نقش ظرفیت آنتی اکسیدان و پراکسیداسیون لیپیدها در مردان بارور و نابارور
ترجمه شده

نقش ظرفیت آنتی اکسیدان و پراکسیداسیون لیپیدها در مردان بارور و نابارور

عنوان فارسی مقاله: نقش ظرفیت آنتی اکسیدان و پراکسیداسیون لیپیدها در مردان بارور و نابارور
عنوان انگلیسی مقاله: Role of total antioxidant capacity and lipid peroxidation in fertile and infertile men
مجله/کنفرانس: تحقیقات بیومدیکال - Biomedical Research
رشته های تحصیلی مرتبط: پزشکی، داروسازی و زیست شناسی
گرایش های تحصیلی مرتبط: بیوشیمی، علوم سلولی و مولکولی و اورولوژی
کلمات کلیدی فارسی: ناباروری مردان، TAC، MDA
کلمات کلیدی انگلیسی: Male infertility - TAC - MDA
دانشگاه: گروه فارماکولوژی و درمان، هند
صفحات مقاله انگلیسی: 6
صفحات مقاله فارسی: 10
ناشر: Biomedres
نوع ارائه مقاله: ژورنال
نوع مقاله: ISI
سال انتشار مقاله: 2013
ترجمه شده از: انگلیسی به فارسی
شناسه ISSN: 0970-938X
فرمت مقاله انگلیسی: PDF
وضعیت ترجمه: ترجمه شده و آماده دانلود
فرمت ترجمه فارسی: pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش
مشخصات ترجمه: تایپ شده با فونت B Nazanin 14
مقاله بیس: خیر
مدل مفهومی: ندارد
کد محصول: 8879
رفرنس: دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
پرسشنامه: ندارد
متغیر: ندارد
درج شدن منابع داخل متن در ترجمه: بله
ترجمه شدن توضیحات زیر تصاویر و جداول: بله
ترجمه شدن متون داخل تصاویر و جداول: خیر
رفرنس در ترجمه: در داخل متن مقاله درج شده است
نمونه ترجمه فارسی مقاله

چکیده

هدف از مطالعه حاضر، بررسی ظرفیت آنتی اکسیدانی کل (TAC) و محصول نهایی پراکسیداسیون لیپید، غلظت مالودی¬آلدهید (MDA) در پلاسمای مایع منی مردان بارور و نابارور، و رابطه آن با پارامترهای اسپرماتوز  است. نمونه های منی از 15 مرد باورر (به صورت normozoospermic  به عنوان نمونه کنترل)و 40 مرد نا بارور (15 الیگوزواسپرمیک،  17 استنوزواسپرمیک  و 8 الیگواستنوزوسپرمیک )جمع آوری شدند. بررسی برای حجم، تعداد کل اسپرم، درجه تحرک اسپرم و مورفولوژی اسپرم غیر طبیعی برای نمونه منی انجام شد. در همه موارد سطوح TAC و MDA به کمک اسپکتروفتومتری اندازه گیری شد. ظرفیت آنتی اکسیدانی متوسط گروه کنترل (2.41±0.07) در مقایسه با گروه های الیگوزوسپرمیک (1/73 ± 0/03)، آستنوزوسپرمیک (1/63±0/08) و الیگواستنوزوسپرمیک (1/48± 0/04)، بالاتر بود. سطوح MDA در سه گروه نابارور در مقایسه با گروه نرمالوزواسپرمیک به میزان قابل ملاحظه ای بالاتر بود. سطح  MDA با تحرک اسپرم (-0/24) و تعداد اسپرم (-0/35) رابطه منفی داشت. رابطه ای مثبت میان پراکسیداسیون لیپید و درصد مورفولوژی غیر طبیعی وجود داشت. این مطالعه نشان داد که ظرفیت آنتی اکسیدانی کاهش یافته در گروه نابارور می تواند به خاطر افزایش سطح تولید ROS در گروه نابارور باشد. مشاهده شد که سطوح MDA افزایش یافته در گروه غیرطبیعی، با پراکسیداسیون لیپید روی عملکرد اسپرم همراه بوده است. این مطالعه، درجه پراکسیداسیون لیپید را با قابلیت زنده مانی اسپرم در بیماران نابارور مربوط کرد.

مقدمه

ناباروری مشکلی جهانی است و تقریبا 8-10% زوج هایی که د گروه سنی تولید مثل هستند، نابارورند. تخمین زده شده است که سالانه60-80 میلیون زوج در جهان از ناباروری رنج می برند که تقریبا 12-20 میلیون در هندوستان هستند. علی رغم تحقیقات گسترده، دلیل مشخصی را نمی توان در 25% مردان نابارور یافت.{1} تنش اکسایشی به عنوان دلیل بالقوه ناباروری مردان، مرکز توجه شده است. در 30-80% مایع منی مردان نابارور، غلظت بالای گونه های اکسیژن واکنشی (اکسید شونده) (ROS) یافت شده است. معمولا، بین تولید ROS وفعالیت مصرف آنتی اکسیدان در دستگاه تولید مثل مردان ، تعادل وجود دارد. تحت شرایط فیزیکی، اسپرماتوزا، مقدار کمی ROS تولید می کند که برای ذخیره سازی، واکنش acrosome  و لقاح لازم است. با این حال، مقدار اضافی ROS تولید شده توسط لکوسیت ها و اسپرم نارس، با القای تنش اکسیدانی و آسیب DNA، سبب آسیب رساندن به اسپرم نرمال می شود {2}. بنابراین، کاهش تنش اکسیدانی می تواند در درمان ناباروری مردان موثر باشد.پلاسمای مایع منی،  تعدادی آنتی اکسیدان آنزیمی و نیز انواع آنتی اکسیدان غیر آنزیمی دارد. قدرت آنتی اکسیدانی سیالات بیولوژیک می تواند با ارزیابی فردی هر آنتی اکسیدان و یا با ارزیابی عمل تجمعی مجموع و اثر هم افزایی آنها، ارزیابی شود.مفهوم بعدی به عنوان ظرفیت آنتی اکسیدان کل (TAC) شناخته می شود. یافته های مربوط به ظرفیت آنتی اکسیدان کل هنوز هم بحث برانگیز است {3}.

نمونه متن انگلیسی مقاله

Abstract

Aim of the present study is to investigate the total antioxidant capacity (TAC) and lipid peroxidation end product, malondialdehyde (MDA) concentration in seminal plasma of fertile and infertile men and its relationship with different spermatozoa parameters. Semen samples were collected from 15 fertile men (normozoospermic as control) and 40 infertile men (15 oligozoospermic, 17 asthenozoospermic, and 8 oligoasthenozoospermic). With the semen sample, investigation was done for volume, total sperm counts, sperm motility grading and abnormal sperm morphology. In all cases TAC and MDA levels were measured spectrophotometrically. Mean antioxidant capacity of control group was found to be higher (2.41 ± 0.07) compared to oligozoospermic (1.73 ± 0.03), asthenozoospermic (1.63 ± 0.08) and oligoasthenozoospermic (1.48 ± 0.04) groups. MDA levels were significantly higher in three infertile groups in comparison to normozoospermic group. MDA level was negatively associated to sperm motility (-0.24) and sperm count (-0.35). There was a positive correlation between lipid peroxidation and the percentage of abnormal morphology. Present study suggested that decreased antioxidant capacity in the infertile group might be due to either increased ROS production or insufficient antioxidant capacity. Sperm motility increased with increased level of ROS production in the infertile groups. It was observed that increased MDA levels in the abnormal groups were associated with lipid peroxidation on sperm function. This study has correlated the degree of lipid peroxidation with sperm viability in infertile patients.

Introduction

Infertility is a worldwide problem and approximately 8- 10% of couples within reproductive age group are infertile. It is estimated that globally 60-80 million couples suffer from infertility every year, of which probably between 15-20 million are in India alone. In spite of extensive research, no identifiable cause can be found in 25% of infertile males [1]. Oxidative stress has become the focus of interest as a potential cause of male infertility. High concentration of reactive oxygen species (ROS) was detected in the semen of 30-80% infertile men. Normally, equilibrium exists between ROS production and antioxidant scavenging activities in the male reproductive tract. Under physiological conditions, spermatozoa produces small amount of ROS, which are needed for capacitation, acrosome reaction and fertilization. However, excessive amount of ROS produced by leukocytes and immature spermatozoa cause damage to the normal spermatozoa by inducing lipid peroxidation and DNA damage [2]. Thus, reduction of oxidative stress may be effective in the treatment of male infertility. Seminal plasma contains a number of enzymatic antioxidants as well as a variety of non-enzymatic antioxidants. The antioxidant power of biological fluids can be evaluated either by quantification of individual antioxidant or by assessing their aggregate cumulative action and synergic effect. The later concept is known as the total antioxidant capacity (TAC). The findings on total antioxidant capacity are still controversial [3].

ترجمه فارسی فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

مواد و روش ها

معیارهای شمول و عدم شمول برای انتخاب مردان نابارور

درجه بندی تحرک

آنالیز آماری

نتایج

فهرست انگلیسی مطالب

Abstract

Introduction

Materials and Methods

Inclusion and exclusion criteria for selection of infertile males 

Results

Discussion

محتوای این محصول:
- اصل مقاله انگلیسی با فرمت pdf
- ترجمه فارسی مقاله با فرمت ورد (word) با قابلیت ویرایش، بدون آرم سایت ای ترجمه
- ترجمه فارسی مقاله با فرمت pdf، بدون آرم سایت ای ترجمه
قیمت محصول: ۲۰,۹۰۰ تومان
خرید محصول