شناسایی و توصیف مولکولی درختان سیب آلوده به فیتوپلاسما در لهستان
ترجمه شده

شناسایی و توصیف مولکولی درختان سیب آلوده به فیتوپلاسما در لهستان

عنوان فارسی مقاله: شناسایی و توصیف مولکولی درختان سیب آلوده به فیتوپلاسما در لهستان
عنوان انگلیسی مقاله: Detection and molecular characterization of phytoplasmas infecting apple trees in Poland
رشته های تحصیلی مرتبط: کشاورزی
گرایش های تحصیلی مرتبط: علوم باغبانی و فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه
کلمات کلیدی فارسی: شناسایی، PCR-RFLP، توالی یابی، تجزیه و تحلیل فیلوژنتیک
کلمات کلیدی انگلیسی: identification - PCR-RFLP - sequencing - phylogenetic analysis
شناسه دیجیتال (DOI): https://doi.org/10.17221/181/2013-HORTSCI
دانشگاه: گروه حفاظت از گیاه، موسسه تحقیقاتی علوم باغبانی، لهستان
ناشر: Agriculturejournals
نوع ارائه مقاله: ژورنال
نوع مقاله: ISI
سال انتشار مقاله: 2014
صفحات مقاله انگلیسی: 7
صفحات ترجمه فارسی: 10
فرمت مقاله انگلیسی: pdf
فرمت ترجمه فارسی: pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش
مشخصات ترجمه: تایپ شده با فونت B Nazanin 14
ترجمه شده از: انگلیسی به فارسی
وضعیت ترجمه: ترجمه شده و آماده دانلود
آیا این مقاله بیس است: خیر
آیا این مقاله مدل مفهومی دارد: ندارد
آیا این مقاله پرسشنامه دارد: ندارد
آیا این مقاله متغیر دارد: ندارد
آیا منابع داخل متن درج یا ترجمه شده است: بله
آیا توضیحات زیر تصاویر و جداول ترجمه شده است: بله
آیا متون داخل تصاویر و جداول ترجمه شده است: بله
کد محصول: 8465
رفرنس: دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
رفرنس در ترجمه: در داخل متن مقاله درج شده است
ترجمه فارسی فهرست مطالب

چکیده


مواد و روش ها


نتایج و بحث

فهرست انگلیسی مطالب

Abstract


MATERIAL AND METHODS


RESULTS AND DISCUSSION

نمونه ترجمه فارسی مقاله

چکیده


در طول سال¬های 2010-2012، نمونه¬هایی از 225 درخت سیب از شش منطقه از لهستان از نظر فیتوپلاسما مورد آزمایش قرار گرفتند. توالی¬های ژن 16S rRNA و منطقه جداکننده¬ی 16S-23S از کل DNA های تهیه شده از بافت آبکش اندام هوایی سیب تکثیر شد. با توجه به نتایج PCR-RFLP و آنالیز توالی، درختان سیب به Candidatus Phytoplasma mali و Ca. P. asteris آلوده بودند. قطعات 16S rDNA به همراه منطقه جداکننده¬ی 16S-23S از جدایه¬های Ca. P. mali که با آنزیم Hpall هضم شده بود، دو پروفایل محدودالاثر را نشان داد: P-1 و P-11. ترازبندی¬های چندگانه¬ی قطعات ژن 16S rRNA نشان داد که یکسانی توالی بین جدایه¬های Ca. P. mali با خودشان و با جدایه مرجع AT و AP-15 از فیتوپلاسمای جاروک سیب، 100 درصد است. توالی نوکلئوتیدی منطقه مشابه در جدایه¬های Ca. P. asteris وجود رابطه فیلوژنتیکی با استرین¬های مرجع OAY (MIAY) و AYI از فیتوپلاسمای زردی گل مینا را تایید کرد. تجزیه و تحلیل PCR-RFLP پروتئین ریبوزومی (rpl22 و rpS3)، ژن¬های secY و tuf تنوع توالی جدایه¬های فیتوپلاسمای زردی گل مینا را نشان نداد.  


کلمات کلیدی: شناسایی؛ PCR-RFLP؛ توالی¬یابی؛ تجزیه و تحلیل فیلوژنتیک


 


مقدمه:


بیماری جاروک سیب (AP)، یک بیماری قرنطینه گسترده در اروپا است که زیان¬های اقتصادی جدی را در تولید سیب ایجاد کرده است. علائم آن شامل جارویی شدن شاخه¬های تحت¬تاثیر، قرمز شدن زودرس برگ¬ها، کیفیت پایین¬تر میوه¬ها، و بزرگ شدن گوشوارک¬هاست. عامل جاروک سیب Can¬didatus Phytoplasma mali (Ca. P. mali) است که به گروه تاکسونومی 16SrX، زیر گروه A طبقه¬بندی می¬شود (LEE et al. 1998; SEEMULLER, SCHNEIDER 2004). جارویی شدن سیب در بسیاری از کشورهای اروپایی اتفاق می-افتد و گزارش شده که بیشترین زیان را به باغ¬های سیب در ایتالیای شمالی و جنوب ضرقی آلمان وارد می¬کند (BLIEFERNICHT, KRCZAL 1995; LOI et al. 1995). این بیماری معمولا در جنوب لهستان در دهه¬های 60 و 70 قرن اخیر رخ داده است (KAMINSKA, ZAWADZKA 1970) و به تازگی جارویی شدن سیب در کشور ما نیز ثبت شده است (CIESLINSKA, KRUCZYNSKA 2011; CIESLINSKA et al. 2012). بر اساس نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل PCR-RFLP، جدایه¬های Candidatus Phytoplasma mali می¬تواند به دو زیر گروه طبقه¬بندی شود: AP، AP-1 و AT-2 (JARAUSCH et al. 2000). Ca. P. mali به طور مداوم توسط Cacopsylla picta (CARRARO et al. 2001) و C. melanoneura (TEDESCHI et al. 2002) منتقل می¬شود. نقش زنجرک Fie¬beriella jlori به عنوان ناقل این فیتوپلاسما نیز مورد بحث قرار گرفته است (KRCZAL et al. 1989; TEDESCHI, ALMA 2006). 

نمونه متن انگلیسی مقاله

During 2010–2012, samples from 225 apple trees growing in six regions of Poland were tested for phytoplasmas. 16S rRNA gene and 16S-23S spacer region sequences were amplified from total DNAs prepared from phloem tissue of apple shoots. According to the results of PCR-RFLP and sequence analyses, apple trees were infected by Candidatus Phytoplasma mali and Ca. P. asteris. Fragments of 16S rDNA plus 16S-23S spacer region of the Ca. P. mali isolates digested with HpaII enzyme showed two restriction profiles: P-I and P-II. Multiple alignments of 16S rRNA gene fragments revealed that the isolates of Ca. P. mali shared 100% sequence identity among themselves as well as with reference strains AT and AP-15 of apple proliferation phytoplasma. The nucleotide sequence of the same region of Ca. P. asteris isolates confirmed the phylogenetic relationship with reference strains OAY (MIAY) and AY1 of aster yellows phytoplasma PCR-RFLP analysis of ribosomal protein (rpl22 and rpS3), secY, and tuf genes did not show the sequence diversity of the isolates of aster yellows phytoplasma.


Apple proliferation (AP) is a quarantine disease widespread in Europe leading to serious economic losses in apple production. These symptoms include proliferation of affected shoots, premature reddening of the leaves, lower quality of fruits, and enlarged stipules. The causal agent of AP is Candidatus Phytoplasma mali (Ca. P. mali), classified to the taxonomic group 16SrX, subgroup A (Lee et al. 1998; Seemüller, Schneider 2004). Apple proliferation occurs in many European countries and was reported to cause the biggest losses in apple orchards in northern Italy and south-eastern Germany (Bliefernicht, Krczal 1995; Loi et al. 1995). The disease commonly occurred in southern Poland in the 60’ and 70’ of the last century (Kamińska, Zawadzka 1970) and recently, apple proliferation was recorded in our country (Cieślińska, Kruczyńska 2011; Cieślińska et al. 2012). Based on the results of the PCR-RFLP analyses the isolates of Candidatus Phytoplasma mali can be classified into three subtypes: AP, AP-1 and AT-2 (Jarausch et al. 2000). Ca. P. mali is transmitted in a persistent manner by Cacopsylla picta (Carraro et al. 2001) and C. melanoneura (Tedeschi et al. 2002). The role of leafhopper Fieberiella flori as a vector of this phytoplasma was also discussed (Krczal et al. 1989; Tedeschi, Alma 2006).

محتوای این محصول:
- اصل مقاله انگلیسی با فرمت pdf
- ترجمه فارسی مقاله با فرمت ورد (word) با قابلیت ویرایش، بدون آرم سایت ای ترجمه
- ترجمه فارسی مقاله با فرمت pdf، بدون آرم سایت ای ترجمه
قیمت محصول: ۱۷,۸۰۰ تومان
خرید محصول
  • اشتراک گذاری در

دیدگاه خود را بنویسید:

تاکنون دیدگاهی برای این نوشته ارسال نشده است

شناسایی و توصیف مولکولی درختان سیب آلوده به فیتوپلاسما در لهستان
مشاهده خریدهای قبلی
نوشته های مرتبط
مقالات جدید
لوگوی رسانه های برخط

logo-samandehi

پیوندها