اثرات فناوری اطلاعات بر روی عملکردها و منابع انسانی راهبردی
ترجمه شده

اثرات فناوری اطلاعات بر روی عملکردها و منابع انسانی راهبردی

عنوان فارسی مقاله: اثرات فناوری اطلاعات بر روی عملکردها و منابع انسانی راهبردی
عنوان انگلیسی مقاله: Information Technology Effects on Strategic Human Resource and Performances
مجله/کنفرانس: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، بشریت و اقتصاد
رشته های تحصیلی مرتبط: مدیریت
گرایش های تحصیلی مرتبط: مدیریت عملکرد، مدیریت منابع انسانی، مدیریت منابع انسانی استراتژیک و مدیریت فناوری اطلاعات
کلمات کلیدی فارسی: فناوری اطلاعات، عملکرد سازمانی، مدیریت راهبردی منابع انسانی
کلمات کلیدی انگلیسی: Information Technology - Organizational Performances - Productivity Strategic Human Resource Management
دانشگاه: دانشگاه فناوری مالزی
صفحات مقاله انگلیسی: 5
صفحات مقاله فارسی: 11
نوع ارائه مقاله: کنفرانس
نوع مقاله: ISI
سال انتشار مقاله: 2013
ترجمه شده از: انگلیسی به فارسی
فرمت مقاله انگلیسی: PDF
وضعیت ترجمه: ترجمه شده و آماده دانلود
فرمت ترجمه فارسی: ورد و pdf
مشخصات ترجمه: تایپ شده با فونت B Nazanin 14
مقاله بیس: خیر
مدل مفهومی: ندارد
کد محصول: 9282
رفرنس: دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
پرسشنامه: ندارد
متغیر: ندارد
درج شدن منابع داخل متن در ترجمه: بله
ترجمه شدن توضیحات زیر تصاویر و جداول: بله
ترجمه شدن متون داخل تصاویر و جداول: بله
نمونه ترجمه فارسی مقاله

چکیده

این مقاله مروری بر چارچوب های قبلی داشته و تعریف اولیه مربوط به چندین کار قبلی در خصوص مدیریت راهبردی منابع انسانی(SHRM) را نشان می دهد. سازمان ها دریافته اند که استفاده از راهبرد های تجربی و نیز اتخاذ روش های مختلف در استفاده از اطلاعات ارزشمند اخیر به منظور دست یابی به عملکرد های با کیفیت بالا لازم است. هم چنین، استفاده از مراحل مختلف فناوری اطلاعات موجب کاهش شفافیت در بخش های منابع انسانی و بهبود خدمات منابع انسانی در شرکت ها می شود. در نتیجه، این مطالعه، عملکرد های SHRM (مدیریت راهبردی منابع انسانی) در شرکت ها و شیوه تاثیر گذاری فناوری اطلاعات بر اثرات مدیریت راهبردی منابع انسانی بر روی عملکرد های سازمانی را آشکار می کند. آگاهی از  نتایج نقش واسطه ای اطلاعات برای پی بردن به این مطلب که آیا این نقش موجب کاهش یا افزایش اثرات چشمگیر مدیریت راهبردی منابع انسانی بر عملکرد شرکت می شود یا نه لازم است. هدف این مطالعه ارزیابی تغییرات در رابطه بین مدیریت راهبردی منابع انسانی و عملکرد های منابع انسانی (سود آوری، بهره وری، کیفیت خدمات/محصول) با نقش واسطه ای فناوری اطلاعات می باشد.

1- مقدمه

 رویه ها و عملکرد منابع انسانی از اهمیت قابل ملاحظه ای برای مزیت های رقابتی شرکت ها در اقتصاد دانش بنیان که با سرعت زیادی در حال تغییر است برخوردار است. انواع متفاوتی از مطالعات و منابع وجود دارند که ارتباط رویه های منابع انسانی و عملکرد مالی، انعطاف پذیری و بهره وری را به عنوان برایند های سازمانی نشان داده اند. هم چنین اتخاذ شیوه ها و رویه های منابع انسانی و برایند های آن امروزه در مطالعات مختلف ارایه شده است(1-2). منابع و مطالعات به روشنی نشان می دهند که قابلیت ها، فعالیت های داخلی و منابع به عنوان یک منبع مزیت رقابتی توسط نظریه های مدیریت راهبردی تایید شده است(3). به علاوه، هدف اصلی این مطالعه پژوهشی، افزایش آگاهی از عملکرد سازمانی با استفاده از مدیریت راهبردی منابع انسانی قابل توجه می باشد. در کمال شگفتی، مطالعات معدودی وجود دارند که به بررسی و آزمون نقش واسطه و متغیر های واسطه ای می پردازند. من فناوری اطلاعات را به صورت یک ساختاری برای مداخله بین مدیریت راهبردی منابع انسانی و کنترل عملکرد منابع انسانی برای واسطه آن در نظر گرفتم.

 این مطالعه به صورت زیر سازمان دهی شده است: ابتدا مرور منابعی در خصوص تعریف فعلی و چارچوب مدیریت منابع انسانی راهبردی انجام میشود. دوم، این مطالعه چارچوبی جامع تر را برای تعریف مدیریت راهبردی منابع انسانی و اثرات فناوری اطلاعات ارایه می کند. در نهایت، این مطالعه، بحثی را برای نتیجه گیری در خصوص اثرات مدیریت مناسب و راهبردی منابع انسانی با نقش فناوری اطلاعات آغاز می کند.

نمونه متن انگلیسی مقاله

Abstract

This article reviews previous frameworks and reveals initial definition from several empirical works on strategic human resource management (SHRM). Organizations find out that it is necessary to use empirical strategies and adopt various approaches in using valuable recent information to achieve high quality performances. Also, using different stage of information technology will decline the transparency in HR departments and improve the HR services in the firms. In conclusion, this study reveals the SHRM performances in the firms and how information technology can influence the effects of SHRM on organizational performances. There is a need to know the results of the moderating role of information to know whether it can decrease or increase the remarkable strategic human resource management influences on firms’ performances. The aim of this study is to evaluate the changes in connection between SHRM and HR performances (profitability, productivity, service/product quality) with the moderating role of the information technology.

I. INTRODUCTION

HUMAN Resource practices and performances are significantly important to the firms’ competitive advantages in the knowledge-based economy which is changing rapidly. There is a different kind of literatures which are indicated the linkage of HR practices and financial performances, flexibility, and productivity as organizational outcomes. Also, the HR practices adoption and its organizational outcomes are already present in different studies [1,2]. Clearly, literatures shows that the capabilities, internal activities, and resources as a competitive advantage sources are acknowledged by theories of strategic management [3]. In addition, a major intention of this research study is therefore to raise awareness of the organizational performances by the use of notable strategic human resource management. Surprisingly, there are a few studies which consider and test the role of moderator and mediation variables. I viewed information technology as a construct to that intervenes between strategic human resource management and HR performance control for its moderator.

This study is organized as follows: First, the literature is reviewed the current definition and framework of strategic human resources management. Second the study proposes a framework to define SHRM and information technology effects more comprehensive. Eventually, the study opens a discussion to conclude the consequences of proper SHRM with the information technology's role.

ترجمه فارسی فهرست مطالب

چکیده

1- مقدمه

2- پیش زمینه مطالعه

3- مدیریت راهبردی منابع انسانی

4- منابع انسانی راهبردی و فناوری اطلاعات

5- فناوری اطلاعات و  عملکرد مدیریت منابع انسانی و مطالعات مربوطه

6- چارچوب پیشنهادی

7- مدیریت منابع انسانی راهبردی و بهره وری

8- مدیریت منابع انسانی راهبردی و کیفیت محصول/ خدمات

9- مدیریت راهبردی منابع انسانی و مقرون به صرفگی

10- بحث

11- نتیجه گیری و کارهای آینده

فهرست انگلیسی مطالب

Abstract

I. INTRODUCTION

II. BACKGROUND OF STUDY

III. STRATEGIC HUMAN RESOURCE MANAGEMENT

IV. STRATEGIC HUMAN RESOURCE AND INFORMATION TECHNOLOGY

V. INFORMATION TECHNOLOGY AND STRATEGIC HUMAN RESOURCE PERFORMANCES IN THE RELATED STUDIES

VI. PROPOSED FRAMEWORK

VII. STRATEGIC HUMAN RESOURCE MANAGEMENT AND PRODUCTIVITY

VIII. STRATEGIC HUMAN RESOURCE MANAGEMENT AND PRODUCT/ SERVICE QUALITY

IX. STRATEGIC HUMAN RESOURCE MANAGEMENT AND COST EFFICIENCY

X. DISCUSSION

XI. CONCLUSION AND FUTURE WORK

محتوای این محصول:
- اصل مقاله انگلیسی با فرمت pdf
- ترجمه فارسی مقاله با فرمت ورد (word) با قابلیت ویرایش، بدون آرم سایت ای ترجمه
- ترجمه فارسی مقاله با فرمت pdf، بدون آرم سایت ای ترجمه
قیمت محصول: ۲۲,۵۰۰ تومان
خرید محصول