جلوگیری از رسوب کریستال کلسیم اگزالات کلیوی القا شده با اتیلن گلیکول
ترجمه شده

جلوگیری از رسوب کریستال کلسیم اگزالات کلیوی القا شده با اتیلن گلیکول

عنوان فارسی مقاله: درمان آنتی اکسیدانتی از رسوب کریستال کلسیم اگزالات کلیوی القا شده با اتیلن گلیکول در رت های ویستار جلوگیری می کند
عنوان انگلیسی مقاله: Antioxidant therapy prevents ethylene glycol-induced renal calcium oxalate crystal deposition in Wistar rats
مجله/کنفرانس: ارولوژی و نفرولوژی بین المللی - International Urology and Nephrology
رشته های تحصیلی مرتبط: پزشکی
گرایش های تحصیلی مرتبط: نفرولوژی، آسیب شناسی پزشکی و ادرارشناسی یا اورولوژی
کلمات کلیدی فارسی: اتیلن گلیکول، سنگ مجاری ادراری کلسیم اگزالات، استرس اکسیداتیو، آنتی اکسیدان ها، موش های صحرایی Wistar
کلمات کلیدی انگلیسی: Ethylene glycol - Calcium oxalate urolithiasis - Oxidative stress - Antioxidants - Wistar rats
شناسه دیجیتال (DOI): https://doi.org/10.1007/s11255-014-0658-5
دانشگاه: مرکز تحقیقات فیزیوتراپی ورزشی و گروه تغذیه، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران
صفحات مقاله انگلیسی: 8
صفحات مقاله فارسی: 14
ناشر: اسپرینگر - Springer
نوع ارائه مقاله: ژورنال
نوع مقاله: ISI
سال انتشار مقاله: 2014
ترجمه شده از: انگلیسی به فارسی
فرمت مقاله انگلیسی: PDF
وضعیت ترجمه: ترجمه شده و آماده دانلود
فرمت ترجمه فارسی: pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش
مشخصات ترجمه: تایپ شده با فونت B Nazanin 14
مقاله بیس: خیر
مدل مفهومی: ندارد
کد محصول: 8850
رفرنس: دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
پرسشنامه: ندارد
متغیر: ندارد
درج شدن منابع داخل متن در ترجمه: بله
ترجمه شدن توضیحات زیر تصاویر و جداول: بله
ترجمه شدن متون داخل تصاویر و جداول: بله
رفرنس در ترجمه: در داخل متن مقاله درج شده است
نمونه ترجمه فارسی مقاله

چکیده

هدف: آسیب سلول‌های اپیتلیال کلیه توسط گونه‌های فعال اکسیژن، گامی ضروری در بیماری زایی سنگ‌های مجاری ادراری است، و شواهد زیادی وجود دارد که طی نفروتیلاسیون کلسیم اگزالات ایدیوپاتیک گونه‌های اکسیژن فعال تولید و استرس اکسیداتیو (OS) ایجاد می‌شود. به نظر می رسد که استفاده از آنتی اکسیدان های طبیعی برای محافظت نفروتیلاسیون در انسان و حیوانات آزمایشی مورد استفاده قرار گرفته است.

روش‌ها : سنگ مجاری ادراری کلسیم اگزالات با تجویز اتیلن گلیکول 0.75٪ v / v در آب آشامیدنی موش‌های صحرایی نر Wistar با وزن 150 تا 200 گرم القا شد. مطالعه در دوره‌های 4 و 8 هفته ای انجام شد. در دوره 4 هفته ای، گروه 1 (کنترل) با رژیم غذایی استاندارد تجاری تغذیه شد. گروه 2 رژیم غذایی مشابه همراه با 0.75٪ اتیلن گلیکول (EG) دریافت کرد. گروه 3 همراه رژیم غذایی و آب حاوی نوترینت‌ های آنتی اکسیدان اضافی و آب لیمو به عنوان منبع غذایی سیترات (EGAX) دریافت کرد. گروه 4 مشابه گروه 3 بود، اما EG در آب وجود نداشت. در پروتکل مطالعه 8 هفته ای، گروه 5 در 28 روز اول با رژیم غذایی استاندارد همراه آب دارای EG تغذیه شد و در ادامه ی پروتکل از EG استفاده نشد. گروه 6 (گروه درمانی) رژیم غذایی با EG را در 28 روز اول دریافت کرد و پس از آن EG قطع شد و نوترینت های آنتی اکسیدان اضافه شد. به گروه هفتم، رژیم غذایی با نوترینت های آنتی اکسیدان را برای 8 هفته ارائه شد. گروه 8 (گروه پیشگیرانه) 4 هفته رژیم غذایی با نوترینت های آنتی اکسیدان دریافت کرد و سپس در 4 هفته بعدی نوترینت های آنتی اکسیدان با EG دریافت کرد. آب لیمو همراه آنتی اکسیدان‌ها ارائه شد. بعد از دوره درمان، کلیه‌ها برای آزمایش هیستوپاتولوژیک برداشته شدند.

نتایج: درمطالعه 4 هفته ای، میانگین تعداد کریستال های رسوب یافته درگروه 2 به طور معنی داری بیشترازحیوانات گروه 3 بود. پس از 8 هفته، حیواناتی که به آنها مکمل های آنتیاکسیدان درمانی داده شده بود در طی دوره 4 هفته ای دوم،در گروه 6 درمقایسه باحیوانات گروه 5 رسوبات کمتری تشکیل شد.درگروه پیشگیرانه بارگیریAXگروه 8،تعدادرسوبات کریستال به طور قابل توجهی کمتراز حیوانات گروه 2 یاگروه 5 (موش های تیمارشده باEG) بود.

نتيجه گيری:نتايج در درمان کليه و جلوگيری از رسوب سنگ در کليه موشهای صحرايی، اثرات مفيدی نشان دادند. این نتایج یک اساس علمی برای نقش پیشگیری و درمانی کمپکلکس نوترینت آنتی اکسیدان در بیماری سنگ کلیه انسانی ارائه میدهد.

 

نمونه متن انگلیسی مقاله

Abstract

Purpose: Renal epithelial cell injury by reactive oxygen species is a prerequisite step in the pathogenesis of urolithiasis, and there is increasing evidence that reactive oxygen species is produced and oxidative stress (OS) is developed during idiopathic calcium oxalate nephrolithiasis. It appears that the administration of natural antioxidants has been used to protect against nephrolithiasis in human and experimental animals.

Methods: Calcium oxalate urolithiasis was induced experimentally by administration of 0.75 % v/v ethylene glycol in drinking water of male Wistar rats weighing 150–200 g. Study was conducted in 4- and 8-week periods. In the 4-week period, Group 1 (control) was fed a standard commercial diet. Group 2 received the same diet with the addition of 0.75 % of ethylene glycol (EG). Group 3 received EG plus the diet, and water with additional antioxidant nutrients, and lemon juice as the dietary source of citrate (EG ? AX). Group 4 was the same as Group 3, but with no EG in water. In the 8-week study protocol, Group 5 was fed the standard diet with EG in water for the first 28 days, followed with no EG. Group 6 (curative group) received the diet with EG for the first 28 days, followed by discontinuation of EG plus the addition of antioxidant nutrients. Group 7 was provided the diet with antioxidant nutrients for 8 weeks. Group 8 (preventive group) received the diet with antioxidant nutrients for 4 weeks, followed by antioxidant nutrients with EG for the next 4 weeks. Lime juice was given along the antioxidants. After treatment period, kidneys were removed and used for histopathological examination.

Results: In the 4-week study, the mean number of crystal deposits in Group 2 was significantly higher than that of animals in Group 3. After 8 weeks, animals given curative antioxidant supplementation within the second 4-week period developed fewer deposits in Group 6 as compared to Group 5 animals. In the other preventive AX loading Group 8, the number of crystal deposits was substantially less than that of either Group 2 or Group 5 animals (EGtreated rats).

Conclusion: Results showed a beneficial effect on treating and superior renal protection for preventing stone deposition in the rat kidney. These results provide a scientific rationale for preventive and treatment roles of antioxidant nutrient complex in human kidney stone disease.

ترجمه فارسی فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

مواد و روش ها

رژیم ها و درمان موش ها

تحلیل آماری

نتایج

بحث

نتیجه گیری

فهرست انگلیسی مطالب

Abstract

Introduction

Materials and methods

Diets and animal treatments

Statistical analysis

Results

Discussion

Conclusion

محتوای این محصول:
- اصل مقاله انگلیسی با فرمت pdf
- ترجمه فارسی مقاله با فرمت ورد (word) با قابلیت ویرایش، بدون آرم سایت ای ترجمه
- ترجمه فارسی مقاله با فرمت pdf، بدون آرم سایت ای ترجمه
قیمت محصول: ۲۷,۹۰۰ تومان
خرید محصول