تاثیر سونامی سال ۲۰۰۴ سوماترا روی تنوع زیستی اجتماعات جزر و مدی brachyuran
ترجمه شده

تاثیر سونامی سال ۲۰۰۴ سوماترا روی تنوع زیستی اجتماعات جزر و مدی brachyuran

عنوان فارسی مقاله: تاثیر سونامی سال 2004 سوماترا روی تنوع زیستی اجتماعات جزر و مدی brachyuran در Maavah، جزایر مرجانی Laamu، مالدیو
عنوان انگلیسی مقاله: Impact of the 2004 Sumatran tsunami on the diversity of intertidal brachyuran assemblages of Maavah, Laamu Atoll, Maldives
مجله/کنفرانس: خطرات طبیعی - Natural Hazards
رشته های تحصیلی مرتبط: جغرافیا
گرایش های تحصیلی مرتبط: مخاطرات آب و هوایی، مخاطرات محیطی
کلمات کلیدی فارسی: تنوع brachyuran. سونامی. تغییرناپذیری، Maavah، جزایر مرجانی Laamu، مالدیو
کلمات کلیدی انگلیسی: Brachyuran diversity - Tsunami - Evenness - Maavah - Laamu Atoll - Maldives
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
شناسه دیجیتال (DOI): https://doi.org/10.1007/s11069-012-0253-y
دانشگاه: گروه زیست شناسی، دانشکده Scott Christian، ناگرکویل، هند
ناشر: اسپرینگر - Springer
نوع ارائه مقاله: ژورنال
نوع مقاله: ISI
سال انتشار مقاله: 2012
صفحات مقاله انگلیسی: 18
صفحات ترجمه فارسی: 22
فرمت مقاله انگلیسی: pdf
فرمت ترجمه فارسی: pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش
مشخصات ترجمه: تایپ شده با فونت B Nazanin 14
ترجمه شده از: انگلیسی به فارسی
وضعیت ترجمه: ترجمه شده و آماده دانلود
آیا این مقاله بیس است: خیر
آیا این مقاله مدل مفهومی دارد: ندارد
آیا این مقاله پرسشنامه دارد: ندارد
آیا این مقاله متغیر دارد: ندارد
آیا منابع داخل متن درج یا ترجمه شده است: بله
آیا توضیحات زیر تصاویر و جداول ترجمه شده است: بله
آیا متون داخل تصاویر و جداول ترجمه شده است: خیر
کد محصول: 8640
رفرنس: دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
رفرنس در ترجمه: در داخل متن مقاله درج شده است
ترجمه فارسی فهرست مطالب

چکیده


1.مقدمه


2 - مواد و روش ها


1-2- توصیف مکان مطالعه


2-2- روش های نمونه‌برداری


3-2- آنالیزهای آماری


4-2- ذخیره نمونه ها


3 نتایج


1-3- تأثیر سونامی روی موقعیت گونه ها


2-3- تأثیر سونامی روی فراوانی و تنوع brachyuran


4- بحث


5- نتیجه گیری

فهرست انگلیسی مطالب

Abstract


1 Introduction


2 Materials and methods


2.1 Study site description


2.2 Sampling methodology


2.2 Sampling methodology


2.3 Statistical analysis


2.4 Specimen depositories


3 Results


3.1 Impact of the tsunami on species composition


3.2 Impact of the tsunami on brachyuran abundance and diversity


4 Discussion


5 Conclusion

نمونه ترجمه فارسی مقاله

چکیده


یک بررسی فضایی – زمانی 2 ساله روی خرچنگ های جزری Brachyuran در 5 مکان موجود در صخره-های Maavah، جزایر مرجانی Laamu، مالدیو، از آوریل 2001 تا مارس 2003 انجام شده است. در دسامبر 2004، این مکان ها مورد برخورد سونامی فاجعه انگیز سوماترا قرار گرفته بودند. یک بررسی بلندمدت 8 ماهه بعد از وقوع سونامی در همان 5 مکان صورت گرفت، و داده های به‌دست‌آمده با داده های پایه ای قبل از برخورد سونامی، مورد مقایسه قرار گرفتند. تپه ی شنی که در اثر وقوع سونامی، در سمت شمال شرق جزیره ایجاد شده بود نیز در مطالعه ی بعد از سونامی شرکت داده شده بود (مکان 6). 9 گونه ی خرچنگ brachyuran که در نمونه بردارهای قبل از وقوع سونامی در 5 مکان موردمطالعه، ثبت نشده بودند، بعد از وقوع سونامی جمع‌آوری شدند. از این 9 گونه، 6 گونه در طول ژانویه ی 2005 در مکان 6 مورد ثبت قرار گرفتند، و در ماه-های بعدی در سایر مکان ها نیز شروع به پیدایش کردند. 9 گونه از خرچنگ ها در طول دوره ی قبل از سونامی از 4 مکان جمع‌آوری شدند که در نمونه‌برداری‌های بعد از سونامی در این مکان‌ها حضور نداشتند. فراوانی، تغییرناپذیری، و تنوع اجتماعات brachyuran پس از وقوع سونامی در مکان های 1 و2 روند روبه پایینی را نشان داد، و تغییرناپذیری و تنوع اجتماعات، پس از وقوع سونامی در مکان 4، زمانی که با الگوهای قبل از سونامی مورد مقایسه قرار گرفتند، روند رو به رشدی را نمایش داد. آنالیزهای چند متغیره نشان دادند که سونامی باعث تغییر اجتماعات brachyuran در مکان‌های 4-1 می شود. به هر حال، بررسی‌ها نشان می-دهند که در مکان 4، تجمعات 1 Brachyuranهای پیش از وقوع سونامی (2001–2002) با تجمعات 2 پیش از وقوع سونامی (2002-2003) و تجمعات بعد از وقوع سونامی متفاوت بودند. مشخص شده است که نقش گونه های منتقل‌شده با سونامی و گونه هایی که در مکان‌های خاصی غالب بودند، در ایجاد عدم تشابه بین تجمعات brachyuran ها، قبل و بعد از سونامی، مقطعی است. مطالعات بعدی مشخص خواهد کرد که در درازمدت، جمعیت هر گونه ای که به تازگی اضافه شده است افزایش پیدا خواهد کرد یا کاهش. 


1- مقدمه 


سونامی سوماترا توسط یک زمین‌لرزه‌ی به بزرگی 9.3Mv (Stein and Okal 2005) در 3.3°N، در نزدیک انتهای شمالی سوماترا در 36 ژانویه ی 2004 شکل گرفت، و انرژی آزادشده از این زمین‌لرزه برابر با انرژی ترکیبی آزادشده به  وسیله ی تمام زمین‌لرزه‌های بین 1976 و 1990 بود (Park et al. 2005). اولین موج این زمین‌لرزه به Male، در بخش رأسی مالدیو، که 3.17h بعد از شروع زمین‌لرزه قرار داشت، رسید (Merrifield et al. 2005)، و بیشتر جزایر مرجانی، برخلاف موج های بزرگی که تایلند و سوماترا را تحت تأثیر قرار داده بودند، در معرض موج های بلند و پرسرعتی قرار گرفتند (Spencer 2007). صخره‌های Rashdhoo و جزایر مرجانی Ari (Alifu) که به سرعت بعد از سونامی توسط رسوباتی پوشیده شده بودند، در عرض 2 روز، عاری از رسوب شدند (Gischler and Kikinger 2007).

نمونه متن انگلیسی مقاله

Abstract


A 2-year spatio-temporal survey of intertidal brachyuran crabs involving five sites was conducted in the Maavah reef system, Laamu Atoll, Maldives, from April 2001 to March 2003. In December 2004, the sites were hit by the catastrophic Sumatran tsunami. An 8-month-long study was carried in the same five sites after the tsunami, and the data obtained were compared with the pre-impact baseline data. A sand dune formed at the north-eastern side of the island as a result of the tsunami was also included in the post-tsunami study (site 6). Nine brachyuran crab species not recorded during pre-tsunami sampling in the five study sites were collected after the event. Of these, six species were recorded in site 6 during January 2005, and they started to appear in the other sites in the following months. Nine species of crabs collected during the pre-tsunami periods from four sites were not represented in the post-tsunami collections. Abundance, evenness and diversity of the post-tsunami brachyuran communities of sites 1 and 2 exhibited downward trends, and the evenness and diversity of the post-tsunami communities of site 4 exhibited upward trends when compared with pre-tsunami patterns. Multivariate analyses revealed that the tsunami had changed the post-tsunami brachyuran communities of sites 1–4. However, tests revealed that in site 4, the pre-tsunami brachyuran assemblage 1 (2001–2002) differed from pre-tsunami assemblage 2 (2002–2003) and post-tsunami assemblages. The roles of tsunami-transported species and site-specific dominant species in contributing to faunal dissimilarities between the pre- and post-tsunami brachyuran assemblages were found to be patchy. Further studies would reveal whether the population of any newly added species increases or decreases in the long term.


1 Introduction


The Sumatran tsunami was generated by an earthquake of 9.3 Mw magnitude (Stein and Okal 2005) at 3.3N, near the northern end of Sumatra on 26 January 2004, and the energy released by the earthquake was equivalent to the combined energy released by all earthquakes between 1976 and 1990 (Park et al. 2005). The first wave arrived at Male´, the capital of Maldives 3.17 h after the onset of the earthquake (Merrifield et al. 2005), and most of the atolls were subjected to rapid surges unlike the big waves that affected Thailand and Sumatra (Spencer 2007). The reefs of Rasdhoo and Ari (Alifu) Atolls were covered by sediment immediately after the tsunami, and within 2 days, the reefs became sediment-free (Gischler and Kikinger 2007).

محتوای این محصول:
- اصل مقاله انگلیسی با فرمت pdf
- ترجمه فارسی مقاله با فرمت ورد (word) با قابلیت ویرایش، بدون آرم سایت ای ترجمه
- ترجمه فارسی مقاله با فرمت pdf، بدون آرم سایت ای ترجمه
قیمت محصول: ۱۹,۷۰۰ تومان
خرید محصول
  • اشتراک گذاری در

دیدگاه خود را بنویسید:

تاکنون دیدگاهی برای این نوشته ارسال نشده است

تاثیر سونامی سال ۲۰۰۴ سوماترا روی تنوع زیستی اجتماعات جزر و مدی brachyuran
مشاهده خریدهای قبلی
نوشته های مرتبط
مقالات جدید
لوگوی رسانه های برخط

logo-samandehi

پیوندها