ارزیابی روش off-loading با اورتوزیس جدید قابل برداشت در پای دیابتی آزمایش کنترل شده تصادفی
ترجمه شده

ارزیابی روش off-loading با اورتوزیس جدید قابل برداشت در پای دیابتی آزمایش کنترل شده تصادفی

عنوان فارسی مقاله: ارزیابی روش off-loading با استفاده از اورتوزیس جدید قابل برداشت در پای دیابتی آزمایش کنترل شده تصادفی: منطق طراحی مطالعه
عنوان انگلیسی مقاله: The evaluation of off-loading using a new removable oRTHOsis in DIABetic foot (ORTHODIAB) randomized controlled trial: study design and rational
مجله/کنفرانس: مجله تحقیقات پا و مچ پا - Journal of Foot and Ankle Research
رشته های تحصیلی مرتبط: پزشکی و مهندسی پزشکی
گرایش های تحصیلی مرتبط: غدد و متابولیسم و بیومکانیک
کلمات کلیدی فارسی: پای دیابتی، زخم، بهبود، off-loading، دستگاه
کلمات کلیدی انگلیسی: Diabetic foot - Wound - Healing - Off-loading - Device
شناسه دیجیتال (DOI): https://doi.org/10.1186/s13047-016-0163-4
دانشگاه: گروه غدد درون ریز، دیابت و تغذیه، پاریس، فرانسه
ناشر: BMC
نوع ارائه مقاله: ژورنال
نوع مقاله: ISI
سال انتشار مقاله: 2016
صفحات مقاله انگلیسی: 7
صفحات ترجمه فارسی: 13
فرمت مقاله انگلیسی: pdf
فرمت ترجمه فارسی: pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش
مشخصات ترجمه: تایپ شده با فونت B Nazanin 14
ترجمه شده از: انگلیسی به فارسی
وضعیت ترجمه: ترجمه شده و آماده دانلود
آیا این مقاله بیس است: خیر
آیا این مقاله مدل مفهومی دارد: ندارد
آیا این مقاله پرسشنامه دارد: ندارد
آیا این مقاله متغیر دارد: ندارد
آیا منابع داخل متن درج یا ترجمه شده است: خیر
آیا توضیحات زیر تصاویر و جداول ترجمه شده است: بله
آیا متون داخل تصاویر و جداول ترجمه شده است: بله
کد محصول: 9159
رفرنس: دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
رفرنس در ترجمه: درج نشده است
ترجمه فارسی فهرست مطالب

خلاصه


اختصارات


پیش زمینه


روش ها


طراحی مطالعه


شرکت کننده ها


دستگاه ها و تخصیص مطالعه


دستگاه آزمایشی


اجزا و مشخصات فنی دستگاه آزمایشی


گروه کنترل


نقاط پایانی مطالعه


روش اندازه گیری


تصادفی سازی و برنامه های مطالعه


ملاحظات آماری


مراحل داوری


پیشرفت و سازماندهی مطالعه


بحث

فهرست انگلیسی مطالب

Abstract


Background


Methods


Study design


Participants


Devices and study allocation


Experimental device


Components and technical characteristics of the experimental device


Control group


Study endpoints


Measurment procedure


Randomization and study schedules


Statistical considerations


Procedures of adjudication


Study organization and progress


Discussion

نمونه ترجمه فارسی مقاله

خلاصه


پیش زمینه: Off-loading برای مدیریت پای دیابتی ضروری است.اما هنوز در مرحله مطالعه است. ارزیابی off-loading با استفاده از آزمایش اورتوزیس جدید قابل برداشت در پای دیابتی به ارزیابی تاثیر دستگاه قابل برداشت Orthèse Diabète” در بهبود پای دیابتی کمک می کند.


روش/طراحی: ORTHODIAB یک پروتکل تصادفی چند منظوره فرانسوی، با یک ارزیابی نقاط انتهایی کورشده بوسیله یک کمیته داوری بر طبق چشم انداز تصادفی باز نقاط انتهایی کور شده است. نقاط پایانی اصلی بر اساس تجزیه و تحلیل عکس های پای دیابتی تعیین می شود. Orthèse Diabète (پروتئور، فرانسه) یک اورتوزیس جدید قابل برداشت که اجازه اعمال خلاقانه از جمله ارزیابی آنی off-loading و تخمین پایبندی بیمار را می دهد. بیماران دیابتی با نوروپاتی زخم کف پا یا زخمهای قطع عضو (انگشتان پا یا transmetatarsal) به یکی از 2 گروه موازی: Orthèse Diabète یا گروه کنترل (هر دستگاه قابل جدا شدن) بصورت تصادفی به کمک کامپیوتر تعیین شدند. ملاقات های آموزشی برای 6 ماه (روز 7 و 14 و ما های 1،2،3 و 6) برنامه ریزی شده است. نقطه نهایی اولیه نسبتی از بیمارانی است که زخم اصلی آن ها در ماه سوم بهبود یابد. نقطه نهایی ثانویه عبارتند از نسبتی از بیماران که زخم اصلی ان ها در ماه اول، دوم و ششم و نسبتی از بیمارانی که زخم های اولیه آنها در ماه 1،2،3 و 6 بهبود یافته است، کاهش ناحیه زخم اصلی ، مدت زمان مرتبط با بقا عدم وجود زخم، توسعه زخم های جدید، قطع جدید با شدت کمتر، عوارض عفونی، چسبندگی off-loading و رضایت بیمار.. پروتکل مطالعه بوسیله آژانس ملی فرانسه برای ایمنی داروها و محصولات بهداشتی و کمیته اخلاق بیمارستان سنت لوئیس (پاریس) تائید شد. اطلاعات جامع مطالعه شامل یک ورق اطلاعات بیمار برای هر بیمار که باید قبل از ثبت نام رضایت کتبی داده شود، نظارت، مدیریت داده ها و تجزیه و تحلیل آماری توسط UMANIS Life Science ( پاریس) به طور مستقل به حامی مالی ارائه می شود. از تاریخ 27/10/2013، 13 مرکز موافقت کردند که در این مطالعه شرکت کنند، 117 شرکت کننده گنجانده شده و 70 نفر وارد مطالعه شدند. تکمیل مطالعه در پایان سال 2016 انتظار می رود و نتایج اصلی در سال 2017 منتشر خواهد شد.(ادامه در صفحه بعد)


نتیجه: آزمایش ORTHODIAB یک دستگاه off-loading خلاقانه را به منظور بهبود بهبود سوختگی دیابتی (شناسه ClinicalTrials.gov: NCT01956162) ارزیابی می کند.


کلید واژه ها: پای دیابتی، زخم، بهبود، off-loading ، دستگاه


اختصارات: AEs ، رویدادهای ناسازگار؛ ANSM ، نمایندگی آژانس ملی فرانسه برای ایمنی داروها و محصولات بهداشتی، ICC ، ضریب همبستگی درون کلاسی؛ ORTHODIAB ، ارزیابی off-loading با استفاده از یک دستگاه اورتوزیس قابل جابجایی جدید در پای دیابتی، PROBE ، چشم اندازتصادفی باز نقطه نهایی کور شده، QUEST ، ، ارزیابی رضایت کاربر Quebec ابا بررسی تکنولوژی کمکی ؛  RCT، آزمایشهای تصادفی کنترل شده؛ SAE  رویداد های ناسازگار جدی ، SPIRIT ، بخش های پروتکل استاندارد: توصیه هایی برای آزمایشات مداخله ای ، TCC ،الگوی ارتباط کامل 


 پیش زمینه


پای دیابتی یک مشکل بزرگ بهداشت عمومی در سراسر جهان است. این با بقا و کارکرد ضعیف و درصد بالای عود دوباره همراه است. پای دیابتی یکی از علل اصلی قطع عضو lower-extremity 50 درصد از قطع های غیر ترورمایی در افراد دیابتی را شامل می شود. پای دیابتی با بهبود سخت و آهسته ریسک بالای قطع و بیمارهای عفونی تشخیص داده می شود. افزایش فشار زخم کف پا مهمترین فاکتور برای توسعه ی زخم های کف پا در افراد دیابتی است

نمونه متن انگلیسی مقاله

Abstract


Background: Off-loading is essential for diabetic foot management, but remains understudied. The evaluation of Off-loading using a new removable oRTHOsis in DIABetic foot (ORTHODIAB) trial aims to evaluate the efficacy of a new removable device “Orthèse Diabète” in the healing of diabetic foot.


Methods/design: ORTHODIAB is a French multi-centre randomized, open label trial, with a blinded end points evaluation by an adjudication committee according to the Prospective Randomized Open Blinded End-point. Main endpoints are adjudicated based on the analysis of diabetic foot photographs. Orthèse Diabète is a new removable off-loading orthosis (PROTEOR, France) allowing innovative functions including real-time evaluation of off-loading and estimation of patients’ adherence. Diabetic patients with neuropathic plantar ulcer or amputation wounds (toes or transmetatarsal) are assigned to one of 2 parallel-groups: Orthèse Diabète or control group (any removable device) according to a central computer-based randomization. Study visits are scheduled for 6 months (days D7 and D14, and months M1, M2, M3, and M6). The primary endpoint is the proportion of patients whose principal ulcer is healed at M3. Secondary endpoints are: the proportion of patients whose principal ulcer is healed at M1, M2 and M6; the proportion of patients whose initial ulcers are all healed at M1, M2, M3, and M6; principal ulcer area reduction; time-related ulcer-free survival; development of new ulcers; new lower-extremity amputation; infectious complications; off-loading adherence; and patient satisfaction. The study protocol was approved by the French National Agency for Medicines and Health Products Safety, and by the ethics committee of Saint-Louis Hospital (Paris). Comprehensive study information including a Patient Information Sheet has been provided to each patient who must give written informed consent before enrolment. Monitoring, data management, and statistical analyses are providing by UMANIS Life Science (Paris), independently to the sponsor. Since 27/10/2013, 13 centres have agreed to participate in this study, 117 participants were included, and 70 have achieved the study schedules. The study completion is expected for the end of 2016, and the main results will be published in 2017.


Conclusion: ORTHODIAB trial evaluates an innovating removable off-loading device, seeking to improve diabetic foot healing (ClinicalTrials.gov identifier: NCT01956162).


Keywords: Diabetic foot, Wound, Healing, Off-loading, Device


Abbreviations: AEs, Adverse events; ANSM, French national agency for medicines and health products safety agency; ICC, Intraclass correlation coefficients; ORTHODIAB, Evaluation of Off-loading using a new removable oRTHOsis in DIABetic foot; PROBE, Prospective randomized open blinded end-point; QUEST, Quebec user evaluation of satisfaction with assistive technology survey; RCT, Randomized controlled trials; SAE, Serious AEs; SPIRIT, Standard protocol items: recommendations for interventional trials; TCC, Total contact cast.


Background


Diabetic foot is a major public health problem worldwide [1]. It is associated with poor survival and functional outcomes with a high rate of recurrence [2–6]. Diabetic foot is a leading cause of lower-extremity amputation [2] with fifty percent of non-traumatic amputations practiced in patients with diabetes [7, 8]. Diabetic foot is characterized by a slow and difficult healing with high risk of amputation and infectious disease [5]. Increased plantar pressure is the most important factor for the development of plantar ulcers in diabetic patients [9, 10].

محتوای این محصول:
- اصل مقاله انگلیسی با فرمت pdf
- ترجمه فارسی مقاله با فرمت ورد (word) با قابلیت ویرایش، بدون آرم سایت ای ترجمه
- ترجمه فارسی مقاله با فرمت pdf، بدون آرم سایت ای ترجمه
قیمت محصول: ۲۴,۳۰۰ تومان
خرید محصول
  • اشتراک گذاری در

دیدگاه خود را بنویسید:

تاکنون دیدگاهی برای این نوشته ارسال نشده است

ارزیابی روش off-loading با اورتوزیس جدید قابل برداشت در پای دیابتی آزمایش کنترل شده تصادفی
مشاهده خریدهای قبلی
نوشته های مرتبط
مقالات جدید
نماد اعتماد الکترونیکی
پیوندها