برآورد سرانه بار فاضلاب خانگی در تهران
ترجمه شده

برآورد سرانه بار فاضلاب خانگی در تهران

عنوان فارسی مقاله: برآورد سرانه بار فاضلاب خانگی در تهران
عنوان انگلیسی مقاله: The estimation of per capita loadings of domestic wastewater in Tehran
مجله/کنفرانس: مجله علمی و مهندسی بهداشت محيط زيست - Journal Of Environmental Health Science & Engineering
رشته های تحصیلی مرتبط: محیط زیست
گرایش های تحصیلی مرتبط: آلودگی محیط زیست، مهندسی بهداشت محیط و آب و فاضلاب
کلمات کلیدی فارسی: فاضلاب خانگی، بار سرانه، تاسیسات تصفیه فاضلاب
کلمات کلیدی انگلیسی: Domestic wastewater - Per capita loading - Wastewater treatment plant
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
شناسه دیجیتال (DOI): https://doi.org/10.1186/s40201-015-0174-2
دانشگاه: مرکز تحقیقات کیفیت آب (CWQR)، موسسه تحقیقات محیطی (IER)، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران
صفحات مقاله انگلیسی: 9
صفحات مقاله فارسی: 17
ناشر: BMC
نوع ارائه مقاله: ژورنال
نوع مقاله: ISI
سال انتشار مقاله: 2015
ترجمه شده از: انگلیسی به فارسی
فرمت مقاله انگلیسی: PDF
وضعیت ترجمه: ترجمه شده و آماده دانلود
فرمت ترجمه فارسی: pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش
مشخصات ترجمه: تایپ شده با فونت B Nazanin 14
مقاله بیس: خیر
مدل مفهومی: ندارد
کد محصول: 8775
رفرنس: دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
پرسشنامه: ندارد
متغیر: ندارد
درج شدن منابع داخل متن در ترجمه: بله
ترجمه شدن توضیحات زیر تصاویر و جداول: خیر
ترجمه شدن متون داخل تصاویر و جداول: خیر
رفرنس در ترجمه: در داخل متن مقاله درج شده است
نمونه ترجمه فارسی مقاله

خلاصه

مقدار بار شاخصه های فاضلاب یکی از پارامترهای اصلی در طراحی سیستم جمع آوری و تصفیه فاضلاب می باشد. میزان سرانه تولید روزانه فاضلاب (GPCD) با آنالیز اطلاعات ماهانه از 9تصفیه خانه فاضلاب در شهر تهران، پایتخت ایران؛ برآورد شد. مقدار GPCD از طریق اندازه گیری میزان جریان جمع آوری شده، داده های جمعیت و تراکم محاسبه شد. نتایج، مقادیر32.96 ± 1.91, 49.25 ± 2.49, 37.31 ± 2.44, 6.77 ± 0.53, 1.96 ± 0.11, 92.23 ± 5.68, 2.07 ± 0.39 و 128.96 ± 6.69گرم در روز را به ترتیب برای 5BOD,COD,TSS,TKN,P,TDS,ON و TS فاضلاب تهران نشان داد. برآورد سرانه برای تولید و تصفیه فاضلاب به ترتیب 186.06 ± 7.85 و  L/d.cap 136.72 ± 5.43 تعیین شد. تخمین زده شد که تقریباً از 504 m3/d لجن تولیدی در تهران 346 m3/d به عنوان لجن خام دفعی است. مدل های ساده رگرسیونی ارتباط تغییرات تولید و جمع آوری فاضلاب را با جمعیت و تغییرات پارامترهای GPCD را نشان دادند. مشخص شد که فاضلاب شهر تهران را می توان به عنوان فاضلابی با قابلیت تجزیه بالا دسته بندی کرد؛ اما طی ده های اخیر، شاخص های تجزیه بیولوژیکی(BI) تا % 15کاهش یافته اند. پارامترهای سرانه جدید ارائه شده می توانند به منظور اهداف طراحی در شهر تهران مورد استفاده قرار گیرند؛ و احتمالاً در مناطق با ویژگی های مشابه که مقادیر کلاسیک جایگزین از منابع خارجی بدست آمد. این مقادیر می توانند در طراحی سیستم تصفیه بهتر کمک کننده بوده و موجب کاهش ظرفیت مورد نیاز برای تصفیه فاضلاب تا %40 در شهر تهران خواهد شد.

مقدمه

میزان بار شاخصه های فاضلاب یکی از پارامترهای اصلی در طراحی سیستم جمع آوری و تصفیه فاضلاب می باشد. سرانه بار شاخص های فاضلاب مانند میزان اکسیژن مورد نیاز شیمیایی (COD), میزان اکسیژن مورد نیاز بیولوژیکی(5BOD)، نیتروژن، مواد جامد و فسفردار به عنوان فرایند های اصلی قابل استفاده در طراحی سیستم جمع آوری فاضلاب و در کنترل آلودگی منابع آب در نظر گرفته می شوند (1). برای برآورد میزان بار آلودگی فاضلاب تولید شده توسط جمعیت، در حال حاضر و در آینده؛ می توان از میزان سرانه آلاینده ها استفاده کرد. همچنین این میزان را می توان در تخمین میزان جریان فاضلاب شهری یا صنعتی به کار برد(2). با بیان آلودگی فاضلاب در قالب میزان سرانه، مفهوم آلودگی برای شهروندان و سیاست گذاران قابل فهم تر خواهد بود. اگر چه، تغییرات در روش و استانداردهای زندگی(3) و پیشرفت فناوری های جمع آوری و تصفیه فاضلاب اصلاحاتی را در زمینه تولید سرانه بار آلودگی مطرح خواهد کرد(1). از طرفی، دفع این آلاینده ها مشکلات جدی را در محیط به همراه خواهد داشت(4). افزایش آلودگی منابع آبی و مواجهه با محدودیت های موجود در بخش محلی موجب احساس نیاز به فناوری های جدید در زمینه تصفیه می شود.(5-9). بنابراین ضروری است که ویژگی های فاضلاب دفع شده در محیط مورد ارزیابی قرار گیرد تا قادر به بهبود فناوری های موجود و تصفیه کافی فاضلاب باشیم(10). 

نمونه متن انگلیسی مقاله

Abstract

The amount of wastewater characteristics loading is one of the main parameters in the design of wastewater collection and treatment systems. The generation per capita per day (GPCD) of wastewater characteristics was estimated by analyzing the monthly data of nine wastewater treatment plants in Tehran, capital city of Iran. GPCD values were calculated from measured collected wastewater flow, the population and concentration data. The results indicated the values of 32.96 ± 1.91, 49.25 ± 2.49, 37.31 ± 2.44, 6.77 ± 0.53, 1.96 ± 0.11, 92.23 ± 5.68, 2.07 ± 0.39 and 128.96 ± 6.69 g/d.cap of GPCD for BOD5, COD, TSS, TKN, P, TDS, ON and TS, respectively, for Tehran’s wastewater. The per capita estimated for the wastewater production and treatment were determined to be 186.06 ± 7.85 and 136.72 ± 5.43 L/d.cap, respectively. It is estimated that about 504 m3 /d and 346 m3 /d of sludge, will be produced and waste as excrement raw sludge, respectively, in Tehran. Simple regression models were presented the relationships such as the change of collected and treated wastewater with population and changes of GPCD parameters with each other. It was revealed that the Tehran’s wastewater may be classified as highly degradable, but during recent decades its Biodegradability Index (BI) has been reduced up to 15%. The new suggested revised per capita parameters can be used for design purposes in Tehran, and possibly, in areas with similar characteristics, substituting the classical values obtained from foreign textbooks. These values could help in designing more accurate treatment systems and may lower the required capacity for the treatment of wastewater up to 40% in Tehran.

Introduction

The amount of wastewater characteristics loading is one of the main parameters in the design of wastewater collection and treatment systems. The per capita loading of wastewater characteristics such as chemical oxygen demand (COD), Biological oxygen demand (BOD5), nitrogen, phosphorus and solids have been considered as useful main functions in the design of wastewater collection systems and in the control of water resources pollution [1]. The pollutants per capita values can be used to estimate the present and the future pollution loading of wastewater produced from a population. These also are useful to estimate the equivalent population of an urban or industrial wastewater flow [2]. By expressing the wastewater pollution in terms of per capita values, the concept of pollution would be more understandable for the citizens and policy makers. However, the changes in mode and living standards [3] and the development of wastewater collection and treatment technologies, would suggest that a review and a re-examination of the pollution per capita loadings be made [1]. On the other hand, the discharge of these pollutants can cause considerable problems in environment [4]. Increased pollution of water-receiving bodies, and the imposition of restrictive limits by local administrations, led a need for new treatment technologies [5-9]. Thus it is very important that the properties of the discharged wastewater be assessed in order to be able to improve current technologies and provide adequate wastewater treatment [10].

ترجمه فارسی فهرست مطالب

خلاصه

مقدمه

مواد و روش ها

نتایج و بحث

نتیجه گیری

فهرست انگلیسی مطالب

Abstract

Introduction

Materials and methods

Results and discussion

Conclusions

محتوای این محصول:
- اصل مقاله انگلیسی با فرمت pdf
- ترجمه فارسی مقاله با فرمت ورد (word) با قابلیت ویرایش، بدون آرم سایت ای ترجمه
- ترجمه فارسی مقاله با فرمت pdf، بدون آرم سایت ای ترجمه
قیمت محصول: ۲۶,۱۰۰ تومان
خرید محصول