جنبه های فیزیولوژیکی و ژنتیکی فرآیند جنین زایی سوماتیکی در سوزن برگ ها
ترجمه شده

جنبه های فیزیولوژیکی و ژنتیکی فرآیند جنین زایی سوماتیکی در سوزن برگ ها

عنوان فارسی مقاله: جنبه های فیزیولوژیکی و ژنتیکی فرآیند جنین زایی سوماتیکی در سوزن برگ ها
عنوان انگلیسی مقاله: Plant physiological and genetical aspects of the somatic embryogenesis process in conifers
مجله/کنفرانس: مجله اسکاندیناوی تحقیقات جنگل - SCANDINAVIAN JOURNAL OF FOREST RESEARCH
رشته های تحصیلی مرتبط: زیست شناسی و کشاورزی
گرایش های تحصیلی مرتبط: علوم گیاهی، ژنتیک، علوم باغبانی و فیزیولوژی گیاهان زراعتی، فیزیولوژی گیاهی
کلمات کلیدی فارسی: جنین زایی سوماتیکی، صنوبر نروژی، سوزن برگ ها، تکنولوژی SE
کلمات کلیدی انگلیسی: Somatic embryogenesis - Norway spruce - conifers - SE technology
نوع نگارش مقاله: مقاله مروری (Review Article)
شناسه دیجیتال (DOI): https://doi.org/10.1080/02827581.2018.1441433
دانشگاه: گروه ژنتیک و فیزیولوژی گیاهان، دانشگاه علوم کشاورزی سوئد، مرکز علمی گیاه شناسی، سوئد
صفحات مقاله انگلیسی: 11
صفحات مقاله فارسی: 23
ناشر: تیلور و فرانسیس - Taylor & Francis
نوع ارائه مقاله: ژورنال
نوع مقاله: ISI
سال انتشار مقاله: 2018
ایمپکت فاکتور: 1.667 در سال 2018
شاخص H_index: 56 در سال 2019
شاخص SJR: 0.636 در سال 2019
ترجمه شده از: انگلیسی به فارسی
شناسه ISSN: 0282-7581
شاخص Quartile (چارک): Q1 در سال 2018
فرمت مقاله انگلیسی: PDF
فرمت ترجمه فارسی: ورد و pdf
مشخصات ترجمه: تایپ شده با فونت B Nazanin 14
مقاله بیس: خیر
کد محصول: 9619
درج شدن منابع داخل متن در ترجمه: خیر
ترجمه شدن توضیحات زیر تصاویر و جداول: بله
ترجمه شدن متون داخل تصاویر و جداول: خیر
نمونه ترجمه فارسی مقاله

چکیده

فرآیندهای تولید استوک کشت سوزنی برگ ها توسط جنین زایی سوماتیکی (SE) در سوزنی برگ ها شرح داده شده است. پیاده سازی SE فرصت ها و محدودیت هایی را در مراحل مختلف فرآیند in vitro ارائه می کند. موضوع ثبات ژنتیکی یا تنوع somaclonal، نگران کننده بوده و مورد بررسی قرار گرفته است. در فرآیندهای in vitro، عوامل متعددی بر انطباق پذیری موفقیت آمیز، رشد زودرس و عملکرد مزرعه ای استوک کشت SE تأثیر می گذارند. تجربه های موجود در مورد سایر گونه های سوزنی برگ در زمینه تولید تجاری بررسی شده است. در حالی که تولید SE از گذشته ها به عنوان یک فرایند بسیار کارآمد بوده است، پیشرفت های اخیر به منظور خودکار سازی مراحل مختلف صورت گرفته است. پیشرفت هایی برای فعال کردن SE برای صنوبر نروژی در سوئد شرح داده شده است.

فرایندهای عملی برای جنین زایی سوماتیکی در سوزنی برگ ها

جنین زایی سوماتیکی (SE) فرایندی است که طی آن، جنین (سوماتیکی) از سلول های سوماتیکی تشکیل می شود. در گونه های سوزنی برگ، انجام این فرآیند در آزمایشگاه تنها برای سلول های سوماتیکی درون جنین بذر زیگوتی انجام پذیر است. هنگامی که اولین جنین های سوماتیکی تشکیل می شوند، قادر به انجام فرآیند نمویی مشابه همتایان زیگوتی خود هستند، که این فرآیندها شامل رشد جنین های اولیه، بلوغ، جوانه زنی و تشکیل گیاه است.

هنگامی که فرایند SE برای تولید تجاری گیاهان برای بازسازی جنگل مورد استفاده قرار می گیرد، مراحل عملی شامل جداسازی جنین های زیگوتی از دانه ها در شرایط استریل و قرار دادن آن ها در محیط کشت حاوی تنظیم کننده های رشد گیاه (PGR ها، معمولا سیتوکینین و اکسین) است که باعث تشکیل جنین های سوماتیکی اولیه می شوند. سپس این جنین های سوماتیکی اولیه تکثیر شده، که توسط همان PGR ها تحریک می شوند و توده های جنینی اولیه به نام توده های پیش جنینی یا  PEMs را تشکیل می دهند. هنگامی که PEM ها از محیط کشت حاوی PGR های اولیه حدا شده و در معرض اسید ابسزیک قرار می-گیرند، فرآیند تکثیر متوقف شده و جنین های اولیه PEM ها به جنین های بالغ سوماتیکی تبدیل می شوند و پس از آن، با توجه به شرایط مناسب کشت، جوانه زنی کرده و گیاه تشکیل می دهند.

نمونه متن انگلیسی مقاله

ABSTRACT

The processes for producing conifer planting stock by somatic embryogenesis (SE) in conifers are described. Implementation of SE presents opportunities and limitations at various stages of the in vitro process. The topic of genetic stability, or somaclonal variation, is a particular concern and reviewed. Following the in vitro processes, several factors affect the successful acclimation, early growth and field performance of SE planting stock. Experiences with other conifer species in the context of commercial production are reviewed. While SE production has historically been a very labor-intensive process, recent advances have been made to automate the various steps. Developments to enable SE for Norway spruce in Sweden are described.

Practical processes for somatic embryogenesis in conifers

Somatic embryogenesis (SE) is a process where (somatic) embryos develop from somatic cells. In conifer species, induction of the process in the laboratory works effectively only for somatic cells within the zygotic seed embryo. Once the first somatic embryos have been formed, they are capable of going through the same developmental process as their zygotic counterparts, progressing through early embryo development, maturation, germination and plant formation.

When the SE process is utilized for commercial production of plants for forest regeneration, the practical steps are to isolate zygotic embryos from the seeds under sterile conditions, and place them on a culture medium containing plant growth regulators (PGRs, typically cytokinin and auxin) that induce the formation of early-stage somatic embryos. These early-stage somatic embryos then continue to multiply, stimulated by the same PGRs, and will form masses of earlystage embryos, so-called pro-embryogenic masses, or PEMs. When the PEMs are removed from the medium containing the initial PGRs and subjected to abscisic acid, the multiplication process stops and the early-stage embryos of the PEMs continue development into mature somatic embryos that subsequently, given the right culture conditions, will germinate and form plants.

ترجمه فارسی فهرست مطالب

چکیده

فرایندهای عملی برای جنین زایی سوماتیکی در سوزنی برگ ها

کاربرد SE: امکانات و محدودیت ها در طول فرآیند in vitro

آغاز کشت SE

تکثیر جنین های سوماتیکی مراحل اولیه 

بلوغ و جوانه زنی جنین های سوماتیکی

انتخاب ژنتیکی غیرعمدی

پایداری ژنتیکی در طول فرآیند SE

انطباق گیاه SE پس از فرآیند SE in vitro

عملکرد مزرعه ای گیاهان SE

تولید تجاری و استفاده از گیاهان مخروطی SE

فعال سازی تولید گیاه SE از طریق اتوماسیون

تولید گیاه SE توسط تکنولوژی مبتنی بر سیال: سیستم سیالی SE

سیستم سیالی SE: آغاز کشت SE

سیستم سیالی SE: تکثیر، بلوغ و برداشت

سیستم سیالی SE: پلت فرم جوانه زنی و کاشت

اظهارنظرهای مربوط به شرایط سوئد و سناریوهای احتمالی

اولویت های تحقیق

فهرست انگلیسی مطالب

ABSTRACT

Practical processes for somatic embryogenesis in conifers

Application of SE: possibilities and limitations during the in vitro process

Initiation of SE cultures

Multiplication of early-stage somatic embryos

Maturation and germination of somatic embryos

Unintentional genetic selection

Genetic stability during the SE process

Characteristics of the SE plant after the in vitro SE process

Acclimatization from in vitro growth conditions

Early growth of the SE plant in nursery growth environment

Field performance of SE plants

Commercial production and use of conifer SE plants

Enabling SE plant production by automation

SE plant production by the fluidics-based technology: the SE fluidics system

The SE fluidics system: initiation of SE cultures

The SE fluidics system: multiplication, maturation and harvest

The SE fluidics system: the germination platform and planting

Concluding remarks concerning Swedish conditions and possible scenarios

Research priorities

Disclosure statement

محتوای این محصول:
- اصل مقاله انگلیسی با فرمت pdf
- ترجمه فارسی مقاله با فرمت ورد (word) با قابلیت ویرایش، بدون آرم سایت ای ترجمه
- ترجمه فارسی مقاله با فرمت pdf، بدون آرم سایت ای ترجمه
قیمت محصول: ۳۱,۴۰۰ تومان
خرید محصول