اثر ضد دیابتی عصاره‌ هیدروالکلی برگ گزنه در رت های نر با مقاومت به انسولین ناشی از فروکتوز
ترجمه شده

اثر ضد دیابتی عصاره‌ هیدروالکلی برگ گزنه در رت های نر با مقاومت به انسولین ناشی از فروکتوز

عنوان فارسی مقاله: اثر ضد دیابتی عصاره‌ هیدروالکلی برگ گزنه در رت های نر با مقاومت به انسولین ناشی از فروکتوز
عنوان انگلیسی مقاله: Antidiabetic Effect of Hydroalcholic Urtica dioica Leaf Extract in Male Rats with FructoseInduced Insulin Resistance
مجله/کنفرانس: مجله علوم پزشکی ایران - Iranian Journal of Medical Sciences
رشته های تحصیلی مرتبط: کشاورزی و پزشکی
گرایش های تحصیلی مرتبط: غدد و متابولیسم و گیاهان دارویی
کلمات کلیدی فارسی: فروکتوز، مقاومت به انسولین، گزنه
کلمات کلیدی انگلیسی: Fructose - insulin resistance - Urtica dioica
دانشگاه: گروه فیزیولوژی، مرکز تحقیقات دیابت و فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
صفحات مقاله انگلیسی: 6
صفحات مقاله فارسی: 8
ناشر: ircmj
نوع ارائه مقاله: ژورنال
نوع مقاله: ISI
سال انتشار مقاله: 2012
ترجمه شده از: انگلیسی به فارسی
فرمت مقاله انگلیسی: PDF
وضعیت ترجمه: ترجمه شده و آماده دانلود
فرمت ترجمه فارسی: pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش
مشخصات ترجمه: تایپ شده با فونت B Nazanin 14
مقاله بیس: خیر
مدل مفهومی: ندارد
کد محصول: 9229
رفرنس: دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
پرسشنامه: ندارد
متغیر: ندارد
درج شدن منابع داخل متن در ترجمه: خیر
ترجمه شدن توضیحات زیر تصاویر و جداول: خیر
ترجمه شدن متون داخل تصاویر و جداول: خیر
رفرنس در ترجمه: درج نشده است
نمونه ترجمه فارسی مقاله

چکیده

زمینه: گیاه گزنه به عنوان یک گیاه دارویی ضد فشار خون، ضد افزایش لیپید خون و ضد دیابت مورد استفاده قرار می گرفت. هدف اصلی این مطالعه، مطالعه و بررسی اثرات عصاره ی هیدروالکلی گیاه گزنه بر مقاومت به انسولین وابسته به فروکتوز در رت هاست. 

روش ها: 40 سر رت نر نژاد دیستار به طور تصادفی به پنج گروه تقسیم شدند که شامل؛ گروه کنترل، فروکتوز، عصاره با دوز 50، عصاره با دوز 100 و عصاره با دوز 200. رت های گروه کنترل فقط آب مقطر دریافت کردند، گروه فروکتوز و گروه های دریافت عصاره، فروکتوز 10% را به مدت 8 هفته دریافت کردند. گروه عصاره تزریق روزانه و منفرد آب مقطر، 50 ، 100 و 200 میلی گرم در کیلوگرم در هر روز، به مدت دوهفته را دریافت کرد. آخرین شاخص مقاومت به انسولین ناشتا(FIRI)، تریگلیسیرید سرم(TG)، لیپوپروتئین با چگالی کم(LDL)، لیپوپروتئین با چگالی خیلی کم(VLDL)، لیپوپروتئین با چگالی بالا(HDL)، ترانس آمیناز آلانین(AST) و آلکالین فسفاتاز(ALP)، لپتین و نسبت LDL/HDL اندازه گیری و تعیین شد. 

نتایج: در مقایسه با گروه کنترل، تجویز روزانه ی فروکتوز با افزایش معنی دار در FIRI، گلوکز و انسولین خون و کاهش معنی دار در لپتین همراه بود. تغییر معنی داری نیز در TG، HDL، LDL و نسبت LDL/HDL، VLDL، ALT, و  ALP مشاهده نشد. عصاره به صورت معنی داری باعث کاهش گلوکز سرم، انسولین، LDL و لپتین، کاهش نسبت LDL/HDLو FIRI شده است. همچنین به صورت معنی داری باعث افزایش TG، VLDL و AST در سرم شده است ولی هیچ تغییری در ALP سرم دیده نشده است. 

بحث:  ما پیشنهاد دادیم که عصاره ی گیاه گزنه، با کاهش گلوکز سرم و FIRI، ممکن است در بهبود دیابت شیرین نوع دو مفید باشد. همچنین با اثر مثبت بر روی پروفایل های لیپیدی و با کاهش اثر آن بر روی لپتین، ممکن است در بهبود سندورم های متابولیکی نیز موثر باشد. 

 معرفی:

دیابت شیرین زمانی اتفاق می افتد که بدن نمیوتواند گلوکز را به درستی مورد استفاده قرار دهد، و این وابسته به افزایش تری گلیسیرید سرم، کاهش HDL سرم و گاهی افزایش LDL سرم همراه می باشد. با توجه به مقالات اخیر پزشکی، گزنه می تواند در درمان دیابت استفاده شود. فعالیت ضد دیابتی گزنه در یکی از بررسی ها و غربالگری های داروشناسی در گونه های اوروپایی با شناخت پتانسیل اثر ضددیابتی آن تشخیص داده شد. همچنین گزارش شده است که برگ و دیگر قسمت های گزنه می تواند در شرایط هایپرپلازی پروستات، التهاب و ورم مفاصل، فشار خون  بالا و آلرژی ها مفید می باشد. همچنین گزارش شده است که گیاه گزنه دارای هیستامین، فرمیک اسید، استیل کولین، استیک اسید، بوتیریک اسید، لئوکوترین، 5- هیدروکسی تریپتامین و دیگر مواد تحریک کننده قرار دارد. این مطالعه با هدف ارزیابی اثر عصاره ی برگ گیاه گزنه بر روی گلوکز خون، پروفایل های لیپیدی، انسولین و لپتین در مدل رت های وابسته به فروکتوز مقاومت به انسولین انجام شد. 

نمونه متن انگلیسی مقاله

Abstract

Background: Urtica dioica has been used as antihypertensive, antihyperlipidemic and antidiabetic herbal medicine. The purpose of this study was to study the effect of hydroalcoholic extract of Urtica dioica on fructose-induced insulin resistance rats.

Methods: Forty male Wistar rats were randomly divided into five groups including control, fructose, extract 50, extract 100 and extract 200. The control rat received vehicle, the fructose and extract groups received fructose 10% for eight weeks. The extract groups received single daily injection of vehicle, 50, 100 or 200 mg/kg/day for the two weeks. Blood glucose, insulin, last fasting insulin resistance index (FIRI), serum triglyceride (TG), low-density lipoprotein (LDL), very low-density lipoprotein (VLDL), high-density lipoprotein (HDL), alanin trasaminase (AST) and alkaline phosphatase (ALP), leptin and LDL/HDL ratio were determined.

Results: Compared to control group, daily administration of fructose was associated with significant increase in FIRI, blood glucose and insulin, significant decrease in lepin, and no significant change in TG, HDL, LDL, LDL/HDL ratio, VLDL, ALT, and ALP. The extract significantly decreased serum glucose, insulin, LDL and leptin, and LDL/HDL ratio and FIRI. It also significantly increased serum TG, VLDL, and AST, but did not change serum ALP.

Conclusion: We suggest that Urtica dioica extract, by decreasing serum glucose, and FIRI, may be useful to improve type 2 diabetes mellitus. Also, by positive effect on lipid profile and by decreasing effect on leptin, it may improve metabolic syndrome.

Introduction

Diabetes mellitus occurs when the body can’t use glucose normally, and is associated with increased serum triglycerides, decreased serum HDL and sometimes increased serum LDL.1 According to ancient medical texts, Urtica dioica may be used for the treatment of high blood sugar.2 Hypoglycemic activity of Urtica dioica was detected in a large pharmacological screen of European species with known potential anti-diabetic effects.3 It has also been reported that the extract of the leaves or other parts of the plan were of benefits in conditions such as prostatic hyperplasia, Inflammation, arthritis rheumatoid, hypertension and allergic rhinitis.4 Urtica dioica has been reported to have histamine, formic acid, acetylcholine, acetic acid, butyric acid, leukotrienes, 5-hydroxytryptamine, and other irritants.5,6 This study aimed to evaluate the effect of Urtica dioica leaf extract on blood glucose, lipid profile, insulin and leptin in rat model of fructose-induced insulin resistance.

ترجمه فارسی فهرست مطالب

چکیده

معرفی

مواد روش ها

نگهداری حیوانات

عصاره گیری از گیاه

مطالعات تجربی

آنالیزهای آماری

نتایج

اثر تجویز فروکتوز

اثر عصاره گزنه

اثر عصاره برگ گزنه بر پروفایل های لیپیدی

اثر عصاره گزنه بر آنزیم های لیپیدی

اثر عصاره بر لپتین

بحث

نتیجه

سپاسگذاری

فهرست انگلیسی مطالب

Abstract

Introduction

Materials and Methods

Animal Maintenance

Plant Extraction

Experimental Studies

Statistical Analysis

Results

Effect of Urtica Dioica Extract

Effect of Urtica Dioica Extract on Lipid Profile

Effect of Extract on Hepatic Enzymes

Effect of Extract on Leptin

Discussion

Conclusion

Acknowledgement

محتوای این محصول:
- اصل مقاله انگلیسی با فرمت pdf
- ترجمه فارسی مقاله با فرمت ورد (word) با قابلیت ویرایش، بدون آرم سایت ای ترجمه
- ترجمه فارسی مقاله با فرمت pdf، بدون آرم سایت ای ترجمه
قیمت محصول: ۱۹,۱۰۰ تومان
خرید محصول