تکوین اولیه بیوسنتز پلی ایزو پرنول و منشا دیواره های سلولی
ترجمه شده

تکوین اولیه بیوسنتز پلی ایزو پرنول و منشا دیواره های سلولی

عنوان فارسی مقاله: تکوین اولیه بیوسنتز پلی ایزو پرنول و منشا دیواره های سلولی
عنوان انگلیسی مقاله: Early evolution of polyisoprenol biosynthesis and the origin of cell walls
رشته های تحصیلی مرتبط: زیست شناسی
گرایش های تحصیلی مرتبط: علوم گیاهی، علوم سلولی و مولکولی و میکروبیولوژی
کلمات کلیدی فارسی: پلی ایزوپرنول، حامل لیپیدی، جد مشترک، LUCA، دیواره‌های سلولی، گلیکوزیلاسیون، آرکئا باکتری ها (آرکی باکتری یا باکتری باستانی)، باکتری، یوکاریوت‌ها
کلمات کلیدی انگلیسی: Polyisoprenol - Lipid carrier - Cenancestor - LUCA - Cell walls - Glycosylation - Archaea - Bacteria - Eukaryotes
شناسه دیجیتال (DOI): https://doi.org/10.7717/peerj.2626
دانشگاه: علوم زیستی، دانشگاه اکستر، انگلستان
صفحات مقاله انگلیسی: 15
صفحات مقاله فارسی: 13
ناشر: Peerj
نوع مقاله: ISI
سال انتشار مقاله: 2016
ترجمه شده از: انگلیسی به فارسی
فرمت مقاله انگلیسی: PDF
وضعیت ترجمه: ترجمه شده و آماده دانلود
فرمت ترجمه فارسی: pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش
مشخصات ترجمه: تایپ شده با فونت B Nazanin 14
مقاله بیس: خیر
مدل مفهومی: ندارد
کد محصول: 8810
رفرنس: دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
پرسشنامه: ندارد
متغیر: ندارد
درج شدن منابع داخل متن در ترجمه: خیر
ترجمه شدن توضیحات زیر تصاویر و جداول: بله
ترجمه شدن متون داخل تصاویر و جداول: بله
رفرنس در ترجمه: درج نشده است
نمونه ترجمه فارسی مقاله

چکیده

پس از بحث داغی که طی این سال‌ها بر روی این موضوع شده بود؛ وجود غشاهای لیپیدی در آخرین اجداد مشترک موجودات زنده (جد مشترک ) در حال حاضر به طور کلی پذیرفته شده است. در مقابل، دیواره‌های سلولی جد مشترک احتمالا به دلیل تنوع زیاد دیواره‌های سلولی که در سه فرم حیات وجود دارند؛ توجه کمتری را به خود جلب کرده‌اند. با این حال، دیواره‌های سلولی بسیاری از پروکاریوت‌ها، با استفاده از مسیرهای گلیکوزیلاسیون با حامل‌های لیپیدی پلی ایزوپرنول و توپولوژی (جهت‌یابی در سراسر غشاهای سلولی) سنتز می‌شوند. در این مقاله، ما برای اولین بار گزارش فیلوژنومیک سیستماتیک پیرامون مسیرهای بیوسنتز پلی ایزوپرنول در سه فرم از حیات را ارائه می‌دهیم. این مطالعه نشان می‌دهد که با وجود اینکه آخرین مراحل بیوسنتز پلی ایزوپرنول منحصر به فرمی از حیات می‌باشند که مشخصه آن فرم هستند؛ آنزیم‌های مورد نیاز برای سنتز پلی ایزوپرنول غیر اشباع را می‌توان در آخرین جد مشترک هر یک از سه فرم حیات ردیابی کرد. در نتیجه، صرف نظر از توپولوژی درخت زندگی که ممکن است در نظر گرفته شود؛ ساده‌ترین فرضیه این است که این آنزیم‌ها در دودمان‌های مدرن جد مشترک به ارث رسیده‌اند. این مشاهده از حضور یک مکانیسم آنزیمی برای سنتز پلی ایزوپرنول‌های غیراشباع در جد مشترک حمایت می‌کند و از آنجایی که این مولکول‌ها حامل‌های لیپیدی مهمی در مسیرهای گلیکوزیلاسیون درگیر در سنتز طیف وسیعی از دیواره‌های سلولی پروکاریوتی هستند؛ این مشاهده اولین شواهد غیرمستقیم از وجود مکانیسم ناشناخته سنتز دیواره سلولی در جد مشترک را ارائه می‌دهد.

مقدمه

سلول‌ها در هر سه فرم حیات (آرکئا باکتری‌ها، باکتری‌ها و یوکاریوت‌ها) توسط غشاهای سلولی احاطه می‌شوند که مهم‌ترین اجزاء لیپیدی در این غشاها، فسفولیپیدها هستند. اولا، تفاوت‌های شیمیایی و بیوسنتزی زیادی که بین فسفولیپیدهای آرکئا باکتری‌ها و باکتری‌ها و یوکاریوت‌ها وجود دارد؛ شک و تردید مهمی را در مورد وجود غشاهای لیپیدی در آخرین جد مشترک موجودات زنده یعنی جد مشترک یا LUCA به وجود می‌آورد. 

نمونه متن انگلیسی مقاله

ABSTRACT

After being a matter of hot debate for years, the presence of lipid membranes in the last common ancestor of extant organisms (i.e., the cenancestor) now begins to be generally accepted. By contrast, cenancestral cell walls have attracted less attention, probably owing to the large diversity of cell walls that exist in the three domains of life. Many prokaryotic cell walls, however, are synthesized using glycosylation pathways with similar polyisoprenol lipid carriers and topology (i.e., orientation across the cell membranes). Here, we provide the first systematic phylogenomic report on the polyisoprenol biosynthesis pathways in the three domains of life. This study shows that, whereas the last steps of the polyisoprenol biosynthesis are unique to the respective domain of life of which they are characteristic, the enzymes required for basic unsaturated polyisoprenol synthesis can be traced back to the respective last common ancestor of each of the three domains of life. As a result, regardless of the topology of the tree of life that may be considered, the most parsimonious hypothesis is that these enzymes were inherited in modern lineages from the cenancestor. This observation supports the presence of an enzymatic mechanism to synthesize unsaturated polyisoprenols in the cenancestor and, since these molecules are notorious lipid carriers in glycosylation pathways involved in the synthesis of a wide diversity of prokaryotic cell walls, it provides the first indirect evidence of the existence of a hypothetical unknown cell wall synthesis mechanism in the cenancestor.

INTRODUCTION

Cells from the three domains of life (archaea, bacteria and eukaryotes) are bound by cell membranes of which the main lipid components are the phospholipids. At first, the strong chemical and biosynthetic dissimilarities that exist between the archaeal phospholipids and those from bacteria and eukaryotes triggered a hot debate about the existence of lipid membranes in the last common ancestor of extant organisms, namely the cenancestor or LUCA (Koga et al., 1998; Wächtershäuser, 2003; Martin & Russell, 2003; Peretó, López-García & Moreira, 2004).

ترجمه فارسی فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

مواد و روش‌ها

نتایج و بحث

نتیجه‌گیری‌

فهرست انگلیسی مطالب

ABSTRACT

INTRODUCTION

MATERIAL AND METHODS

RESULTS AND DISCUSSION

CONCLUSIONS

محتوای این محصول:
- اصل مقاله انگلیسی با فرمت pdf
- ترجمه فارسی مقاله با فرمت ورد (word) با قابلیت ویرایش، بدون آرم سایت ای ترجمه
- ترجمه فارسی مقاله با فرمت pdf، بدون آرم سایت ای ترجمه
قیمت محصول: ۲۴,۳۰۰ تومان
خرید محصول