ظرفیت جذب سازمان ها
ترجمه شده

ظرفیت جذب سازمان ها

عنوان فارسی مقاله: ظرفیت جذب سازمان ها
عنوان انگلیسی مقاله: Absorptive Capacity (of Organizations)
مجله/کنفرانس: دایره المعارف بین المللی علوم اجتماعی و رفتاری (ویرایش دوم) - International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences (Second Edition)
رشته های تحصیلی مرتبط: مدیریت
گرایش های تحصیلی مرتبط: مدیریت استراتژیک، مدیریت کسب و کار
شناسه دیجیتال (DOI): https://doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.73106-0
صفحات مقاله انگلیسی: 8
صفحات مقاله فارسی: 17
ناشر: الزویر - Elsevier
نوع ارائه مقاله: ژورنال
نوع مقاله: ISI
سال انتشار مقاله: 2015
فرمت مقاله انگلیسی: PDF
فرمت ترجمه فارسی: ورد و pdf
مشخصات ترجمه: تایپ شده با فونت B Nazanin 14
مقاله بیس: بله
کد محصول: 9646
درج شدن منابع داخل متن در ترجمه: بله
ترجمه شدن توضیحات زیر تصاویر و جداول: بله
ترجمه شدن متون داخل تصاویر و جداول: بله
نمونه ترجمه فارسی مقاله

چکیده 

مزیت رقابتی شرکت عمدتاً حاصل جذب دانش خارجی است. جذب دانش خارجی و فرایندهای یادگیری پایه، به عنوان ظرفیت جذب شرکت قلمداد شده اند. در این مقاله، روندهای تحقیقاتی پیرامون ظرفیت جذب را مطرح می کنیم. در این راستا از تحلیل بیبلیومتریک برای توصیف توسعه تاریخی مفهوم، تعریف هسته فکری مفهوم ظرفیت جذب، و بحث راجع به مفهوم سازیهای اخیر استفاده می کنیم. سپس به شناسایی دو جریان مهم در ادبیات ظرفیت جذب پرداخته و شیوه ای جدید در مورد نحوه یکپارچه سازی آنها ارائه می دهیم. و در نهایت، چشم اندازی در مورد قضایای ممکن در تحقیق آتی پیرامون ظرفیت جذب ارائه می نماییم. 

مقدمه

دست اندرکاران و آکادمیک تشخیص می دهند که مزایای رقابتی تنها بر دانش داخلی متکی نیستند، بلکه از جذب دانش خارجی نشات گرفته و مبتنی برفرایندهای یادگیری هستند که در جهت کشف، جذب ، تبدیل، وبهره برداری از دانش خارجی، هدایت شده اند (Camison و Fores، 2010؛ Gebauer و همکاران، 2012؛ Lane و همکاران، 2006). فرایندهای یادگیری مذکور از شرکت ها در تبدیل دانش خارجی شان به نوآوریها حمایت می کنند. ادبیات تحقیق به جذب دانش خارجی و فرایندهای یادگیری پایه، به عنوان ظرفیت جذب شرکت اشاره می کند (Cohen و Levinthal، 1989، 1990). 

نمونه متن انگلیسی مقاله

Abstract

A firm's competitive advantage originates increasingly from absorbing external knowledge. Absorbing external knowledge and the underlying learning processes are referred to as a company's absorptive capacity. In this article, we outline research trends on absorptive capacity. We apply a bibliometric analysis to describe the concept's historical development, define the intellectual core of the absorptive capacity concept, and discuss recent conceptualizations. Then, we identify two prominent streams in the absorptive capacity literature and provide a new approach on how to integrate them. Finally, we provide an outlook on possible themes in future research on absorptive capacity.

Introduction

Both practitioners and academics increasingly recognize that competitive advantages no longer rely on internal knowledge alone, but rather originate from absorbing external knowledge. This in turn is based on learning processes, which are directed at exploring, assimilating, transforming, and exploiting external knowledge (Camisón and Forés, 2010; Gebauer et al., 2012; Lane et al., 2006). These learning processes support companies in converting their external knowledge into innovations. The literature refers to the absorption of external knowledge and the underlying learning processes as a company’s absorptive capacity (Cohen and Levinthal, 1989, 1990).

ترجمه فارسی فهرست مطالب

چکیده 

مقدمه

ظرفیت جذب

پیشرفتهای اخیر در تحقیق ظرفیت جذب

مفهوم سازی ظرفیت جذب

ظرفیت جذب و فرایندهای یادگیری

ظرفیت جذب و قابلیت های پویا

ادغام و یکپارچگی قابلیت های پویا در مفهوم سازی ظرفیت جذب

مفاهیم و چشم انداز

فهرست انگلیسی مطالب

Abstract

Introduction

Absorptive Capacity

Recent Developments in Absorptive Capacity Research

Integrating Dynamic Capabilities into the Conceptualization of Absorptive Capacity

Implications and Outlook

محتوای این محصول:
- اصل مقاله انگلیسی با فرمت pdf
- ترجمه فارسی مقاله با فرمت ورد (word) با قابلیت ویرایش، بدون آرم سایت ای ترجمه
- ترجمه فارسی مقاله با فرمت pdf، بدون آرم سایت ای ترجمه
قیمت محصول: ۲۷,۹۰۰ تومان
خرید محصول