کیفیت خاک و بهره وری تحت عدم خاک ورزی و چرا
ترجمه شده

کیفیت خاک و بهره وری تحت عدم خاک ورزی و چرا

عنوان فارسی مقاله: کیفیت خاک و بهره وری تحت عدم خاک ورزی و چرا در Mollisol در آرژانتین - یک مطالعه دراز مدت
عنوان انگلیسی مقاله: Soil quality and productivity under zero tillage and grazing on Mollisols in Argentina – A long-term study
مجله/کنفرانس: ژورنال منطقه ای ژئودرما - Geoderma Regional
رشته های تحصیلی مرتبط: مهندسی عمران و کشاورزی
گرایش های تحصیلی مرتبط: علوم خاک، بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک، خاک و پی
کلمات کلیدی فارسی: ترسیب کربن (Carbon sequestration)، ساختمان خاک (Soil structure)، بیوماس میکروبی (Microbial biomass)، پایداری‌ خاکدانه (Aggregate stability)، نفوذپذیری (Infiltration)
کلمات کلیدی انگلیسی: Carbon sequestration - Soil structure - Microbial biomass - Aggregate stability - Infiltration
نوع نگارش مقاله: مقاله پژوهشی (Research Article)
شناسه دیجیتال (DOI): https://doi.org/10.1016/j.geodrs.2017.09.002
دانشگاه: https://doi.org/10.1016/j.geodrs.2017.09.002
صفحات مقاله انگلیسی: 9
صفحات مقاله فارسی: 20
ناشر: الزویر - Elsevier
نوع ارائه مقاله: ژورنال
نوع مقاله: ISI
سال انتشار مقاله: 2017
ایمپکت فاکتور: 1.686 در سال 2018
شاخص H_index: 12 در سال 2019
شاخص SJR: 0.750 در سال 2019
ترجمه شده از: انگلیسی به فارسی
شناسه ISSN: 2352-0094
شاخص Quartile (چارک): Q2 در سال 2018
فرمت مقاله انگلیسی: PDF
فرمت ترجمه فارسی: ورد و pdf
مشخصات ترجمه: تایپ شده با فونت B Nazanin 14
مقاله بیس: بله
کد محصول: 9633
درج شدن منابع داخل متن در ترجمه: بله
ترجمه شدن توضیحات زیر تصاویر و جداول: خیر
ترجمه شدن متون داخل تصاویر و جداول: خیر
نمونه ترجمه فارسی مقاله

چکیده

افزایش تقاضای جهانی برای غذا، فیبر و انرژی مباحث علمی و سیاسی را درباره نحوه دستیابی به افزایش بهره وری زمین بدون تخریب بیشتر خاک به راه انداخته است. هدف این مطالعه تعیین مقدار اثر درازمدت کشت بدون شخم با چرای سبک بر روی کیفیت خاک، بهره وری زمین، و کارآیی استفاده از منابع می باشد. آزمایش در سال 1993 با دو تیمار اصلی بدون شخم  (NT) و خاکورزی مرسوم  (CT) و هم چنین کرت های فرعی قرق  و چرا در یک طرح نواری زوج با سه تکرار اجرا شد. محصولات زراعی شامل آفتابگردان، ذرت، سویا و گندم بودند و کلش ها به مدت 3 ماه توسط حیوانات جوان چرا شد. نمونه های خاک در سال 2015 گردآوری شده و کل کربن و نسبت های آن، نیتروژن کل، کربن بیوماس یا زیست توده میکروبی، محتوای رطوبت خاک، توزیع کلاس اندازه خاکدانه، وزن حجمی خاکدانه، میانگین تغییر قطر وزن، حداکثر جرم مخصوص ظاهری، نفوذپذیری کل، و هدایت پذیری هیدرولیک اشباع تعیین گردید. تولید محصول در بدون شخم (NT) به طور متوسط 13 درصد بیشتر از خاکورزی مرسوم (CT) بود، و چرا هیچ گونه تاثیری بر روی بازده نداشت.

بدون شخم (NT) محتوای ماده آلی را تا 6 درصد افزایش داده و خاکورزی مرسوم (CT) آن را تا 1.7 درصد در 0.10 متر فوقانی در مقایسه با مقدار اصلی آن در سال 1993 کاهش داد و تغییرات معنی داری را در عمق 0.10 الی 0.20 متری نشان نداد. نسبت C ناپایدار  و کربن بیوماس یا زیست توده میکروبی، روندی مشابهی را همراه با بالاترین مقدار در خاک فوقانی بدون شخم (NT) غیر قرق نشان داد. ما روابط مثبتی را بین بیوماس یا زیست توده میکروبی و کربن ناپایدار و نسبت های نیتروژن تنها برای خاک بدون شخم (NT) مشاهده نمودیم. همه شاخص های کیفیت فیزیکی خاک، مقادیر بهتری در خاک های بدون شخم (NT) نسبت به خاکورزی مرسوم (CT) داشتند، و چرا هیچ اثری نداشت. نتایج حاصل از این آزمایش درازمدت شواهدی ارائه نمود مبنی بر اینکه یک سیستم بدون شخم (NT) با چرای سبک، یک مدیریت زمین امکان پذیر محسوب می گردد که بهره وری زمین را در یک محیط نیمه خشک  افزایش می دهد.

نمونه متن انگلیسی مقاله

Abstract

The growing global demand for food, fibers and energy has triggered a scientific and political debate on how to attain increasing land productivity without further degrading soils. The objective of this study was to quantify the effect of long-term no-till cultivation with light grazing on soil quality, land productivity, and resource use efficiency. The experiment was established in 1993 with two main treatments, no-till (NT) and conventional tillage (CT), sub-divided into grazed and ungrazed subplots, in a paired strip design with three repetitions. Crops included sunflower, corn, soy and wheat, and stubbles were grazed for at 3 months with young animals. Soil samples were collected in 2015 and determinations included total carbon and its fractions, total nitrogen, microbial biomass carbon, soil moisture contents, aggregate size class distribution, volumetric aggregate weight, mean weight diameter change, maximum bulk density, total infiltration, and saturated hydraulic conductivity. Crop production was on average 13% higher in NT than in CT, and grazing had no effect on yields. NT increased organic matter contents by 6% and CT diminished it by 1.7% in the top 0.10 m compared to the original value in 1993, and showed no significant variation at 0.10–0.20 m depth. The labile C fractions and microbial biomass carbon showed a similar trend with highest values in the non-grazed NT topsoil. We found positive relationships between microbial biomass and labile carbon and nitrogen fractions only for the NT soils. All soil physical quality indicators had better values for NT compared to CT soils, and grazing had no effect. The results of this long-term experiment gave evidence that a NT system with light grazing was a feasible land management that increased land productivity in a semiarid environment.

ترجمه فارسی فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

مواد و روش ها

محل مطالعه

نمونه برداری و تجزیه و تحلیل خاک

تعیین عملکرد محصول و پوشش باقیمانده

تجزیه و تحلیل آماری

نتایج و بحث

رطوبت خاک و عملکرد محصول

شاخص های حاصلخیزی خاک 

نسبت های کربن و نیتروژن خاک و کربن بیوماس یا زیست توده میکروبی

ساختمان خاک و خواص هیدرولیکی

نتیجه گیری

فهرست انگلیسی مطالب

Highlights

Abstract

1. Introduction

2. Materials and methods

3. Results and discussion

4. Conclusions

محتوای این محصول:
- اصل مقاله انگلیسی با فرمت pdf
- ترجمه فارسی مقاله با فرمت ورد (word) با قابلیت ویرایش، بدون آرم سایت ای ترجمه
- ترجمه فارسی مقاله با فرمت pdf، بدون آرم سایت ای ترجمه
قیمت محصول: ۲۹,۶۰۰ تومان
خرید محصول