بررسی اثرات سرمایه ذهنی و ظرفیت جذب روی ظرفیت نوآوری
ترجمه شده

بررسی اثرات سرمایه ذهنی و ظرفیت جذب روی ظرفیت نوآوری

عنوان فارسی مقاله: بررسی اثرات سرمایه ذهنی و ظرفیت جذب روی ظرفیت نوآوری: (مطالعه موردی شرکت سایپا تهران)
عنوان انگلیسی مقاله: Survey The Effects Of Intellectual Capital And Absorptive Capacity On Innovation Capability (Case Study Of Saipa Company In Tehran)
مجله/کنفرانس: مجله بین المللی مدیریت نوآوری - International Journal of Innovation Management
رشته های تحصیلی مرتبط: مدیریت و مهندسی صنایع
گرایش های تحصیلی مرتبط: مدیریت نوآوری و فناوری، مدیریت فناوری اطلاعات و مدیریت منابع انسانی
کلمات کلیدی فارسی: سرمایه ذهنی (IC)، ظرفیت جذب (ACAP)، ظرفیت نوآوری (INC)، مدل‌سازی معادلات ساختاری (SEM)
کلمات کلیدی انگلیسی: Intellectual capitals (IC) - absorptive capacity (ACAP) - innovation capability (INC) - structural equation modelling (SEM)
شناسه دیجیتال (DOI): https://doi.org/10.1142/S1363919617500293
دانشگاه: گروه مدیریت و اقتصاد دانشگاه لرستان
ناشر: Worldscientific
نوع ارائه مقاله: ژورنال
نوع مقاله: ISI
سال انتشار مقاله: 2017
صفحات مقاله انگلیسی: 19
صفحات ترجمه فارسی: 20
فرمت مقاله انگلیسی: pdf
فرمت ترجمه فارسی: pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش
مشخصات ترجمه: تایپ شده با فونت B Nazanin 14
ترجمه شده از: انگلیسی به فارسی
وضعیت ترجمه: ترجمه شده و آماده دانلود
آیا این مقاله بیس است: بله
آیا این مقاله مدل مفهومی دارد: دارد
آیا این مقاله پرسشنامه دارد: دارد
آیا این مقاله متغیر دارد: دارد
آیا منابع داخل متن درج یا ترجمه شده است: بله
آیا توضیحات زیر تصاویر و جداول ترجمه شده است: بله
آیا متون داخل تصاویر و جداول ترجمه شده است: بله
کد محصول: 8441
رفرنس: دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
رفرنس در ترجمه: در داخل متن مقاله درج شده است
ترجمه فارسی فهرست مطالب

مقدمه


ضرورت و اهمیت پژوهش


ابیات و مبانی نظری پژوهش


سرمایه ذهنی (IC)


سرمایه انسانی (HC)


سرمایه سازمانی (OC)


سرمایه اجتماعی (SC)


ظرفیت جذب (ACAP)


قابلیت کسب دانش


قابلیت تلفیق و جذب دانش


تبادل دانش


بهره‌برداری و استخراج دانش


قابلیت‌های نوآوری


زیربنای نظری پژوهش


مدل مفهومی پژوهش


روش‌شناسی پژوهش


تحلیل داده‌ها و نتایج


یافته‌های پژوهش

فهرست انگلیسی مطالب

Introduction


The necessity and importance of research


Literature Review


Intellectual capital


Human capital


Organisational capital


Social capital


Absorptive capacity


Acquisition


Assimilation


Transformation


Exploitation of knowledge


Innovation Capabilities


Research Theoretical Basis


Conceptual Model of Research


Research methodology


Data analysis and results


Research Findings


Conclusions and Suggestions

نمونه ترجمه فارسی مقاله

چکیده


هدف پژوهش حاضر تشریح اثرات سرمایه ذهنی (IC) و ظرفیت جذب (ACAP) روی ظرفیت نوآوری (INC) می‌باشد. از طریق بازنگری و مطالعه یک ادبیات و مبانی نظری جامع سازه‌ها توسعه داده شدند. مدل‌سازی معادلات ساختاری (SEM) برای آزمون فرضیه‌ها بر پایه 160 نمونه آماری متشکل از مدیران ارشد و میانی شرکت سایپا واقع در تهران بکار گرفته شد. ابزار جمع‌آوری داده‌ها در این پژوهش، پرسشنامه استاندارد می‌باشد. پایایی این پرسشنامه با آزمون ضریب آلفای کرونباخ α تائید گردید. نتایج نشان داد که سرمایه ذهنی (IC) اثر معنی‌داری روی ظرفیت جذب (ACAP) و ظرفیت نوآوری (INC) دارد. ضرایب مسیر سرمایه انسانی (HC) و ظرفیت جذب (ACAP) بالقوه (0.40)  نشان داد که سرمایه انسانی (HC) اثر بسیار قوی روی ظرفیت جذب (ACAP) بالقوه داشته و سپس روی سرمایه سازمانی (OC)  و سرمایه اجتماعی (SC) دارد. همچنین ضرایب مسیر سرمایه سازمانی (OC) و ظرفیت جذب (ACAP)  واقعی () نشان داد که سرمایه سازمانی (OC) اثر بسیار قوی روی ظرفیت جذب (ACAP) واقعی داشته و سپس روی سرمایه انسانی (HC) و سرمایه اجتماعی (SC) تأثیرگذار است. درنهایت، بارهای عاملی  نوآوری در محصول (PR INV) برابر با 0.50 مشاهده گردید که بیانگر این است که PR INV متغیر برتر و قابل‌اندازه‌گیری برای تشریح ظرفیت نوآوری (INC) در شرکت سایپا می‌باشد. 


1- مقدمه


فقدان نوآوری می‌تواند به‌تدریج افول و انحلال تدریجی را برای سازمان‌ها به ارمغان بیاورد. با به‌کارگیری قابلیت‌های نوآوری، سازمان‌ها می‌توانند به محیط پیرامون رقابتی خویش به نحو بهتری پاسخ دهند. نوآوری یکی از مؤلفه‌های مهمی است که در محیط تجاری کنونی با سرعت تغییر بالا، توجه بسیاری از سازمان‌ها را به خود معطوف کرده است. درک این حقیقت که اغلب رقبا در داخل یک صنعت مستلزم سطوح یکسانی از شایستگی‌ها در حوزه‌های مدیریت، از قبیل عملیات و اجرا، منابع انسانی، بازاریابی و استراتژی می‌باشند؛ بسیاری از شرکت‌ها و بنگاه‌ها از دیرباز به دنبال نوآوری به‌عنوان یک مؤلفه متمایزسازی کلیدی برای رقابت می‌باشند. ایجاد و فراهم نمودن همه دانش موردنیاز به‌منظور دستیابی به نوآوری ضروری برای سازمان‌ها یک موضوع بغرنج و پیچیده‌ای به شمار می‌آید. درنتیجه، سازمان‌ها باید قادر به کسب و بهره‌برداری از دانش جدید برای اجرا و پیاده‌سازی در نوآوری‌های فناورانه باشند. راه‌حل اساسی و بنیادی برای ایجاد ظرفیت‌های نوآوری  به‌کارگیری ظرفیت ذهنی سازمان است. سازمان‌ها می‌توانند از سرمایه ذهنی (IC) و ظرفیت جذب (ACAP) برای ایجاد ظرفیت نوآوری در سازمان بهره ببرند. مضافاً، بسیاری از مؤلفه‌هایی وجود دارد که روی توانایی شرکت به‌منظور دانش‌آفرینی مؤثر می‌باشند. لذا یک نیاز شدیدی برای بهره‌برداری و کاوش در ماهیت چنین مؤلفه‌هایی، از قبیل ظرفیت جذب سازمان، و ارزیابی اثرات آن روی ظرفیت نوآوری (INC) هویداست. درنتیجه، دانش یکی از منابع بسیار مهم برای جذب میراث ارزشمند، یادگیری فنون جدید، حل مسائل، ایجاد شایستگی‌های برتر و اصلی، و ایجاد فناوری‌های جدید تلقی می‌شود. سرمایه ذهنی (IC) از دیرباز به‌عنوان مجموعه‌ای از (منابع، قابلیت‌ها و شایستگی‌های) نامحسوس شناخته‌شده است که محرک عملکرد سازمانی و ارزش‌آفرینی برای سازمان می‌باشد (Roos and Roos, 1997; Bontis, 1998; Bontis et al., 2000; Marr and Roos, 2005; Subramaniam and Youndt, 2005). 

نمونه متن انگلیسی مقاله

The purpose of this research is to describe the effects of intellectual capital (IC) and Absorptive Capacity (ACAP) on Innovation capability (INC). Through a comprehensive literature review constructs were developed. Structural equation modelling (SEM) used to test research hypotheses based on a sample of 160 top and middle managers of SAIPA Company in Tehran. The data collection instrument of this research was standard questionnaire. The reliability of this questionnaire was proved by Cronbach’s . The results showed that IC have a significant effect on ACAP and innovation capability. Path coefficients of human capital (HC) and potential ACAP (0.40) showed that HC have a biggest impact on potential ACAP than organisational capital (OC) and social capital. Also path coefficients of OC and actualised ACAP (0.30) showed that OC have a biggest impact on actualised ACAP than HC and social capital. Finally, loading of product innovation (PR INV) was 0.50 and it showed that PR INV is the best variable and measurement for describing INC in SAIPA Company.


Introduction


Lack of innovation can be seen as representing a gradual decline. Using innovation capabilities, organisations can better respond to the competitive environment. Innovation is an area receiving a great deal of attention from companies in the current fast changing business environment. Realising that most competitors within an industry have acquired the same level of competence in areas of management, such as operations, human resources, marketing and strategy; many firms have begun to look to innovation as a key differentiating factor for competitive. It is complication for an organisation to create internally all the required knowledge to obtain the required innovation because of environmental uncertainty. Thus, the organisations must be able to acquire and exploit new knowledge for implementing in technological innovations. The fundamental solution to create innovative capabilities is using organisation’s intellectual capacity. Organisations can use the IC and absorptive capacity (ACAP) for innovation capabilities creation. In addition, many factors influence an organisation’s ability to absorb knowledge generation. There is a need for a deeper exploration into the nature of such factors, organisation’s absorptive capacity, and to assessing their effects on INC. As a result, knowledge is a very important resource for preserving valuable heritage, learning new techniques, solving problems, creating core competences, and create new technologies. IC has been identified as a set of intangibles (resources, capabilities, and competences) that drive organisational performance and value creation (Roos and Roos, 1997; Bontis, 1998; Bontis et al., 2000; Marr and Roos, 2005; Subramaniam and Youndt, 2005).

محتوای این محصول:
- اصل مقاله انگلیسی با فرمت pdf
- ترجمه فارسی مقاله با فرمت ورد (word) با قابلیت ویرایش، بدون آرم سایت ای ترجمه
- ترجمه فارسی مقاله با فرمت pdf، بدون آرم سایت ای ترجمه
قیمت محصول: ۳۴,۲۰۰ تومان
خرید محصول
  • اشتراک گذاری در

دیدگاه خود را بنویسید:

تاکنون دیدگاهی برای این نوشته ارسال نشده است

بررسی اثرات سرمایه ذهنی و ظرفیت جذب روی ظرفیت نوآوری
مشاهده خریدهای قبلی
نوشته های مرتبط
مقالات جدید
پیوندها