میزان اهمیت گونه های گیاهی راش در جنگل های ایران
ترجمه شده

میزان اهمیت گونه های گیاهی راش در جنگل های ایران

عنوان فارسی مقاله: ارزیابی میزان اهمیت گونه های گیاهی راش در جنگل های ایران (مطالعه موردی: منطقه ناو اسالم، استان گیلان)
عنوان انگلیسی مقاله: The Assessment of Plant Species Importance Value (SIV) in Beech (Fagus orientalis) Forests of Iran: (A Case study: Nav District 2 of Asalem, Guilan Province)
مجله/کنفرانس: مجله تحقیقات بین المللی علوم کاربردی و علوم پایه
رشته های تحصیلی مرتبط: مهندسی منابع طبیعی
گرایش های تحصیلی مرتبط: جنگلداری و مهندسی جنگل
کلمات کلیدی فارسی: ارزش اهميت گونه ها - فاگوس اوریانتالیس - اسالم
کلمات کلیدی انگلیسی: Species Importance Value - Fagus orientalis - Asalem
صفحات مقاله انگلیسی: 7
صفحات مقاله فارسی: 9
ناشر: Irjabs
نوع ارائه مقاله: ژورنال
نوع مقاله: ISI
سال انتشار مقاله: 2012
ترجمه شده از: انگلیسی به فارسی
شناسه ISSN: 2251-838X
فرمت مقاله انگلیسی: PDF
وضعیت ترجمه: ترجمه شده و آماده دانلود
فرمت ترجمه فارسی: pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش
مشخصات ترجمه: تایپ شده با فونت B Nazanin 14
مقاله بیس: خیر
مدل مفهومی: ندارد
کد محصول: 9267
رفرنس: دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
پرسشنامه: ندارد
متغیر: ندارد
درج شدن منابع داخل متن در ترجمه: خیر
ترجمه شدن توضیحات زیر تصاویر و جداول: بله
ترجمه شدن متون داخل تصاویر و جداول: خیر
رفرنس در ترجمه: درج نشده است
نمونه ترجمه فارسی مقاله

چکیده 

 هدف این تحقیق تعیین میزان اهمیت  راش در منطقه ناو اسالم، ‌استان گیلان بود. روش نمونه برداری بر اساس روش برش عرضی بود. ۷۳ درخت و درختچه و گونه گیاهی نمونه برداری شدند. فراوانی و درصد پوشش آنها در هر قطعه نمونه گیری اندازه گیری شده بود. میزان اهمیت گونه ها در درخت، درختچه و لایه های گیاهی محاسبه شده بود. نمودارها بر اساس log  siv رسم شده بودند. نتایج نشان می داد که میانگین غنای هر درخت، درختچه و گیاه در ناو ۱۱،۱۲ و ۷۹ بود. بیشترین و کمترین مقدار لایه گیاهی SIV متعلق به راش (142.88%)، در لایه درختچه گونه بلوط سبز (86.23%) و Prunusdivaricata (1.40%) و در لایه گیاهی Asperulaodorata (83.06%)و Physalisalkekengi, Capsella bursa – pastoris, Carpesiumabrotanoides, Humuluslupulus و Physalisalkekengi  (1.38%) بود. نمودارهای فراوانی گونه ها از یک الگوی lognormal پیروی می کند که نشان می دهند که  اکثر گونه های در حد متوسط در جامعه حضور دارند و تعداد کمی از آنها بیشتر فراوان و یا نادر هستند. 

مقدمه 

جنگل های راش  از نظر اقتصادی جوامع جنگلی مهمی از جنگلهای شمالی هستند که در امتداد ساحل خزر توزیع شده اند. آب و هوای ابری  همیشه در جامعه گیاهی این منطقه حضور دارد. اگر چه جامعه به شکل گسترده ای در دو دهه گذشته به بهره برداری رسیده است، برخی مناطق بزرگ و بکر را می توان در وسط جنگل هیرکانیان پیدا کرد. در نتیجه، مطالعه پوشش گیاهی در جنگل های راش خیلی مهم و حیاتی است. تعیین توزیع گیاهی در یک جنگل ضروری است که می تواند به بهتر شدن تشخیص الگو های تنوع زیستی و فرایندهای زیست محیطی کمک کند. پوشش گیاهی اساسا توسط تراکم و انبوهی، ‌ DBHو پارامترهای فراوانی، تشریح می شود. میزان اهمیت گونه ها (SIV) به عنوان یک شاخص تمام این پارامترها را در کنار هم برای تعیین توزیع و الگوهای فراوانی گونه ها پوشش می دهد، همچنین قضاوت در مورد شرایط زیست محیطی دارای اهمیت بیشتری است.

نمونه متن انگلیسی مقاله

ABSTRACT

The aim of this research was to determine plant Species Importance Value (SIV) in the Fagetum orientalis, Nav district of Asalem, Guilan province. The sampling procedure was performed according to the transect method. Seventy three plots were sampled and tree, shrub and herb species were identified. Their frequency and coverage percentage were measured within each sampling plot. Species Importance Value (SIV) was calculated in the tree, shrub and herbaceous layers. The diagrams were drowning based on log SIV. The results indicated that the mean richness of tree, shrub and herb species in Nav were 11, 12 and 79, respectively. The highest and lowest value of the SIV tree species layer belong to Fagus orientalis (142.88%) and Sorbus torminalis (2.84%), in the shrub species layer Ilex spinigera (86.23%) and Prunusdivaricata (1.40%) and in the herbaceous layer Asperulaodorata (83.06%) and Physalisalkekengi, Capsella bursa – pastoris, Carpesiumabrotanoides, Humuluslupulus, Petasileshybridus and Physalisalkekengi (1.38%), respectively. Diagrams of species frequency followed a lognormal pattern, which shows that the majority of species are of moderate presence in the community and a few number of them are more frequent or rare.

Introduction

Beech forests are the most economically important forest communities of the Hyrcanian forest that are distributed along Caspian shore. Cloudy weather always is always present in the plant community. Although the community was extensively exploited in the last two decades, some large and virgin areas can be found in the middle of the Hyrcanian forest (Javanshir, 1993).Consequently, plant vegetation study is very important and vital in Beech forests. Determination of plant distribution patterns is necessary in a forest ecosystem which can help to better recognize biodiversity patterns and ecological processes. Plant cover basically is described by density, DBH and frequency parameters (McCarthy et al., 2001). Species importance value (SIV) as an index covers all of these parameters together for the determination of distribution and frequency patterns of species as well as judgments about ecological conditions that have more significance.

ترجمه فارسی فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

مواد و روش ها

نتایج

بحث

نتیجه گیری

فهرست انگلیسی مطالب

ABSTRACT

Introduction

Material and Methods

Results

Discussion

Conclusion

محتوای این محصول:
- اصل مقاله انگلیسی با فرمت pdf
- ترجمه فارسی مقاله با فرمت ورد (word) با قابلیت ویرایش، بدون آرم سایت ای ترجمه
- ترجمه فارسی مقاله با فرمت pdf، بدون آرم سایت ای ترجمه
قیمت محصول: ۱۹,۱۰۰ تومان
خرید محصول