری برای تشریح ظرفیت نوآوری (INC) در شرکت سایپا می‌باشد.

نمونه متن انگلیسی مقاله

The purpose of this research is to describe the effects of intellectual capital (IC) and Absorptive Capacity (ACAP) on Innovation capability (INC). Through a comprehensive literature review constructs were developed. Structural equation modelling (SEM) used to test research hypotheses based on a sample of 160 top and middle managers of SAIPA Company in Tehran. The data collection instrument of this research was standard questionnaire. The reliability of this questionnaire was proved by Cronbach’s . The results showed that IC have a significant effect on ACAP and innovation capability. Path coefficients of human capital (HC) and potential ACAP (0.40) showed that HC have a biggest impact on potential ACAP than organisational capital (OC) and social capital. Also path coefficients of OC and actualised ACAP (0.30) showed that OC have a biggest impact on actualised ACAP than HC and social capital. Finally, loading of product innovation (PR INV) was 0.50 and it showed that PR INV is the best variable and measurement for describing INC in SAIPA Company.

ترجمه فارسی فهرست مطالب

مقدمه

ضرورت و اهمیت پژوهش

ابیات و مبانی نظری پژوهش

سرمایه ذهنی (IC)

سرمایه انسانی (HC)

سرمایه سازمانی (OC)

سرمایه اجتماعی (SC)

ظرفیت جذب (ACAP)

قابلیت کسب دانش

قابلیت تلفیق و جذب دانش

تبادل دانش

بهره‌برداری و استخراج دانش

قابلیت‌های نوآوری

زیربنای نظری پژوهش

مدل مفهومی پژوهش

روش‌شناسی پژوهش

تحلیل داده‌ها و نتایج

یافته‌های پژوهش

فهرست انگلیسی مطالب

Introduction

The necessity and importance of research

Literature Review

Intellectual capital

Human capital

Organisational capital

Social capital

Absorptive capacity

Acquisition

Assimilation

Transformation

Exploitation of knowledge

Innovation Capabilities

Research Theoretical Basis

Conceptual Model of Research

Research methodology

Data analysis and results

Research Findings

Conclusions and Suggestions

محتوای این محصول:
- اصل مقاله انگلیسی با فرمت pdf
- ترجمه فارسی مقاله با فرمت ورد (word) با قابلیت ویرایش، بدون آرم سایت ای ترجمه
- ترجمه فارسی مقاله با فرمت pdf، بدون آرم سایت ای ترجمه
قیمت محصول: ۳۴,۲۰۰ تومان
خرید محصول