افزایش کاربرد اینترنت و تاثیر آن روی علنی بودن نظام ‌قضایی
ترجمه شده

افزایش کاربرد اینترنت و تاثیر آن روی علنی بودن نظام ‌قضایی

عنوان فارسی مقاله: افزایش کاربرد اینترنت و تاثیری که روی علنی بودن نظام ‌قضایی در چین دارد: پیشرفت ها محدودیت ها
عنوان انگلیسی مقاله: The rise of the Internet and its impact on the openness of the justice system in mainland China: improvements and limitations
رشته های تحصیلی مرتبط: حقوق
گرایش های تحصیلی مرتبط: حقوق عمومی
کلمات کلیدی فارسی: اینترنت، علنی بودن نظام ‌قضایی ، سرزمین اصلی چین
کلمات کلیدی انگلیسی: Internet - openness of the justice system - mainland China
دانشگاه: دانشگاه هال
صفحات مقاله انگلیسی: 14
صفحات مقاله فارسی: 11
نوع مقاله: ISI
ترجمه شده از: انگلیسی به فارسی
فرمت مقاله انگلیسی: PDF
فرمت ترجمه فارسی: ورد و pdf
مشخصات ترجمه: تایپ شده با فونت B Nazanin 14
مقاله بیس: خیر
کد محصول: 9610
درج شدن منابع داخل متن در ترجمه: بله
نمونه ترجمه فارسی مقاله

چکیده

نظام ‌قضایی سرزمین چین، تا حدی با پنهان کاری همراه است، اگر چه این شرایط به تدریج کاهش‌یافته است. افزایش دسترسی و کاربرد اینترنت در سرزمین چین، جریان اطلاعاتی چشمگیری را به وجود آورده که دسترسی بهتری را به قانون و نظام ‌قضایی فراهم نموده و علنی بودن(openness) را افزایش می دهد. با این حال، این شرایط بسیار پیچیده تر از مبحث مورد بررسی در این مقاله است. هنوز هم احتمال دارد تا هر گونه اطلاعاتی که اعتماد عمومی را نسبت به نظام ‌قضایی کاهش می‌دهد، به روش‌های مختلفی سانسور شود و دسترسی همگانی به اطلاعات در موارد حساس هنوز هم به شدت تحت کنترل قرار دارد، اگرچه این کار با وجود اینترنت، بسیار دشوار شده است. بنابراین این مقاله به این نتیجه رسید که افزایش کاربرد اینترنت به طور قطع بدون اصلاح نظام ‌قضایی، نمی‌تواند به افزایش علنی بودن و دسترسی بهتر به این نظام برسد. 

1. گسترش اینترنت: پیشرفت ناهموار علنی بودن

 در قانون اساسی چین، محاکمه‌ی علنی‌یک اصل است به این صورت که تمامی موارد باید به طور عمومی مورد دادرسی قرار گیرند، مگر در مواردیکه به وسیله‌ی قانون مشخص شده اند . این امر با صراحت در قانون آیین دادرسی جزایی ، آیین دادرسی مدنی  و قانون آیین اداری  مطرح شده است. تاکنون، محاکمه‌ی عمومی که شاید برخی آنرا معادل با عدالت علنی نمی‌دانند ولی هنوز هم بخش حیاتی از اصل عدالت علنی است، به خوبی در مقاله‌های اجرا شده در چین، بررسی شده است. SPC (دیوان عالی جمهوری خلق چین) هم مقررات و دستورالعمل‌هایی را درباره‌ی عدالت علنی در چند سال قبل تصویب کرده است؛ برای مثال، پیشنهاداتی در جهت تقویت نظام علنی در سال 2007، شش مقررات درباره‌ی عدالت علنی در سال 2009 (که روی علنی بودن جامع، بدون تأخیر و هماهنگ با قانون بایگانی پرونده‌ها، محاکمه‌ها، اجراها، سایر رسیدگی‌ها، اسناد مرتبط با تصمیم‌های قضایی و سیاست‌های قضاوتی، تأکید دارد) و معیار دادگاه‌های نمونه‌ی عدالت علنی در سال 2010، ارائه شده اند. 

نمونه متن انگلیسی مقاله

Abstract

The justice system of mainland China is characterised by secrecy to some extent, although it has been gradually reduced. The widespread availability and usage of the Internet has brought a dramatic information flow in mainland China, which could be an opportunity for better access to law and the justice system and increased openness. However, the picture is rather mixed, which will be discussed this paper. Any information which might diminish public confidence on the justice system is still likely to be censored by various means, and public access to information on sensitive cases is still strictly controlled, although the difficulty of doing so is increased by the Internet. Therefore, this paper concludes that the rise of the Internet cannot definitely lead to more openness of and better access to the justice system without a reform of the system itself.

1. The development of the Internet: uneven improvement of openness

Public trial has been established as a principle in China’s constitution in terms that all cases should be tried in public unless otherwise specified by law.1 It is also stated clearly in the criminal procedure law,2 the civil procedure law3 and the administrative procedure law.4 Public trial, which one might argue is not equivalent of open justice but still constitutes a crucial part of the principle of open justice, is well established in paper in China so far. The SPC (Supreme People’s Court of the People’s Republic of China) also enacted several regulations and guidelines regarding open justice a few years ago, e.g. Several Suggestions on Reinforcing Open Justice in 2007, Six Regulations on Open Justice in 2009 (which stress “comprehensive openness without delay and in accordance with law” of filing cases, trials, implementation, other hearings, documents of judicial decisions, administration related to adjudication), and The Criteria of the Model Courts of Open Justice in 2010.

ترجمه فارسی فهرست مطالب

چکیده

گسترش اینترنت: پیشرفت ناهموار علنی بودن

دادرسی محرمانه

به چالش کشیدن مسائل مرتبط با علنی بودن: عملکرد شهروندان 

نتیجه گیری

فهرست انگلیسی مطالب

Abstract

1. The development of the Internet: uneven improvement of openness

2. Justice in secret

3. Challenging the problems of openness: netizens in action

4. Conclusion

محتوای این محصول:
- اصل مقاله انگلیسی با فرمت pdf
- ترجمه فارسی مقاله با فرمت ورد (word) با قابلیت ویرایش، بدون آرم سایت ای ترجمه
- ترجمه فارسی مقاله با فرمت pdf، بدون آرم سایت ای ترجمه
قیمت محصول: ۲۰,۹۰۰ تومان
خرید محصول