ویژگی های سیستئین اضافه شده به فیلم های پروتئین سویا – گلوتن گندم
ترجمه شده

ویژگی های سیستئین اضافه شده به فیلم های پروتئین سویا – گلوتن گندم

عنوان فارسی مقاله: ویژگی های سیستئین اضافه شده به فیلم های پروتئین سویا - گلوتن گندم
عنوان انگلیسی مقاله: Properties of Cysteine-Added Soy Protein–Wheat Gluten Films
مجله/کنفرانس: مجله علوم مواد غذایی - JOURNAL OF FOOD SCIENCE
رشته های تحصیلی مرتبط: صنایع غذایی
گرایش های تحصیلی مرتبط: علوم مواد غذایی، زیست فناوری مواد غذایی
کلمات کلیدی فارسی: گلوتن گندم، SPI، فیلم، سیستئین
کلمات کلیدی انگلیسی: wheat gluten - SPI - film - cysteine
شناسه دیجیتال (DOI): https://doi.org/10.1111/j.1365-2621.1999.tb15074.x
دانشگاه: گروه علوم غذا، دانشگاه آرکانزاس، ایالات متحده آمریکا
صفحات مقاله انگلیسی: 5
صفحات مقاله فارسی: 14
ناشر: وایلی - Wiley
نوع ارائه مقاله: ژورنال
نوع مقاله: ISI
سال انتشار مقاله: 2000 و قدیمی تر
ترجمه شده از: انگلیسی به فارسی
فرمت مقاله انگلیسی: PDF
وضعیت ترجمه: ترجمه شده و آماده دانلود
فرمت ترجمه فارسی: pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش
مشخصات ترجمه: تایپ شده با فونت B Nazanin 14
مقاله بیس: خیر
مدل مفهومی: ندارد
کد محصول: 8794
رفرنس: دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
پرسشنامه: ندارد
متغیر: ندارد
درج شدن منابع داخل متن در ترجمه: بله
ترجمه شدن توضیحات زیر تصاویر و جداول: بله
ترجمه شدن متون داخل تصاویر و جداول: خیر
رفرنس در ترجمه: در داخل متن مقاله درج شده است
نمونه ترجمه فارسی مقاله

چکیده

پروتئین های سویا و گندم به عنوان اجزای فیلم، بسیار مفید هستند که به دلیل فراوانی بالا، تجزیه پذیری زیستی و ماهیت تجدید پذیری آن‌ها است. هدف این مطالعه ارزیابی تاثیر افزودن گلوتن و سیسئتین در بهبود ویژگی های فیلم های با پایه پروتئین سویا است. ویژگی هایی مانند ضخامت و خواص مکانیکی و حفاظتی آن ها مورد بررسی قرار گرفت. افزودن گلوتن و pH برابر با 3 میزان نفوذپذیری به آب و ضخامت آن را کاهش داد. ویژگی های مکانیکی در pH برابر با 7 و افزودن سیستئین بهبود یافت. سیستئین باعث افزیش استحکام کششی (TS) برخی از تیمارها می شود که به دلیل افزایش تشکیل پیوندهای دی سولفیدی در آن هاست. بهترین حالت بین ویژگی های محافظتی و مکانیکی در فیلم سویا: گلوتن با نسبت 4 به 1 که سیستئین به آن اضافه شده بود و در pH برابر با 7 مشاهده شد. این فیلم را می توان به عنوان بسته بندی رویی غذاهای با رطوبت پایین مورد استفاده قرار داد.

مقدمه

برخی پروتئین ها که به عنوان موادی دارای قابلیت تشکیل فیلم مورد مطالعه قرار می گیرند شامل ژلاتین، زئین ذرت، کازئین و پروتئین کشک، گلوتن گندم، پروتئین استخراج شده از سویا، پروتئین های پوسته برنج، سرم آلبومین، پروتئین های بادام زمینی و پنبه دانه و پروتئین سفیده تخم مرغ هستند (Gennadios et al., 1993a; Gnanasambandam et al., 1997, Cuq et al. 1998). مشارکت پلی ساکاریدها و لیپیدها با پروتئین سویا نیز مورد بررسی قرار گرفته است (Gennadios et al., 1993c، Wu and Bates, 1972). فیلم های پروتئین سویا انعطاف پذیر، نرم، شفاف و روشن تر از سایر فیلم های حاصل از پروتئین های گیاهی هستند. فیلم های حاصل از زئین ذرت ویژگی های خوبی از نظر نفوذپذیری به بخار آب دارند اما پوشش ها و فیلم های زئین ممکن است در معرض از دست رفتن شفافیت و زرد شدن و از دست دادن رنگ خود باشند (Guilbert, 1986). 

نمونه متن انگلیسی مقاله

ABSTRACT

Soy and wheat proteins as film ingredients are advantageous due to relative abundance, biodegradability, and their renewable nature. Research objectives were to evaluate effectiveness of gluten and cysteine addition in improving properties of soy protein-based films. Thickness, mechanical, and barrier properties were evaluated. Gluten addition and pH 3.0 lowered water vapor permeability and thickness. Mechanical properties were enhanced at pH 7.0 with cysteine addition. Cysteine increased tensile strength of some treatments due to increase in disulfide bond formation. Best compromise between barrier and mechanical properties was observed for the cysteine-added soy:gluten (4:1) film at pH 7.0. These films could find application as primary packaging for low moisture foods.

INTRODUCTION

SOME PROTEINS THAT HAVE BEEN STUDIED as potential film-forming agents include collagen and gelatin, corn zein, casein, whey protein, wheat gluten, Soy protein isolate (SPI), rice bran proteins, serum albumin, peanut and cottonseed proteins, and egg white protein (Gennadios et al., 1993a; Gnanasambandam et al., 1997, Cuq et al., 1998). Incorporating various polysaccharides and lipids with soy protein has also been investigated (Gennadios et al., 1993c; Wu and Bates, 1972). Soy protein films are flexible, smooth, transparent, and clear compared to other films from plant proteins. Corn-zein forms films with good water vapor permeability properties, but zein coatings and films may have objectionable opaqueness and yellowness and have to be decolorized (Guilbert, 1986).

ترجمه فارسی فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

مواد و روش ها

آماده سازی فیلم پروتئین سویا-گلوتن گندم

ضخامت فیلم

خواص مکانیکی

تراکم پیوند دی سولفیدی در محلول های فیلم

نفوذپذیری ظاهری به بخار آب (WVP app)

نفوذپذیری به اکسیژن

تجزیه و تحلیل آماری

نتایج و بحث

ضخامت فیلم

تاثیر افزودن سیستئین بر خواص مکانیکی فیلم

اثرات غلظت های پروتئین سویا-گلوتن گندم بر ویژگی های مکانیکی فیلم

تاثیر pH بر خواص مکانیکی فیلم

نفوذپذیری ظاهری به بخار آب (WVP)

نفوذپذیری به اکسیژن

نتیجه گیری

فهرست انگلیسی مطالب

ABSTRACT

INTRODUCTION

MATERIALS & METHODS

Soy protein-wheat gluten film preparation

Film thickness

Mechanical properties

Disulfide bond concentrations in film solutions

Apparent water vapor permeability (WVPapp)

Oxygen permeability

Statistical analysis

RESULTS & DISCUSSION

Film thickness

Effect of cysteine addition on film mechanical properties

Effects of soy protein-wheat gluten concentration on film mechanical properties

Effect of pH on film mechanical properties

Apparent water vapor permeability (WVPapp)

Oxygen permeability

محتوای این محصول:
- اصل مقاله انگلیسی با فرمت pdf
- ترجمه فارسی مقاله با فرمت ورد (word) با قابلیت ویرایش، بدون آرم سایت ای ترجمه
- ترجمه فارسی مقاله با فرمت pdf، بدون آرم سایت ای ترجمه
قیمت محصول: ۲۴,۳۰۰ تومان
خرید محصول