ارتباط بالینی آنتی Ro52 مثبت بدون اتو آنتی بادی های Ro60
ترجمه شده

ارتباط بالینی آنتی Ro52 مثبت بدون اتو آنتی بادی های Ro60

عنوان فارسی مقاله: ارتباط بالینی آنتی Ro52 مثبت بدون اتو آنتی بادی های Ro60: بیماری های بافت های همبند متمایز نشده
عنوان انگلیسی مقاله: Clinical associations of the positive anti Ro52 without Ro60 autoantibodies: undifferentiated connective tissue diseases
مجله/کنفرانس: مجله آسیب شناسی بالینی - Journal of Clinical Pathology
رشته های تحصیلی مرتبط: پزشکی
گرایش های تحصیلی مرتبط: آسیب شناسی پزشکی و ایمنی شناسی پزشکی
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
نمایه: scopus - master journals List - MedLine
شناسه دیجیتال (DOI): https://doi.org/10.1136/jclinpath-2015-203587
دانشگاه: گروه ایمونولوژی، بیمارستان دانشگاه ملکه الیزابت، انگلستان
صفحات مقاله انگلیسی: 9
صفحات مقاله فارسی: 16
ناشر: BMJ
نوع ارائه مقاله: ژورنال
نوع مقاله: ISI
سال انتشار مقاله: 2017
ترجمه شده از: انگلیسی به فارسی
شناسه ISSN: 1472-4146
فرمت مقاله انگلیسی: PDF
فرمت ترجمه فارسی: ورد و pdf
مشخصات ترجمه: تایپ شده با فونت B Nazanin 14
مقاله بیس: خیر
کد محصول: 9607
درج شدن منابع داخل متن در ترجمه: خیر
ترجمه شدن توضیحات زیر تصاویر و جداول: بله
ترجمه شدن متون داخل تصاویر و جداول: خیر
نمونه ترجمه فارسی مقاله

چکیده

اهداف : انتی بادی هایی که آنتی ژن های Ro52 و Ro60 را مورد هدف قرار میدهند، از قبل به عنوان آنتی SSA/Ro گزارش شده اند. به صورت عمومی نتایج آنتی SSA/Ro ها معمولا یا به صورت Ro52+Ro60+ یا به صورت آنتی بادی های Ro52−Ro60+  میباشد.  آنتی بادی های آنتی Ro52 ها بدون آنتی Ro60 (Ro52+ Ro60−) ها معمولا به صورت روتین گزارش نمیشوند. این مطالعه قصد دارد تا اهمیت احتمالی این اتو آنتی بادی ها را در مدیریت بیماری های بافت های همبند مورد بررسی قرار دهد.

روش ها : یک تحقیق گذشته نگر بر روی Ro52+Ro60− به عنوان بخشی از ارزیابی خدمات آنتی بادی های آنتی ژن های هسته ای قابل استخراج (ENA) گزارش شده از آزمایشگاه ایمونولوژی، NHS Greater Glasgow and Clyde (GGC), UK، انجام شده است. اسناد بالینی و نتایج آزمایشگاهی مرتبط با 97 بیمار با Ro52+Ro60− و 100 بیمار با Ro52+Ro60+ مورد بررسی قرار گرفته است.

نتایج : هفتاد و یک بیمار (73%) با آنتی بادی های آنتی Ro52+Ro60−  همراه با مشکلات خود ایمنی، شامل بیماری های بافت های همبند متمایز نشده ( n=14,14%) ، لوپوس اریتماتوی سیستمیک (n=10,10%) ، سندرم شوگرن (n=10,10%) و آرتریت روماتوئید (n=13,13%) گزارش شدند. بیست و سه بیمار (24%) به آنتی بادی های آنتی Ro52+Ro60−  هیچ ویژگی خود ایمنی نداشتند اما شرایط بالینی محسوس شامل بد خیمی های مختلف داشتند. در  مقابل، 87 بیمار (87%) با آنتی بادی های آنتی Ro52+Ro60− دارای شرایط خود ایمنی شامل سندرم شوگرن (n=34,34%) ، لوپوس اریتماتوی سیستمیک ( SLE,n=23,23%) ، بیماری های بافت های همبند متمایز نشده (n=12,12%) و روماتید آرتروئید (n=6,6%) بودند.

جمع بندی : آنتی بادی های آنتی Ro52 بدون آنتی Ro60  (Ro52+Ro60−) باید گزارش شود. در بیشتر بیماران این اتو آنتی بادی ها مرتبط با بیماری های مختلف خود ایمنی میباشد. آنتی بادی های آنتی Ro52+Ro60−  همچنین در مطالعه ی بیماران با شرایط بالینی حاد مانند بد خیمی ها هم یافته شد، با وجود این که نشانه ای از بیماری های خود ایمنی در زمان تست این بیماران وجود نداشت.

نمونه متن انگلیسی مقاله

Abstract

Aims Autoantibodies targeting Ro52 and Ro60 antigens are historically reported as anti SSA/Ro. In general anti SSA/Ro results are either anti Ro52+Ro60+ or anti Ro52−Ro60+ antibodies. Anti Ro52 without anti Ro60 (Ro52+ Ro60−) antibodies are often not reported routinely. This study intends to review the potential significance of these autoantibodies in the management of connective tissue diseases.

Method A retrospective survey of Ro52+Ro60− was carried out as part of the service evaluation of extractable nuclear antigen antibodies (ENA) reporting from the immunology laboratory, the NHS Greater Glasgow and Clyde (GGC), UK. The clinical documents and laboratory results of 97 patients with Ro52+Ro60− and 100 patients with Ro52+Ro60+ were reviewed.

Results Seventy-one patients (73%) with anti Ro52+Ro60− antibodies have been diagnosed with autoimmune conditions including undifferentiated connective tissue diseases (n=14, 14%), systemic lupus erythematosus (n=10, 10%), Sjögren's syndrome (n=10, 10%) and rheumatoid arthritis (n=13, 13%). Twenty-three patients (24%) with anti Ro52+Ro60− antibodies have no autoimmune features but were found to have significant clinical conditions including malignancies. In contrast, 87 patients (87%) with anti Ro52+Ro60+ antibodies have autoimmune conditions including Sjögren's syndrome (n=34, 34%), systemic lupus erythematosus (SLE; n=23, 23%), undifferentiated connective tissue diseases (n=12, 12%) and rheumatoid arthritis (n=6, 6%).

Conclusion Anti Ro52 without anti Ro60 (Ro52+Ro60−) antibodies should be reported. In the majority of patients these autoantibodies were associated with various autoimmune diseases. Anti Ro52+Ro60− antibodies were also found in patients with significant clinical conditions including malignancies even though there was no suggestion of autoimmunity at the time of testing.

ترجمه فارسی فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

آنتی بادی های ضد Ro52

روش 

جمعیت مورد مطالعه

معیار های شمول 

معیار عدم شمول

روش های آزمایش

نتایج 

آنتی بادی های آنتی Ro52 مثبت ایزوله شده (Ro52+Ro60− ) نسبتا رایج هستند

شناسایی ENA معمولا در طول سال های متمادی، پایدار میباشد

بیماری های خود ایمنی یافته شده در بیماران با آنتی بادی های آنتی Ro52+Ro60- 

مشکلات بالینی بدون ویژگی های خود ایمنی در بیمارانی که آنتی بادی های Ro52+Ro60− داشتند، دیده شد ( n=23)

مشکلات بالینی مشاهده شده در بیماران با آنتی بادی های Ro52+Ro60+  ( n=100)

مباحث

تغییرات در شناسایی آنتی بادی های آنتی ENA با استفاده از آزمایش های روتین ایمونولوژی

اهمیت بالینی آنتی بادی های آنتی Ro52

فهرست انگلیسی مطالب

Abstract

Introduction

Anti Ro52 antibodies

Method

Study population

Inclusion criteria

Exclusion criteria

Assay methods

Results

Isolated positive anti Ro52 antibodies (Ro52+Ro60−) are relatively common

ENA identities are usually stable over many years

Autoimmune diseases found in patients with anti Ro52+Ro60− antibodies

Clinical conditions without autoimmune features found in patients with Ro52+Ro60− antibodies (n=23)

Clinical conditions found in patients with Ro52+Ro60+ antibodies (n=100)

Discussion

 Variation in the detection of anti ENA antibodies by routine immunoassays

Clinical significance of anti Ro52 antibodies

محتوای این محصول:
- اصل مقاله انگلیسی با فرمت pdf
- ترجمه فارسی مقاله با فرمت ورد (word) با قابلیت ویرایش، بدون آرم سایت ای ترجمه
- ترجمه فارسی مقاله با فرمت pdf، بدون آرم سایت ای ترجمه
قیمت محصول: ۲۴,۳۰۰ تومان
خرید محصول