رابطه بین دیابت و فشار داخل چشمی
ترجمه شده

رابطه بین دیابت و فشار داخل چشمی

عنوان فارسی مقاله: رابطه بین دیابت و فشار داخل چشمی
عنوان انگلیسی مقاله: Relationship between Diabetes and Intraocular Pressure
مجله/کنفرانس: مجله پزشکی ایران - Acta Medica Iranica
رشته های تحصیلی مرتبط: پزشکی
گرایش های تحصیلی مرتبط: بینایی سنجی یا اپتومتری، چشم پزشکی و غدد و متابولیسم
کلمات کلیدی فارسی: فشار داخل چشمی، دیابت، سن، جنس، گلوکوم، پیرچشمی، تار چشمی
کلمات کلیدی انگلیسی: Intraocular pressure - Diabetes - Age - Sex - Glaucoma - Presbyopia - Amblyopia
دانشگاه: مرکز تحقیقات رشد کودکان، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، ایران
صفحات مقاله انگلیسی: 6
صفحات مقاله فارسی: 9
ناشر: Ncbi
نوع ارائه مقاله: ژورنال
نوع مقاله: ISI
سال انتشار مقاله: 2015
ترجمه شده از: انگلیسی به فارسی
فرمت مقاله انگلیسی: PDF
وضعیت ترجمه: ترجمه شده و آماده دانلود
فرمت ترجمه فارسی: pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش
مشخصات ترجمه: تایپ شده با فونت B Nazanin 14
مقاله بیس: خیر
مدل مفهومی: ندارد
کد محصول: 8786
رفرنس: دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
پرسشنامه: ندارد
متغیر: ندارد
درج شدن منابع داخل متن در ترجمه: خیر
ترجمه شدن توضیحات زیر تصاویر و جداول: بله
ترجمه شدن متون داخل تصاویر و جداول: خیر
رفرنس در ترجمه: درج نشده است
نمونه ترجمه فارسی مقاله

چکیده

پیامدهای چشمی دیابت دارای اهمیت هستند. این پژوهش جهت ارزیابی رابطه ی میان دیابت و تغییرات فشار داخل چشم در بیماران بیمارستان بوعلی، در مقایسه با افراد سالم مراجعه کننده به این بیمارستان انجام شده است. با مطالعه ی مقطعی، 400 فرد شامل 200 فرد دیابتی و غیر دیابتی به صورت تصادفی در سال 2012 و به مدت یک سال انتخاب شدند. داده های پژوهش با معاینه و چک لیست جمع آوری شد، و سپس توسط نرم افزار آماری SPSS تحلیل گردید. نتایج توصیفی استخراج گردیده، و رابطه ی میان متغیرها توسط تست Chi2، تست دقیق Fisher، ضریب همبستگی پیرسون، با مقادیر p. کمتر از 0.05 تحلیل شد. در گروه دیابتی ها، به ترتیب 37 درصد افراد مرد و 63 درصد زن بودند، در حالیکه در گروه غیر دیابتی ها این ارقام به ترتیب 47 و 53 درصد بود. میانگین سنی بیماران دیابتی "54.17"±"8.25"  و در غیر دیابتی ها "49.06"±"7.26"  سال بود. میانگین دقت بینایی چشم راست در دیابتی ها 9.035 و در گروه شاهد 9.56 بود. میانگین فشار داخل چشمی چشم راست در افراد دیابتی "16.71"±"1.96" mm/Hg و در افراد غیر دیابتی "12.86"±"1.45" mm/Hg بود، که تفاوت مهمی را نشان می داد (t=22.337, p=0.001). قابل توصیه است که فشار داخل چشمی افراد دیابتی به صورت منظم اندازه گیری و ثبت گردد.

مقدمه

دیابت یک بیماری نسبتاً شایع و مهم است که به دلیل عدم توانایی بدن در تولید انسولین یا مصرف قند به وجود می آید. در افراد دیابتی، یا پانکراس قادر به تولید انسولین کافی نیست، یا ممکن است سلول ها قادر به پاسخ مناسب به انسولین نباشند. در تعریف سازمان بهداشت جهانی (WHO)، قند دو ساعته ی بیش از 200 "مشکوک"، و قند دو ساعته ی بین 140 تا 200 "نقص در تحمل گلوکز) نامیده می شوند. همچنین، قند ناشتای بالاتر از 100 mg/dl "مشکوک"، و بین 100 تا 126 "نقص در تحمل گلوکز ناشتا" نامیده می شوند. قند خون بالای مزمن موجب تغییراتی در تمام رگ های خونی می شود، که به طور منظم ارگان های بدنی حساس را با عوارض کوچک و بزرگ مثل حمله قلبی، انفارکتوس میوکارد، از کار افتادگی قلب، از کار افتادن کلیه ها، و اختلالات چشمی درگیر می سازد. اختلالات چشمی دیابت از مهم ترین عوامل نابینایی و کم بینایی در سراسر جهان هستند، که سالانه صدها هزار نفر از بیماران در شرایط چشمی حاد را درگیر می سازند. اختلالات چشمی احتمالی ایجاد شونده به وسیله ی دیابت شامل آب مروارید، دوبینی، کاهش بینایی، خونریزی زجاجیه، اِدِم نقطه ای، تغییرات عروقی شبکیه و رتینوپاتی دیابتی است.

نمونه متن انگلیسی مقاله

Abstract

The ophthalmologic outcomes of diabetes were important. This research is conducted to assess the relation between diabetes and intraocular pressure changes in the patients of Avicenna Hospital, compared with healthy persons referring to the facility. With cross-sectional research, 400 persons including 200 diabetics and non-diabetics were selected on a random basis over one year in 2012. Research data were collected by examination and checklists, and then analyzed by SPSS 16 statistical software. Descriptive results were extracted, and the relation between the variables were analyzed by Chi2 test, t-test, Fisher's exact test, Pearson's correlation coefficient, with P. value less than 0.05 (P<0.05). In the group of diabetics, 37% and 63%were male and female respectively, while in non-diabetics group 47% and 53% were male and female. The mean age of diabetics patients were 54.17 ± 8.25 and non-diabetics 49.06 ± 7.26 years. Mean vision acuity of the right eye was 9.035 in the diabetics and 9.56 in the witness group. Mean intraocular pressure was 16.71 ± 1.96 mm/Hg in diabetics, and 12.86 ± 1.45 mm/Hg in non-diabetics, which showed a significant difference (t = 22.337, P=0.001). It is advisable that the intraocular pressure of diabetics be measured and recorded on a regular basis.

Introduction

Diabetes is a relatively prevalent and serious disease caused by the inability of the body to produce insulin or consume sugar. In diabetics, either pancreas is not capable of producing sufficient insulin, or cells might not be able to appropriately respond to insulin. In the basis of World Health Organization (WHO) definition, 2-hour glucose of over 200 is called "problematic", and 2-hour glucose of 140-200 is called "impaired glucose tolerance". Also, fasting glucose of over 100 mg/dl is called "problematic", and that of 100-126 is called "impaired fasting glucose tolerance" (1,18). Chronic high blood sugar causes changes in all blood vessels which in turn engage sensitive bodily organs in minor and major complications such as stroke, myocardial infarction, cardiac failure, renal failure, as well as ophthalmological disorders. Diabetic ophthalmological disorders are among the major causes of blindness and low vision worldwide, annually engaging hundreds of thousands of patients in severe ophthalmological conditions. Possible ophthalmological disorders caused by diabetes include cataract, double vision, vision reduction, vitreous hemorrhage, macular edema, retinal vascular changes and diabetic retinopathy (2).

ترجمه فارسی فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

مواد و روش ها

نتایج

بحث

فهرست انگلیسی مطالب

Abstract

Introduction

Materials and Methods 

Results 

Discussion 

محتوای این محصول:
- اصل مقاله انگلیسی با فرمت pdf
- ترجمه فارسی مقاله با فرمت ورد (word) با قابلیت ویرایش، بدون آرم سایت ای ترجمه
- ترجمه فارسی مقاله با فرمت pdf، بدون آرم سایت ای ترجمه
قیمت محصول: ۱۹,۱۰۰ تومان
خرید محصول