تنظیم شروع بیان ۵xbT در اندام حرکتی جلویی با ژن های xoH
ترجمه شده

تنظیم شروع بیان ۵xbT در اندام حرکتی جلویی با ژن های xoH

عنوان فارسی مقاله: ژن های xoH شروع بیان 5xbT را در اندام حرکتی جلویی تنظیم می کنند
عنوان انگلیسی مقاله: Hox genes regulate the onset of Tbx5 expression in the forelimb
مجله/کنفرانس: توسعه - Development
رشته های تحصیلی مرتبط: زیست شناسی
گرایش های تحصیلی مرتبط: ژنتیک
کلمات کلیدی فارسی: Hox ، تکامل اندام، Tbx5
کلمات کلیدی انگلیسی: Tbx5 - Hox - Limb development
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
شناسه دیجیتال (DOI): https://doi.org/10.1242/dev.084814
دانشگاه: گروه زیست شناسی، دانشگاه واشنگتن، ایالات متحده آمریکا
ناشر: Biologists
نوع ارائه مقاله: ژورنال
نوع مقاله: ISI
سال انتشار مقاله: 2012
صفحات مقاله انگلیسی: 9
صفحات ترجمه فارسی: 24
فرمت مقاله انگلیسی: pdf
فرمت ترجمه فارسی: pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش
مشخصات ترجمه: تایپ شده با فونت B Nazanin 14
ترجمه شده از: انگلیسی به فارسی
وضعیت ترجمه: ترجمه شده و آماده دانلود
آیا این مقاله بیس است: خیر
آیا این مقاله مدل مفهومی دارد: ندارد
آیا این مقاله پرسشنامه دارد: ندارد
آیا این مقاله متغیر دارد: ندارد
آیا منابع داخل متن درج یا ترجمه شده است: بله
آیا توضیحات زیر تصاویر و جداول ترجمه شده است: بله
آیا متون داخل تصاویر و جداول ترجمه شده است: خیر
کد محصول: 8681
رفرنس: دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
رفرنس در ترجمه: در داخل متن مقاله درج شده است
ترجمه فارسی فهرست مطالب

خلاصه


مقدمه


مواد و روش ها


سازه های DNA و تجزیه و تحلیل بخش های تنظیمی


تولید رده های تراریخت


جنین ها


جنین های موش با توجه به روش کافمن تولید شدند (Kaufman, 2001)


الکتروپوریشن جوجه


هیبریداسیون کامل درجا (In situ) و هیستوشیمی


روش تغییر حرکت Electrophoretic


نتایج


آنالیز ناحیه تنظیمی ژن Tbx5 موش


ترکیبی از ژن‌های Hox4 و Hox5 در LPM منقاری از جنین‌های اولیه موش بیان شده‌است


ژن‌های PG4 و PG5 Hox می‌توانند بیان lacZ را در روش کو- الکتروپوریشن جوجه فعال کنند


جایگاه های اتصال Hox برای بیان TbX5 محدود به اندام حرکتی جلویی در in vivo


پروتئین های Hox می توانند به طور مستقیم به این جایگاه های کاندید متصل شونده به Hox در in vitro متصل شوند


بحث


ژن های Hox بیان اندام حرکتی جلویی ژن Tbx5 موش را تنظیم می کند


حفظ عنصر تنظیمی Tbx5 اندام حرکتی جلویی


نقش جدید ژن های Hox در تکوین اندام

فهرست انگلیسی مطالب

SUMMARY


INTRODUCTION


MATERIALS AND METHODS


DNA constructs and analysis of regulatory regions


Generation of transgenic lines


Embryos


Chick electroporation


Whole-mount in situ hybridisation and histochemistry


Electrophoretic mobility shift assay


RESULTS


Analysis of the mouse Tbx5 regulatory region


A combination of Hox4 and Hox5 genes is expressed in the rostral LPM of early mouse embryos


PG4 and PG5 Hox genes can activate the expression of lacZ in a chick co-electroporation assay


Hox binding sites are required to direct forelimbrestricted expression of Tbx5 in vivo


Hox proteins can directly bind to these putative Hox binding sites in vitro


DISCUSSION


Hox genes regulate forelimb expression of the mouse Tbx5 gene


Conservation of the Tbx5 forelimb regulatory element


A novel role for Hox genes in limb development

نمونه ترجمه فارسی مقاله

خلاصه


Tbx4 و5 xbTدو ژن مرتبط با هم از ژن های جعبه Tهستند که به ترتیب عوامل رونویسی بیان   شده در محدوده اندام حرکتی عقبی و اندام حرکتی جلویی در مهره داران آرواره دار را کد می‌کنند.     علی رغم  الگوی بیان منحصر به فرد آن‌ها در اندام، ما نشان داده‌ایم که این ژن‌ها در کسب موروفولوژی اندامی خاص شرکت ندارند. در عوض،  4 xbTو 5xbT نقش‌های مشابهی را در شروع شکل‌گیری اندام حرکتی جلویی و عقبی به ترتیب ایفا می‌کنند. ما فرض کردیم که ترکیب‌های مختلفی از پروتئین‌های xoh در نواحی منقاری و وابسته به دم از مزودم صفحه جانبی که در آن القا اندام رخ می‌دهد،  بیان می‌شوند و ممکن است در تنظیم بیان منحصر به نوع اندام  ژن‌های Tbx4 و Tbx5 و در تعیین  مورفولوژی ویژه اندام دخیل باشد. در اینجا، ما حداقل عنصر تنظیمی که برای بیان منحصر به اولین     اندام حرکتی جلویی موش  ژن Tbx5 کافی است، تشخیص دادیم و نشان دادیم که این توالی xoh   پاسخگو است. نتایج ما از یک مکانیسمی که در آن ژن‌های xoh در پایین‌دست‌5 xbT برای کنترل    موقعیت محوری تشکیل عضو جلویی فعالیت می‌کنند، حمایت می‌کند. 


مقدمه


ژن‌های جعبه T خانواده‌ای از فاکتورهای رونویسی را کد می‌کنند که در تمامی متازوئن ها شناسایی   شده‌اند و نقش‌های مختلفی را در طول تکامل جنینی ایفا می‌کنند ( Naiche et al., 2005; Papaioannou, 2001  Minguillon and Logan, 2003;).  از این خانواده ژنی گسترده،       Tbx4 وTbx5 به دلیل برجسته بودن و نواحی بیان منحصر به فرد متقابل که در نواحی مختلفی نظیر قلب و اندام‌ها از جنین در حال تکامل نشان می‌دهند، توجه خاصی را دریافت کرده‌اند (al., 1996; Gibson-Brown et al., 1996; Krause et al., 2004 Chapman et). Tbx5 در    ناحیه اندام حرکتی جلویی و جوانه اندام حرکتی جلویی بیان شده است، در حالی که Tbx4 در اندام حرکتی عقبی و جوانه اندام حرکتی بیان شده است (توسط Logan 2003 مرور شده است).  آزمایشات اولیه بیان  اشتباه در جوجه نشان می‌دهند که این ژن‌ها نقشی را در تعیین مورفولوژی ویژه   اندام ایفا می‌کنند (Rodriguez-Esteban et al., 1999; Takeuchi et al. 1999,). با   این حال، آزمایشات  بعدی حذف ژن در موش تایید کرد که Tbx5 و Tbx4 نقش‌های مهمی را در    آغاز   رشد اندام ایفا می‌کنند (Papaioannou, 2003; Rallis et al., 2003  Agarwal et al., 2003; Naiche and). علاوه بر این، ما نشان دادیم که هیچ یک از Tbx5 و Tbx4 برای کسب مورفولوژی خاص اندام مورد نیاز نیستند، اما آنها نقش‌های مشابهی را به ترتیب در آغاز رشد اندام حرکتی جلویی و اندام حرکتی عقبی ایفا می‌کنند (Minguillon et al., 2005). ما ترکیبی از روش‌های تراریخت و حذف ژن را در موش‌ها بکار بردیم تا نشان دهیم که رشد اندام حرکتی جلویی می‌تواند توسط Tbx4 در غیاب ژن Tbx5 القا شود. ما نتیجه گرفتیم که اگرچه Tbx5 و Tbx4 به طور نرمال القا می‌شوند و به ترتیب مارکرهایی از رشد اندام حرکتی جلویی و اندام حرکتی عقبی هستند، آنها نقشی را در تعیین مورفولوژی خاص اندام ایفا نمی‌کنند. ما فرض کردیم که مورفولوژی‌های خاص اندام که در نهایت توسعه یافته‌اند به جای دیکته توسط هویت محوری مزودرم صفحه جانبی (LPM) که در آن القا اندام به وسیله Tbx رخ می‌دهد، ایجاد می‌شوند. این با آزمایشات جنین شناسی کلاسیک در جوجه هماهنگ است که تعیین نوع اندام در مراحل بسیار اولیه تکامل اندام، قبل از رشد آشکار اندام و بیان  Tbx4 و Tbx5 مشخص می‌شود (2002; Stephens et al., 1989 Saito et al.,). 

نمونه متن انگلیسی مقاله

SUMMARY


Tbx4 and Tbx5 are two closely related T-box genes that encode transcription factors expressed in the prospective hindlimb and forelimb territories, respectively, of all jawed vertebrates. Despite their striking limb type-restricted expression pattern, we have shown that these genes do not participate in the acquisition of limb type-specific morphologies. Instead, Tbx4 and Tbx5 play similar roles in the initiation of hindlimb and forelimb outgrowth, respectively. We hypothesized that different combinations of Hox proteins expressed in different rostral and caudal domains of the lateral plate mesoderm, where limb induction occurs, might be involved in regulating the limb type-restricted expression of Tbx4 and Tbx5 and in the later determination of limb type-specific morphologies. Here, we identify the minimal regulatory element sufficient for the earliest forelimb-restricted expression of the mouse Tbx5 gene and show that this sequence is Hox responsive. Our results support a mechanism in which Hox genes act upstream of Tbx5 to control the axial position of forelimb formation.


INTRODUCTION


T-box genes encode a family of transcription factors that have been identified in all metazoans and which play diverse roles during embryonic development (Minguillon and Logan, 2003; Naiche et al., 2005; Papaioannou, 2001). From this extensive gene family, the paralogues Tbx4 and Tbx5 have received particular attention due to the striking, mutually exclusive expression domains that they exhibit in various territories of the developing embryo, such as the heart and the limbs (Chapman et al., 1996; Gibson-Brown et al., 1996; Krause et al., 2004). Tbx5 is expressed in the prospective forelimb territory and subsequent forelimb bud, whereas Tbx4 is expressed in the prospective hindlimb territory and hindlimb bud (reviewed by Logan, 2003). Initial misexpression experiments in the chick suggested that these genes play a role in the specification of limb type-specific morphologies (Rodriguez-Esteban et al., 1999; Takeuchi et al., 1999). However, subsequent gene deletion experiments in the mouse confirmed that Tbx5 and Tbx4 play essential roles in the initiation of limb outgrowth (Agarwal et al., 2003; Naiche and Papaioannou, 2003; Rallis et al., 2003). Furthermore, we have shown that neither Tbx5 nor Tbx4 is required for the acquisition of limb type-specific morphologies, but that they play equivalent roles in the initiation of forelimb and hindlimb outgrowth, respectively (Minguillon et al., 2005). We used a combination of transgenic and gene deletion approaches in mice to show that forelimb outgrowth can be induced by Tbx4 in the absence of Tbx5. We concluded that although Tbx5 and Tbx4 normally induce, and are markers of, forelimb and hindlimb outgrowth, respectively, they do not play a role in the specification of limb type-specific morphologies. We hypothesized that the limb typespecific morphologies that ultimately develop are instead dictated by the axial identity of the pre-patterned lateral plate mesoderm (LPM) in which Tbx-mediated limb induction occurs. This is concordant with classical embryological experiments in the chick that show that limb type specification is determined at very early stages of limb development, prior to overt limb outgrowth and the expression of Tbx4 and Tbx5 (Saito et al., 2002; Stephens et al., 1989).

محتوای این محصول:
- اصل مقاله انگلیسی با فرمت pdf
- ترجمه فارسی مقاله با فرمت ورد (word) با قابلیت ویرایش، بدون آرم سایت ای ترجمه
- ترجمه فارسی مقاله با فرمت pdf، بدون آرم سایت ای ترجمه
قیمت محصول: ۱۹,۷۰۰ تومان
خرید محصول
  • اشتراک گذاری در

دیدگاه خود را بنویسید:

تاکنون دیدگاهی برای این نوشته ارسال نشده است

تنظیم شروع بیان ۵xbT در اندام حرکتی جلویی با ژن های xoH
مشاهده خریدهای قبلی
نوشته های مرتبط
مقالات جدید
لوگوی رسانه های برخط

logo-samandehi

پیوندها