مرور آنالیز اقتصادی خدمات سلامت از راه دور با ارتباط ویدیوئی آنی
ترجمه شده

مرور آنالیز اقتصادی خدمات سلامت از راه دور با ارتباط ویدیوئی آنی

عنوان فارسی مقاله: مرور نظام مند تجزیه و تحلیل اقتصادی خدمات سلامت از راه دور با استفاده از ارتباط ویدیوئی آنی
عنوان انگلیسی مقاله: A systematic review of economic analyses of telehealth services using real time video communication
مجله/کنفرانس: تحقیقات خدمات بهداشتی - Health Services Research
رشته های تحصیلی مرتبط: فناوری اطلاعات و ارتباطات و مهندسی پزشکی
گرایش های تحصیلی مرتبط: کاربردهای ICT (مالتی مدیا) و سایبرنتیک زشکی
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
شناسه دیجیتال (DOI): https://doi.org/10.1186/1472-6963-10-233
دانشگاه: رشته بهداشت عمومی، دانشگاه آدلاید، استرالیا
ناشر: BMC
نوع ارائه مقاله: ژورنال
نوع مقاله: ISI
سال انتشار مقاله: 2010
صفحات مقاله انگلیسی: 13
صفحات ترجمه فارسی: 26
فرمت مقاله انگلیسی: pdf
فرمت ترجمه فارسی: pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش
مشخصات ترجمه: تایپ شده با فونت B Nazanin 14
ترجمه شده از: انگلیسی به فارسی
وضعیت ترجمه: ترجمه شده و آماده دانلود
آیا این مقاله بیس است: خیر
آیا این مقاله مدل مفهومی دارد: ندارد
آیا این مقاله پرسشنامه دارد: ندارد
آیا این مقاله متغیر دارد: ندارد
آیا منابع داخل متن درج یا ترجمه شده است: بله
آیا توضیحات زیر تصاویر و جداول ترجمه شده است: بله
آیا متون داخل تصاویر و جداول ترجمه شده است: بله
کد محصول: 8468
رفرنس: دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
رفرنس در ترجمه: در داخل متن مقاله درج شده است
ترجمه فارسی فهرست مطالب

خلاصه


زمینه


روش ها


استراتژی جستجو


معیارهای انتخاب و رد کردن


معیاری های انتخاب


معیارهای رد کردن


نتایج


نتایج پژوهش


ویژگی های مطالعه


نتایج بهداشتی


ویژگی های تجزیه و تحلیل اقتصادی


هزینه ها و عوارض


1.مراقبت در خانه


2.مشاوره تخصصی به مراقبتهای اولیه


3.متخصص در تماس با بیمارستان


4. مراقبت های سرپایی روستایی


5. مراقبت از بیماران بستری روستایی


تکنولوژی


بحث


مدل های سازمانی


تکنولوژی


فضای تسهیلات


نیروی کار بهداشت


زمان انتظار


محدودیت ها


نتیجه گیری

فهرست انگلیسی مطالب

Abstract


Background


Methods


Search Strategy


Inclusion and Exclusion Criteria


Inclusion Criteria


Exclusion Criteria


Quality Rating


Results


Results of Search


Study Characteristics


Health Outcome Measures


Economic Analysis Characteristics


Costs and Effects


1. Home care


2. Specialist consultation to primary care


3. Specialist on-call to hospital


4. Rural outpatient care


5. Rural inpatient care


Technology


Discussion


Organisational Models


Technology


Facility space


Health Workforce


Waiting time


Limitations


Conclusion

نمونه ترجمه فارسی مقاله

خلاصه


زمینه: سلامت ا ز راه دور ارائه مراقبتهای بهداشتی دردور دست با استفاده ا ز اطلاعات و ارتباطات فنآوری ا ست.اساس اصلی برای معرفی آن کاهش هزینه ها، بهبود کارایی وافزایش دسترسی در ارائه خدمات سلامت می باشد.این  مرور سیستماتیک ارزش اقتصادی یک نوع ارائه پزشکی از راه دور– همزمانی یا ارتباط ویدئویی آنی–به جای بررسی طیف ناهمگون حالت عرضه مواردی که قبلا در این زمینه وجود داشته اند را ارزیابی میکند .


روش ها: یک پژوهش سیستماتیکی برای آنالیز اقتصادی برای استفاده بالینی از سلامت از راه دور در اواخر ژوئن 2009 انجام شد.مطالعات شامل مقایسه بین خروجی داده های بیمار و غیر پزشکی از راه دور بودند.تجزیه و تحیل هزینه ، مطالعات غیر تطبیقی و آن هایی که رضایتمندی بیمار تنها نتیجه سلامت بود حذف شدند.


نتایج:36 مقاله واجد معیارهای ورود به مطالعه است.22(61%) از مطالعات نشان میدهند که سلامت از راه دور کم هزینه تر از سلامت غیر از راه دور متناوب می باشد.11(31%) هزینه های بیشتر و 3(9%) نتایج یکسان و یا ترکیبی از آن ها را نشان می دهد.23 عدد از مقالات از دیدگاه خدمات بهداشتی، 12عدد از دیدگاه اجتماعی و1 عدد از دیدگاه بیمار بود. در 3 مطالعه سلامت از راه دور، در مناطق روستایی خدمات بهداشتی و درمانی برای سلامت از راه دور هزینه شد اما به علت کاهش سفر بیمار از دیدگاه اجتماعی صرفه جویی در هزینه ها را ثابت کرد.با توجه به نتایج سلامت، 12(33%) از مطالعات نشان میدهند که پیامدهای سلامت بهبود یافته است.21 (58%)بیانگر عدم وجود تفاوت معنی داری در نتایج است و 1(3%) نشان میدهند که نتایج با توجه به گروه بیمار متفاوت است.مدل سازمانی مراقبت در تعیین ارزش خدمات از نظام بالینی ، نوع فناوری و یا تاریخ مطالعه مهم تر بود.


نتیجه گیری: عرضه خدمات سلامت با استفاده از زمان واقعی ارتباط ویدیویی برای مراقبت در خانه و دسترسی تلفنی با متخصصان بیمارستان مقرون به صرفه است و نتایج مختلفی برای ارائه خدمات روستایی نشان داد و برای عرضه  محلی خدمات بین بیمارستان ومراقبت های اولیه مقرون به صرفه نیست.


زمینه


سلامت از راه دور ارائه خدمات مراقبتهای بهداشتی بااستفاده ازفناوری اطلاعات وارتباطات در دوردست است (ICT).سلامت از راه دور در سال 1970 یک زمینه جداگانه در پژوهش شد{1}، و نوآوری در آن از سال 1990به علت توسعه  فن آوری های جدید مانند تلفن همراه و اینترنت افزایش یافت{2}.این زمینه در اصل به پزشکی از راه دورشناخته می شود اما بعد ها به سلامت از راه دور گسترش یافت{3} اگرچه همچنان این عبارت ها به جای یکدیگر استفاده می شوند.این یک زیر مجموعه از سلامت الکترونیکی است که شامل تمام موارد استفاده از  ICTدر سلامت،از جمله پرونده الکترونیکی و سیستم های حمایت از تصمیم،گرچه سلامت از راه دور جدایی جغرافیایی بین بیمار و ارائه دهنده خدمات را توصیف می نماید{4}. [5]Tulu.سلامت از راه دور را با توجه به هدف آن دسته بندی میکند، از جمله بالینی،آموزشی یا اداری، نظم و انضباط منطقه مراقبت های بهداشتی؛ ویژگی های محیط زیست؛ نوع زیرساخت ارتباطی مورد استفاده و روش ارائه خدمات.برنامه های کاربردی سلامت از راه دور بسیارمتنوع هستند،اعم از مراقبت درمنزل برای بیماریهای مزمن،مراقبت های اولیه از راه دور مراقبتها وخدمات فوق تخصصی مانند قلب و عروق کودکان.سلامت از راه دور می تواند به صورت همزمان و یا آنی داده تحویل نماید شرکت کنندگان در آن به طور همزمان یا غیر همزمان با هم تعامل دارند مانند ذخیره وفرستادن اطلاعاتی مانند اشعه X و یا عکسهایی که جمع آوری میشوند و انتقال می یابند و در زمان دیگری استفاده میشوند.

نمونه متن انگلیسی مقاله

Abstract


Background: Telehealth is the delivery of health care at a distance, using information and communication technology. The major rationales for its introduction have been to decrease costs, improve efficiency and increase access in health care delivery. This systematic review assesses the economic value of one type of telehealth delivery - synchronous or real time video communication - rather than examining a heterogeneous range of delivery modes as has been the case with previous reviews in this area.


Methods: A systematic search was undertaken for economic analyses of the clinical use of telehealth, ending in June 2009. Studies with patient outcome data and a non-telehealth comparator were included. Cost analyses, noncomparative studies and those where patient satisfaction was the only health outcome were excluded.


Results: 36 articles met the inclusion criteria. 22(61%) of the studies found telehealth to be less costly than the non-telehealth alternative, 11(31%) found greater costs and 3 (9%) gave the same or mixed results. 23 of the studies took the perspective of the health services, 12 were societal, and one was from the patient perspective. In three studies of telehealth to rural areas, the health services paid more for telehealth, but due to savings in patient travel, the societal perspective demonstrated cost savings. In regard to health outcomes, 12 (33%) of studies found improved health outcomes, 21 (58%) found outcomes were not significantly different, 2(6%) found that telehealth was less effective, and 1 (3%) found outcomes differed according to patient group. The organisational model of care was more important in determining the value of the service than the clinical discipline, the type of technology, or the date of the study.


Conclusion: Delivery of health services by real time video communication was cost-effective for home care and access to on-call hospital specialists, showed mixed results for rural service delivery, and was not cost-effective for local delivery of services between hospitals and primary care.


Background


Telehealth is the delivery of health care services at a distance, using information and communication technology (ICT). Telehealth became a separate field of study from the 1970’s[1], and innovation increased from the 1990’s, due to the development of new technologies such as cellular phones and the internet[2]. The field was originally known as telemedicine, but was later broadened to telehealth[3], although these terms continue to be used interchangeably. It is a subset of e-health, which encompasses all uses of ICT in health, including electronic records and decision support systems, however telehealth is particularly characterised by the geographical separation of patient and provider[4]. Tulu[5] categorises telehealth according to its purpose, such as clinical, educational or administrative; its healthcare discipline area; the environmental setting; the type of communication infrastructure used; and the delivery modality. Telehealth applications are very diverse, ranging from home care for chronic diseases, to remote primary care and subspecialist services such as paediatric cardiology. Telehealth can be delivered synchronously, also known as real-time, where the participants interact with each other simultaneously, and asynchronously, also known as store-and-forward, in which information such as X-rays or photographs are collected, transmitted, and then utilised at a later time.

محتوای این محصول:
- اصل مقاله انگلیسی با فرمت pdf
- ترجمه فارسی مقاله با فرمت ورد (word) با قابلیت ویرایش، بدون آرم سایت ای ترجمه
- ترجمه فارسی مقاله با فرمت pdf، بدون آرم سایت ای ترجمه
قیمت محصول: ۲۳,۸۰۰ تومان
خرید محصول
  • اشتراک گذاری در

دیدگاه خود را بنویسید:

تاکنون دیدگاهی برای این نوشته ارسال نشده است

مرور آنالیز اقتصادی خدمات سلامت از راه دور با ارتباط ویدیوئی آنی
مشاهده خریدهای قبلی
نوشته های مرتبط
مقالات جدید
لوگوی رسانه های برخط

logo-samandehi

پیوندها