مقايسه روش های نفوذ اسپادکن دکل جک آپ در رس
ترجمه شده

مقايسه روش های نفوذ اسپادکن دکل جک آپ در رس

عنوان فارسی مقاله: مقايسه روش های نفوذ اسپادکن دکل جک آپ در رس
عنوان انگلیسی مقاله: Comparison of Jackup Rig Spudcan Penetration Methods in Clay
مجله/کنفرانس: کنفرانس فناوری دریایی - Offshore Technology Conference
رشته های تحصیلی مرتبط: مهندسی عمران
گرایش های تحصیلی مرتبط: ژئوتکنیک و سازه های دریایی
شناسه دیجیتال (DOI): https://doi.org/10.4043/19545-MS
ناشر: (SPE (Onepetro
نوع ارائه مقاله: کنفرانس
نوع مقاله: ISI
سال انتشار مقاله: 2008
صفحات مقاله انگلیسی: 22
صفحات ترجمه فارسی: 32
فرمت مقاله انگلیسی: pdf
فرمت ترجمه فارسی: pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش
مشخصات ترجمه: تایپ شده با فونت B Nazanin 14
ترجمه شده از: انگلیسی به فارسی
وضعیت ترجمه: ترجمه شده و آماده دانلود
آیا این مقاله بیس است: خیر
آیا این مقاله مدل مفهومی دارد: ندارد
آیا این مقاله پرسشنامه دارد: ندارد
آیا این مقاله متغیر دارد: ندارد
آیا توضیحات زیر تصاویر و جداول ترجمه شده است: بله
آیا متون داخل تصاویر و جداول ترجمه شده است: خیر
کد محصول: 8491
رفرنس: دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
رفرنس در ترجمه: در داخل متن مقاله درج شده است
ترجمه فارسی فهرست مطالب

خلاصه


معرفی


شرایط خاک و تعیین پارامتر


بارهای دکل جک آپ و هندسه اسپادکن


سابق نفوذ اسپادکن


روش های ظرفیت باربری


عمق حفره اسپادکن


مقایسه نتایج


بی ثباتی حفره اسپادکن و برگشت خاک


خلاصه و توصیه ها

فهرست انگلیسی مطالب

Abstract


Introduction 


Soil Conditions and Parameter Selection 


Jackup Rig Loads and Spudcan Geometries 


Spudcan Penetration Records 


Bearing Capacity Methods 


Spudcan Cavity Depth 


Comparison of Results 


Spudcan Cavity Instability and Soil Backflow 


Summary and Recommendations 

نمونه ترجمه فارسی مقاله

خلاصه


در این مقاله چهار روش پیش بینی که نفوذ اسپادکن به وسیله ابزار اندازه گیری نفوذ بارگذاری شده در 13 منطقه خلیج مکزیک پیش بینی می شود. منحنی نفوذ پیش بینی شده برای این چهار روش، با استفاده از اطلاعات ژئوتکنیکی سایت مشخص برای پروفیل خاك رس به طور نرمال و پیش تحکیم شده تعیین می شود.چهار روش شامل دو مورد بر اساس توصیه های SNAME ، با استفاده از فرمول های ظرفیت باربری پیشنهاد شده توسط Skempton و Hansen، روش توصیه شده توسط Houlsby & Martin و روش توصیه شده توسط Hossain و همکاران. (2006)انجام شد. جزئیات هندسه ها و ابعاداسپادکن از هفت نوع روش مختلف جک آپ نصب شده در سیزده مکان نیز ارائه شده است. قطر اسپادکن از هفت سیلندر جک آپ از 11.0 به 20.1 متر متغیر است و فشار ظرفیت باربری اسپادکن از 162.8 تا 507.4 kPa متغیر است.  پارامترهای تفسیر خاک برای تمام سیزده سایت ارائه شده است. تفسیر گزارش گمانه ، از پارامترهای خواص خاک اندازه گیری شده برای دو مورد از این مکان ها ارائه شده است. گمانه های مربوط نتایج آزمایشات استاندارد آزمایشگاهی را که معمولا برای مطالعات سایت خلیج مکزیک انجام می شود، ارائه می دهند: اندازه گیری های مقاومت برشی دست نخورده از Torvane، برش پره ای،پاکت نفود سنج و وآزمایش تحکیم نیافته زهکشی نشده (UU) سه محوری ؛ مقاومت  برشی از برش پره و آزمون UU سه محوری؛ وزن واحد شناور (از وزن واحد مرطوب اندازه گیری شده اندازه گیری شده)؛ مقدار رطوبت ؛ وحدود اتربرگ است. مقادیر تئوری وزن واحد شناور شد شده ، که به عنوان کمک در انتخاب پارامتر مورد استفاده قرار می گیرند، برروی گمانه نیز ترسیم می شوند. نتایج این مطالعه در یک سری از ارقام که مقادیر منحنی نفوذ پیش بینی شده را بر اساس هر یک از چهار روش برای داده های بارگذاری نفوذ اندازه گیری شده ثبت شده در هنگام نصب جک آپ در هر یک از سیزده مکان ، ارائه شده است. مقایسه ها نشان می دهد که (1) روش Houlsby و مارتین، پیش بینی های خوبی از نفوذ پایین را ارائه می دهد، به طور کلی پیش بینی نفوذ عمیق تر تحت بار داده شده نسبت به اندازه گیری؛ (2) روش Hossain و همکاران، پیش بینی نفوذ بار بالایی را پیش بینی می کند، معمولا پیش بینی نفوذ کمتری را در یک بار داده شده نسبت به اندازه گیری و (3) روش های SNAME اصلاح شده با فاکتور ظرفیت بابربری  اسکمپتون و هانسن پیش بینی های معقول از نفوذ به طور متوسط تحت بار داده شده. دو عامل موثر بر پیش بینی نیز مورد بحث قرار گرفته است: هندسه اسپادکن و عمق گودال اسپادکن. نتایج نشان می دهد که مشکلات هر چهار روش ممکن است پیش بینی های دقیق بار نفوذ را برای راه اندازی های جک آپ با هندسه های اسپادکن انجام دهند که خود را به مدل سازی آسان با استفاده از استاندارد ظرفیت باربری و معادل مناطق پیش بینی شده طرفیت  دایره ای نمی رساند.در چهار سایت، با سه نوع مختلف جک آپ، تمام چهار روش پیش بینی های قابل قبول را پس از استفاده از عوامل تجربی خاص تجسمی ارائه می دهند.عمق گودال  اسپادکن با استفاده از روش های ارائه شده در SNAME و توصیه های در Hossain و همکاران مورد بررسی قرار گرفته است. اثرات عمق گودال  اسپادکن  بر رفتار نفوذ بار در طی پیش بارگذاری و ظرفیت باربری نهایی در این مقاله مورد بحث است.


معرفی


ده پایه مستقل جک آپ در حوضچه خلیج مکزیک یا خسارت شدیدی را متحمل شد و یا در طول طوفان شدید در فصلهای طوفان 2004 و 2005 قرارگرفتند (جک و همکاران، 2007). این تلفات به بزرگتر از امواج طوفان پیش بینی شده است، در برخی موارد، قرار دادن جک آپ در ناحیه موج و در بیش بارگذاری نهایی پی  و / یا پایه ها اجزای سازنده (Morandi، 2007). 

نمونه متن انگلیسی مقاله

Abstract


This paper compares four methods that predict jackup rig spudcan penetration with measured load-penetration records at thirteen Gulf of Mexico locations. Predicted load-penetration curves, for the four methods, are determined using site-specfic geotechnical information for normally to slightly over-consolidated clay soil profiles. The four methods include two based on SNAME (2002) recommendations, using bearing capacity formulations as proposed by Skempton (1951) and Hansen (1970), a method recommended by Houlsby & Martin (2003), and a method recommended by Hossain et al. (2006). Detailed spudcan geometries and dimensions from the seven different types of jackup rigs installed at the thirteen locations are also provided. Spudcan diameters of the seven jackup rigs vary from 11.0 to 20.1 meters and spudcan bearing pressures range from 162.8 to 507.4 kPa. Interpreted soil parameters are presented for all thirteen sites. Boring logs, illustrating the interpretation of parameters from the measured soil properties are presented for two of these locations. The logs present the results of standard laboratory tests typically performed for Gulf of Mexico site investigations: undisturbed undrained shear strength measurements from Torvane, miniature vane, pocket penetrometer and unconsolidated-undrained (UU) triaxial tests; remolded shear strength from miniature vane and UU triaxial tests; submerged unit weights (derived from measured bulk wet unit weight); water content; and Atterberg limits. Theoretical submerged unit weight values, used as an aid in parameter selection, are also plotted on the boring logs. The results of this study are presented in a series of figures that compare the predicted load-penetration curves based on each of the four methods to the measured load-penetration data recorded during the installation of the jackup rig at each of the thirteen locations. The comparisons indicate that (1) the Houlsby & Martin method provides good lower bound loadpenetration predictions, generally predicting a deeper penetration under a given load than measured; (2) the Hossain et al., method provides an upper bound load-penetration prediction, usually predicting a shallower penetration under a given load than that measured, and (3) the modified SNAME methods, with Skempton and Hansen bearing capacity factors, provide reasonable predictions of the average penetration under a given load. Two factors affecting the predictions are also discussed: spudcan geometry and spudcan cavity depth. The results demonstrate the difficulties all four methods may experience providing accurate load-penetration predictions for jackup rigs with spudcan geometries that do not lend themselves to easy modeling using standard bearing capacity factors and equivalent projected circular bearing areas. At four of the sites, with three different types of jackup rigs, all of the four methods provide more acceptable predictions after application of empirical rig-specific correction factors. The depths of spudcan cavities are examined using the methods presented in SNAME (2002) and recommendations in the Hossain et al. (2006) paper. The effects of spudcan cavity depth on the load-penetration behavior during preload and on the ultimate bearing capacity are discussed in this paper.


Introduction


Ten independent leg jackup rigs in the Gulf of Mexico either sustained severe damage or were completely lost during severe storms of the 2004 and 2005 hurricane seasons (Jack et al., 2007). These losses have been attributed to larger than anticipated storm waves, in some cases placing the jackup rig hulls within the wave zone, and ultimately overloading the foundation and/or structural components of the legs (Morandi, 2007).

محتوای این محصول:
- اصل مقاله انگلیسی با فرمت pdf
- ترجمه فارسی مقاله با فرمت ورد (word) با قابلیت ویرایش، بدون آرم سایت ای ترجمه
- ترجمه فارسی مقاله با فرمت pdf، بدون آرم سایت ای ترجمه
قیمت محصول: ۲۳,۳۰۰ تومان
خرید محصول
  • اشتراک گذاری در

دیدگاه خود را بنویسید:

تاکنون دیدگاهی برای این نوشته ارسال نشده است

مقايسه روش های نفوذ اسپادکن دکل جک آپ در رس
مشاهده خریدهای قبلی
نوشته های مرتبط
مقالات جدید
لوگوی رسانه های برخط

logo-samandehi

پیوندها