تاثیرات IT بر مدیریت دانش سازمانی
ترجمه شده

تاثیرات IT بر مدیریت دانش سازمانی

عنوان فارسی مقاله: تاثیرات IT بر مدیریت دانش سازمانی
عنوان انگلیسی مقاله: The Effects of IT on Organizational Knowledge Management Case study: Iran Central Bank
مجله/کنفرانس: مجله مسائل اجتماعی و علوم انسانی - Journal of Social Issues & Humanities
رشته های تحصیلی مرتبط: مدیریت
گرایش های تحصیلی مرتبط: مدیریت فناوری اطلاعات و مدیریت دانش
کلمات کلیدی فارسی: به کارگیری IT، مدیریت دانش کارکنان، مدل سازی معادلات ساختاری
کلمات کلیدی انگلیسی: Utilization of It - Employees Knowledge Management - Structural Equations Modeling
دانشگاه: گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، ایران
صفحات مقاله انگلیسی: 6
صفحات مقاله فارسی: 12
نوع ارائه مقاله: ژورنال
سال انتشار مقاله: 2014
ترجمه شده از: انگلیسی به فارسی
شناسه ISSN: 2345-2633
فرمت مقاله انگلیسی: PDF
وضعیت ترجمه: ترجمه شده و آماده دانلود
فرمت ترجمه فارسی: pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش
مشخصات ترجمه: تایپ شده با فونت B Nazanin 14
مقاله بیس: بله
مدل مفهومی: ندارد
کد محصول: 8535
رفرنس: دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
پرسشنامه: ندارد
متغیر: ندارد
درج شدن منابع داخل متن در ترجمه: بله
ترجمه شدن توضیحات زیر تصاویر و جداول: بله
ترجمه شدن متون داخل تصاویر و جداول: بله
رفرنس در ترجمه: در داخل متن مقاله درج شده است
نمونه ترجمه فارسی مقاله

چکیده

فناوری اطلاعات یکی از مسائل کلیدی و مهم در مطالعات مدیریت دانش و دانش سازمانی است. در 3 تا 5 سال اخیر به مدیریت دانش و IT توجه بیشتری شده است، به طوری که برآورد می شود در حدود 70 درصد از مطالعات مدیریت دانش به طرح IT اختصاص یافته باشد. از دیدگاه نظری، مدیریت دانش موضوعی است که چندین زمینه را در بر می گیرد، درحالی که افراد شاغل در سازمان ها تنها عمکلردهای IT در مدیریت داده و اطلاعات را تجربه می کنند. مقاله حال حاضر در تلاش است تا به بررسی تأثیرات IT بر مدیریت دانش در میان کارمندان بانک مرکزی ایران بپردازد. در مجموع 223 پرسشنامه به طور کامل پر شدند و اساس آزمایش فرضیات قرار داده شدند. نتایج نشان دادند که تمام فاکتورهای به کارگیری IT در بانک (به استثنای بافت بیرونی) در وضعیت قابل قبولی هستند. بافت بیرونی شاخص هایی همچون حمایت دولت از به کارگیری IT، دسترسی به سرویس های IT خارج از سازمان و دسترس پذیری دراز مدت و دوربرد زیرساخت های ارتباطی که البته به توجه بیشتری نیاز دارد را شامل می شود. نتایج معادلات ساختاری نشان دادند که تمام عوامل مشترک از اهمیت ویژه ای برخوردارند. بنابراین تأثیر به کارگیری IT در مدیریت دانش مورد حمایت قرار گرفت.

1. مقدمه

ورود به قرن بیست و یکم که عصر اطلاعات است، چالش ها و نگرانی های مختص به خود را دارد، به گونه ای که هیچ یک از طرح های توسعه و فناوری های مدرن قرن بیستم موفق به یافتن راه حلی قطعی برای حل چالش ها و پیامدهای آن ندارند. دانشمندان، نظریه پردازان و سیاست گذاران بسیاری معتقدند که انقلاب IT به عنوان پایه ای برای مقابله با این چالش ها قابل استفاده اند (Thomson و Niekerk، 2012). Frank Webster و Kevi Robbinsin در «عصر فرهنگ فناوری؛ از جامعه اطلاعات تا جامعه مجازی» به بحث راجع به مفاهیم فرهنگی فناوری های مدرن مرتبط با اجتناب ناپذیری سبک زندگی مدرن بشر که در آن اطلاعات و اطلاعات فنی و زمینه های ارتباطی به عنوان نشانه ای مهم از توسعه در نظر گرفته می شوند می پردازند (Cunha، 2013).

نمونه متن انگلیسی مقاله

Abstract

Information technology is one of the key and central issues in knowledge management and organizational knowledge studies. The last 3-5 years have been featured with more attention on knowledge management and IT so that it is estimated that about 70% of knowledge management studies have been on IT design. Knowledge management, theoretically speaking, is a multidisciplinary topic, while in practice the practitioners in organizations only experience dealing with IT functions in data and information management. The present paper is an attempt to survey the effect of IT on knowledge management among the employees of Iran Central Bank. Totally, 223 questionnaires were returned completed and used as the basis for testing the hypotheses. The results revealed that all the factors in utilization of IT in the bank - except for external texture- were at acceptable condition. The external texture aspect encompasses indices such as government support of utilizing IT, access to IT services outside the organization and availability of long-range and wide band communication infrastructures, which of course needs more attention. The results of structural equations showed that all the estimated coefficients were significant. Thus, the effect of utilizing IT on knowledge management was supported.

1 INTRODUCTION

T URN of the 21st century, which is the age of information, has its serious challenges and worries so that none of the development plans and modern technologies of the 20th century have managed to find a definite solution to solve the challenges and the consequences. Many scholars, theoreticians, and policymakers believe that ITrevolution can be used as a basis to deal with such challenges. (Thomson and Niekerk, 2012)Frank Webster and KeviRobbinsin "The age of technological culture; from information society to virtual society" discussthe social and cultural meanings of modern technologiesregarding inevitability of modern life style of human in which information and technological information and communication grounds are considered as the key indicators of development. (Cunha, 2013)

ترجمه فارسی فهرست مطالب

چکیده

1- مقدمه

2- روش تحلیل

3- یافته ها

4- نتیجه گیری

فهرست انگلیسی مطالب

Abstract

1 INTRODUCTION

2 METHODOLOGY

3 FINDINGS

4 CONCLUSION

محتوای این محصول:
- اصل مقاله انگلیسی با فرمت pdf
- ترجمه فارسی مقاله با فرمت ورد (word) با قابلیت ویرایش، بدون آرم سایت ای ترجمه
- ترجمه فارسی مقاله با فرمت pdf، بدون آرم سایت ای ترجمه
قیمت محصول: ۲۴,۳۰۰ تومان
خرید محصول