کنترل بیولوژیک حشرات با استفاده از قارچ متاریزیوم آنیسوپلیا
ترجمه شده

کنترل بیولوژیک حشرات با استفاده از قارچ متاریزیوم آنیسوپلیا

عنوان فارسی مقاله: کنترل بیولوژیک حشرات با استفاده از قارچ متاریزیوم آنیسوپلیا: جنبه های مورفولوژیکی، مولکولی و اکولوژیکی
عنوان انگلیسی مقاله: Biological insect control using Metarhizium anisopliae: morphological, molecular, and ecological aspects
رشته های تحصیلی مرتبط: مهندسی کشاورزی
گرایش های تحصیلی مرتبط: اکولوژی و کنترل بیولوژیک، بیوسیستماتیک حشرات و حشره شناسی
کلمات کلیدی فارسی: کنترل بیولوژیک، متاریزیوم آنیسوپلیا ، نشانگرهای مولکولی
دانشگاه: گروه قارچ شناسی، مرکز علوم زیستی (CCB)، دانشگاه فدرال پیرامبورو (UFPE)، مجارستان، برزیل
صفحات مقاله انگلیسی: 7
صفحات مقاله فارسی: 10
ناشر: Scielo
سال انتشار مقاله: 2014
ترجمه شده از: انگلیسی به فارسی
فرمت مقاله انگلیسی: PDF
وضعیت ترجمه: ترجمه شده و آماده دانلود
فرمت ترجمه فارسی: pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش
مشخصات ترجمه: تایپ شده با فونت B Nazanin 14
مقاله بیس: خیر
مدل مفهومی: ندارد
کد محصول: 8599
رفرنس: دارای رفرنس در انتهای مقاله
پرسشنامه: ندارد
متغیر: ندارد
درج شدن منابع داخل متن در ترجمه: بله
رفرنس در ترجمه: در داخل متن مقاله درج شده است
نمونه ترجمه فارسی مقاله

چکیده

کنترل میکروبی حشرات مبتنی، بر استفاده معقول از عوامل بیماری زا به منظور حفظ سطح جمعیت آفت در سطح سازگار با محیط زیست است و قارچ متاریزیوم آنیسوپلیا مورد مطالعه ترین و مورد استفاده ترین گونه قارچ برای این منظور بوده است. تنوع ژنتیکی طبیعی قارچ بیمارگر حشرات به عنوان یکی از مزیت های اصلی کنترل میکروبی حشرات در نظر گرفته می شود. تنوع درون و برون گونه ای و تنوع ژنتیکی و ساختارهای جمعیت Metarhizium و سایر قارچ های بیمارگر حشرات با استفاده از نشانگرهای مولکولی JTS-RFLP، JSSR و JSSP مورد بررسی قرار گرفتند. در هنگام انتخاب جدایه ها برای کنترل بیولوژیکی حشرات، پایداری M. anisopliae در خاک و اثرات احتمالی آن بر ساختار جوامع میکروبی ساکن باید در نظر گرفته شود.

نمونه متن انگلیسی مقاله

ABSTRACT

Microbial control of insects is based on the rational use of pathogens to maintain environmentally balanced pest population levels, and Metarhizium anisopliae has been the most studied and most utilized fungal species for that purpose. The natural genetic variability of entomopathogenic fungi is considered one of the principal advantages of microbial insect control. The inter- and intraspecifi c variability and the genetic diversity and population structures of Metarhizium and other entomopathogenic fungi have been examined using ITS-RFLP, ISSR, and ISSP molecular markers. The persistence of M. anisopliae in the soil and its possible effects on the structures of resident microbial communities must be considered when selecting isolates for biological insect control.

ترجمه فارسی فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

متاریزیوم آنیسوپلیا

شناسایی مولکولی

اکولوژی خاکی متاریزیوم آنیسوپلیا

نتیجه گیری

فهرست انگلیسی مطالب

ABSTRACT 

INTRODUCTION

Metarhizium anisopliae

Molecular characterization 

The soil ecology of Metarhizium anisopliae

CONCLUSION

محتوای این محصول:
- اصل مقاله انگلیسی با فرمت pdf
- ترجمه فارسی مقاله با فرمت ورد (word) با قابلیت ویرایش، بدون آرم سایت ای ترجمه
- ترجمه فارسی مقاله با فرمت pdf، بدون آرم سایت ای ترجمه
قیمت محصول: ۲۰,۹۰۰ تومان
خرید محصول