هوش هیجانی و پرخاشگری در محیط کار
ترجمه شده

هوش هیجانی و پرخاشگری در محیط کار

عنوان فارسی مقاله: هوش هیجانی و پرخاشگری در محیط کار: یک متاآنالیز
عنوان انگلیسی مقاله: Emotional Intelligence And Workplace Aggression: A Meta-Analysis
مجله/کنفرانس: مجله رومانیایی روانشناسی کاربردی تجربی - Romanian Journal of the Experimental Applied Psychology
رشته های تحصیلی مرتبط: روانشناسی
گرایش های تحصیلی مرتبط: روانشناسی صنعتی و سازمانی، روانشناسی بالینی
کلمات کلیدی فارسی: متاآنالیز، هوش هیجانی، پرخاشگری، غیرسازنده
کلمات کلیدی انگلیسی: meta-analysis - emotional intelligence - aggression - counterproductive
دانشگاه: دانشگاه بوچارست، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
صفحات مقاله انگلیسی: 10
صفحات مقاله فارسی: 11
ناشر: Rjeap
نوع ارائه مقاله: ژورنال
نوع مقاله: ISI
سال انتشار مقاله: 2014
ترجمه شده از: انگلیسی به فارسی
فرمت مقاله انگلیسی: PDF
فرمت ترجمه فارسی: ورد و pdf
مشخصات ترجمه: تایپ شده با فونت B Nazanin 14
مقاله بیس: خیر
کد محصول: 9634
درج شدن منابع داخل متن در ترجمه: بله
ترجمه شدن توضیحات زیر تصاویر و جداول: بله
ترجمه شدن متون داخل تصاویر و جداول: بله
نمونه ترجمه فارسی مقاله

چکیده

پرخاشگری و خشونت، دغدغه فزاینده ای برای کارکنان و کارفرمایان محسوب می شوند. با این حال، موضوعات مزبور توجه تحقیقات محدودی را در ادبیات علمی معطوف خود نموده اند. در مقاله حاضر، ما به گزارش یافته های مربوط به یک متاآنالیز رابطه بین هوش هیجانی (EI) و رفتارهای پرخاشگرانه در محیط کار با تمرکز بر روی تفاوت های فردی کارکنـــان پرخاشگر پرداختیم. نتایج پژووهش حاضر، این فرضیه را تایید می کنند که هوش هیجانی (EI) ارتباط منفی با رفتارهای غیرسازنده کاری دارند. محدودیت ها و پیامدهای مطالعه حاضر بر حسب مسائل روانسنجی، رویکرد متفاوت سازه های هوش هیجانی و چارچوب سازمانی مورد بحث قرار گرفته اند.

1. مقدمه

سازمان ها محیط پیچیده ای از نظر روابط انسانی بوده، و هم چنین محیط بازی محسوب می شوند که مستقیم یا غیر مستقیم تحت تاثیر عوامل (اقتصادی، اجتماعی، شخصی، و غیره) بسیاری قرار می گیرند. افزون بر این، فعالیت کارکنان نیز به اندازه عوامل و روشی که بر فرهنگ سازمانی و محیط سازمانی تاثیر می گذارند، می تواند موثر باشد. به منظور دستیابی به عملکرد بالا، جو باید جوی سالم و مثبت باشد. هیچ سازمانی خواهان ایجاد جوی مسموم نیست. هنگامی که جو سازمانی بدون در نظر گرفتن روابط انسانی توسعه یابد، و کارکنان ملزم به پاسخگویی در قبال فقدان آداب و احترامات لازمه نباشند، جو موجود در هر سازمان، به صورت چشمگیری تغییر می نماید. نشانه های این وضعیت عبارتند از: عدم بهره وری، روحیه پایین و افزایش غیبت. روابط بین کارکنان بیانگر یک فاکتور خطرساز برای رفتار پرخاشگرانه است (کامرون و همکاران، 1987). 

نمونه متن انگلیسی مقاله

Abstract

Aggression and violence are of increasing concern to employees and employers. However, these issues have received limited research attention in scientific literature. In this paper, we report the findings of a meta-analysis investigating the relationship between emotional intelligence (EI) and aggressive workplace behaviors by focusing on the personal differences among aggressive employees. The results supported the hypothesis that EI is negatively associated with counterproductive work behaviors. The limitations and implications are discussed in terms of psychometric issues, differentiated approach of emotional intelligence constructs and organizational context.

1. INTRODUCTION

Organizations are a complex environment in terms of human relationships, as well as an open environment, which can be influenced in a direct or indirect way by many factors (economic, social, personal, etc.). Also, the employees’ activity can be efficient as far as we know these factors and the way they can influence the organizational culture and the organizational environment. In order to achieve high performance, the climate should be a healthy and positive one. No organization wants to create a toxic climate. When the organizational climate develops on its own, without taking into account human relationships, and employees are not held accountable for the lack of manners and respect, the climate in any organization can be changed dramatically. Symptoms include lack of productivity, low morale, and increased absenteeism. Relations between employees represent a risk factor for aggressive behavior (Cameron et al., 1987).

ترجمه فارسی فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

پرخاشگری در محیط کار و هوش هیجانی

اهداف

روش

داده ها و نمونه

پایگاه داده ها و کلیدواژگان

نتایج

فهرست انگلیسی مطالب

Abstract

1. INTRODUCTION

2. WORKPLACE AGGRESSION AND EMOTIONAL INTELLIGENCE

3. OBJECTIVES

4. METHOD

4.1.Data and sample

4.2.Databases and keywords

5. RESULTS

6. CONCLUSIONS AND FUTURE DIRECTIONS

محتوای این محصول:
- اصل مقاله انگلیسی با فرمت pdf
- ترجمه فارسی مقاله با فرمت ورد (word) با قابلیت ویرایش، بدون آرم سایت ای ترجمه
- ترجمه فارسی مقاله با فرمت pdf، بدون آرم سایت ای ترجمه
قیمت محصول: ۲۲,۵۰۰ تومان
خرید محصول