چگونه رهبرها می توانند بر ترومای سازمانی غلبه کنند
ترجمه شده

چگونه رهبرها می توانند بر ترومای سازمانی غلبه کنند

عنوان فارسی مقاله: پشت نقاب سکوت: چگونه رهبرها می توانند بر ترومای سازمانی غلبه کنند
عنوان انگلیسی مقاله: Behind the Masks of Silence: How Leaders Can Overcome Organizational Trauma
رشته های تحصیلی مرتبط: مدیریت و روانشناسی
گرایش های تحصیلی مرتبط: مدیریت منابع انسانی و روانشناسی صنعتی و سازمانی
کلمات کلیدی فارسی: ترومای سازمانی، حالت های اورژانسی روان شناسی، هویت و شخیصت سازمان، فرهنگ سازمانی، رهبری معتبر، واکنش های مقاومت- فرار از مشکل – بی واکنشی، فقدان، درد، اضطراب، گناه، شرم، سکوت، اندوه خوردن، هم دردی، احساسات، معنی، اطلاعات، داستان گویی
کلمات کلیدی انگلیسی: Organizational trauma, psychological emergencies, identity and personality of organizations, organizational culture, authentic leadership, fight-flight-freeze reaction, loss, pain, anxiety, guilt, shame, silence, grief work, compassion, emotion, meaning, information, story-telling
صفحات مقاله انگلیسی: 63
صفحات مقاله فارسی: 55
نوع مقاله: ISI
سال انتشار مقاله: 2014
ترجمه شده از: انگلیسی به فارسی
فرمت مقاله انگلیسی: PDF
فرمت ترجمه فارسی: ورد و pdf
مشخصات ترجمه: تایپ شده با فونت B Nazanin 14
مقاله بیس: خیر
کد محصول: 9536
درج شدن منابع داخل متن در ترجمه: خیر
نمونه ترجمه فارسی مقاله

چکیده

 بحران در سازمان ها تبدیل به یکی از تجربیات رایج برای مدیران و کارکنان سراسر جهان شده است. بعضی از این بحران ها نشانه هایی از یک تجربه آسیب زا ( تروماتیک) را دارند. در صورتی که این آسیب ها به صورت مناسب رفع نشود، به نظر می رسد که تجربه ترومای جمعی زیر یکی نقاب سکوت پنهان می شود و باعث رفتار نامناسب در سازمان می شود. بر اساس اصول  روان شناسی سازمانی بالینی با ابعادی مانند فرهنگ شرکتی، رهبری صحیح و یا نا کارآمد، دفاع اجتماعی و اضطراب، ما در این مقاله نخست مفاهیم تروما، بحران، فرهنگ و هویت را در سازمان بررسی می کنیم.  جدا از ترومای فردی، تحقیقات گسترده کافی بر روی ترومای سازمانی انجام نشده است. این مقاله تلاش خواهد کرد تا جدید ترین تحقیقات در زمینه روان شناسی، روان درمانی، عصب شناسی و رهبری را در این باره، گرداوری و بررسی کند.

تجربه آسیب زا در سازمان باعث شکل گیری نشانه ها و رفتار قابل مشاهده خاصی می شود.  رهبری مناسب، زمان بندی شده و معتبر در واکنش نسبت به این تروما همراه با ترکیبی از فرایند های کاری دقیق و همدردی با دیگران، به عنوان مهم ترین عوامل موفقیت برای مدیریت تروما در سازمان و اجتناب از اختلال های تنش بعد از تروما (PTSD) معرفی می شود. تعدادی از موارد به دست آمده از مصاحبه های ساختار یافته، این نظریه را تایید می کند.

هدف این مقاله هم ارائه کردن یک رهنمود برای مدیریت ارشد به منظور نحوه تشخیص رخداد آسیب زا در سازمان و مدیریت موثر و غلبه بر آن می باشد.

نمونه متن انگلیسی مقاله

ABSTRACT

Crises in organizations have become a common experience for managers and staff all over the globe. Some of these crises show signs of traumatic experience. If not handled properly, the collective trauma experience seems to disappear under the surface behind a mask of silence leading to dysfunctional behavior of the organization. Based on the principles of clinical organizational psychology with aspects like corporate culture, authentic or dysfunctional leadership, social defenses and anxieties this paper will look into the definition of trauma, crisis, culture and identity in organizations. Different to individual trauma there is not ample research on organizational trauma. This paper will try to bring together the state of research in psychology, psychotherapy, neurobiology and leadership.

Traumatic experience in organizations leads to specific symptoms and observable behavior. Appropriate, timely and authentic leadership reaction to trauma as well as a combination of the grief work process and compassion will be identified as key success factors for managing trauma in organizations and to avoiding post-traumatic stress disorder (PTSD). A number of cases derived from structured interviews will underline this theory.

The objective of this thesis is to provide guidance to senior management how to diagnose a traumatic event in an organization and how to effectively manage and overcome it.

ترجمه فارسی فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

هدف تحقیقات

مرور بر مقالات

روش شناسی

توصیف  شرایط تحقیقات و جمع آوری اطلاعات

تحلیل و یافته ها

خلاصه و نکات برای مدیران

محدودیت ها

تحقیقات آتی

جمع بندی

کتاب شناسی

ضمیمه ها

فهرست انگلیسی مطالب

ABSTRACT

INTRODUCTION

RESEARCH AIMS AND OBJECTIVES

LITERATURE REVIEW

METHODOLOGY

DESCRIPTION OF THE RESEARCH SETTING AND DATA GATHERING

ANALYSIS AND FINDINGS

SUMMARY AND TIPS FOR MANAGERS

LIMITATIONS

FUTURE RESEARCH

CONCLUSION

BIBLIOGRAPHY

APPENDICES

محتوای این محصول:
- اصل مقاله انگلیسی با فرمت pdf
- ترجمه فارسی مقاله با فرمت ورد (word) با قابلیت ویرایش، بدون آرم سایت ای ترجمه
- ترجمه فارسی مقاله با فرمت pdf، بدون آرم سایت ای ترجمه
قیمت محصول: ۴۰,۲۰۰ تومان
خرید محصول